NUjijStats voor Asimo

25,643

Respect

Respect/dag 27.54
Respect/reactie 5.12

5,010

Reacties

Reacties/dag 5.38
Meeste reacties op 1 dag 45
Gestart op 15-05-2018

Respect over tijd

Laatste 25 comments

16 respect 01-12-2020 15:09 op
Ik vind dit positief nieuws maar ook niet verassend. Verschillende mensen die leiding hadden over de verschillende stem districten gaven al aan dat van grove onregelmatigheden geen sprake was geweest. Ook internationale toezichthouders, waaronder uit de EU, hebben geconstateerd dat van grove onregelmatigheden geen sprake was. Trump heeft desondanks gestrooid met samenzwering retoriek waardoor een aanzienlijk deel van zijn achterban daadwerkelijk denkt dat hier sprake is van fraude. In de meer dan 30 rechtszaken die Trump in diverse staten heeft aangespannen is niets overeind gebleven. Er is geen enkel steekhoudend bewijs gevonden voor grove nalatigheid of van fraude bij de tellingen door heel het land. Dat Trump toch blijft volharden dat hier sprake is van fraude is schadelijk voor het vertrouwen in de democratie en gevaarlijk. Wat dit laatste betreft kan januari kan niet snel genoeg dichterbij komen. Biden wacht een zware taak om de puinhopen van Trump weer recht te zetten.

23 respect 01-12-2020 08:49 op
Dat Trump adepten nu ook al mensen uit Trump’s eigen “team” naar voren schuiven die vermeend onderzoek hebben gedaan naar fraude tijdens de verkiezingen werkt bij mij op de lachspieren. Feiten liegen niet. Er is tot dusver geen enkel bewijs voor verkiezingsfraude geleverd. Ergo, onderzoek na onderzoek komen voortdurend met dezelfde mantra: de verkiezingen zijn uiterst ordentelijk en eerlijk verlopen. Van grootschalige fouten is geen sprake. Hertellingen hebben, proef de ironie, juist enkele honderden stemmen meer voor Biden opgeleverd in plaats van minder terwijl het verschil om duizenden stemmen zouden moeten gaan. Ik ben zeer benieuwd waar Trump uiteindelijk zal belanden, want op veel van de rechtszaken die tegen hem zelf zijn gericht staat bij een eventuele veroordeling gevangenisstraf hier tegenover. Trump kan zich beter op die rechtszaken gaan richten, daar zijn juridische overwinningen voor hem daadwerkelijk noodzakelijk.

36 respect 01-12-2020 08:31 op
Het is een genot om Trump en zijn adepten zo emotioneel te zien spartelen. De president middels Twitter waar zijn defecte Caps Lock key het vaak moet ontgelden en zijn trouwe fans die op byzantijnse wijze de ene samenzwering na de ander, die de president via de digitale ether verspreid, kritiekloos omarmen. Deze vorm van verafgoding zie je normaal alleen onder sektarische gemeenschappen of onder zeer autoritaire regiems, zoals in Noord Korea. Trump heeft al meer dan 30 rechtszaken verloren en hij is platzak. Middels e-mails smeken zijn butlers onder zijn volgelingen of zij geld willen doneren, op YouTube is dit voer voor komedianten. En het stopt hier ook niet. Want ná januari wachten nog talloze rechtszaken, dit keer gericht áán de dan voormalige president van Amerika zelf; fraude, wanprestaties enz. Mijn advies, geniet hier nu nog even van, want na januari is Trump niet langer president en halen zijn emotionele tirades vaak niet meer de headlines.

2 respect 30-11-2020 09:50 op
De Horeca heeft het zwaar, maar het is niet anders. Je kunt niet nog meer Covid19 pieken riskeren met alle gevolgen van dien. Hier is geen sprake van 'horeca pesten' maar van overmacht, noem het 'domme pech'. Net zo goed dat de evenementen tak in de Nederlandse economie, zeer, zware klappen krijgt en waar vele vele bedrijven failliet zijn verklaard. En deze zware tijd valt onder ondernemend Nederland in een zeer brede omvang terug te vinden, hoeveel bedrijven, en ZZp'ers hebben niet inmiddels al hun spaarcenten opgemaakt om het hoofd boven water te kunnen houden? Een retorische vraag. Gelukkig is er ook licht aan het einde van de tunnel. Zeer waarschijnlijk kan de horeca in de komende zomer weer rekenen op herstel van inkomsten.

