NUjijStats voor ACS72

3,806

Respect

Respect/dag 4.23
Respect/reactie 4.04

943

Reacties

Reacties/dag 1.05
Meeste reacties op 1 dag 31
Gestart op 11-06-2018

Respect over tijd

Laatste 25 comments

9 respect 26-11-2020 07:43 op
Vergeet gratie verlenen aan Flynn niet. Of schaar je die onder de noemer ‘kalkoen’?

1 respect 25-11-2020 08:09 op
Anders beginnen hij en Jansen toch gewoon een nieuwe partij die hun gedachtegoed recht doet. En dan noemen ze die bijvoorbeeld Nederland Stemt Baudet o.i.d. of Nederland Stem op De Andere Partij.

0 respect 24-11-2020 20:07 op
Tja, met de naam wordt en aangegeven wat het is (een zeesluis) en waar deze ligt (IJmuiden). Dat is alles wat je van zo’n naam mag verwachten. Zou slechter zijn als ze dat ding riviersluis Medemblik zouden noemen of zo.

1 respect 24-11-2020 20:04 op
Ja, maar let vooral op de plaatsing van de hoofdletters. Daar was wel een commissie voor nodig.

3 respect 24-11-2020 19:58 op
Nee, dat zijn de kleine sluis, de middensluis en de noordersluis/grote sluis. Niets verwarrends aan. Zou verwarrend worden als ze alle 4 zeesluis IJmuiden zouden heten. Het is voor u toch ook niet verwarrend als u hoort dat er file staat op de A12 en dat wordt aangeraden om de A20 te nemen?

0 respect 24-11-2020 09:32 op
Het zou niet de eerste keer zijn dat de zittende president niet aanwezig is op de inauguratie van de nieuwe president. Dit is eerder voor gekomen.

0 respect 24-11-2020 09:30 op
Ik heb het over berichten die letterlijk aangeven dat Trump zich nu gewonnen heeft gegeven. Niet over berichten waarin wordt gespeculeerd wat Trump’s redenen voor deze handeling zijn. Echter, Trump geeft m.i. zelf al duidelijk aan dat hij zich niet gewonnen heeft gegeven. Ik wil alleen maar aangeven dat Trump als een grote jongen zelf zijn nederlaag moet erkennen i.p.v. dat dit door de media voor hem wordt gedaan.

8 respect 24-11-2020 08:43 op
Ik zie op verschillende media koppen staan waarmee aangegeven zou worden dat Trump nu zijn verlies zou hebben toegegeven. Daarmee wordt het Trump echter veel te gemakkelijk gemaakt om niet daadwerkelijk te hoeven zeggen dat Biden heeft gewonnen. Dus stop hiermee media en accepteer alleen een daadwerkelijke overgave van Trump.

8 respect 22-11-2020 17:25 op
Ik heb liever dat mensen, die op basis van een partijprogramma door het volk zijn gekozen en verstand en kennis van zaken hebben, top down besluiten nemen, in plaats van mijn lot in handen te leggen van mensen die besluiten nemen op basis van emoties, onwetendheid en zelfs ongeïnteresseerdheid.

9 respect 22-11-2020 16:51 op
Van de latino stemmen in Florida zijn veel stemmen naar Trump gegaan om met name 2 redenen, namelijk geloofsovertuigingen (anti-abortus) en socialisme (veel latino’s komen uit landen die zijn verwoest door socialisme. Biden is daar neergezet als extreme socialist). Veel Latino’s in Texas hebben op Trump gestemd i.v.m. hun angst voor het inperken van de olie industrie. Veel laaggeschoolde latino’s hebben werk in die industrie in Texas. Van andere staten weet ik het niet, maar dat zal om soortgelijke redenen zijn. Dat betekent niet dat Trump geen racist is, maar dat deze stemmers voor hun eigen belangen hebben gekozen (hoe misleid ze ook zijn).

6 respect 22-11-2020 16:44 op
Hahaha...geweldig. Nationalisme = eigen vrijheid en globalisme = inperking van de burger. Erg zwart / wit, vind je niet? Of geloof je echt dat inperking van de burger geen optie is onder nationalisme?

