NUjijStats voor CrannBuidhe

18,394

Respect

Respect/dag 8.38
Respect/reactie 9.48

1,941

Reacties

Reacties/dag 0.88
Meeste reacties op 1 dag 27
Gestart op 19-04-2018

Respect over tijd

Laatste 25 comments

6 respect 23-11-2022 19:29 op
Op dit moment is ook de verstandhouding tussen Rusland en Kazachstan ook niet om naar huis te schrijven overigens.

3 respect 23-11-2022 19:06 op
Een Oekraiener reageert als volgt, Nou, het zal 24 uur zonder elektriciteit zijn in Lviv - ik heb al mijn vrienden gebeld om samen een geweldige avond te hebben. Het is gemakkelijker om samen moeilijkheden te overwinnen! Ik heb generator, laadstation en starlink bij mij thuis, dus we zouden cool moeten zijn! Dit tekent wel terdege de weerbaarheid van de Oekraïeners.

5 respect 23-11-2022 18:34 op
Zo hebben de Oekraïeners al eeuwen lang geleefd onder de Russische onderdrukking, nu ze echter geproefd hebben aan vrijheid en autonomie gaan de Oekraïeners niet zomaar door de knieën, temeer daar ze zich nu gesteund voelen door een invloedrijk deel van de wereldgemeenschap.

16 respect 23-11-2022 17:24 op
Drie Oekraïense kerncentrales zijn na de Russische raketaanvallen vandaag losgekoppeld van het stroomnet. Poetin speelt intussen op het randje van een nucleair Russisch roulette.

2 respect 23-11-2022 17:17 op
Na het besluit van vandaag staat het Europese Parlement op dit moment onder een cyberaanval van Russische hackers, aldus Roberta Metsola, voorzitter van het EP. Ben benieuwd wat voor reactie de EU zal afgeven.

45 respect 23-11-2022 15:39 op
Een land als Rusland dat zich zelf zo buiten de internationale rechtsorde plaatst heeft naar mijn mening geen legitieme plek in de VN Veiligheidsraad verdient, los van de vraag of Rusland de rechtmatige erfopvolger is van de Sovjet Unie in die veiligheidsraad. Een staat die te boek staat als sponsor van terrorisme zou in elk geval geschorst moeten worden totdat de barbaarse mentaliteit in Rusland verdwenen is.

1 respect 22-11-2022 17:39 op
Daarmee zou Oekraïne andere landen schade toebrengen en tegen zich in het harnas jagen. Dat gaat Oekraïne uit eigen belang dus niet doen.

10 respect 22-11-2022 17:33 op
Hongarije heeft in augustus een gasdeal gesloten met het Kremlin, zolang dat soort deals bestaan zal de EU als geheel niet vrij zijn van Russisch gas.

3 respect 22-11-2022 17:25 op
Oekraïne zelf krijgt al een hele poos geen gas meer uit Rusland, het betreft hier een doorvoerlijn naar andere landen, waaronder Moldavië.

16 respect 21-11-2022 22:30 op
Dat onderzoek is terecht, onduidelijk is echter wie nou hier oorlogsmisdaden begaat, op beelden is bijvoorbeeld te zien dat een van de Russen het vuur opent op de Oekraïense soldaten, volgens de Geneefse Conventie is het net doen of je je overgeeft (en dan het vuur opent) namelijk ook een oorlogsmisdaad. Het onderzoek brengt hopelijk meer duidelijkheid.

14 respect 21-11-2022 21:06 op
Zoals Oekraïeners het uitdrukken, liever door de winter met kou dan met de Russen. Alleen al Duitsland heeft meer dan 2800 generators geleverd aan Oekraïne alsmede mobiele hospitalen en materiaal om het stroomnetwerk te repareren. Ik denk dat de winter zwaarder zal worden voor de Russen in de loopgraven in Oekraïne.

19 respect 21-11-2022 20:45 op
Meer dan 700 instellingen van de Oekraïense gezondheidsstructuur beschadigen, vernietigen dan wel het werk onmogelijk maken zegt uiteraard wel iets over de meedogenloze en systematische terreur van Rusland, want zoiets dient geen enkel militair nut. Ik vind het dan ook terecht dat de parlementaire vergadering van de NAVO vandaag een resolutie aangenomen heeft waarin Rusland tot terroristische staat verklaart wordt en opgeroepen wordt tot een speciaal tribunaal om de Russische oorlogsmisdaden te berechten. Oekraïne laat zich echter niet uit het veld slaan en maakte vandaag officieel bekend een militaire operatie gestart te zijn op het schiereiland Kinburn Spit, ten zuiden van Kherson aan de oostelijke oever van de Dnipro rivier.

9 respect 18-11-2022 21:16 op
Ook daar heeft de rechter van vastgesteld dat het Rusland was die de overall controle had over Donetsk en daarmee ook partij was. Waarschijnlijk heb je bijvoorbeeld gemist dat twee van de veroordeelden Russische militairen waren die de leiding hadden daar in de Donbas met directe lijnen naar Moskou, het was dus ook geen burgeroorlog, het werd allemaal aangestuurd door het Kremlin.