13 respect 30-11-2020 09:44 op
Poolse werknemers werken hard, klagen niet en zijn allang blij arbeid intensief werk te verrichten omdat ze naar verhouding hier meer verdienen dan in het thuisland. De Nederlandse economie heeft hier veel baat bij. Dankbaarheid zou leidend moeten zijn, niet ongefundeerd gemekker over buitenlanders en de vermeende nadelen. Het is verder gewoon een mentaliteitskwestie. Werknemers vanuit het buitenland "pikken" hier geen banen in, veel jonge Hollanders voelen er weinig voor om zwaar arbeid te verrichten voor een loon die vaak, niet altijd, nagenoeg gelijk staat aan de bijstand. En dat begrijp ik ergens ook wel, maar ga dan niet klagen over buitenlanders. Mensen die klagen dat Poolse werknemers uiteindelijk gebruik gaan maken van de sociale voorzieningen vergeten gemakshalve dat deze mensen jarenlang geen recht hebben op een uitkering maar wel jarenlang belasting moeten afdragen. Oeverloos geblèr over buitenlanders betreft, zoals zo vaak, in de meeste gevallen onderbuik retoriek.

0 respect 29-11-2020 19:35 op
Is dat zo? Dan heb ik me vergist.

2 respect 29-11-2020 16:15 op
Jeetje, wat droevig nieuws weer. Een filmicoon, zonder twijfel. Ik ben opgegroeid met de originele Star Wars films, voordat dat de films verpest werden door digitale CGI en de gehele Star Wars franchise verzande tot een slappe tv-serie voor kinderen. Mijn kamer hing vol met posters van Star Wars, waaronder die van Darth Vader. Hij speelde ook nog een prachtige rol in Stanley Kubrick's meesterwerk A Clockwork Orange, daar speelde hij de ietwat bejaarde man die slachtoffer werd van de 'roversbende'. RIP, je zult nooit vergeten worden.

10 respect 28-11-2020 08:09 op
De EU is zo ontworpen dat elk EU lidstaat over vetorecht beschikt. Elk EU lidstaat, incluis Nederland, kan elk EU voorstel, net als Polen en Hongarije, torpederen. Mensen die stellen dat de EU niet meer werkt, omdat Polen en Hongarije nu dwarsliggen missen de essentie waarom de EU nu juist wél werkt. Lidstaten worden door dit veto systeem gedwongen om onderling tot consensus te komen. En mochten Polen en Hongarije nu dwars blijven liggen en niet bereid zijn tot consensus dan zal de consensus onder andere EU lidstaten zijn dat deze landen op andere terreinen minder hulp van de EU kunnen verwachten. Ik zie veel liever grove tegenstellingen aan de vergadertafel verbaal uitgevochten worden dan dat tegenstellingen tussen autonome lidstaten gepaard gaan met wapengekletter en dreiging tot oorlog. Resumerend Als de Nederlandse regering een EU voorstel niet kan steunen dan kan Nederland óók dwars liggen en consensus afdwingen net als andere EU lidstaten. Dat is democratie in optima forma.

19 respect 27-11-2020 11:15 op
Januari wordt zeer belangrijk voor de Democraten. Dan kunnen zij twee nieuwe zetels in de Senaat winnen waardoor het gelijk spel wordt in de verdeling van senaatszetels. Vice-president Kamala Harris fungeert dan als de doorslaggevende persoon. Het is voor Biden zeer belangrijk dat zij die twee senaatszetels gaan veroveren. Want anders wordt het bijzonder zwaar om fundamentele veranderingen door te voeren.

13 respect 27-11-2020 11:09 op
Biden heeft heel veel werk te verrichten. Want de slechtste president van Amerika ooit, Trump, heeft heel veel posten onbenoemd gelaten. Waaronder binnen de wetenschap. Ik ben dan ook optimistisch dat Biden niet alleen alle leegstaande posten die fungeren als intermediair tussen regering en het bedrijfsleven, de wetenschap, de industrie etc weer serieus gaat nemen. Het meest optimistisch ben ik dat zodra Trump niet langer meer als president fungeert de problematiek rondom de klimaat crisis nu eindelijk weer serieus wordt genomen. De transitie naar nieuwe technologieën en het verwerken van afval tot aan nieuwe regels om grote natuurgebieden te beschermen moeten nu serieus een boost krijgen.

