NUjijStats voor Ruimdoordebocht

2,656

Respect

Respect/dag 2.91
Respect/reactie 4.96

536

Reacties

Reacties/dag 0.59
Meeste reacties op 1 dag 9
Gestart op 30-05-2018

Respect over tijd

Laatste 25 comments

10 respect 27-11-2020 22:10 op
Ik ben wel benieuwd op welke wijze dit memo precies 'naar boven is gekomen' - is daar iets van bekend? Het is namelijk zo'n interessant moment, precies nadat de ondervragingen van de enquetecommissie zijn afgelopen. Dat hadden de commissieleden misschien wel willen meenemen in hun verhoren. Het is hoe dan ook opnieuw een indicatie van hoe ver de Belastingdienst was weggedreven van de menselijke maat, in die periode.

4 respect 26-11-2020 14:38 op
Ik kan me nog voorstellen dat een speler in zijn nietsontziende wil om een grote wedstrijd te winnen zoiets zou doen. Maar wees er dan wel fair over. In het geval van de handsbal van Suarez (die er wel rood voor kreeg) had ik er zelfs nog wel iets van knarsentandend respect voor: hij offerde zichzelf op voor het Uruguayaande elftal. Het is wel erg jammer dat Maradona niet ergens na zijn carriere erkend heeft dat hij daar vals gespeeld heeft, en een gebaar heeft gemaakt naar het Engelse voetbal en zijn tegenstanders van toen. Dat had hij makkelijk kunnen doen. Dat doet flink afbreuk aan zijn status, vind ik. Als ik denk aan de figuur Maradona (maar ik heb zijn carriere niet meegekregen terwijl hij actief was), dan denk ik nu eerder aan dat onsportieve moment dan aan zijn geweldige andere doelpunten.

13 respect 25-11-2020 11:04 op
"Britse minister: EU moet VK tegemoetkomen in handelsgesprekken". Nee, dat moet de EU zeker niet. Dat is allemaal allang doorgesproken en vastgelegd tijdens het hele proces met Theresa May, toen er nog voldoende tijd was en voordat de nieuwe Engelse regering onder tijdsdruk nieuwe eisen is gaan stellen. Er ligt allang een deal, en, behoudens kleine wijzigingen in details, zal de deal onveranderd blijven: een 'level playing field'. Om een Engelse uitdrukking te gebruiken: Take it or leave it.

17 respect 24-11-2020 12:42 op
Prima uitspraken van deze paus, ook als je geen overtuigd Christen bent. Ik zie dat allerlei mensen de tekortkomingen en misstanden binnen de RK-kerk erbij halen (en die zaken verdienen zeker de volle aandacht), maar dat lijkt me bij de uitspraken in dit specifieke artikel weinig relevant. Gewoon goed gesproken van deze man. We hebben weleens minder sociaal/politiek betrokken pausen gezien.

6 respect 24-11-2020 11:52 op
Heel veel smalende reacties over de beleving van de coronacrisis door de studenten. "Iedereen heeft het zwaar" "Ze doen toch niks met hun tijd" "Ze houden alleen maar feestjes" "Ze moeten maar eens ervaren hoe zwaar echt werk is". Veel aannames, en veel redeneringen vanuit het eigen (smalle) perspectief. Ik geloof graag dat er allerlei mensen zijn die het ook niet makkelijk hebben (of zelfs moeilijker) dan Nederlandse studenten. Maar ik geloof ook dat studenten die in de coronacrisis hun studiejaren beleven slechter af zijn dan studenten buiten coronatijd. Ik zou er in ieder geval behoorlijk van hebben gebaald als corona voorbij zou zijn gekomen tijdens mijn studiejaren. En niet vanwege de feestjes (zo veel waren dat er ook weer niet), maar gewoon omdat sociaal contact onderdeel is van je groei. Dat lopen studenten nu behoorlijk mis, en ik kan me voorstellen dat dat een negatief effect kan hebben, net als voor elk ander mens.

