NUjijStats voor Nijmegen21

6,589

Respect

Respect/dag 21.75
Respect/reactie 13.2

499

Reacties

Reacties/dag 1.65
Meeste reacties op 1 dag 14
Gestart op 28-03-2021

Respect over tijd

Laatste 25 comments

12 respect 24-01-2022 17:48 op
Te weinig, te laat, te risicomijdend. Dat is de actie van het kabinet. Het had een voorbeeld moeten nemen aan Engeland en rigoreus afscheid moeten nemen van al die overbodige en schadelijke maatregelen. Maar: één lichtpuntje! Men heeft het advies van het OMT aan z'n laars gelapt. Werkelijk onverbeterlijk dat OMT. Op een dag dat er weer record besmettingscijfers te noteren zijn, wordt het steeds rustiger in de ziekenhuizen. Ondanks de gestaag dalende trend, durft deze van elke realiteitszin gespeende kliek nog te pleiten voor handhaving van de lockdown. Waarom? Waarvoor? Wat moet Nederland nog met zo'n steeds irrelevanter wordende adviseur? Terwijl aan de overkant van het kanaal alles gewoon weer open gaat, blijft men hier tegen beter weten in aansturen op onverantwoorde en onnodige beperkingen. Het is mooi geweest met die 'experts'. Beste volgende actie die het kabinet kan nemen? OMT met onmiddellijke ingang op non actief zetten!

2 respect 23-01-2022 16:05 op
In de middeleeuwen kwam de pest naar Europa vanuit China, beste WMM. De Spaans griep kwam uit Amerika. Allemaal in tijden dat mensen nog niet met het vliegtuig reisden. Het duurt misschien wat langer maar dat virus komt echt wel. Met of zonder luchtvaart. En niet alleen via mensen. U weet toch dat bokito ook corona had?

5 respect 23-01-2022 15:59 op
Natuurlijk kan de cultuursector open. Die had überhaupt helemaal niet dicht gehoeven! Van Dissel geeft zelf toe veel te pessimistisch te zijn geweest bij het schatten van de effecten van omikron. Met andere woorden: die lockdown was eigenlijk helemaal niet nodig. En dus het sluiten van al die sectoren ook niet. Gewoon weer open die cultuursector. De ontwikkelingen bewijzen dat het al veilig is! Overigens waardering voor Van Dissel. Eén van de weinigen (de enige?) die ook durft toe te geven dat hij ongelijk had.

3 respect 23-01-2022 15:49 op
Onzin WMM, de bijdrage van de luchtvaart aan de verspreiding van corona is miniem geweest, net als die van de horeca, evenementensector en detailhandel. De superspreaders waren en zijn uw thuis- en werksituatie. Wat schade heeft toegebracht aan de economie was niet het coronavirus maar die malle coronamaatregelen van ons kabinet, ingefluisterd door de voortdurend miskleunende 'experts' van het OMT. U moet wel de goede accenten zetten.

12 respect 23-01-2022 15:43 op
Benschop weet natuurlijk al lang wat het antwoord op die vraag gaat zijn: nooit. Als hij het krijgt, kan hij verder met zijn belangrijkste operatie: uitbouwen van de positie van schiphol. Lelystad is een kansloze optie. Zeker sinds bekend is dat de milieu effecten en het geluidsoverlast de oorspronkelijk 'berekende' waarden dramatisch overstijgen. Er is eenvoudigweg geen enkel draagvlak meer voor luchthaven Lelystad. Laat het kabinet snel een besluit nemen.

22 respect 15-11-2021 21:21 op
Tja, foto finish. Het treurige is dat dit de mensen zijn waarvan verwacht mag worden dat ze pal staan voor de democratische rechtstaat. En hoewel ze natuurlijk ver voor liggen op de rest, zitten er ook genoeg anderen in het kabinet die het niet zo nauw nemen met privacy en andere regels. Nog treuriger is dat het parlement nauwelijks of niet correctief optreedt. En daar zit meteen ook het grootste gevaar. Ondanks mooie praatjes is het parlement nog dezelfde tandeloze tijger als voorheen. Volgende kans om te laten zien dat parlementariërs hun rol als verdediger van de democratische grondwaarden serieus nemen, is bij die volgende toetssteen van de persoinlijke vrijheid: 2G. Als het parlement daarmee instemt, heeft het definitief verzaakt.

5 respect 15-11-2021 11:22 op
Hoe ontsnapt een bedrijf aan Urgenda e.d.? Juist, zo dus. Vermoedelijk kijken Britse rechters heel anders aan tegen verantwoordelijkheden van individuele rechtspersonen jegens maatschappelijke problemen.