5 respect 26-11-2020 10:59 op
"Het was chique geweest, en tactisch beter, om Baudet als lijstduwer op de lijst te houden." Die mening deel ik niet. Baudet distantieert zich telkens opnieuw van de problematiek binnen de partij, ergo, hij vormt een essentieel onderdeel voor het ontstaan van deze problemen. Dan is het ongeloofwaardig dat iemand die een onderdeel vormt van het probleem zelf lijstduwer blijft. Chique was geweest als Baudet had erkend dat niet alleen zijn wil 'wet' is binnen de partij en dat kritiek uiten binnen de partij legitiem is omdat hij niet als enige de partij omhelst. Verder zal Baudet alleen kritiekloze volgers op de nieuwe lijst van een nieuw te vormen partij gaan zetten. Net als in de begindagen van FvD zal ook deze partij geen democratische waarden hanteren, het adagium zal ook dan dezelfde zijn als destijds bij FvD: Baudet is de onbetwiste leider, allen, buig voor de leider.

0 respect 26-11-2020 10:53 op
Baudet is niet de enige 'grondlegger' van FvD.

0 respect 26-11-2020 10:37 op
@Bandit Duidelijk verhaal. Ik denk echter wel dat zowel beweging als goede voeding essentieel zijn, even los van de percentages. Een mens is simpelweg niet gebouwd om uren, dagenlang, in een bureaustoel te blijven zitten. Ik herken me wel in je beeld van om het uur van positie veranderen. Gelukkig doe ik dit al jaren. @TiGr Ik denk dat Bandit hier doelt op nieuw beleid van de overheid om gezond voedsel wellicht meer betaalbaar te maken en/of om voor betere voorlichting te zorgen (of beiden).

3 respect 26-11-2020 10:30 op
Goed dat Eerdmans partij kiest voor FvD bestuur en inziet dat wanneer hij met Baudet mee zou gaan dit alleen gerealiseerd kan worden in een nieuw op te richten partij. Daar sluiten de meest controversiële figuren zich bij aan, waaronder voormalig JFVD-voorzitter Freek Jansen die eerder al de Holocaust relativeerde en klokkenluiders die melding maakten van antisemitische retoriek in chatgroepen royeerden. Met Eerdmans kan FvD een meer rechtse doch meer pragmatische weg inslaan, namelijk niet radicaal. Baudet kan dan gewoon zijn eigen partij oprichten, maar dan wel met een nieuwe naam. 'Baudet en z'n vriendjes', bijvoorbeeld hetgeen een toepasselijke naam zou zijn. Het zal mij ook niets verbazen als Baudet met 'Lijst Baudet' op de proppen komt, of met 'Vlieg mee met uil Minerva.", of "Lijst BB" (Boreaal Baudet). En laat dit laatste nu wel tot de mogelijkheden behoren die Baudet in de hand heeft, het uitschrijven van een contest over een nieuw te hanteren partijnaam.

5 respect 26-11-2020 10:19 op
Ik vind een splitsing onvermijdelijk. Maar ik deel niet Baudet's opvatting dat hij de naam Forum voor Democratie zou mogen behouden. Dit om meerdere redenen. 1. Het is niet aan een politicus die geen partijvoorzitter meer is om eenzijdig de naam van de partij mee te mogen nemen om daarmee een geheel nieuw partij mee op te zetten. Dat impliceert namelijk dat hij alle betrokken politici die werkzaam zijn voor deze partij eenzijdig opzij zou kunnen schuiven. Baudet heeft geen autoriteit om dit te realiseren. 2. FvD s niet alleen Baudet. Als hij van mening is dat hij de enige is die kan bepalen wat FvD omhelst dan had hij niet partijleden moeten aanstellen die vervolgens voor de partij aan de slag gaan. Bovendien draagt de partij de naam 'democratie', je kunt van Baudet's huidige opstelling democratie waardig is. Baudet's adagium is eenzijdig als ondemocratisch: 'mijn wil is wet'. Daarnaast heeft Baudet onrechtmatig spullen van het partijkantoor ontvreemd toen hij voorzitter af was.

0 respect 26-11-2020 09:00 op
@Bandit Dat wist ik niet, ik was in de veronderstelling dat deels staand werken wel gezond is. Een hele dag staande werken lijkt mij dan wel weer ongezond. Mijns inziens gaat het om de afwisseling. Een ergonomische stoel is een goed punt wat je aansnijdt, veel bureaustoelen blijken slecht te zijn voor de gezondheid om hier urenlang in te zitten.

