NUjijStats voor Fluitje_debakker

2,823

Respect

Respect/dag 8.55
Respect/reactie 5.1

554

Reacties

Reacties/dag 1.68
Meeste reacties op 1 dag 12
Gestart op 01-01-2020

Respect over tijd

Laatste 25 comments

2 respect 26-11-2020 18:51 op
Anomalie typerend blinde volgzaamheid. Groots maar nu ook weer niet zo groots om er veel woorden aan vuil te maken. Laat het voetbalvolk zich even uitleven in vermakelijke rouw en dan weer over tot de orde van de dag.

5 respect 26-11-2020 16:45 op
Als iemand overlijd ongeacht of het Maradona is of een heel gewoon burger van een land is en blijft een verdrietige aangelegenheid. Maar de gekte die nu losbarst is buiten alle proporties. En het feit dat Maradona onterecht een doelpunt maakt wordt door velen gemakshalve buiten beschouwing gelaten. De realiteit is dat enerzijds deze man over een gave beschikte velen in beroering te brengen. Anderzijds was het man waar ook veel op aan te merken was. Onsportief gedrag, een buitengemeen losbandig leven et cetera. Laten we deze man alleen maar herinneren als een begenadigd voetballer en over het overige zwijgen.

1 respect 25-11-2020 17:49 op
Neen wat heeft het voor zin de verantwoordelijke ambtenaren persoonlijk aansprakelijk te stellen. Bij wie begin je dan en bij wie eindig je dan. De politiek is verantwoordelijk. Die hebben mede naar aanleiding van de zogenaamde Bulgarenfraude aangedrongen op straffe handhaving. Daarvoor is wetgeving opgesteld hetgeen door het parlement is bekrachtigd. Het parlement zou ook hand in eigen boezem moeten steken dat ze een onmogelijk systeem hebben opgetuigd en daarmee akkoord zijn gegaan en dat door de Belastingdienst moest worden uitgevoerd. Nu is het dat zelfde parlement dat een onderzoekscommissie optuigd om hun eigen falen te onderzoeken.

19 respect 25-11-2020 14:13 op
Dit wordt een vorm van Kafka achtige proporties. Dit kan je toch niet met alle wil serieus gaan nemen. Dit is het ultieme bewijs van een onvolwassen organisatie ook wel partij genoemd waar je geen binding mee wilt hebben. Los nog even van het chaotische karakter is het ook ideologisch een verwerpelijke vertoning. Een zich zelf respecterende partij of beweging laat het niet gebeuren dat de jongerenafdeling zich van zeer bedenkelijke en verwerpelijke denkbeelden bediend. Rest eigenlijk niets anders dan deze beweging geen enkel podium meer te geven en zeker niet van stemmen te voorzien maart 2021.

4 respect 25-11-2020 09:06 op
Ik vraag mij af wat er nu onduidelijk is. Steeds is gezegd het aantal besmettingen moet omlaag. Nu blijkt dat het tergend langzaam daalt. Zo langzaam dat het doel waarschijnlijk niet voor half december gehaald wordt. Dan is van meet af aan duidelijk geweest dat deze lockdown doorgezet zou worden tot januari of langer in 2021.

1 respect 24-11-2020 17:56 op
rm_bis ga nu eens nadenken. Wat is dit voor ondoordachte reactie. De vaccins liggen helemaal niet klaar. Sterker nog ze zijn nog niet door het EMA goedgekeurd. De plannen wie gaat het eerst gevaccineerd worden zijn bekend. Dus geen sprake van een hele bevolking aan het lijntje houden. Stoppen met roepen lijkt me de beste oplossing.

