NUjijStats voor Ganzenveer

5,043

Respect

Respect/dag 10.4
Respect/reactie 3.51

1,436

Reacties

Reacties/dag 2.96
Meeste reacties op 1 dag 21
Gestart op 05-08-2019

Respect over tijd

Laatste 25 comments

0 respect 02-12-2020 12:19 op
> De EMA kan een positief advies geven. De 27 lidstaten van de EU moeten dan stemmen of ze hiermee akkoord gaan Het EMA geeft een goedkeuring af. Daarover wordt niet verder beslist in EU verband. Elke individuele lidstaat is daarna zelf verantwoordelijk of het goedgekeurde geneesmiddel (nu een vaccin) wordt toegelaten op de eigen markt.

2 respect 02-12-2020 11:39 op
Dit valt nu juist onder hun ‘gewone’ werk. Namelijk het stimuleren van zaken die voor elke EU-burger van belang kunnen zijn. Als u -wellicht pas over 20 jaar- in Spanje rondrijd en u krijgt een waarschuwing voor gladheid, precies zoals u dat in Nederland gewend bent dan zult u dat niet meer als bijzonder ervaren. En de reden is simpel: de EU is een rule maker.

0 respect 02-12-2020 10:31 op
> Wij krijgen daaruit niet eens geld Het noodfonds van de EU van €750 mld geeft Nederland een recht van tegen de €7 mld. Wellicht handig om uw ‘feiten’ met de werkelijkheid te laten corresponderen voor u reageert?

3 respect 02-12-2020 10:02 op
> als dat van de EU mag Het EMA is geen instelling van de EU. Het EMA heeft geen bevoegdheid om een medicijn te te laten op de Nederlandse markt. De EU heeft geen bevoegdheid over de Nederlandse gezondheidszorg. Toelating van een geneesmiddel voor gebruik in Nederland vindt plaats door een besluit van het kabinet na advies van het COTG. Een advies van het COTG is vaak gebaseerd op de goedkeuring van het EMA maar dat laatste is geen voorwaarde.

4 respect 02-12-2020 09:55 op
In Europees verband aangekochte vaccins worden primair verdeeld over de lidstaten op basis van inwoneraantal.

4 respect 01-12-2020 22:40 op
Met een goed op en langs de neus aangedrukt weggooi-kapje met metalen strip heb je echt geen beslagen glazen. Wat is uw punt?

0 respect 01-12-2020 22:36 op
De overheid is de wetgever en stelt mondkapjes verplicht. Op de burger die geen mondkapje draagt ligt de plicht aannemelijke (voor de handhaver in ruimste zin des woord) te maken dat hij niet onder die plicht valt. Zoals de overheid zelf suggereert door het dragen van een face mask, het tonen/dragen van een kaartje dat je je beroept op de uitzondering of door het tonen van medicijnen die zo’n uitzondering kunnen bevestigen.

1 respect 01-12-2020 22:13 op
Als het niet voor de kerst is dan uiterlijk op 20 januari als Sally Yates of Lisa Monaco zijn ‘taakje’ overnemen en de leiding van het DoJ op zich nemen.

5 respect 01-12-2020 22:06 op
> Er is geen geld voor die waanideeën De financiering van wat u waanideeën noemt ligt al vast. Dat geld is er dus al.

0 respect 01-12-2020 21:53 op
Het organiseren van een expositie (wel mondkapjesplicht) is iets anders dan het belijden van een geloof (geen plicht). Zie art. 6.2 Grondwet

2 respect 01-12-2020 21:43 op
Dit is wat de Rijksoverheid schrijft: Mondkapjes moeten goed op uw gezicht aansluiten. Gebruik geen zakdoek, sjaal of buff. Het is niet nodig een medisch mondmasker te gebruiken.

3 respect 01-12-2020 21:34 op
Het voldoen aan een voorwaarde om te mogen meedoen aan een activiteit plaatst die activiteit nog niet buiten de publieke ruimte. Klinkt ingewikkeld. Simpel: als u naar de bioscoop gaat moet u betalen voor eenmalige toegang: publieke ruimte. Sportschool hanteert het abonnement voor regelmatige toegang: publieke ruimte. Waar scouting in afwijkt is dat het (meestal) een vereniging is. Samenkomst in verenigingsverband is geen publieke ruimte.

