NUjijStats voor GJ_vB

11,820

Respect

Respect/dag 8.02
Respect/reactie 5.12

2,309

Reacties

Reacties/dag 1.57
Meeste reacties op 1 dag 107
Gestart op 06-06-2020

Respect over tijd

Laatste 25 comments

1 respect 31-10-2022 15:25 op
ECLI:NL:RBNNE:2022:3928. De vinplaats, die eerst nog niet bekend is geweest.

37 respect 31-10-2022 14:53 op
Deze uitspraak maakt duidelijk dat de wetenschap steeds beter in staat is wat betreft DNA onderzoek. Dat zelfs het DNA van eeneiige tweelingen verschillen kent, is voor de vervolging van de echte dader een erg goede zaak. Er is ook een GVM maatregel opgelegd. Dat is een toezichthoudende maatregel bij ernstige delicten die de veroordeelde heeft begaan. Gezien diens kennelijke geestelijke ontwikkeling lijkt mij dat een vereiste te zijn.

3 respect 16-09-2022 19:30 op
Vind om te beginnen de uitzending van ON wederom triest! Wat Rabin Baldewsingh, de Nationaal Coƶrdinator tegen Discriminatie en Racisme,beweert, dat het kabinet toezicht moet houden, is niet juist. Dat doet het Commissariaat voor de Media; dat is altijd al zo geweest. Gezien de recidive van ON zullen er vanzelf (rechts)gevolgen voor haar volgen.

2 respect 06-09-2022 16:14 op
@ Paramount. De Nederlandse staat heeft 83% van de inkomsten uit gas ontvangen. De NAM de rest, Het probleem is niet de NAM, het probleem is dat Nederland al het geld heeft opgemaakt, zonder iets achter de hand te houden.

4 respect 06-09-2022 15:56 op
Uitgaande van de bron; https://www.reuters.com/market... worden alleen de offshore activiteiten, dus niet op het vasteland in Groningen verkocht.

0 respect 01-09-2022 14:35 op
@ LS64. Acht de wijze van handelen van Zembla eveneens niet al te sterk. Dit spreekt te meer omdat de rechtbank eenzelfde visie rechtens heeft. Normaliter is het onderzoek van Zembla goed. In dit geval heeft zij de plak misgeslagen.

0 respect 01-09-2022 14:33 op
@ Nur_Lana. Bij ON is er sprake van stelselmatige misleidende berichtgeving. Bij Zembla is er sprake van een verschil van mening over de juridische visie op de feiten. Dat is iets geheel anders dan wat bij ON het geval is.

1 respect 01-09-2022 10:24 op
Waarom? De opgelegde boete aan ON is van geheel andere orde dan het oordeel over Zembla. Daarnaast legt de Ombudsman van de NPO geen boete op, dat doet de NPO.

3 respect 01-09-2022 09:05 op
Dit is het vonnis; ECLI:NL:RBDHA:2022:8625. Indien ik de uitspraken lees en deze afzet tegen de uitspraak van de RvdJ (rvdj.nl/2020/41), dan kan ik slechts vaststellen dat de rechtbank eenzelfde oordeel heeft geveld over Zembla. Daarom is het niet langer erkennen van de RvdJ zijdens Zembla en BNN/VARA geheel misplaatst. Het gaat erom dat Zembla in haar berichtgeving te eenzijdig is geweest. Dat zowel de RvdJ alsook de rechtbank nadien dat geoordeeld hebben, leidt ertoe dat dit zo is. Het niet erkennen van de RvdJ acht ik dan ook zeer kwalijk te zijn. Alle uitspraken en vonnissen bekijkend, ook het feit dat de voormalig OvJ in de bewuste uitzendingen ook civielrechtelijk veroordeeld is, onderstreept dit.

13 respect 29-08-2022 21:55 op
Dat is een goed bericht! Micha Kat is gaandeweg steeds meer ontspoord en zeer gevaarlijk omdat hij tal van medestanders en anderen actief heeft opgeruid met totale onzin, die hij en diens companen als zijnde waar hebben verkocht. Verwacht dat die man tot een substantiƫle gevangenisstraf veroordeeld zal worden. Omdat hij nog een half jaar gevangenisstraf moet uitzitten, verwacht ik dat hij die eerst moet uitzitten, en, dat naderhand VH zal worden opgelegd indien dat noodzakelijk geacht wordt.