1 respect 14-11-2021 10:20 op
'Er is geen lange termijn visie' schrijft redacteur De Groot. Juiste constatering. Wat daar zo onthutsend aan is, is dat er ook na 2 jaar nog niet zo'n visie en bijbehorende strategie is. Afgelopen week gaf een immunoloog van Radboud UMC in Trouw toe dat experts altijd al wisten dat het virus met vaccinatie niet te verslaan is. We mogen ervan uitgaan dat het OMT die wetenschap al meteen met De Jonge gedeeld heeft (alhoewel ik eraan twijfel of dat wel tot het OMT is doorgedrongen als ik sommigen hoor praten). En er dus twee jaar is verkwanseld met korte termijn maatregelen. Het Red Team heeft zichzelf opgeheven omdat het concludeerde voor lege banken te praten als het kritiek had op de corona aanpak. OMT en kabinet hebben geen strategie maar ook geen zin in zelfreflectie of luisteren naar goede raad. Ze zitten verstrikt in hun eigen overtuigingen die het overduidelijk ontbreekt aan samenhang en logica. En nu weten ze het niet meer. Oplossing? Meer van het ondoelmatige zelfde.

25 respect 14-11-2021 09:53 op
'Als we kunnen uitgaan van De Jonge en het OMT' zegt de presentator van Nieuwsuur gisteren, 'is de conclusie.....' Goed punt. Kunnen we dat? In de persconferentie verkondigde De Jonge dat de ongevaccineerde 33 keer meer kans heeft dan de gevaccineerde om op de ic te komen en 22 keer meer om in het ziekenhuis te komen. Oude cijfers. Het OMT wist ongetwijfeld dat de situatie al heel anders is. De nieuwste inzichten stonden al in het NRC van 4 november: half oktober zijn 30% van de ic patiënten gevaccineerd en 44% van de ziekenhuispatiënten. Met een vaccinatiegraad van 85% is de kans voor een ongevaccineerde om in het ziekenhuis te komen dan ca. 7 keer zo groot, op de ic ca.13 keer. Maar dat klinkt natuurlijk niet zo dramatisch. En De Jonge vertelt vast ook liever niet dat het verschil snel kleiner wordt. En dat er veel meer gevaccineerden besmet raken dan hij wil doen voorkomen. Enzovoorts. De Jonge als betrouwbare bron? Gewogen en te licht bevonden. Stemming maken lukt beter.

4 respect 13-11-2021 10:30 op
Het kabinet denkt zich voor de zoveelste keer de crisis uit te managen met aantoonbaar domme en ineffectieve maatregelen. Een daarvan is buitenevenementen als voetbalwedstrijden te bevrijden van publiek dat dan in groepen tot 1250 mensen binnen mag gaan zitten in bioscopen en dergelijke. Waar was ook alweer de kans op besmetting het laagst? Buiten toch? Maar dat is nu klaarblijkelijk niet langer het geval. Een andere, is het beperkingen van de openingstijden van winkels. Mensen hebben dan minder tijd om boodschappen te doen. Met als resultaat dat er meer tegelijkertijd komen. En de besmettingskans dus toeneemt. Spreiding was toch altijd een beproefd middel om de besmettingskans te verlagen? Maar nu dus kennelijk niet meer. Als ik in mijn professionele leven vergelijkbaar te werk was gegaan, was ik al lang ontslagen en werkelois geweest. Waarom mag deze ploeg dan gewoon hiermee doorgaan?

3 respect 13-11-2021 10:02 op
Gisteren een boeiende discussie in Op1 die de ongerijmdheid van de coronamaatregelen treffend illustreert. De directeur van de KNVB vraagt aan OMT lid Koopmans waarom er geen publiek bij wedstrijden kan terwijl in dure field labs en de afgelopen maanden in de praktijk overtuigend is aangetoond dat dat heel veilig kan. En dat dat bij herhaling door het OMT is bevestigd. Dat het dan toch onlogisch is om dat nu weer te verbieden. Jahaa, zei Koopmans, we komen er niet als we gaan discussiëren over welke maatregelen wel of niet werken. De situatie is urgent. Er moet gewoon wat gebeuren. De directeur van de KNVB die hele verstandige dingen over zegt, wordt de mond gesnoerd. Ontluisterend. Het debat toont de mate van hypocrisie en de volslagen willekeur waarmee maatregelen worden bedacht en beargumenteerd. Of een maatregel effectief is of niet, doet er al niet meer toe. De corona aanpak van het OMT: pure symboolpolitiek. Wat schreef het Red Team ook alweer?

2 respect 12-11-2021 21:53 op
'We moeten nog een paar maanden volhouden. En dan kunnen we weer even ademhalen' zegt een virologe net bij Nieuwsuur. Met andere woorden: we moeten dus geen paar weken maar een paar maanden rekening houden met maatregelen, zegt de expert. En dan daarna weer. En weer, enzovoorts. Wat lost 2G of de coronapas dan nog op? Dat zijn dan toch alleen nog maatregelen voor de bühne?

