NUjijStats voor Dani78

10,038

Respect

Respect/dag 7.14
Respect/reactie 4.44

2,260

Reacties

Reacties/dag 1.61
Meeste reacties op 1 dag 42
Gestart op 22-07-2020

Respect over tijd

Laatste 25 comments

0 respect 04-06-2021 11:20 op
"Ouders zijn er ook verantwoordelijk voor dat de broodnodige vakantie kan doorgaan." Het toppunt van westerse decadentie en ik-mentaliteit: ouders hebben de verantwoordelijkheid dat de vakantie doorgaat... Ongeacht wel of niet besmet zijn met corona... Ach, ach, ach, gelukkig heb ik nog kinderen die gewoon blij zijn als het weekend is. Dan kunnen ze na een drukke werkweek op school lekker rustig in de tuin zitten en een boek lezen. Of lekker een stukje fietsen en even langs gaan bij een vriendje. Die broodnodige vakantie kan er gewoon uit bestaan dat ze lekker rust nemen en niet verplicht op de achterbank worden gehesen voor een rit van 30 uur in de hitte...

0 respect 04-06-2021 11:15 op
Maar dat heeft dan te maken met uw kleinzoon en/of de manier waarop zijn school omgaat met online lessen. Wij hebben vooral goede ervaringen met online lessen. Dat heeft voor mijn kinderen een veel groter leer-effect opgeleverd dan de gangbare onrust in een lokaal.

0 respect 04-06-2021 11:14 op
Onzin. Online les geven is al decennia in opkomst en de pandemie heeft dat versneld. Het is al jaren een uitstekende tool met veel nuttige toepassingen die goed aansluit bij de belevingswereld van een nieuwe generatie. Docenten die NIET in staat zijn om online onderwijs geven moeten misschien een ander vak gaan leren. De rest gaat gewoon accepteren dat de onderwijswereld is veranderd en dat we steeds meer gaan naar een mix van fysiek en online werken. Dat gebeurt in vrijwel alle sectoren en ook in het onderwijs.

0 respect 04-06-2021 11:11 op
Uit uw uitleg blijkt niet dat het die persoon niet om corona ging. Die persoon gaf aan dat hij/zij het online les geven prettig vond. De precieze reden vermeldt u niet.

2 respect 04-06-2021 10:45 op
Maar al die plekken die u noemt bevinden zich op een planeet waarvan we weten dat die verder krioelt van het leven.

0 respect 04-06-2021 10:37 op
Van die zandkorrel kunnen wij zaken zoals massa, vorm, leeftijd en samenstelling bepalen. En in het geval van de zandkorrel hebben we het grote voordeel dat we iedere andere gewenste zandkorrel op de wereld kunnen oppakken en onder de microscoop kunnen leggen. Vergelijk dat met planeten. Om te beginnen kunnen we niet alle planeten observeren. Een groot deel ervan is al buiten ons zichtbereik. En van de planeten die wel binnen ons zichtbereik kunnen we net zoals bij de zandkorrel als we gelukkig hebben zaken zoals de massa, de vorm, de leeftijd en en samenstelling bepalen. Maar dan? Het probleem is dat het kwantificeren van een kans op het ontstaan op leven op een planeet onmogelijk is. Daar zijn gegevens op heel ander niveau voor nodig. Laten we beginnen met de aarde. Hoe groot was volgens u de kans dat er op aarde leven ontstond? Zeg nu niet "100% want het is gebeurd". Zo werkt kansberekening niet.

4 respect 04-06-2021 10:18 op
"Ik geloof eerder een voormalig minister van defensie als een huidige minister van defensie." Dan. Waarom? En dat is weer een hele nieuwe bewering zonder bewijs. Want het ging natuurlijk niet om een voormalig versus een huidige minister van defensie. Het ging er om dat het beroep dat iemand uitoefent of de positie die iemand inneemt in de samenleving ons niets leert over hij of zij de waarheid spreekt. "En wat heeft die man, welke intelligent is (anders wordt je niet op deze functie gezet), eraan om dit de wereld in te slingeren." Dit wordt echt hilarisch. U lijkt nu te beweren dat mensen waarvan u denkt dat ze intelligent zijn, geen onjuiste dingen kunnen zeggen of daar geen redenen voor kunnen hebben. "Ook voormalig astronauten en piloten melden over vliegende voorwerpen welke de meest vreemde vliegmaneuvers met grote snelheid uithalen." Die beweringen zijn allemaal betrekkelijk irrelevant zolang er geen overtuigend bewijs is dat er iets bijzonders aan de hand is.