5 respect 26-11-2020 08:12 op
Bewegen kost tijd, mensen zouden tijd voor zichzelf moeten vrijmaken om bijvoorbeeld elke dag even een half uurtje te gaan sporten of simpelweg elke dag een ommetje te maken, dit laatste doe ik naast vaak sporten. Het is vooral een kwestie van wilskracht. Zo sporten mijn vrouw en ik bijna dagelijks vroeg in de ochtend voordat wij aan het werk gaan. Maar werkgevers kunnen zelf ook zorgen dat mensen meer gaan bewegen. Denk aan verstelbare bureau’s. Sommige kantoren werken al met bureau’s die je in hoogte kunt verstellen. Op die manier kan je staande werken wat misschien niet direct relateert aan bewegen maar het is wel gezonder dan stilzitten. Zoals ik al schreef, het is grotendeels een kwestie van wilskracht, maar werkgevers zouden dit ook kunnen stimuleren, geef werknemers desnoods een betaalde sportschool lidmaatschap cadeau. Een gezonde werknemer kost uiteindelijk minder geld door ziektes en ziekteverzuim die voorkomen hadden kunnen worden door meer te bewegen.

19 respect 26-11-2020 07:47 op
Baudet zou gezegd dat het coronavirus door George Soros de wereld in is geholpen ‘om onze vrijheid af te nemen’ aldus Eerste Kamerlid Pouw-Verweij. Zulke uitspraken zijn gewoon te krankzinnig voor woorden. Gisteren ineen televisie-uitzending deed Baudet daar niet eens afstand van. Hij gaf alleen aan dat hij op de bewuste bijeenkomst van hooggeplaatste partijleden zelf geen racistische of antisemitische uitspraken heeft gedaan waarmee hij wederom niet ingaat op de vraag of hij wel of niet samenzwering retoriek zou hebben geuit. Dit is Baudet in een notendop, voortdurend ‘A’ roepen en wanneer hij hiermee wordt gefrotteerd ontkennen dat hij ‘B’ heeft geroepen en vervolgens zich distantieert van alles wat aan ‘B’ relateert.

5 respect 26-11-2020 07:35 op
“Er is in Nederland veel electorale ruimte voor een nieuwe politieke partij. “ Een open deur. Die ruimte bestaat immers altijd, zolang het electoraat zorgt draagt voor voldoende zetels. “Die partij moet opkomen voor de belangen van arme mensen, zonder allochtonen te discrimineren” Die partijen bestaan al. “Die partij moeten ook pleiten voor wetenschappelijke experimenten met allerlei nieuwe manieren om criminaliteit en vandalisme aan te pakken, via preventie en repressie.” Wees eens concreet, welke wetenschappelijke experimenten? “Daarbij moeten ook harde vormen van politie-inzet en bestraffing van veelplegers niet langer bij voorbaat taboe worden verklaard.” Wees eens concreet, welke harde vormen van politie inzet? De politie zelf voelt er trouwens weinig voor om te pleiten voor repressieve methodes waarin geweld niet geschuwd wordt.

10 respect 26-11-2020 07:19 op
Fout, iemand die geen voorzitter is van de partij kan niet eigenhandig een verkiezing uitschrijven. Verder is het discutabel, en wellicht zelfs strafbaar, om aan de haal te gaan met gegevens van de leden als niet voorzitter zijnde zonder het bestuur hier op se hoogte te stellen. Ook heeft Baudet zonder het bestuur hier op de hoogte te brengen alle gegevens over leden van de partij, toen hij al voorzitter af was, van het kantoor meegenomen, dat kan gezien worden als diefstal.

23 respect 26-11-2020 07:09 op
“Eerste Kamerlid Nicki Pouw-Verweij zegt volgens De Telegraaf te vrezen dat Baudet geradicaliseerd is en in coronacomplottheorieën gelooft.” Baudet is ook geradicaliseerd. In oktober had Baudet een ontmoeting met Jared Taylor en twee keer eerder met Marine Le Pen. Verder weigert hij om zijn rechterhand, en vertrouweling, JFVD-voorzitter Freek Jansen af te vallen terwijl Jansen eerder al de Holocaust relativeerde, zo blijkt uit onthullingen in het boek “Mijn meningen zijn feiten” van Harm Ede Botje en ­Mischa Cohen. Freek Jansen liet leden met homofobe en extreemrechtse ideeën blijven terwijl hij klokkenluiders royeerde. Nu ontkennen dat onder Baudet FvD niet radicaliseerde betreft struisvogelpolitiek. Ik verwacht dat Baudet uit de partij wordt gezet en, wat ik al eerder schreef, een nieuw, radicaal rechtse partij gaat oprichten. Dat wordt een goede graadmeter om te zien hoe radicaal rechts gedachtegoed en complottheorieën leeft binnen het electoraal.

