NUjijStats voor EKL

10,819

Respect

Respect/dag 4.87
Respect/reactie 4.51

2,399

Reacties

Reacties/dag 1.08
Meeste reacties op 1 dag 18
Gestart op 22-05-2018

Respect over tijd

Laatste 25 comments

0 respect 30-11-2022 09:03 op
"60 procent in Nederland heeft overgewicht. Er valt nog zat te besparen ;-)" Met dat gegeven in het achterhoofd is het alleen maar gunstig dat eten en drinken fors duurder worden....:-)

1 respect 30-11-2022 08:59 op
Dan de broekriem maar weer een beetje aanhalen, totdat er geen broekriem meer verkrijgbaar is omdat de buikomvang kleiner is dan de lengte van de kortste broekriem. Maar er zijn ook nog halsbanden voor honden verkrijgbaar, dus ik geef de hoop nog niet op....:-)

3 respect 29-11-2022 20:47 op
Verstandige aanpak; Zeeuwen zijn nuchtere mensen en zien de meerwaarde van nucleaire energie. Mouwen opstropen, schop in de grond/ Zeeuwse klei en aanpakken.

3 respect 29-11-2022 14:04 op
Wat willen we nou? Neem pensioenfondsen die zich van hun kerntaak (zorgen voor oudedagsvoorziening) vervreemden en zich met duurzaam beleggen bezig gaan houden. Indien we een pensioen veilig willen stellen, dan geldt rendement. We kunnen wel overal additionele eisen aan gaan stellen, maar dan heb je straks te weinig, of geen, pensioenuitkering. Ik ben voor verduurzamen, maar: Schoenmaker blijf bij je leest. Indien bepaalde activiteiten dusdanig slecht voor het milieu zijn dat ze een gevaar voor de volksgezondheid vormen, dan moeten de activiteiten worden verboden. Een dergelijk besluit is aan de politiek. Van 'Roomser dan de paus' worden is nog nooit iemand beter van geworden, ook geen pensioenfonds laat staan de (aankomende) pensioengerechtigden.

4 respect 29-11-2022 08:57 op
Viking: Spijker op zijn kop. De overheid heeft hier zelf voor gezorgd door het volk niet op te voeden. Het volk is, middels knuffelbeleid, verwend en daardoor niet in staat om met tegenslag om te gaan.

0 respect 29-11-2022 08:53 op
Dit is het resultaat van een overheid die geen grenzen durft te stellen en alleen maar toegeeft. Het gevolg van doorgeslagen tolerantie en knuffelmentaliteit. Zoæn 30 jaar geleden werd eea prima gevisualiseerd in de film/serie 'Flodder', waarbij de naïeve ambtenar 'Sjakie' de gemeente vertegenwoordigde. Heel Nederland, behalve de overheid zelf, herkende de overheid in 'Flodder'. Mensen hebben van jongs af aan in onvoldoiende mate geleerd om fatsoen in praktijk te brengen (normen en waarden). Ja, ik klinkt wellicht wat ouderwets, maar dat moet dan maar. Het gevolg van de softe aanpak is namelijk dat mensen niet met tgegenslagen om kunnen gaan. Men is verwend. En dit is het resultaat.

0 respect 28-11-2022 11:20 op
Jijweethet: Zou kunnen; ik heb niet de kennis om iets zinnigs te zeggen over de kosten van kernenergie in Nederland.

4 respect 28-11-2022 10:43 op
@Harm: Het IPPC is heel erg duidelijk: Kernenergie is een onmisbaar element van de 'groene transitie'. Je komt er niet met alleen windmolens en zonnepanelen.

5 respect 28-11-2022 08:43 op
Het zijn altijd de moedigste/ meest dappere mensen die het initiatief nemen. Dit groeit uit tot massaal volksprotest, m’n door de briljant bedachte manier van de boodschap communiceren (een stuk wil papier zonder tekst). Uiteindelijk gaan mensen van de politie/politici etc ook, eerst achter de schermen, het beleid aan de orde stellen. Dit kan nog eens resulteren in een nationale transformatie. De bevolking accepteert die onzin van de partij niet meer.

4 respect 28-11-2022 08:27 op
Jammer en triest voor hen die geïnfecteerd worden, maar dit moeten de betreffende landen zelf maar oplossen; preventie van HIV-besmetting is doorgaans goed haalbaar door het vermijden van onveilige geslachtsgemeenschap met meerdere partners. Kwestie van zelfbeheersing. Indien die zelfbeheersing geen deel uitmaakt van een cultuur, dan moet men de consequenties ook maar aanvaarden. Blijft een kleine groep over die HIV via bloedtransfusies en slecht schoongemaakt medisch gereedschap oploopt. Ook voor die aanpak moet men met bij nationale overheden zijn. Enige concrete hulp vanuit Nederland is wellicht het sturen van condooms, maar ook daarvan is bekend dat die vaak voor andere doeleinden worden gebruikt dan waarvoor ze bedoeld zijn. ‘Zonder is lekkerder/fijner’. Tja, dan houdt het op.

21 respect 27-11-2022 11:50 op
Mag hopen dat de weerzinwekkende regimes in China en Iran heel snel vallen. Enige wat mij enigszins terughoudend houdt is de vraag wat er na deze regimes komt. Als dat parlementaire democratie is: Uitstekend. De bevolkingen van China en Iran tonen hun ambities. Het zijn moedige mensen die alle respect en waardering verdienen.