3 respect 22-11-2020 17:48 op
Katjang juist en één van de weinige rationele reacties. Maar de Raad van State is een eindstation in de beoordeling. Daaraan vooraf gaat dat een wet is opsteld welke ter goedkeuring volgordelijk is voorgelegd aan de 2e en 1e kamers der Staten-Generaal. Daarmee is het wet geworden. De heersende gedachte achter deze wet was een zo streng mogelijk regime te bewerkstelligen als gevolg van de affaire met de zogenaamde Bulgarenfraude. Het land en het parlement liep te hoop dat dit nooit meer zo mogen gebeuren. En zo is het gekomen dat er een wet in werking trad die elke verdenking op fraude in de kiem moest gaan smoren. Nu kan je de ambtenaren van de Belastingdienst en Sociale Zaken hel en verdoemenis toe wensen maar in de kern zijn het uitvoerders van een wet die door volk werd gewenst en het parlement zijn bekrachtigd. Laat onverlet dat er veel mensen slachtoffer zijn geworden van deze wet. Het getreuzel, het gebrek aan transparante en het ontwijkende gedrag in fnuikend voor het vertrouwen

5 respect 20-11-2020 22:29 op
Jeroen_a je hebt vast wel eens gehoord van Albert Einstein hoop ik althans. Die heeft ooit gezegd 'er zijn twee dingen oneindig in het leven namelijk het heelal en de domheid van mensen'. Vaak is het goed daar eens over na te denken.

4 respect 20-11-2020 22:20 op
Chris1 eigenlijk komt het er op neer dat je zegt laat een ander de kastanjes maar uit het vuur halen. Dan doe ik nu niets en als blijkt dat het geen enkel risico veroorzaakt hoeft je ook niets meer te doen want dan zijn er al grote groepen gevaccineerd. Een typisch voorbeeld van na mij de zondvloed.

4 respect 20-11-2020 22:15 op
Pedro_Boogie ik waardeer het altijd als er reacties gegeven worden welke enig niveau bevatten. In die zin heb je je doel bereikt. Ik heb zo maar het gevoel dat wij niet op één lijn zitten. Maar dat is acceptabel. Niemand kan altijd gelijk hebben. Misschien heb je wel eens gehoord van Aurelius een Romeins senator. Die heeft ooit gezegd 'domheid, hoogmoed en haat doen de samenleving wankelen. De domheid dringt zich naar voren, om gezien te worden; het verstand gaat achteraan staan'.

5 respect 20-11-2020 19:27 op
Hem flink hoor. Uiterst empatische benadering. Ook niet erg beleefd om met de laatst gebruikte term af te sluiten. Kortom uw reactie is van nul en generlei waarde zullen we maar zeggen.

1 respect 20-11-2020 19:22 op
DanRechtsaf deze optie is ook over tafel gegaan. Prima gedachte. Maar heeft het niet gehaald. Het voorstel van de Gezondheidsraad is door het Kabinet overgenomen. Nog beter want met dit voorstel worden de ouderen als eerste beschermd en dus in het verlengde hiervan ook de slager, de glazenwasser, de caissière enzovoort.

3 respect 20-11-2020 19:15 op
Tamm_Tamm wat wil je nu vraag ik mij af. Het gaat je iets te snel en dan weer eigenlijk wel want de maatregelen duren dan langer en dan weer een mogelijk risico. Ik kan er niets van bakken. Met dit soort reacties kan niemand wat.

12 respect 20-11-2020 13:07 op
prof_absurdo hulde voor uw reactie. Het is een kenmerkende houding van velen in Nederland. Het is goed of het deugd niet. Ik betaal mijn vaccinatie gaarne uit eigen zak als het bijdraagt aan een normaliserende samenleving.

1 respect 20-11-2020 12:36 op
Querido_not des te meer reden het stemproces blijvend te vergemakkelijken door stemmen per post als gemeengoed te gaan beschouwen. Daarmee wordt het querilanten als Trump of andere familieleden lastig gemaakt alsnog over vier jaar een gooi naar het presidentschap te doen.

1 respect 20-11-2020 12:29 op
holzacker_heini ook al zou blijken dat één stem verkeerd geteld is dan kan die altijd gecorrigeerd worden. Ik vraag mij af heeft u wel eens zitting gehad in een stembureau. Dan zou u moeten weten hoe het proces van tellen na het sluiten van het stembureau in elkaar steekt. Ik vraag het mij of u over deze kennis beschikt.

