NUjijStats voor GJ_vB

9,337

Respect

Respect/dag 15.64
Respect/reactie 4.72

1,978

Reacties

Reacties/dag 3.31
Meeste reacties op 1 dag 107
Gestart op 06-06-2020

Respect over tijd

Laatste 25 comments

48 respect 15-11-2021 14:02 op
@ Fatabeest. Baudet heeft helemaal niets gemeld; niet dat hij een BV heeft, niet dat hij gelden verdiend heeft. Moet hij doen, mar vindt hij onzin. Moet hij niet in de 2e Kamer zitting nemen, maar die verdiensten zijn zo leuk als 2e Kamerlid (plus voorheen verborgen extra's).

9 respect 15-11-2021 10:52 op
@ JennyR. Een hopelijk goede reden kan zijn dat de FvD minder stemmers overhoudt. Het aantal Kamerzetels is reeds aardig verdampt. Vermoedelijk, hopelijk ook, worden het bij nieuwe verkiezingen nog minder Kamerzetels.

18 respect 15-11-2021 07:55 op
@ Ben. Nee, voor elk Kamerlid gelden dezelfde regels. Regels die Baudet heeft overtreden omdat hij die onzinnig vindt.

12 respect 15-11-2021 07:55 op
@ Nuchtere Fries. Nee, dat is niet afdoende transparant. Het register is voor iedereen raadpleegbaar, en, hij is daartoe verplicht.

6 respect 15-11-2021 07:53 op
@MrMaarten42. De inkomsten zijn niet illegaal, tenzij die inkomsten niet correct zijn opgegeven. Als Kamerlid dient hij dat te melden maar heeft dat niet gedaan.

16 respect 15-11-2021 07:46 op
@ Snuitje. Net zoals Trump handelt. Toevallig het grote voorbeeld van Baudet.

3 respect 15-11-2021 07:23 op
Baudet heeft mijns inziens de verplichting overtreden dat hij gehouden is om nevenactiviteiten en inkomsten daaruit op te geven in een openbaar register. Omdat hij als Kamerlid van de 2e Kamer is beëdigd, heeft hij ook met voorgaande verplichtingen ingestemd. Baudet brult voortdurend dat iedereen behalve hij in de 2e Kamer niet betrouwbaar noch transparant is. Feitelijk is zeker hij dat, zo is meerdere keren gebleken. Dat Baudet de meldingsplicht onzinnig is, is niet van belang. Hij is daartoe gehouden en handelt klachtwaardig indien hij dat verzaakt te doen. Natuurlijk zullen diens steeds meer radicale achterban, gelukkig behaalt Baudet steeds minder stemmen, hem gelijk geven. Indien het College van onderzoek integriteit oordeelt dat Baudet de in acht te nemen verplichtingen heeft overtreden, dan zal Baudet hoogst aannemelijk weer met een kulverhaal op de proppen komen dat hij ten onrechte wordt gepakt.

9 respect 09-11-2021 16:00 op
@ Dave. Dat is appels met peren vergelijken. BioNTech heeft een werkend vaccin ontwikkeld, die Nederlandse boef heeft op grond van onjuiste informatie gelden ontvangen voor mondkapjes; veel geld.

10 respect 09-11-2021 15:16 op
Lees weer de nodige negatieve berichten. De CEO van BioNTech, Ugur Sahin, gebruikt de gerealiseerde omzet om hiermee andere medicijnen te bekostigen. Natuurlijk wordt er geld verdiend, maar, indien de verdiende gelden gebruikt worden voor andere medicijnen, die weer goed zijn voor ons mensen, dan is dat niet verkeerd meen ik.

0 respect 09-11-2021 14:12 op
@ Niet. Het is geen vergelijking het is een constatering. Indien ik deskresearch doe is het schrikbarend hoeveel informatie uit digitale private bronnen tevoorschijn komt. Natuurlijk moet privacy goed wettelijk geregeld worden. Heb alleen niet bepaald de indruk dat velen echt de privacy echt beschermen.

3 respect 09-11-2021 13:40 op
@ Niet. Wat ik altijd opmerkelijk vind; dat velen digitaal hun privacy over de heg gooien, wat gevaarlijk is, maar zich anderzijds ingraven wat betreft privacy jegens de overheid. Natuurlijk is privacy, resp het goed geregeld hebben daarvan belangrijk, maar het verschil tussen privacy weggooien aan de ene kant, en, privacy het allerbelangrijkste vinden, vind ik erg apart.

0 respect 09-11-2021 13:37 op
@ Henk. Privacy is natuurlijk erg belangrijk. Wat ik met doorslaan bedoel is, bijv de AVG, dat dit normale werkzaamheden verlamt, die geen inbreuk op de privacy inhouden. Het gevaar bestaat dan dat de privacy daardoor als begrijp devalueert.

2 respect 09-11-2021 13:29 op
Op zich is het goed dat de AP wijst op bepaalde privacy problemen die het gevolg zijn van een wet. Natuurlijk moeten in de wet afdoende rechtswaarborgen zijn opgenomen. Om een goed bestuur mogelijk te maken is het natuurlijk vereist dat bestuursorganen informatie met elkaar kunnen delen. Wat, indien privacy te ver doorslaat, onmogelijk wordt. Het probleem is dat veel burgers en en willen. Indien men een slagvaardig bestuur wil, dan is het delen van gegevens vereist. Zal het wetsvoorstel daarom nogmaals bestuderen.

6 respect 30-10-2021 11:33 op
Begrijp dat sommigen het een oneerlijke gedachte vinden. Indien de schikking met Epstein en co inderdaad ook prins Andrew omvat, dan hebben diens advocaten denk ik gelijk. Of dit een juiste aanname is zal de tijd uitwijzen.