6 respect 18-11-2020 19:52 op
Ik heb een aardig deel van de verhoren bekeken vandaag. Ik vind dat er toch heel erg gedraaid en geschoven werd met woorden door de beide heren. Veel benadrukken hoe machteloos ze waren. Geen enkele kritische vraag durfden ze met een volmondig ja of nee te beantwoorden, het was vooral veel geglibber en veel lange verhalen over zaken die niet rechtstreeks gevraagd werden door de commissie. En veel afschuiven. Weinig bemoedigend voor wie graag vertrouwen zou willen houden in de ambtelijke top van de Nederlandse overheidsinstanties. Zelfs de commissieleden zag je hoe langer hoe geïrriteerder raken over de eindeloze zelfrechtvaardiging van handelen (of gebrek daaraan) dat overduidelijk rampzalig uitgepakt heeft voor de gedupeerden. Vooral voor de mensen die het slachtoffer zijn geweest van het optreden van de Belastingdienst lijkt het mij een frustrerend schouwspel te zijn geweest vandaag.

0 respect 17-11-2020 18:04 op
Geen leuk bericht natuurlijk. Het is de prijs die we (als bevolking als geheel) betalen voor het niet goed genoeg naleven van de maatregelen, en mogelijk ook het te lang achterover blijven leunen van onze regering die iets te optimistisch was over het vermogen van Nederland om de eigen verantwoordelijkheid te nemen. (Die tekortkoming is overigens niet exclusief voor Nederland - volgens mij zien we in alle landen een meerderheid de echt zijn best doet en een, helaas toch te grote, groep mensen die het niet serieus genoeg heeft genomen).

33 respect 16-11-2020 14:22 op
Naast de financiële en immateriële schade die door het handelen van de Belastingdienst aan mensen is toegebracht (wat al meer dan erg genoeg is), lijkt het handelen van topambtenaren uitsluitend gericht te zijn geweest op het beschermen van de eigen positie en het blijven afwijzen van rechtmatige verzoeken om compensatie en herstel van de situatie. Dat maakt dit verhaal zo schokkend. Dat tot helemaal in de top van de organisatie ambtenaren zich hebben vastgebeten in hun eigen ongelijk. Ten koste van, soms kwetsbare, mensen. En ten koste van het vertrouwen in onze overheid. Wat dat betreft zijn de betrokken topambtenaren bij de Belastingdienst geen haar beter dan de huidige president van Amerika aan de andere kant van de oceaan: het eigen ego en eigen gelijk werd belangrijker geacht dan het welzijn van mensen en het vertrouwen in onze rechtsstaat. Meestal resulteert een enquete in een rapport met aanbevelingen, maar je mag toch hopen dat er ook een rechtszaak uit gaat volgen.

4 respect 15-11-2020 14:50 op
Cummings weg - dat is voor de onderhandelingen wel goed nieuws denk ik. Hopelijk wordt de toon in de gesprekken daarmee iets anders (i.e. constructiever). Uiteindelijk blijft het toch het beste als ze er wel uit komen met elkaar, voor iedereen. Cummings leek daar wat minder in geïnteresseerd dan een aantal andere onderhandelaars - die was meer bezig met zijn eigen standpunt en achterban. We blijven hopen op een werkbaar akkoord...

5 respect 12-11-2020 09:18 op
Vergelijkingen tussen het gedrag van de top van de Belastingdienst en dat van Donald Trump zijn mogelijk: bewust, willens en wetens, feiten verdraaien of verbergen om je eigen positie te beschermen ten koste van het vertrouwen in en het aanzien van de rechtsstaat. Iets ergers is voor een rijksambtenaar bijna niet denkbaar, bij de invulling van je werk. Niet alleen komt er een lelijk, onrechtvaardig verhaal aan het licht, maar een toplaag van ambtenaren gaat tot het uiterste om dat onrecht te laten voortbestaan. Ik ben heel benieuwd naar de parlementaire enquete.