32 respect 18-11-2022 18:29 op
Ik denk dat de nabestaanden de kern goed weergeven. De woorden van de rechter waren immers, Het doen verongelukken van vlucht MH17 en de moord op alle inzittenden is zo’n ernstig verwijt, de gevolgen zijn zo groot en de houding van de verdachten is zo verwerpelijk, dat niet kan worden volstaan met een tijdelijke gevangenisstraf. Het onrecht blijft, maar recht is gesproken en daarmee waarheidsvinding.

4 respect 18-11-2022 16:19 op
De reactie van Rusland komt niet als een verassing, het is een vast patroon van het Kremlin om te ontkennen dan wel om andere landen in diskrediet te brengen. Juist daarom een juiste actie van Nederland want dit soort gedrag van de Russen mag niet genormaliseerd worden.

7 respect 17-11-2022 20:41 op
De rechtbank zegt hierover, de Buk-raket is opzettelijk afgevuurd en gericht op een vliegtuig. Een Buk-wapensysteem is bedoeld om vliegtuigen neer te schieten en kan niet zomaar worden ingezet. Die inzet vraagt voorbereiding, waaronder het bepalen van en vervoer naar een afvuurlocatie. Het afvuren van de raket moet zeer bewust en doordacht volgens een technische procedure door een goed opgeleide bemanning gebeuren. De kans dat inzittenden van een vliegtuig een aanval met een Buk-raket overleven is nihil. Iedereen die een specialistisch, kostbaar wapen als een Buk-TELAR inzet, zal zich hiervan bewust zijn. Het heeft er alle schijn van dat de bemanning heeft gedacht de raket niet op een burgervliegtuig maar op een militair vliegtuig af te vuren. Maar ook dan is nog steeds sprake van opzet en voorbedachte raad op het neerschieten van dat vliegtuig en het doden van de inzittenden.

16 respect 17-11-2022 20:27 op
Het interpreteren van strafprocesrecht is juist het specialistisch vakgebied van een rechter. Voor het bewijsrechtelijk interpreteren gelden allerlei regels, voorschriften en maatstaven vastgelegd in de wet. Tenzij jij daarvoor gestudeerd hebt geef ik toch de voorkeur aan de expertise van een rechter.

5 respect 17-11-2022 20:20 op
Dat klopt, de Russen hielden vol dat ze geen reguliere militairen waren, maar zogenaamd burgers en die mogen zo’n wapen met zo’n grote impact niet gebruiken.

6 respect 17-11-2022 20:17 op
Met een schikking ontloop je dan ook een rechtszaak.

5 respect 17-11-2022 20:15 op
Militairen kunnen dan altijd een beroep doen op de combattantenimmuniteit en daarmee strafrechtelijke vervolging voorkomen. In tegenstelling tot de feitelijke situatie hebben Rusland en de DPR echter tot op de dag van vandaag ontkent militairen te zijn die onder het gezag van een staat staan.

10 respect 17-11-2022 19:33 op
Volgens de OVV rapporten waren er op 17 juli 2014 120 civiele vluchten van 36 vliegmaatschappijen boven dat gebied. Tot op een hoogte van 10 kilometer was het luchtruim gesloten, daarboven mocht gewoon gevlogen worden.

9 respect 17-11-2022 19:20 op
De rechtbank heeft ook het volgende geconstateerd, In een internationaal conflict kan de inzet van een wapen onder omstandigheden geoorloofd zijn. Militairen van die landen kunnen dan een beroep doen op immuniteit (combattantenimmuniteit) en niet strafrechtelijk worden vervolgd. Maar omdat de Russische Federatie en de verdachten tot op de dag van vandaag die Russische betrokkenheid ontkennen, kunnen de strijders van de DPR niet gezien worden als onderdeel van de Russische krijgsmacht. Aan hen kan dan geen immuniteit voor vervolging toekomen. Deze constatering kan ook politieke gevolgen hebben, immers wordt hiermee aangegeven dat de Russen met hun leugens in hun eigen juridische valkuil getrapt zijn.

5 respect 17-11-2022 17:37 op
De uitleg hierover heeft de rechtbank uitgebreid uit te doeken gedaan. Een verdieping hierin zou wel raadzaam zijn vooraleer hier een eigen interpretatie aan te geven.

3 respect 17-11-2022 17:28 op
Een van de constateringen van de rechtbank was ook dat de Russische Federatie - in tegenstelling tot veel gebruikte terminologie - destijds ook al betrokken oorlogspartij in een internationaal conflict was. Ik hoop dan ook dat die eerdere veelgebruikte terminologie nu gecorrigeerd zal worden.

0 respect 17-11-2022 17:22 op
De rechtbank heeft hierover inderdaad ook een uitspraak gedaan en vastgesteld dat Rusland de overall controle had in Donetsk en daarmee betrokken oorlogspartij was (en is). Ik hoop dat deze constatering ook in de nabije toekomst in de berichtgeving opgenomen wordt als correctie op het kennelijk diep doorgedrongen Kremlin narratief.