NUjijStats voor Blue_is_the_Colour___Football_is_the_Game

11,735

Respect

Respect/dag 10.56
Respect/reactie 4.4

2,666

Reacties

Reacties/dag 2.4
Meeste reacties op 1 dag 56
Gestart op 04-06-2021

Respect over tijd

Laatste 25 comments

0 respect 30-11-2022 14:29 op
Daarin staat exact wat ik zeg. "Hoewel de kans voor gedupeerde en niet-gedupeerde gezinnen gemiddeld even groot was, betekent dit niet dat het toeslagenschandaal hier helemaal geen effect op heeft gehad. Het CBS doet geen onderzoek naar de individuele gevallen en ook niet naar de oorzaken van de uithuisplaatsingen. Het kan dus zijn dat er wel degelijk gezinnen zijn die als gevolg van de toeslagenaffaire in de problemen zijn gekomen, waardoor de kinderbescherming eraan te pas moest komen."

2 respect 30-11-2022 14:25 op
"Maar puur en alleen het hebben van schulden is toch geen reden om kinderen uit huis te plaatsen?" Het gaat nu om 2000 bekende gevallen van uithuisplaatsingen in Nederland. Alleen in Almere wonen al 2400 gedupeerden van deze affaire. Dus we kunnen aannemen dat er in die gevallen meer oorzaken spelen, waar de een het met pijn en moeite weet te redden zakt een ander door het ijs en grijpt naar de fles om maar een dwarsstraat te noemen.

0 respect 30-11-2022 14:19 op
De cijfers?

0 respect 30-11-2022 14:14 op
"Wellicht is het in de meeste gevallen geheel terecht dat de kinderen uit huis geplaatst zijn door een schrijnende thuissituatie, en is de maatschappelijke verontwaardiging totaal misplaatst." Ware het niet dat die thuissituatie een gevolg is van onjuist handelen van de overheid. Dat maakt de uithuisplaatsing an sich niet onterecht maar maatschappelijke verontwaardiging wel terecht.

4 respect 30-11-2022 14:10 op
"Wat hij bedoeld is: Worden dan alle Nederlanders erop aangekeken?" Onze groep bestaat echt niet enkel uit volbloed autochtonen. En ja, alle voetbalfans worden daar op aangekeken.

4 respect 30-11-2022 13:51 op
"wordt er niet een hele etnische groep op aangesproken." Er zijn bij clubvoetbal dan ook geen zuivere etnische grenzen zoals bij interlandvoetbal.

23 respect 30-11-2022 13:48 op
"Als supporters van Nederlandse clubs zich misdragen, haalt iedereen zijn schouders er over op" Dat is natuurlijk niet waar. Genoeg artikelen plus reacties op deze site die dat bewijzen.

0 respect 30-11-2022 13:42 op
Ik herhaal: geen bepaling opnemen dat lidmaatschap wordt opgeschort. Ik herhaal: Lidmaatschap.

0 respect 30-11-2022 13:38 op
De natuur.

3 respect 30-11-2022 13:29 op
Achteraf pas nadenken over de gevolgen van ideologische besluiten is het handelsmerk van de EU. Allerhande landen toelaten, geen bepaling opnemen dat lidmaatschap wordt opgeschort bij niet naleven regels, tja..

0 respect 30-11-2022 10:15 op
Aangezien we al flinke tekorten hadden in het onderwijs lijkt mij dat wel zo verstandig ja. Wat is uw idee, nog meer schade toebrengen aan het onderwijs door nog grotere tekorten te creëeren en zodoende te grote klassen voor effectief onderwijs?

2 respect 30-11-2022 10:13 op
Niet op individueel niveau, wel in het grote geheel der dingen. Het drijft de huizenprijs op, de huurprijzen, prijzen van publieke voorzieningen. Het vergroot de groep die afhankelijk is van de sociale pot met geld, de groep die aanspraak maakt op sociale woningen, op het aanbod van voedselbanken, eigenlijk alle schaarste wordt hierdoor vergroot.

3 respect 30-11-2022 10:07 op
Goed van dat deel, de vraag is dan tevens wat ons het merendeel dat dus geen werk heeft kost als land? Immers, Nederlanders die afhankelijk zijn van sociale voorzieningen zakken door het ijs, deze pot valt niet met steeds maar meer mensen te delen, niet als we willen vasthouden aan een ondergrens mbt bestaanszekerheid. Voor opvang zijn mag uiteraard maar ik mis dan vaak de eerlijkheid dat dit eigen mensen in bittere armoe stort, honger, kou, schulden, uithuisplaatsingen.