2 respect 04-06-2021 09:55 op
Ah, u denkt dat als een voormaling minister van Defensie iets zegt, dan is het waar? Werkelijk?

1 respect 04-06-2021 09:54 op
Nee, zo werkt het niet. Er is geen 'natuurwet' (ik neem aan dat zoiets bedoelt als de gravitatiewet?) bekend die aanwijsbaar verantwoordelijk is voor het ontstaan van leven. Dus wij weten niet of zo'n wet bestaat, hoe die er uit zou moeten zien, hoe die zou kunnen werken en hoe groot de kans is dat die wet zich zou herhalen op een manier waardoor leven ontstaat.

5 respect 04-06-2021 09:50 op
De vraag of er wel of niet leven buiten de aarde bestaat, staat eigenlijk geheel los van het artikel en de waarnemingen die er in worden besproken. Er is geen enkel bewijs dat de besproken waarnemingen iets te maken hebben met eventueel buitenaards leven.

1 respect 04-06-2021 09:48 op
U DENKT dat zeker te weten. Maar u weet het niet echt zeker. Want niemand beschikt nu eenmaal over de informatie om dat zeker te kunnen weten. Ik denk zelf dat het waarschijnlijk is dat er leven is buiten de aarde. Maar hoe groot die waarschijnlijkheid is, ook dat is moeilijk te zeggen. Er zijn 'miljarden' planeten (volgens mij is de schatting circa 10 miljard X miljard), maar daarmee weten we nog niets over de waarschijnlijkheid dat daar ook leven is. Stel wij pakken op het strand één zandkorreltje op. We weten dat er op de wereld miljarden zandkorrels zijn. Maar dat leert ons niets over hoe groot de kans is dat er ergens op de wereld nog een zandkorreltje is met precies hetzelfde gewicht, dezelfde vorm, samenstelling en kleur.

0 respect 04-06-2021 08:20 op
Dat mensen onderdeel van een krijgsmacht zijn leert ons niks over of ze wel of niet de waarheid spreken. Dat is het aloud argument vanuit autoriteit. Bijzondere claims dienen altijd te worden beoordeeld op de kwaliteit van hun bewijs. Niet op wie iets heeft gezegd.

1 respect 04-06-2021 08:01 op
Vogels, weerfenomenen, weerballonnen, hoaxes, storingen in apparatuur, enzovoort.

2 respect 04-06-2021 07:59 op
Er zijn complete volksstammen die 'serieus' bepraten dat de aarde plat is. Hoe serieus mensen over iets prate leert ons niks.

1 respect 04-06-2021 07:58 op
"Het enige wat nu gesteld kan worden is dat het op het moment onverklaarbaar is. " Nee, niet 'onverklaarbaar'. U geeft zelf al een reeks mogelijke verklaringen. Maar men heeft niet vastgesteld, kunnen vaststellen of willen vaststellen welke van die verklaringen per geval de correcte is. Weerballon, vogel of stofje op de lens zijn allemaal mogelijkheden. Dus deze waarnemingen zijn wel verklaarbaar, maar niet 'verklaard'. Dat is toch wel een belangrijk verschil.

1 respect 03-06-2021 10:56 op
Helaas gaat het veel verder. Ik heb het over een groep ouders die zelfs een whatsapp-groep is begonnen om tips uit te wisselen over hoe je eerder kon worden gevaccineerd.

3 respect 03-06-2021 10:49 op
Nee, dat hebben die mensen niet. Ik ken die mensen. Ik heb het over mensen die ik al jaren zie joggen in groepjes, die geen puffers gebruiken, die nooit buiten adem zijn, die nooit hoesten, enzovoort. Om het nog maar even duidelijker te zeggen: sommigen gaven al tevoren aan dat ze van plan waren om 'iets te regelen' zodat ze ruim voor de zomervakantie aan de beurt waren.