10 respect 22-11-2020 16:35 op
Ja, dat was een klein foutje in dit mega grote plan. Oops :-)

17 respect 22-11-2020 16:17 op
Sowieso is het idee dat er op grote schaal fraude zou zijn gepleegd om Trump te laten verliezen op zich al wonderbaarlijk. Moet je eens indenken wat er voor nodig zou zijn om dit voor elkaar te krijgen. En stel je eens voor hoeveel mensen hier dan van op de hoogte zouden moeten zijn. Stel dat team Trump dan ook gelijk zou hebben (tot nu toe loopt het niet zo lekker met het bewijs), dan zou dit een mega operatie zijn geweest van de Democraten. In dat geval, chapeau voor de Democraten.

1 respect 22-11-2020 15:59 op
Inderdaad. Ik heb mensen al vaker horen beweren dat team Trump het bewijs achter houdt voor de SC, maar als dat zo is zal de SC team Trump eerst terugverwijzen naar de lagere rechtbanken. Beetje vreemde gang van zaken anders: “Edelachtbaren, ik verzoek u de uitspraak van de lagere rechtbank teniet te doen op basis van dit bewijs dat ik nog nooit aan hen heb voorgelegd”.

0 respect 22-11-2020 15:55 op
Nee, Matroos impliceert hier dat er geen eerlijke verkiezingen zijn geweest. Daar is tot nu toe geen enkel bewijs voor. Ik neem echter aan dat Matroos bedoelde dat wanneer Trump beweert dat er fraude is gepleegd, de vraag aan hem gesteld zou kunnen worden waarom het hem dan in 4 jaar tijd niet gelukt is om eerlijke verkiezingen te garanderen.

4 respect 22-11-2020 15:34 op
Vertel, welke beschuldigingen richting team Biden m.b.t. het plegen van fraude zijn tot nu toe geverifieerd door de rechtbanken? En welke beschuldigingen van team Biden richting team Trump m.b.t. fraude heeft u gezien?

5 respect 22-11-2020 15:21 op
Dat was niet Hannity, maar Tucker Carlson, ofwel Hannity 2.0. En vervolgens sprak Carlson zich uit tegen het team van Trump.

2 respect 22-11-2020 08:51 op
Dat geld mag hij niet gebruiken voor privé doeleinden. Als hij dat doet zit hij nog dieper in de problemen. Laten we dan ook hopen dat hij zo dom is.

4 respect 22-11-2020 08:49 op
Trump overtreedt nu ook weer diverse wetten met zijn pogingen om de verkiezingen in zijn voordeel te beslechten. Maar ook daar zal hij wel weer niet op afgerekend worden. Wat je in de VS allemaal kunt doen met wat geld en een reputatie die is gebaseerd op gebakken lucht.

0 respect 22-11-2020 08:45 op
Ach, zijn aanhangers zullen het wel weer afdoen als het establishment dat zich tegen Trump keert. In hun ogen is Trump de grote verlosser die nu tegen wordt gewerkt door de gevestigde orde. Als Qanon zo populair kan worden zullen deze uitslagen ze ook niet tegen houden.

0 respect 22-11-2020 08:40 op
Omdat een groot deel van de Republikeinen er ondertussen van overtuigd is dat er gefraudeerd is. De Democraten moeten dit aanvechten om hun legitimiteit te waarborgen.

2 respect 22-11-2020 08:38 op
Niet als de marge binnen een bepaald percentage is. Dan betaalt de staat.

1 respect 22-11-2020 08:31 op
Ja, dat weet ik. Maar dat is iets anders dan terugvechten. Ik las dat een groot deel van de Republikeinen er nu echt van overtuigd is dat er gefraudeerd is in de verkiezingen. Dat kunnen de Democraten toch niet zomaar accepteren?

11 respect 22-11-2020 08:28 op
“Wellicht”? Tot nu toe is niet aangetoond dat de Democraten niet terecht gewonnen hebben. Ook voor verkiezingen geldt dat ze eerlijk zijn verlopen TENZIJ aan kan worden getoond dat dit niet het geval is.

5 respect 22-11-2020 08:26 op
Ik hoop dat zijn fans al moe zijn van “al dat winnen”, want hij verliest nu toch wel heel veel zaken. En de belastingbetaler mag er weer voor opdraaien. Nog een hertelling in Georgia. Wat heeft dat nu nog voor zin? Of gaat Giuliani persoonlijk elk stembiljet controleren? Wanneer vechten de Democraten nu trouwens eens terug? Ik hoor weinig van ze. Dit is toch het perfecte moment om de Republikeinen af te schilderen als ondemocratische machtswellustelingen die absoluut niet het beste voor hebben met de VS.