2 respect 01-12-2020 21:09 op
> Dat komt door de stimuleringsmaatregelen van de overheid en de centrale banken. Helaas, was dat maar waar. De overheid stimuleerde tot voor de corona-uitbraak nauwelijks. Het geld klotst over de plinten omdat we met ons allen maar sparen en sparen (omdat we EN ouder worden EN de overheid zich terugtrekt).

2 respect 01-12-2020 20:59 op
750 parlementsleden plus, doe is gek, zes assistenten pp maakt 5250 mensen die Parijs-Straatsburg en vv gaan. Klimaat gaat over een 440 miljoen EU-burgers. Kortom: geneuzel ver ver achter de komma.

5 respect 01-12-2020 19:46 op
Waarom hanteert de Bank of Japan dan ook een negatieve rente? Om de euro in stand te houden?

0 respect 01-12-2020 18:50 op
De Griekse en Italiaanse overheid kunnen niet lenen tegen een negatieve rente. De 10-jaars yield ligt daar procenten boven onze -0,5%.

1 respect 01-12-2020 16:25 op
Niemand is verplicht om zich te vaccineren (Nederland). Als u aantoonbaar schade lijdt door het vaccin kunt u de Nederlandse staat aansprakelijk stellen. De rechter zal daar over oordelen.

0 respect 01-12-2020 15:52 op
> Een groot deel van de schadevergoeding vervalt dan via schuldhulpverlening Nee, de door de rechter opgelegde schadevergoeding wordt door het CJIB voorgeschoten en uitgekeerd aan de slachtoffers. Deze schuld wordt niet na drie haar kwijtgescholden in het minnelijk traject maar blijft doorlopen, ook na afloop van het schuldhulpverleningstraject.

0 respect 01-12-2020 15:44 op
Schadevergoedingen, die door het CJIB zijn voorgeschoten en uitbetaald, aan slachtoffers worden niet kwijtgescholden. Nooit.

2 respect 30-11-2020 09:03 op
> De overheid omdat het eiland gesloten had moet zijn? De overheid heeft een plicht om burgers te beschermen. Bij een vulkaan uitbarsting kan dat betekenen dat de overheid een evacuatie van bewoners verplicht. Maar het is natuurlijk niet zo dat de overheid zomaar alles kan of moet sluiten als er ‘gevaar’ dreigt. Primair zijn het burgers en ondernemers zelf die de afweging moeten maken of een bepaalde gedraging een groot risico inhoudt.

7 respect 30-11-2020 08:45 op
Technisch (juridisch) gezien heeft u gelijk. Een paar mitsen en maren. Het VN-verdrag over de EEZ stamt uit 1982. Voor die tijd waren deze wateren internationaal. Vissers van het Europees vaste land vissen werkelijk al eeuwen -vanaf de 11de/12de eeuw- in deze wateren. Toen het destijds niet goed ging met de visstand in de Noordzee zijn daarover quota afgesproken die rekening hielden met deze historische achtergrond. Het beheer van de visstand deden we samen. Met de Brexit verliezen de Britten de historische rechten uit het oog en teven het algemeen belang van samenwerken voor ecologisch beheer.

3 respect 29-11-2020 16:49 op
Drie vraagjes aan u: Hoe lang zijn dit de Engelse territoriale wateren? Hoe lang vissen onze en andere Europese vissers daar? Waarom is dit ‘opeens’ hun goed recht?

0 respect 29-11-2020 14:52 op
Een eigen woning is een investering en telt dus niet mee voor het CPI cijfer. Net als de bitcoin, kunst, of vliegtuigen. Het CPI-cijfer gaat over de prijs van consumptiegoederen incl. huur, gas, licht, water.

0 respect 29-11-2020 09:54 op
Een brood voor een euro nu en ook over dertig jaar is natuurlijk een utopie. Jd026 beschrijft het correct: als u, met uw arbeid, over dertig jaar nog steeds 8 broden kunt kopen is dat het bewijs van prijsstabiliteit. Of zoals economen dat uitdrukken de loon-prijs spiraal is in evenwicht. De andere vraag is: is uw vermogen in staat - gegeven uw investeringskeuze - om voldoende inkomen te genereren om u nu en in de toekomst te voorzien van 8 broden? Dat is echter niet de zorg van de ECB. Immers het overgrote deel van de bevolking haalt inkomen uit arbeid (incl. overheidsuitkeringen) en niet uit vermogen.

10 respect 29-11-2020 09:31 op
En de kers op de taart zou natuurlijk de Schotse onafhankelijkheid zijn. Geen duidelijker les dan: streven naar grotere soevereiniteit=inleveren van grondgebied.