14 respect 25-11-2020 13:22 op
Baudet stelt zich toch beschikbaar als nieuwe lijsttrekker. De man is volstrekt onbetrouwbaar en laat hier zijn ware gezicht zien. Annabel Nanninga kan nu wel haar koffers alvast inpakken, Baudet's vertrek was slechts een schijnbeweging. Want nu heeft niemand het meer gehad over de jongerenbeweging waar de extreem rechtse en antisemitische retoriek vrijelijk de chatsessies vullen. Baudet bewijst andermaal dat kritiek niet wordt geduld. Hij kan rekenen op een ruime hoeveelheid byzantijnse ja-knikkers die alles wat de leider roept voor waar aannemen en accepteren. Prominenten hebben de partij al verlaten en er zullen nu nog wel een paar gaan volgen. Nederland is nu formeel een rechts extremistische partij rijker, maar zonder enig vorm van kritisch tegengeluid en louter brave volgers kan je ook spreken van een sektarische beweging. Gelukkig zullen veel kiezers ook afhaken hierdoor, voor de komende verkiezingen verwacht ik geen grote winst voor FvD.

46 respect 25-11-2020 12:17 op
Baudet verschenen amper in de Tweede Kamer. Volgens Baudet omdat toch niemand naar hem wilde luisteren. Met deze misplaatste dedain en minachting voor het vak heeft Baudet zich niet geliefd gemaakt. Jesse Klaver's antwoord op de vraag of hij Baudet zal missen was veelzeggend: "Nee.", "Baudet was amper in de Tweede Kamer debatten te vinden", aldus de partijleider van GroenLinks. Ook Hugo de Jonge, de partijleider van het CDA over het opstappen van Thierry Baudet sprak boekdelen, ik citeer: “Lijkt me geen groot gemis, we kunnen heel goed zonder!” Politiek bedrijven is een vak, in Nederland waar sprake is van consensuspolitiek moet je verbonden zien te smeden en water bij de wijn doen om zo deel van je idealen te kunnen realiseren. Maar voor Baudet was het eenzijdige adagium voortdurend: my way or the highway. Ik ben blij dat de partij mogelijk in duigen valt. Zeker in de huidige Covid19 en economische crisis is pragmatisch beleid nodig, daar bestaat geen ruimte voor charlatans.

0 respect 25-11-2020 08:32 op
Eigenlijk zijn er maar twee opties voor FvD. De partij vernieuwd of maar een ruk naar radicaal rechts. Optie 1. Baudet en Freek Jansen vertrekken daadwerkelijk van het toneel Optie 2.De twee personen blijven 'hangen', en andere prominente leden vertrekken, de partij maakt een ruk richting radicaal rechts. Bij Optie 1 moet Baudet's rechterhand Freek Jansen ook uit de partij worden gezet. Want als deze twee blijven 'hangen' kan Baudet met veel voorkeurstemmen, die hij dan vermoedelijk ook kan vergaren, terug kan keren in de Tweede Kamer en ook Jansen staat nog op dit moment nog steeds formeel op de 7de plek van de kieslijst. Vertrekken zij niet dan zie ik nog meer prominente FvD leden verdwijnen, waaronder Annabel Nanninga wat geschied als optie 2 in beeld komt. Tijd zal het leren, maar nu blijkt dat Jansen wel degelijk op de hoogte was van de nazi-appjes die JFvD’ers naar elkaar stuurden in hun appgroepen en hier niets aan deed lijkt mij dat zijn positie onhoudbaar is.

8 respect 25-11-2020 08:14 op
Baudet's aanhang beschikken inderdaad over weinig kritisch vermogen. Alles wat Baudet, hun onbetwiste leider, roept is bon ton. Dat heeft sterke overeenkomsten met wat men onder sektes aantreft.