1 respect 03-06-2021 10:33 op
Het is duidelijk dat uw kinderen niet naar dezelfde school gaan als de mijne. Op onze school is prima online onderwijs gegeven en dat wordt gelukkig ook voor een deel voortgezet. Maar wat er wel mis ging is dat er veel besmettingen onder de kinderen waren. De klas van mijn dochter moest herhaaldelijk in quarantaine. Veel van die kinderen reizen veel met hun papa's en mama's naar het buitenland. Na iedere vakantie-periode (waarin wij ons braaf aan de overheidsadviezen hielden) konden wij al weer voorspellen dat er besmettingen zouden zijn in de klas. Hierdoor zijn diverse leerkrachten ook ernstig ziek geworden. Het was zo erg dat het bijna op een staking van het onderwijspersoneel uitdraaide. Gelukkig is dat niet gebeurd, maar de leerkrachten van mijn kinderen verdienen zeker een bonus!

3 respect 03-06-2021 10:25 op
Waar ik mij vooral over verbaas is het grote aantal mensen dat veel jonger is dan ik maar toch veel eerder aan de beurt was met de vaccinatie. Veel van die mensen (ik heb het over mama's en papa's op het schoolplein) werken niet in een voorrang-beroep en hebben voor zover mij bekend geen medische aandoening. Wonderlijk hoe veel mensen ineens een patient blijken te zijn als er iets te halen valt. Veel van die mensen heb ik ook een jaar lang risico-gedrag zien vertonen. Corona leek toen niet zo'n issue voor ze te zijn. Waar het de laatste tijd op het schoolplein vooral over gaat is of het gaat lukken om deze zomer op vakantie te gaan. Het een zal met het ander te maken hebben. Maar goed...

5 respect 03-06-2021 10:19 op
Ik heb juist het gevoel dat onze kinderen zijn gebruikt om de scholen weer te openen. Mede ten koste van het onderwijzend personeel.

4 respect 03-06-2021 10:18 op
Ik vind uw reactie verschrikkelijk. Vooral vanwege uw "punt uit". Dat is een volstrekt non-argument dat suggereert dat een ander zijn mond moet houden. De effecten van het sluiten van de scholen zijn overal anders. Kids Rights heeft kennelijk de afschuwelijke uitwassen geïnventariseerd. In gezinnen waar toch al dingen mis waren zijn die problemen vaak verergerd. In gezinnen waar ouders en kinderen goed met elkaar omgaan is die schade veel minder of is er zelfs meerwaarde. De meeste mensen in mijn omgeving waren tevreden over de sluiting van de scholen. Want het doel was om een pandemie te beteugelen. Mijn kinderen hebben geen achterstand opgelopen maar zijn juist beter gaan werken en leren door de sluiting van de scholen. Ze voelden zich veiliger en konden zich thuis beter concentreren. Het is gewoon voor iedereen anders.

1 respect 01-06-2021 09:51 op
Mijn vader ging op zijn 45e dood aan longkanker door roken. Kun je mij uitleggen wat het er toe doet dat ik daar geen precies prijskaartje in Euro's aan kan hangen? De schade is er, die is onmetelijk, mijn hele leven al. Mijn kinderen hebben nooit hun opa gekend. Het onderzoek van de universiteit van Groningen heeft een poging gedaan om dat soort aspecten eindelijk eens een keer in beeld te brengen.

30 respect 31-05-2021 22:40 op
Uiteindelijk kost roken de Nederlandse samenleving per saldo 33 miljard Euro per jaar. De Groningse Universiteit heeft in 2017 een uitgebreid onderzoek gedaan waarin nu eindelijk ook eens alle verborgen maatschappelijke kosten van roken boven water kwamen. Het blijkt te gaan op 24 miljard opbrengsten tegenover 57 miljard kosten per jaar. Per saldo betekent dit dat roken de Nederlandse samenleving 33 miljard Euro per jaar kost. Dat zijn de grote lijnen waar het om gaat. Een beetje meer of minder accijns is een druppel op een gloeiende plaat.

4 respect 31-05-2021 22:37 op
Ach ja, dat hap-snap item van 5 jaar geleden waarin de belangrijkste maatschappelijke kosten van roken niet werden meegenomen. Gelukkig heeft de universiteit van Groningen het in 2017 opnieuw gedaan en deze keer wel alle verborgen kosten meegenomen. De conclusie was dat roken 24 miljard oplevert maar 57 miljard kost. Een negatief saldo van 33 miljard per jaar dus.

17 respect 29-05-2021 18:31 op
De cijfers van de afgelopen 10 jaar zijn voor deze kwestie volkomen irrelevant. Toen was er geen corona. Waar het om gaat is dat het aantal corona-patiënten in ziekenhuizen stevig afneemt. Dat is belangrijk goed nieuws.