0 respect 30-11-2022 09:32 op
"Dus andere groepen beperkingen willen opleggen in lijn met hun aartsconservatieve denken dat noem jij vrijheid." Dat is uw frame. Mijn zienswijze is dat Staten op deze wijze worden gedwongen zich te conformeren aan wat een landelijke meerderheid wil en dat dit volledig indruist tegen het fundament van the land of the free. Zij worden hierdoor beperkt in hun identiteit als vrome staten en moeten verplicht en tegen eigen wil in liberaliseren. Exact om dat te ontlopen zijn de mensen destijds uit Europa naar de VS getrokken.

1 respect 30-11-2022 09:20 op
Niet de vrijheid van eigenheid van Staten. Staten dwingen wetgeving in te voeren die contrasteert met de opvattingen aldaar is alles behalve vrijheid.

6 respect 30-11-2022 08:58 op
De Verenigde Staten van Amerika, ook wel bekend als the land of the free. The land of the free slaat vooral op het niet willen van overheidsdrang en dwang, het opstaan tegen het verplicht gedachtengoed van de landelijke overheid moeten accepteren, exact dat is de reden dat velen van Europa naar de VS gingen, daar is het land op gebouwd. Exact die dwang en drang komt nu vanuit de nationale staat om het progressieve denken te institutionaliseren in de Staten, zeer ondermijnend en een einde van de vrijheid.

1 respect 30-11-2022 08:16 op
Nee, u haalt nu landelijke en statelijke meerderheden door elkaar, de crux van mijn betoog. "in welke mate dit wordt toegestaan moet volledig in handen van de Staten liggen en de randvoorwaarden daarvoor moeten niet vanuit de ivoren toren die wij senaat noemen worden opgelegd aan het hele land."

2 respect 30-11-2022 08:14 op
Je kunt toch ook homoseksueel zijn zonder dat iemand een band draagt? Of zijn zij weer de speciale uitzondering?

1 respect 30-11-2022 08:11 op
U wilt het verschil tussen kindermoord en abortus volledig laten verdwijnen? Dat lijkt mij zeer onverstandig, dat onderscheid is er natuurlijk met een goede reden.

1 respect 30-11-2022 08:09 op
De vrijheid om hun eigen leefomgeving vorm te geven. "in welke mate dit wordt toegestaan moet volledig in handen van de Staten liggen en de randvoorwaarden daarvoor moeten niet vanuit de ivoren toren die wij senaat noemen worden opgelegd aan het hele land."

1 respect 30-11-2022 08:08 op
Natuurlijke sociale structuren moeten inderdaad verankerd worden om te voorkomen dat het individualistische gedachtengoed alle gemeenschap uit de samenleving perst onder het mom van "persoonlijke vrijheden".

3 respect 30-11-2022 08:06 op
"Net zo vals als onschuldige dingen die jou niet schaden (zoals bijv. het dragen van een armband) willen weigeren of verbieden?" Ik wil dat u vanaf vandaag mijn geloof respecteert en met een kruis rond gaat lopen, zo niet, dan accepteert u mij niet. Wat een logica..

7 respect 30-11-2022 08:05 op
"anders zou die vlaggetjes beweging niet nodig zijn toch?" Dus zolang zij met vlaggen rondlopen is het a priori nodig? Bij mij creëert het geen bewustzijn maar weerstand, ze willen niet alleen zichzelf zijn maar alles aanpassen aan hun evenbeeld en dat roept weerstand op. Voetbalclub? Daar moetne regenbogen. Stadhuis? Daar moeten regenbogen. Overal regenbogen want anders horen wij er niet bij...

1 respect 30-11-2022 08:02 op
Met andere woorden, wanneer de republikeinen hun terechte ideologische tegenstand hiertegen vervangen door praktische bezwaren dan is het ineens een terechte inperking van wat u vrijheid noemt?

0 respect 30-11-2022 07:58 op
"We wachten met spanning het moment af dat onze grote held en de beste president die de VS ooit heeft gehad weer aan het twitteren slaat." < Dit gaat expliciet over de held Trump en Twitter. "Hopelijk snel, fantastische Twitteraar" < Dit ook. Maargoed, geen argumenten hebben dus dan ga je dommertje spelen zodat alle andere dommertjes iig kunnen laten zien dat ze het oneens zijn met de opmerking die zij niet met argumenten kunnen weerleggen, welbekend retorisch trucje, sterk hoor.