5 respect 06-11-2020 14:00 op
@Johannaatje: Dat werd inderdaad ook voorgesteld door CBS en CNN: Eigenlijk zouden ze zo'n speech moeten tonen met een dikke sticker in beeld met een disclaimer, zoals de posts op Twitter en FB getoond worden. Dan kan iedereen kennis nemen van de uitlatingen en dan eigen onderzoek doen. Dat is het overwegen waard. Ik weet niet of het dan 'niets uitmaakt of het onwaar is' - het blijft een president met een enorm platform die ongeschaamd staat te liegen, dat heeft hoe dan ook enorme impact. Volgens CNN is er na die toespraak een gewapend persoon in een SUV gearresteerd in Philadelphia, buiten het gebouw waar stemmen geteld worden, die de bedoeling had het gebouw te betreden (mij niet bekend of het een Trump of Biden supporter was). De uitlatingen van Trump zijn niet zonder gevolgen of gevaar - dus je moet je echt afvragen of je het wil uitzenden, zou ik zeggen.

6 respect 06-11-2020 13:01 op
Het komt op hetzelfde neer als de discussie rond Twitter en Facebook. Wil je als informatiekanaal ruimte geven aan feitelijke onwaarheden? Volgens mij is er een code of convenant voor journalisten om altijd te proberen de waarheid weer te geven. Onder zo'n code kan ik mij juist voorstellen dat wanneer je aantoonbare leugens of onwaarheid voorbij ziet komen, je dat filtert als je een nieuwsstation bent.

5 respect 06-11-2020 12:59 op
De president lijkt inderdaad de weg volledig kwijt te zijn nu. Ik heb die quote ook gehoord. "Like an obese turtle on his back, flailing in the sun." Eigenlijk is dat, hoewel ik dat gevoel ook had bij het zien van zijn 'speech', een nieuwszender onwaardig, om iemand zo te duiden. Het geeft wel aan hoe ver de door Trump aangewakkerde polarisering inmiddels gegaan is, dat op CNN zoiets door journalisten wordt gezegd...

15 respect 05-11-2020 22:31 op
Ton, u verliest zichzelf steeds verder in uw eigen gefingeerde realiteit vrees ik. Dan houdt een redelijke discussie wel een beetje op. Probeer eens wat bronnen te raadplegen die niet de visie van Trump bevestigen. En voordat u het vraagt: ik kijk zelf ook naar beide kanten van het spectrum voordat ik een mening vorm.

0 respect 05-11-2020 09:56 op
Precies dit. Ad 2): Inmiddels moet DeJoy van een federale rechter tekst en uitleg geven waarom hij een 'court order' om in de postkantoren op zoek te gaan naar achtergebleven stemmen willens en wetens niet heeft uitgevoerd. Er is / wordt bewust heel vuil spel gespeeld door het kamp van Trump.

14 respect 05-11-2020 09:46 op
Een hele aparte situatie, op zijn zachtst gezegd. De hele wereld kijkt toe hoe een land zijn eigen verkiezingen niet fatsoenlijk georganiseerd krijgt. De binnenlandse onrust die daaruit voortkomt is grotendeels veroorzaakt door de zittende president die al bij voorbaat gaat schreeuwen dat de verkiezingen niet deugen - zonder enige vorm van bewijs. Hij is actief mensen tegen elkaar aan het ophitsen met zijn beschuldigingen en de gevolgen worden inmiddels zichtbaar. De pogingen die door organisatoren vooraf, o.a. in Pennsylvania, zijn gedaan om de telling te kunnen versnellen zijn door de partij van diezelfde president tegengehouden. De Republikeinen hebben deze chaotische toestand dus kennelijk gewild, zo lijkt het mij.

0 respect 04-11-2020 12:29 op
Juridisch gezien zal het natuurlijk inderdaad geen hoogverraad of wat dan ook zijn. Wel beschadigt hij moedwillig het vertrouwen in de democratie. Ik zie het niet als 'vrijheid van meningsuiting', wat Trump doet. Wel als een teken dat de nationale democratie van de VS vastgelopen is en niet meer naar behoren functioneert. En er is werkelijk helemaal niets netjes aan wat Trump roept over het tellen van de uitslag of aan het feit dat hij zichzelf alvast tot winnaar uitgeroepen heeft. Dat zie u toch echt verkeerd.