30 respect 12-11-2021 21:46 op
Voorbereiding van nog meer twijfelachtige maatregelen. Rutte kwam vanavond met een smeekbede. Hij vroeg iedereen zich te beraden op de vraag 'kan ik nog iets extra, beter doen?' Jazeker. Nog beter met harde feiten aantonen dat het coronabeleid van het kabinet kant noch wal raakt. De onzinnigheid van 2G en de corona app nog scherper aan de kaak stellen. Het gedraai van OMT en overheid ter zake van 'vaccinatie is vrijwillig' nog genadelozer ontmaskeren. Tendentieuze interpretaties van cijfers in de publieke opinie nog geconcentreerder blootleggen en ontkrachten. Prioriteit geven aan economische belangen boven de fundamentele grondbeginselen van de rechtstaat vanaf nu stelselmatig bekritiseren. Ik geef toe: er is ruimte voor verbetering.

14 respect 12-11-2021 20:21 op
Ook het NOS journaal doet mee aan het verspreiden van desinformatie. Op de vraag hoeveel de horeca bijdraagt aan de besmettingen zegt Gerri Eickhof: 'dat is 3% maar eigenlijk weten we het niet. Dat is niet goed vast te stellen op basis van bronnen- en contactonderzoek. Het zou best wel eens meer kunnen zijn'. Om zijn betoog later af te sluiten met de conclusie: 'Het is wel zeker dat de bijdrage van de horeca veel groter is dan die 3 procent'. Oh ja? Hoe weet Gerri dat zo plotseling? Heeft hij de 'betrouwbare bronnen' van minister De Jonge geraadpleegd? Want een verdere onderbouwing van zijn bewering schittert door afwezigheid. Wat in de persconferentie goed is gelukt, is om de geloofwaardigheid van Rutte en De Jonge verder te ondermijnen.

1 respect 12-11-2021 20:01 op
Ook dat is geen 22, beste Janos. De Jonge verspreidt dus desinformatie.

0 respect 12-11-2021 19:59 op
Maakt niet uit, beste Henk. Als iemand zegt '22 keer zo veel' gaat het om verhoudingen. Die gelden of het nu om 1000 of om 17 miljoen gaat. In dit geval dus gewoon 17 miljoen.

12 respect 12-11-2021 19:56 op
De persconferentie wordt voorafgegaan door de NOS presentator die een schijntegenstelling poneert. Moet Nederland op slot omdat een kleine groep zich niet wil laten vaccineren? Of moeten we dat accepteren? De Jonge geeft zelf het antwoord al. Binnenkort zijn alle ongevaccineerden blootgesteld geweest aan het virus. Voorzover dat al niet is gebeurd. Daarnaast worden steeds meer gevaccineerden besmet. In de groep 50 plus al relatief bijna net zo veel als ongevaccineerden. Dus voor wie zijn die maatregelen? En daarvoor is volgens Rutte 'een heel ingrijpend pakket' nodig. Maar vooral een pakket dat op de lachspieren werkt. Wie kan dit nog volgen? Wie heeft er ook maar enig vertrouwen in dat dit gaat werken? En wie heeft nog enig vertrouwen in dit team?

19 respect 12-11-2021 19:39 op
De Jonge strijdt tegen desinformatie, zegt hij in de persconferentie. We moeten het gesprek aan met mensen die verkeerde informatie verstrekken. 'Wijs naar betrouwbare bronnen', benadrukt hij. De Jonge weet ook te melden dat ongevaccineerden 22 keer meer kans hebben om in het ziekenhuis te komen. Even kijken, 85% is gevaccineerd, 15% niet. Van de coronapatiënten in de ziekenhuizen was volgens de meest recente enquête 45% gevaccineerd. Even snel hoofdrekenen....dan heeft men als niet gevaccineerde op dit moment ongeveer 6 keer zo veel kans om in het ziekenhuis te komen. Desinformatie? De Jonge, verbeter de wereld, begin bij u zelf!

2 respect 12-11-2021 16:14 op
Daar was bijvoorbeeld gisteren nog een verhelderend item over in één van de journaals, beste AVM. Is toch ook eigenlijk logisch, niet?

16 respect 12-11-2021 16:10 op
Ook weer zo'n zinloze actie. De meeste ongevaccineerden wonen in kleine gemeenschappen op het platteland waar iedereen elkaar kent. Wie gaat daar wie controleren? Een dikke middelvinger naar het establishment in Wenen zal de voornaamste reactie zijn. En gelijk hebben ze. We hadden in Europa afgesproken dat vaccineren vrijwillig is. De lichamelijke integriteit en gelijke behandeling van elke burger zijn de nummers 1 en 2 van de Europese grondrechten. Dat menigeen een keuze maakt die anderen niet past, mag vervelend zijn maar is geen reden van die grondregels af te wijken. Regels gelden nu eenmaal ook als ze even niet goed uitkomen. Zeker als drukte in de ziekenhuizen het enige argument is. En al helemaal als die drukte vooral een gevolg is van het feit dat politici niet op tijd hebben ingegrepen om meer capaciteit te regelen.