22 respect 26-08-2022 20:48 op
Openheid is gegeven! Logisch dat bepaalde informatie die gevoelig is niet publiekelijk wordt gedeeld. Alle informatie die geheim is dient na het presidentschap te worden afgegeven; is niet het persoonlijke eigendom van Trump. Het is erg verwonderlijk, hoewel; het betreft Trump, dat dit niet terstond is gedaan.

4 respect 26-08-2022 20:35 op
@ Mart. Wat zegt dat? Iedereen kan een zaak aanspannen, het hoeft niet zinnig te zijn. Vaststaat dat Trump documenten onder zich heeft gehouden die hij niet onder zich mag houden. Waarom een toezichthouder aanstellen? Het FBI onderzoekt in de VS strafbare feiten. Indien daartoe aanleiding bestaat kan de Amerikaanse OM Trump gaan dagvaarden.

57 respect 26-08-2022 20:31 op
Heb de stukken gelezen. Duidelijk is dat Trump ondanks alle gelegenheid daartoe te hebben gehad hij niet reeds in het voorjaar alle stukken waarom is verzocht heeft afgegeven. Het in bezit hebben en houden van geheime stukken is strafbaar. Het enige wat Trump heeft gedaan is gillen dat het een politieke vervolging is. Wat onzin is. Hij vindt het normaal wat hij eerder Clinton verweten heeft. Idem zijn tal van leden van de GOP onzin aan het beweren! Het lijkt mij duidelijk dat de FBI niet met het onderzoek zal ophouden. Indien vastgesteld wordt dat hij zich strafbaar heeft gedragen kan dat het einde van het meedoen aan enige verkiezing inhouden. Wat geheel aan hemzelf te wijten is in dat geval.

15 respect 26-08-2022 20:15 op
@ Willem. Indien het stuk niet geanonimiseerd tot veiligheidsrisico's leiden kan, is dat geheel normaal. Het bewijst in elk geval dat Trump documenten op een niet toegestane plek heeft gehad, diens woning, waar die stukken niet mogen zijn. Trump heeft hiervoor genoeg gelegenheid gehad. Is weer eens weigerachtig. Logisch dat dan huiszoeking volgt.

14 respect 26-08-2022 15:43 op
@ Zo. Kan het mij wel goed voorstellen! Zo werkt dat vaak in een kleine gemeenschap. Vroeger pek en veren, nu sociaal islolement.

10 respect 26-08-2022 15:41 op
Hoezo onbetrouwbare overheid. De verkoper en haar makelaar hebben hierover uitvoerig met het COA overleg over gehad.

21 respect 26-08-2022 15:39 op
@ Henk. Eens. De verkoper heeft alles geweten. Hoogst waarschijnlijk heeft de dorpsbevolking haar duidelijk gemaakt dat zij dan non grata is. Dan maar voor de schijn dien alsof het niet goed is.

4 respect 26-08-2022 15:01 op
Dat geldt alleen totdat men een koopovereenkomst gesloten heeft. Er is een koopovereenkomst gesloten, dus wat u beweert gaat niet op.

4 respect 26-08-2022 14:59 op
Inderdaad. Indien het zo is dat het COA met de verkoopster en haar makelaar uitvoerig over de omvang van de opvang heeft gecommuniceerd, dan kan er geen grond voor dwaling zijn. Dwaling houdt in dat men iets niet geweten heeft. Waar geen sprake van lijkt te zijn.

4 respect 26-08-2022 14:53 op
@ Nu. Dit is een aanname uwerzijds. In andere gevallen is eerst dikke commotie geweest en later heeft men het jammer gevonden dat die mensen zijn weggegaan.

8 respect 26-08-2022 14:49 op
De echte reden is dorpsdruk, niet een hogere koopprijs.

0 respect 26-08-2022 13:32 op
@ Hoe_Hoe. Dat is niet zo raar. Druk uit het dorp doet wonderen neem ik aan.

2 respect 26-08-2022 13:28 op
Nee, De rechter kan op grond van diens te wijzen vonnis een machtiging tot levering afgeven. Duurt dus zeker geen jaren.

1 respect 26-08-2022 13:25 op
Dat is waar. Indien het duidelijk is dat geleverd dient te worden, waar ik vanuit ga, dan is het meteen duidelijk dat voor anderen die verkopen, dat men aan zo'n koop gebonden is.