NUjijStats voor guidon1

3,958

Respect

Respect/dag 10.61
Respect/reactie 9.08

436

Reacties

Reacties/dag 1.17
Meeste reacties op 1 dag 22
Gestart op 25-11-2019

Respect over tijd

Laatste 25 comments

12 respect 25-11-2020 20:32 op
Al die mensen die een negatief oordeel hebben over de levensstijl van Maradona... Maradona was een hele simpele jongen uit de sloppenwijken die op jonge leeftijd overladen werd met roem en extreem veel geld. En dan niet zoals voetballers in Nederland op een voetstuk worden geplaatst, maar in de overtreffende trap: in Argentinië nam de aanbidding religieuze vormen aan. Blijft dan maar eens de gewone jongen die op zijn fiets naar de training komt. Het is makkelijk oordelen over Maradona, maar het is eigenlijk amper verwijtbaar. De hele voetbalwereld is zwaar uit zijn voegen gebarsten, en helaas gaan daar mensen aan kapot.

1 respect 25-11-2020 14:04 op
Ik vind Pow vreselijk maar het heeft inderdaad wel een aantal goede journalisten voortgebracht. Danny is een goed voorbeeld, ook Rutger ontwikkelt zich nu tot een goede, serieuze journalist.

21 respect 21-11-2020 16:49 op
Na de bizarre persconferentie van Giuliani en de merkwaardige poging van Trump om Rep. parlementsleden in Michigan te bewerken, zijn er ook steeds meer conservatieven die vraagtekens beginnen te stellen bij de handelswijze van het campagneteam van Trump. Tucker Carson (Fox) zette Trump-advocaat Sidney Powell onder druk om nu eindelijk eens bewijs te tonen voor de megafraude waar ze het steeds over heeft. Tevergeefs; Powell reageerde boos. Die omvangrijke fraude bestaat dan ook alleen in het hoofd van Trump en hij brengt de Amerikaanse samenleving schade toe door de procedure van overdracht van de macht geen aanvang te laten vinden. Een tijdige aanvang van deze procedure is essentieel, zeker in deze tijd van Corona en economische crisis.

16 respect 21-11-2020 16:24 op
Het antwoord van de media is niet “zwijgen”, maar: “kom nou toch eindelijk eens met bewijs”.

15 respect 21-11-2020 16:23 op
En de enige die “absurd bezig is”, is Trump. Nog nooit heeft een weggestemde president op deze manier geprobeerd de wip van het volk te weerleggen.

16 respect 21-11-2020 16:21 op
Twitter draagt het account over op 20/1. Eerst lezen, dan reageren.

7 respect 21-11-2020 15:08 op
Waarom? Televisie is meer dan alleen amusement, dus waarom zou een politicus die miljoenen via dit medium weet te bereiken geen televisieprijs verdienen?

21 respect 15-11-2020 16:09 op
“Als een samenkomst leidt tot overlast, of een gevaar vormt voor de publieke gezondheid, kan er gehandhaafd worden.” Daar is geen woord Japans bij. Tachtig zotten die samen komen in een tent vormen een risico voor de publieke gezondheid. Handhaven dus, en stevig graag. Dankzij zulke mensen zitten we met kerst nog met maatregelen.

36 respect 15-11-2020 11:04 op
Trump heeft de leiding van het Environmental Protection Agency (EPA) vervangen voor mensen die hun oren laten hangen naar de industrie. Deze hebben slechts 1 taak: milieubeschermende maatregelen zo veel mogelijk terugdraaien. Een grote groep ex medewerkers documenteert nauwgezet hoe de regering-Trump hun voormalige werkgever uitholt. Ze houden al jarenlang een lijst bij met regels die zijn teruggedraaid, informeren journalisten en onderzoekers over de milieugevolgen van de deregulering en proberen alvast te bedenken wat herstelwerkzaamheden zijn, mocht er straks een milieuvriendelijkere president aan de macht komen. Als Biden straks in het WH zit kan hij hier dus gebruik van maken.

4 respect 14-11-2020 17:08 op
Het is juist dat Biden, als er geen 50/50 komt in de Senaat, het moeilijk zal krijgen om vernieuwende wetgeving er doorheen te krijgen. Het verschil met Trump zal zijn dat Biden serieuze pogingen zal doen om tot compromissen te komen met de oppositie. Trump was daar niet toe bereid of niet toe in staat, waardoor veranderingen die hij heeft toegezegd (alternatieve gezondheidswetgeving, de muur, verbetering infrastructuur) niet van de grond zijn gekomen.

0 respect 14-11-2020 13:32 op
Daar is al eerder om gevraagd, maar daar reageert hij niet op.

6 respect 14-11-2020 12:12 op
Henk heeft een politieke overtuiging die meer aansluit bij de Reps, daar is niets mis mee toch? En hij zegt dat hij hoopt dat Biden niet volledig doorslaat naar anti-Rep beleid, ook die gedachtengang kan ik wel begrijpen. Kern van zijn betoog is dat democratische verkiezingen erkend moeten worden, en daar slaat hij de spijker op de kop.

4 respect 14-11-2020 11:12 op
“Gesponsord door de Clinton campagne”? Sinds wanneer financieren en sponsoren politieke campagnes bedrijven? U bedoelt waarschijnlijk andersom?