4 respect 20-11-2020 12:25 op
holzhacker_heini wat een premature reactie. In elk administratief proces gebeuren er soms fouten. Daarom is het noodzakelijk alle bescheiden als back-up te bewaren voor een hercontrole. En dat is nu gebeurd en belangrijker nog gecorrigeerd. De uitslag is daarmee niet substantieel anders geworden. En wees er van overtuigd dat bij de verkiezingen in maart 2020 alles gedaan wordt wat noodzakelijk is om het ordentelijk te laten verlopen. Ik heb er het grootste vertrouwen in.

11 respect 19-11-2020 18:51 op
Zelf ben ik geen roker maar soms heb ik wel de indruk dat er een kruistocht wordt gehouden tegen mensen die roken. Vanwaar deze hetze. Gebeurt dat ook bij drankverkoop. Dacht toch van niet. Softdrugs gelegaliseerd en wordt ook overal verkocht. Dus mijnheer Blokhuis waarom dit tegenstrijdige gedoe. Wilt u namens uw partij de CU ook een plasje achterlaten voor na de verkiezingen zodat u herinnerd wordt als de grote initiator van het roken ontmoedigingsbeleid. Ben bang dat het roken nooit een halt wordt toegeroepen. Zal niet zeggen waar maar ik weet dat er nu al een levendige handel is in rookwaar. Het wordt ook wel illegale handel genoemd en dat zal alleen nog maar gaan toenemen. Mensen laten zich niet beknotten door de heer Blokhuis die als een moraalridder de roker op andere gedachten wil brengen.

1 respect 19-11-2020 10:15 op
Scarymann gisteren moest ik een busje huren. Naast borg moest ik ook mijn rijbewijs laten zien dat ik echt wel de juiste persoon was. Wat is het verschil met naar een festival gaan en een vaccinatie bewijs laten zien. We moeten oppassen dat het niet door gaat schieten. Dan wordt het een onleesbare samenleving.

2 respect 19-11-2020 10:07 op
HvdZ zo kan je natuurlijk overal iets achter zoeken. Zo langzamerhand zie ik teveel schizofrenie reacties alsof het einde der dagen nabij is. Maar dat weerhoud mij niet van mijn mening dat verplicht vaccineren gekoppeld aan een vaccinatie paspoort én heel belangrijk maximale bewegingsvrijheid de beste oplossing is.

1 respect 19-11-2020 09:47 op
Ben39 u mag het altijd met mij oneens zijn. Prima. Maar hou uw reacties wel inhoudelijk. Wat kan in hiermee. Dus ik zie uw argumenten graag tegemoet dan kunnen we inhoudelijk reageren.

1 respect 19-11-2020 09:23 op
Ariea als u zich niet laat vaccineren plaatst u zich inderdaad buiten de orde. Heeft niets met moraalridders te maken maar met verantwoordelijkheidsgevoel en opzichte van de medemens.

2 respect 19-11-2020 09:14 op
Kees_Noord niet juist. Sinds gisteren zijn er toch openingen geboden hier wel over na te denken. Het moet alleen even indalen. Wat mij betreft zo snel mogelijk invoeren.

5 respect 19-11-2020 09:12 op
Scarymann daar gaan we weer. We hebben het hier over de volksgezondheid en niet over discriminatie. Dit wordt er te pas en onpas bijgehaald om als argument te dienen het verplicht vaccineren in te voeren in het belang van de volksgezondheid. Dus ik ben het er volstrekt mee eens dat verplichte vaccinatie zijn intrede doet gekoppeld met een vaccinatiepaspoort. Kan je dit overleggen mag je reizen, naar festivals gaan et cetera. Zo niet dan val je even buiten de boot in het belang van de volksgezondheid.

1 respect 19-11-2020 09:06 op
Weg_Gooier de meest deskundige onderzoekers zijn tot de conclusie gekomen dat dit een werkend vaccin is. De goedkeuring is of wordt nu aangevraagd om het beschikbaar te stellen. Dan kunt u er vanuit gaan dat het ook voor u werkend en veilig is. U hoeft dan geen vijf jaar te wachten. Zou beter voor u zelf en voor uw omgeving zijn.