10 respect 12-11-2021 12:24 op
Inderdaad beste Vos. Van de zomer is al in grote onderzoeken in Engeland, Israel en de VS vastgesteld dat gevaccineerden en ongevaccineerden gedurende de tijd dat ze besmet zijn, dezelfde virale lading uitstoten. Het verschil is dat die periode bij gevaccineerden wat korter is. En dat word gebruikt om via een causaal rekverband te beargumenteren dat gevaccineerden minder besmettelijk zouden zijn. Onzin natuurlijk. Temeer daar het aandeel gevaccineerden in de besmettingsaantallen snel toeneemt. De coronapas en 2G zijn allebei onzinmaatregelen en bieden alleen schijnzekerheid. Wat zei het Red Team ook alweer: 'Het kabinet heeft zichzelf vastgedraaid. Gezichtsverlies en beeldvorming lijken voor de buitenstaander een onevenredig groot aandeel te hebben in het beleid'.

6 respect 12-11-2021 12:17 op
Een schoolvoorbeeld van de tenenkrommende argumentaties die het ministerie van Volksgezondheid bedenkt om mallotige maatregelen te rechtvaardigen. ‘Met een gebroken been ga je niet autorijden ook al heb je een rijbewijs’ aldus De Jonge om goed te praten dat besmette gevaccineerden zonder enige vorm van controle overal naar binnen kunnen. Nee, maar meestal weet je meteen dat je een gebroken been hebt. Maar niet dat je met corona besmet bent. De Jonge en zijn ambtenaren hebben klaarblijkelijk nog nooit van ‘incubatietijd’ gehoord. De meeste mensen lopen een tijd lang met corona rond voor ze er achter komen dat ze het hebben. Als ze het al merken. Maar kunnen dan wel gewoon anderen besmetten. Tja, en dan die strenge privacy eisen. Maar die gelden toch voor iedereen, en niet alleen voor gevaccineerden? Als die zo belangrijk zijn, dan kan die hele app toch niet? Afijn, weer wordt Nederland geamuseerd met het cabaret De Jonge. Praat wat krom is, nog krommer.

29 respect 12-11-2021 12:05 op
We zijn allemaal getuige van de implosie van het Europese coronabeleid. Nu de volgende golf ook aanzwelt in landen die eerder als lichtend voorbeeld golden – bv. Denemarken en Portugal - wordt pijnlijk duidelijk dat corona niet langer het probleem is van ongevaccineerden maar van de vaccins zelf. Niemand kan nog met droge ogen volhouden dat vaccinatie ‘de weg uit de crisis is’. Steeds meer dringt het besef door dat het nutteloos is de zwarte piet bij ongevaccineerden neer te leggen. Kansloze hulpmiddelen als 2G en de corona check app, krijgen binnenkort hun plaatsje in het reeds overvolle museum van de heilloze coronamaatregelen. En als de laatste verpleger de zorg heeft verlaten, zit er niets anders op dan de raad van Van Haga op te volgen: gewoon thuisblijven als je ziek bent. OMT en het kabinet tonen zich samen met hun Europese collega's onmachtig het coronaprobleem op te lossen. Ze vaardigen op goed geluk maatregelen uit zonder enige solide onderbouwing van de resultaten.

0 respect 12-11-2021 11:33 op
Gisteren bij Op1. Een dame van de Universiteit Wageningen die modelletjes maakt die berekenen hoeveel coronapatiënten er in de ziekenhuizen komen, moet desgevraagd toegeven dat een lockdown van 2 weken geen zoden aan de dijk zet. Iemand van de evenementenbranche die constateert dat gepresenteerde cijfers niet kloppen. 'Die coronapas is niet helemaal onzin' zegt Marcel Levy bij Jinek. Grotendeels wel dus. Levy snapt het. Hij is ook tegenstander van 2G. Omdat het niet ethisch is. Maar waarschijnlijk ook omdat hij weet dat het een nutteloos middel is. Een avondje coronachaos. En een kabinet dat anderhalve jaar geleden al maatregelen had moeten nemen om de zorg te versterken. En nu jammert dat dat helaas niet is gebeurd. Maar dat we even niet moeten zeuren dat ze hun werk niet hebben gedaan. Want we hebben nu plotseling een urgent probleem dat om een radicale aanpak vraagt. Tja, zo ken ik er ook nog wel een.

2 respect 12-11-2021 08:50 op
Ja, beste Wends, daar kan ik het alleen maar mee eens zijn. Hoe onprettig dat ook zou zijn.