0 respect 20-11-2022 08:30 op
Indien je nog niet weet hoe een mogelijk fonds precies moet werken, dan moet je er niet aan beginnen. Feitelijk is er dus niets afgesproken. Ondanks dat is Timmermans, die liever geen akkoord dan een slecht akkoord heeft, tevreden. Anders was dit akkoord niet aanvaardbaar voor de EU. Inmiddels gaat het (uitstoot)leven rustig verder.

5 respect 19-11-2022 13:42 op
Indien het nu een branche betrof waarbij er duizenden werkloze vakmensen beschikbaar zijn, dan kon ik mij iets bij deze regelgeving voorstellen. Maar er is een nijpend tekort aan vakmensen in de horeca. Daarbij komt dat de gerechten die bereid worden doorgaans lokaal vakmanschap uit het betreffende land vereisen. Wederom een regel om de regel en een hoop onnodige bureaucratie maar ‘Den Haag’ is tevreden. Dit is nu laaghangend fruit, als je als overheid efficiënter met gemeenschapsgeld om wil gaan.

0 respect 18-11-2022 14:03 op
japie16: Staatshoofden zijn niet meer onschendbaar indien zij verdacht worden van moord/ misdaden tegen de menselijkheid. Zie oa de zaak tegen wijlen Milosowich.

4 respect 18-11-2022 14:01 op
Maw Biden heeft bloed aan zijn handen; hij had immers, de wetgeving in de USA in kunnen passen zodat deze uitspraak juridisch onhoudbaar zou zijn geweest.

0 respect 17-11-2022 12:23 op
"Zonder immigratie krimt de bevolking in de EU. En dat is juist goed. " Dat is precies mijn punt. Gecorrigeerd voor immigratie is bevolkingsgroei helemaal geen issue in West-Europa, in tegendeel. Er is sprake van bevolkingskrimp. Dat de totale bevolking toch toeneemt komt door de verplaatsting van mensen van elders.

2 respect 17-11-2022 12:21 op
"Ga er maar vanuit dat de wereld van het grote geld al financiële posities heeft ingenomen om in de toekomst maximaal te kunnen verdienen aan het klimaatprobleem." Daar hoeven we niet van uit te gaan, het is gewoon een feit. Zie oa de Tesla waar u zelf naar verwijst.....

0 respect 17-11-2022 12:16 op
"Probleem is de enorme bevolkingsgroei en vergrijzing" En hoe wilt u dat aanpakken? Bevolkingsgroei is in West-Europa nauwelijks aan de orde, behalve immigratie van buiten de EU. En tav vergrijzing kunnen we een maximum levensduur in overweging nemen. Ben je 75, dan is het mooi geweest....We moeten immers aan het klimaat denken.

28 respect 15-11-2022 19:37 op
Zo’n presidium kan werken, vooropgesteld dat er enige mate van beschaving in De Tweede Kamer aanwezig is en men niet steeds polariseert. Maar in de huidige politieke realiteit is dat wensdenken. Kamervoorzitters als Dolman (PvdA), Deetman (CDA), Weisglas (VVD) en Verbeet (PvdA) hadden gezag. Politieke kleur deed niet ter zake. Daar luisterde je naar. Maar De Tweede Kamer is verworden tot een anarchistisch zooitje waarbij iedereen elkaar de maat neemt. Daarom is het mi niet meer verantwoord om kamerleden in de rol van ‘werkgever’ tegenover de parlementaire medewerkers te plaatsen. De huidige voorzitter, gedreven door vernieuwing van de politieke cultuur en vanwege politieke kleur op de voorzittersstoel terechtgekomen in ruil voor een nieuwe termijn voor Rutte, is een ramp voor het parlement en voor Nederland.

0 respect 14-11-2022 17:28 op
Mooi gebaar.

4 respect 14-11-2022 16:37 op
Wat een succes die Brexit….

2 respect 14-11-2022 09:58 op
@Leem: "@EKL Het democratisch proces onder druk? Ik denk dat het niveau van zeewater tot je knieen dat sneller voor elkaar krijgt!" Zo fatalistisch zit de wereld nu ook weer niet in elkaar, gelukkig; tot zo'n 4.000 jaar geleden stond de zeespiegel waar ik nu woon (ik woon aan de kust) 40m hoger dan vandaag.....Stijging en daling van de zeespiegel is van alle tijden en de mens heeft door de geschiedenis heen laten zien zich uitstekend aan te kunnen passen.

1 respect 14-11-2022 09:04 op
Methaan is wellicht een veel groter probleem ivm de opwarming van de aarde dan CO2. We kunnen wel miljarden investeren in terugdringing van CO2, maar indien er geen bindende afspraken gemaakt worden over de uitstoot van methaan, dan is het dweilen met de kraan open. Probleem is alleen dat methaan uitstoot aanpakken politiek heel wat gevoeliger ligt dan CO2-uitstoot reduceren. Moraal van het verhaal (beetje zwart-wit gesteld): We kunnen CO2-uitstoot reduceren tot we erbij neervallen, maar indien de aarde meer dan 1,5 opwarmt door oa methaanuitstoot, dan gaat menig burger zich behoorlijk genept voelen. Iets wat het hele democratische systeem onder druk kan zetten.

4 respect 13-11-2022 21:26 op
Ker: Wordt inderdaad spannend. Hoop dat 020 dan uit het dipje is…

45 respect 13-11-2022 20:42 op
Op basis van de eerste 14 wedstrijden van het seizoen 22/23, is de wintertitel voor Feyenoord meer dan verdiend. Bij deze: van Harte van een Ajax-supporter.