2 respect 26-10-2021 12:34 op
Op zichzelf met u eens. Uit onderzoek blijkt dat ouders die opzettelijk gelogen hebben als slachtoffers worden beschouwd. Er zijn gevallen bekend van "slachtoffers" die helemaal geen kinderen hebben. Die hebben geen recht op compensatie en hebben uithuisplaatsingen aan zichzelf te wijten. De wel echte slachtoffers is van een andere orde.

1 respect 26-10-2021 12:32 op
Dat de kinderrechters onderzoek doen is goed. Het echte probleem is dat de actoren binnen de jeugdzorg keten; gemeenten, VT, jeugdzorg, RvdK etc, te vaak dossiers aanleveren met onjuiste informatie. Aan de hand van deze dossiers oordelen rechters. Het is goed dat de kinderrechters onderzoek doen, maar, om het probleem echt op te lossen dienen in de jeugdzorg keten zaken diametraal te veranderen.

7 respect 11-10-2021 11:58 op
Heb de beide uitspraken gelezen (ECLI:NL:RBAMS:2021:5665). De uitspraken heeft de rechter goed gemotiveerd. Indien het rechtsmiddel hoger beroep wordt aangewend, waar ik vanuit ga, dan acht ik de kans aanzienlijk dat twee keer levenslang zal worden opgelegd. Ook indien het bij 30 jaar, de verhoogde maximale gevangenisstraf voor moord blijft, is dit natuurlijk een erg lange gevangenisstraf. Het echte achterliggende probleem is; dat helaas genoeg meelopers zulke moorden zullen uitvoeren.

4 respect 03-10-2021 09:02 op
@ AceAri. Dat het helemaal niets is (geweest), is duidelijk. Maar Trump heeft net gedaan alsof die troep de doodssteek voor Twitter zou zijn; dus niet! Grootheidswaanzin kent geen grenzen, zo blijkt!

34 respect 02-10-2021 20:13 op
Echte humor. Trump heeft toch beweerd dat Twitter intens slecht is en dat hij wel even een gevaarlijke concurrent voor Twitter in de lucht zal brengen. Goed, buiten een amateuristisch iets, niets gezien. Nu moet hij weer gebruik kunnen maken van Twitter. Schat in dat de rechter de eis van Trump van tafel af zal vegen. Het is een privaatrechtelijke onderneming die niet met Trump zaken hoeft te doen, en, de vrijheid van meningsuiting van Trump is niet aangetast. Vervelend voor hem, goed voor ons, diens bereik is kleiner geworden; houden zo!

0 respect 30-09-2021 21:40 op
Het probleem zal met name spelen bij hen die menen dat Facebook en co betrouwbare informatie bieden, dus ook betrouwbare reclames worden getoond. In die gevallen is het voor de hand liggend dat criminelen eerder slachtoffers maken dan zij die van regulier nieuws kennisnemen. Op zich is het goed dat de FIOD zulke lui aanpakt, maar, nog beter zou het zijn indien de gebruikers van "social" media voorzichtiger daarmee zouden omgaan lijkt mij.

7 respect 22-09-2021 14:26 op
Goed, daar is weer een discussie over de kosten van het koningshuis. Indien ik de kosten vergelijk die in Duitsland gemaakt worden om een Bundespresident te kiezen, dan geven alle partijen daar ten minste 2 miljard aan uit. Wat om de vier jaar weer gebeurd. Omgerekend is dat ten minste 500 miljoen per jaar. En, dan heeft men maar één persoon exclusief diens loon en onkosten. Geschat zal dat ook ten minste 500 miljoen zijn. Kortom per jaar kost een Bundespresident 1 miljard. Indien deze bedragen worden afgezet tegen de kosten van ons koningshuis, dan is ons koningshuis goedkoop. Maar goed, de meeste Nederlanders zijn alleen maar van het mekkeren; dat is zo leuk!

12 respect 21-09-2021 15:41 op
Wat die man heeft gedaan geeft aan waartoe die anti vaccin waanzin kan leiden. Indien ik sommige reacties lees waaruit begrip voor een dermate zieke daad voortvloeit, omdat sommigen het niet eens zijn dat indien men het vaccin niet wil uit principiële overtuiging, wel alles wil, vloeit voort dat er behoorlijk veel lieden zijn met eenzelfde zieke grondhouding zoals die dader. Mijns inziens hebben mensen die principes hebben, zonder bereid zijn de gevolgen daarvan te dragen, geen principes.

49 respect 15-09-2021 21:00 op
In Jip en Janneke taal geschreven; de rechter heeft geoordeeld dat Baudet en co een aantal zeepkisten hebben, waarvan zij hun beweringen kunnen rondstrooien; Facebook, Twitter, eigen website etc, dat het feit dat Youtube het filmpje heeft verwijderd, geen gevolg heeft dat Baudet en co helemaal niet meer hun beweringen ergens kunnen spuien. Acht het erg zorgelijk te zijn dat teveel mensen echt niet begrijpen wat de vrijheid van meningsuiting is. En nee, het is niet een vrijbrief om overal waar men wil onzin of iets zinnigs te mogen verkondigen. Omdat Youtube een privaatrechtelijke onderneming is, met gebruiksregels, staat het haar vrij om te handelen indien de gebruiksregels geschonden zijn.

0 respect 04-08-2021 14:39 op
ECLI:NL:RBOBR:2020:1908. Lees de uitspraak van de rechtbank.

1 respect 04-08-2021 14:38 op
Indien de Hoge Raad de zaak beoordeelt, dan zal zij oordelen dat de feitenrechters de zaak inhoudelijk correct hebben beoordeeld. Daarom zal de cassatie worden afgewezen.