3 respect 11-11-2020 20:31 op
Precies. Want je kunt zeggen van de Amerikanen met hun malle Electoral College wat je wilt: ze kunnen wel verkiezingen organiseren.

4 respect 11-11-2020 20:26 op
Klopt, maar hoe meer Staten hij nu gewoon binnenhaalt hoe minder steun er zal zijn voor zinloze rechtszaken.

32 respect 11-11-2020 20:24 op
Door officials van Rep, Dem en onafhankelijke zijde wordt bevestigd dat deze verkiezingen eerlijk zijn verlopen en dat er geen sprake is van onregelmatigheden. Er is een duidelijke winnaar en een duidelijke verliezer. De huidige rechtszaken zijn hoogstens nuttig om het acceptatieproces bij de achterban van Trump te stimuleren. Het zal niet tot een andere uitkomst leiden. Biden doet er goed aan door onverstoorbaar verder te gaan met het voorbereiden van zijn presidentschap vanaf 20 januari aanstaande.

3 respect 11-11-2020 20:20 op
Arizona: nog ruim 40k stemmen te tellen. Biden leidt nog met 13k stemmen verschil. Dat lijkt voldoende.

27 respect 11-11-2020 13:22 op
En zo blijkt er toch een gecoördineerde aanval te hebben plaatsgevonden op de verkiezingen van 2020. Niet door de Russen of de Chinezen, maar door de leiders van de Republikeinse partij. Zij maken daarbij gebruik van ongegronde insinuaties en bewijsvrije beschuldigingen, die uitsluitend worden ingezet om chaos te zaaien en de resultaten van vrije en eerlijke verkiezingen te ondermijnen. Verkiezingen die een duidelijke winnaar en een nog duidelijker verliezer opleverden. Trump was al lang de schaamte voorbij, maar de meelopers van deze man, zoals Graham, Pompeo, Barr, McConnell, moeten zich kapot schamen.

1 respect 07-11-2020 13:17 op
Het is vooral pijnlijk voor Trump en zijn aanhang: de pleister wordt er heeel langzaam afgetrokken. Maar u heeft gelijk: men eist zorgvuldigheid, dan zal men geduld moeten hebben.

5 respect 07-11-2020 13:08 op
Ik vraag me af of het merendeel van de politici van de GOP, laat staan de Republikeinse kiezers, werkelijk zit te wachten op een reeks van rechtszaken. Het lijkt er op dat dit voornamelijk door het campagneteam van Trump wordt geïnitieerd, dus door een kern van Trump-getrouwe adviseurs en familieleden. De meest recente toespraak van Trump zal vele Reps toch ook met afschuw hebben vervuld. De Reps staan voor een principiële keuze: doorgaan in Trumpistische richting, waarmee men het risico loopt de gematigde achterban van zich te vervreemden, of proberen het populisme en QAnon van zich af te schudden, open te staan voor meer realisme en zo weer een partij te worden waarmee constructief kan worden samengewerkt.

24 respect 06-11-2020 20:58 op
Bijzonder: direct na de verkiezingen, toen de poststemmen nog niet waren meegerekend, riep Trump zich uit tot winnaar. Hij toonde zich daarmee geen aanhanger van democratie maar een echte autocraat. In een autocratie is het recht onmiddellijk omdat het bestaat uit de uitvoering van de wil van de leider. In een democratie betekent plannen uitvoeren ook steun verwerven, samenwerken, budget vrijmaken en wetsvoorstellen schrijven. Trump heeft nooit het geduld gehad voor zulke processen. En dus kwam er nooit een nieuw gezondheidszorgplan of een idee hoe te investeren in infrastructuur. Zijn regeerperiode heeft zich beperkt tot zaken die direct geregeld kunnen worden: benoemingen, het schrappen van regels, opdrachten die per decreet uitgevaardigd kunnen worden. Zaken die zich direct laten vertalen in een gevoel van resultaat. Zijn achterban vindt het geweldig, maar de VS heeft meer behoefte aan een president die in staat is om grote, moeilijke uitdagingen aan te gaan. Vandaar: exit Trump.

34 respect 01-11-2020 10:56 op
Wie de geschiedenis kent weet dat vlagvertoon en intimidatie vaak aan geweld vooraf gaan. Ik heb daarom moeite met mensen die dit een onschuldige, “ludieke” actie vinden. Het gaat hier niet om carnaval of om een voetbalwedstrijd. Het gaat om de uitoefening van actief en passief kiesrecht: een belangrijk grondrecht in een democratie. Dat moet onbelemmerd, dus zonder intimiderende beïnvloeding kunnen plaatsvinden. Wie een voorstander is van democratie veroordeelt deze actie.

4 respect 01-11-2020 10:50 op
U en ik houden er kennelijk een andere moraal op na. Ludieke actie: kom nou, hoe naïef kan je zijn. Uitdagen en intimidatie. Vlagvertoon en intimidatie gaan altijd vooraf aan het geweld. Ken uw geschiedenis.

7 respect 01-11-2020 10:38 op
Als men met een groot aantal pickups met Ajax vlaggen om een RotterdammerT heen gaat rijden op de Nederlandse snelweg, zou u dat dan ook een “ludieke actie” vinden?