0 respect 04-11-2020 12:21 op
@Miemie: U telt stemmen die nog niet geteld mogen worden hoor. Daarnaast zou Trump, mocht hij winnen, niet met een meerderheid van het absolute aantal stemmers winnen, maar vanwege het kiesmannensysteem. Niet heel democratisch dus. En al helemaal niet netjes, in het geval van Trump.

6 respect 04-11-2020 12:17 op
Je zou dit kunnen neerzetten als 'staatsondermijnende praktijken' of als hoogverraad: het moedwillig aanvallen van het democratische systeem van zijn land. Hetzelfde systeem, overigens, dat Trump vier jaar geleden - tegen de 'popular vote' in - de overwinning bracht. Eigenlijk is het niet te geloven dat de Amerikanen, na vier jaar deze man bezig te hebben gezien, het opnieuw überhaupt spannend maken of Trump nog door mag als president. Only in America...

3 respect 03-11-2020 22:26 op
Ik houd ook mijn hart vast voor een Trump-overwinning, maar nu telt u dingen bij elkaar op. Het procentuele verschil is niet heel klein, maar juist aanzienlijk. De argumenten die u erbij haalt maken dat het verschil uiteindelijk een heel stuk kleiner is, dat denk ik ook. Met de volgende kanttekeningen: - De polls hebben hun fouten van 4 jaar geleden zoveel mogelijk gecorrigeerd. De kans dat ze er opnieuw net zo erg naast zitten is een stuk kleiner. - De arme witte Amerikanen die u noemt zijn de vorige keer al gaan stemmen. Die kan je er niet nog een keer bij optellen. - Er is ook een grote groep 'stille Biden-stemmers'. Waarschijnlijk minstens net zo groot, zo niet groter, zo wijst onderzoek uit. En ik vermoed dat die deze keer ook komen stemmen. Bij elkaar: Trump gaat zeker niet makkelijk of ruim winnen. Maar het zou wel een close call kunnen worden.

1 respect 03-11-2020 11:05 op
@Voster: Volkomen ongepaste en scheve vergelijking natuurlijk, om de boekverbrandingen van de nazi's gelijk te stellen met het weren van Qanon-complottheorieën. Doe zelf eens wat achtergrondonderzoek, zou ik zeggen.

0 respect 03-11-2020 10:55 op
Daar zit wat in - aan de andere kant is het voor vatbare mensen op dit moment wel 'gemakkelijker' om verzeild te raken in een soort alternatieve realiteit dan laten we zeggen 20 jaar geleden. Voor wie graag een complottheorie wil aanvaarden zijn de omstandigheden nu min of meer optimaal: makkelijk toegang tot platforms met gelijkgestemden via sociale media en meer sociaal isolement door coronamaatregelen waardoor je minder vaak een 'reality check' krijgt van je omgeving.

1 respect 02-11-2020 15:53 op
Dat laatste graag... :)

0 respect 02-11-2020 15:52 op
@display_name: ...dus een Trump jr of andere iets-te-fanatieke Republikein slingert feitelijke onjuistheden de wereld in om iemand ten onrechte persoonlijk te beschadigen, en als Facebook, Twitter en YouTube daar iets aan doen is dat volgens u een 'structurele aanval op rechts'? Dat vind ik wel een hele interessante positie...

1 respect 02-11-2020 15:44 op
Ik ben het zeker met u eens dat er een groep werknemers is die, in het geval van een theoretisch faillissement van de KNVB, steun moet krijgen. De terreinknechten, het kantinepersoneel, de ondersteunende staf, die zouden ook de dupe zijn van het wegvallen van Eredivisie-inkomsten, en die zou je dan inderdaad moeten begeleiden naar een andere baan of op andere wijze moeten steunen. Maar ik maak bezwaar tegen de stellingname van de KNVB dat we ten koste van alles het betaald voetbal als bedrijfstak in de lucht moeten houden. "Voetbal is de belangrijkste bijzaak van het leven" blijft een goede uitspraak in dat opzicht, wat mij betreft.