NUjijStats voor Cynthia

79,954

Respect

Respect/dag 37.27
Respect/reactie 5.01

15,953

Reacties

Reacties/dag 7.44
Meeste reacties op 1 dag 57
Gestart op 13-07-2018

Respect over tijd

Laatste 25 comments

0 respect 30-11-2022 15:30 op
“ Het advies van de EC is gebaseerd op de zogeheten conditionaliteitsverordening, die sinds 1 januari 2021 van kracht is. Doel van de wetgeving is de EU te beschermen tegen geknoei met EU-geld door schendingen van de rechtsstaat.” Dat was niet aan de orde in Frankrijk of Duitsland.

0 respect 30-11-2022 15:28 op
@pafke Dit stond in een artikel in Parool, in 2011. Ik vermoed dat de cijfers niet zijn afgenomen, integendeel: Polen die in Nederland werken, zijn goed voor de economie en de schatkist. Zij leveren een bijdrage aan de economische groei van 0,3 procentpunt, oftewel 1,8 miljard euro. Ook leveren zij gezamenlijk gedurende hun hele verblijfsduur de schatkist 1,2 miljard euro op.

0 respect 30-11-2022 15:25 op
@maggie Op welke vlakken hebben wij zeggenschap verloren? Ik kan wekelijk geen enkel voorbeeld bedenken.

0 respect 30-11-2022 15:24 op
Wat zijn die goede punten van Hongarije dan? Ik vind overigens dat uw simplistische weergave van de feiten geen recht doet aan de enorm lange aanlooptijd die voorafgaat aan het lidmaatschap, waarin landen met steun van de EU hun statuten kunnen aanpassen aan wat in EU-verband is afgesproken. U doet net alsof we ze overvallen als ze eenmaal lid zijn van de EU, maar dat is helemaal niet wat er aan de hand is.

3 respect 30-11-2022 15:20 op
“ ze kosten alleen maar geld” Waar baseert u dat op?

1 respect 30-11-2022 15:19 op
@stetz Maar dan is de kans aanzienlijk dat het proces veel langer gaat duren of helemaal niet van de grond komt. En dan missen we bovendien de uitbreiding van de interne markt; dat zou ook zonde zijn.

2 respect 30-11-2022 15:17 op
@fwdh Er zijn wel zaken die duidelijk goed of slecht zijn natuurlijk. Corruptie is niet goed. Machtsmisbruik is niet goed. Het schenden van mensenrechten is niet goed. Als zich dat allemaal op onze continent afspeelt, dan komt dat de stabiliteit in deze regio niet ten goede. En als we die zaken via een EU-lidmaatschap de goede kant uit kunnen dirigeren, dan winnen we daar alleen maar bij.

3 respect 30-11-2022 15:14 op
@krielhaan Het is doodnormaal dat EU-gelden een vast omschreven bestemming hebben, waar de begunstigde niet zomaar van kan afwijken. Dát is hier nu aan de orde, en niet wat u ervan probeert te maken.

5 respect 30-11-2022 15:04 op
Door dat juist wél te doen, hebben we mogelijkheden gecreëerd om landen op het goede pad te trekken.

1 respect 30-11-2022 15:02 op
Dat nationalistische stemgedrag is slechts in een enkel land aan de orde. In de overgrote meerderheid krijgen de populisten die dat gedachtegoed aanhangen, geen stevige voet aan de grond. En die populisten, die zijn er dus de oorzaak van dat dat soort ideeën überhaupt in zwang zijn. Ze zijn er een meester in om politiek te voeren op een paar onderwerpen, en de problemen daarbij enorm uit te vergroten. En ja, het gaat altijd over dezelfde thema’s, dat heeft u goed gezien.

5 respect 30-11-2022 14:55 op
Huh? Welke wetten of regels worden hier dan geschonden?

0 respect 30-11-2022 14:54 op
@Annie De vergelijking met Polen is niet helemaal fair. Dat land heeft momenteel te maken met hoeveelheden vluchtelingen waarbij onze cijfers compleet verbleken. Dat was de reden. Maar die reden geldt niet voor Hongarije; dat land heeft slechts 20.000 vluchtelingen opgevangen. Dat dus in tegenstelling tot Polen waar de aantallen in de miljoenen lopen.

10 respect 30-11-2022 14:45 op
Niet *daarom*; die twee dingen zijn gewoon uitingsvormen van een en hetzelfde fenomeen: een president met autoritaire trekken die zich in gezelschap van Poetin bijzonder goed op zijn plek voelt.

0 respect 30-11-2022 13:31 op
@Dreadnought Zowel ik als mijn kinderen hebben geen invloed op de geluidsvolumes waar je in het leven zoals mee geconfronteerd wordt. Mijn drummende zoon is zich terdege bewust van de risico's, en heeft zelf ook om oordopjes gevraagd, maar je kunt daarmee niet alles oplossen.

2 respect 30-11-2022 13:27 op
@De Groninger De gezondheidskosten nemen een veel grotere hap uit het overheidsbudget dan mensen uit kansarme regio's. Ik snap niet waarom die er steeds weer bijgesleept moeten worden.

1 respect 30-11-2022 13:25 op
@Menno Wat wij aan premie betalen, dat dekt bij lange na niet de gezondheidskosten. Daar komt nog een enorme tas belastinggeld bij.

3 respect 30-11-2022 13:24 op
Ik vind dat de overheid er goed aan doet kinderen te beschermen tegen gevaren die ze niet kunnen overzien. Tinnitus is al vreselijk, maar ik moet er niet aan denken dat ik het al op mijn dertigste had gekregen.

3 respect 30-11-2022 11:34 op
@sander Toen hij zei dat hij de bewuste wet wilde terugdraaien, haalde hij het stukje over interraciale huwelijken er uit. Die oerconservatieve denkbeelden kon hij natuurlijk niet verdedigen.

2 respect 30-11-2022 11:32 op
@richard Het gaat erom dat Thomas een oude wet ter discussie stelt waarin dingen als homohuwelijk en abortus legaal werden gemaakt. En in die wet zit toevallig ook het recht op een interraciaal huwelijk. Hij heeft zelf dus kunnen profiteren van de wet die hij nu ter discussie stelt.

0 respect 30-11-2022 11:23 op
@raffa Is dat hier in Nederland wel gebeurd dan? Ik twijfel daar sterk aan.

2 respect 30-11-2022 11:20 op
@evert Nee, dat kan het hooggerechtshof dus juist niet meer als een en ander is verankerd in een wet. Het hooggerechtshof is er voor die zaken waar de wet geen duidelijkheid in verschaft.

44 respect 30-11-2022 08:26 op
Het was ook niet “het volk” wat koos, het waren de followers van Musk. Dat is net zoiets als op een kleuterschool vragen of de tandenfee weer in ere hersteld moet worden.

20 respect 30-11-2022 08:20 op
@jack Dat een poging tot staatsgreep geen kans van slagen had, is geen reden om het te bagatelliseren. De intentie was er namelijk wel degelijk, en niets vertelt mij dat die intentie nu verdwenen is.

19 respect 30-11-2022 08:18 op
Vervelend ook weer, dat Apple ook recht heeft om een mening te uiten.

37 respect 30-11-2022 08:16 op
Iedereen is een betere president dan Trump. En schrijnend dat u over fatsoensnormen begint bij Biden; alweer vergeten hoe Trump een gehandicapte journalist belachelijk maakte door haar te imiteren?