NUjijStats voor Hanz1951

22,931

Respect

Respect/dag 18.4
Respect/reactie 3.59

6,390

Reacties

Reacties/dag 5.13
Meeste reacties op 1 dag 51
Gestart op 29-08-2018

Respect over tijd

Laatste 25 comments

2 respect 26-01-2022 20:08 op
Ach, waar maken we ons druk over? Voor deze prijsverhoging hoeven wij het toch niet in onze broek te doen. De gemiddelde Nederlander heeft aan het begin van de coronacrisis genoeg wc-papier gehamsterd voor nog eens twee jaar, en als we het zuinig aan doen misschien wel voor nog eens drie jaar. En daarna, dan weten we niet meer hoe duur of goedkoop het vroeger was

2 respect 25-01-2022 19:21 op
Wie weet, misschien was zijn actie heel onschuldig bedoeld en wou hij enkel wat mooie plaatjes maken. Ik heb er geen idee van, maar dat het niet erg handig was, lijkt mij wel duidelijk Iran en zeker de machthebbers daar voelen zich al dan niet terecht bedreigd door het westen en landen in de omgeving. Spionage om te bekijken waar de zwakke plekken zitten of waar iets gebeurt, wat je geheim wilt houden, zal zo niet uitgesloten worden. Het lijkt misschien op victim blaming, maar hier had je m.i. rekening mee moeten houden En wat dat wisselgeld betreft, dat heeft Iran de vorige keer al ingeleverd. Naderhand bleek het geen wisselgeld te zijn maar leergeld voor hoe onbetrouwbaar anderen konden handelen t.o.v. misschien niet het meest optimale, maar wel meest haalbare akkoord We zullen het nooit weten, maar ik sluit niet uit dat een en ander nu er veel beter uit had gezien als het destijds niet zo was opgeblazen. Een van die vele, grote fouten van een man die dacht het beter te kunnen

1 respect 25-01-2022 18:57 op
Ik heb de meeste reacties doorgenomen en hoewel er uitzonderingen zijn, houd ik daar de indruk aan over dat er hier twee discussies door elkaar worden gevoerd De 1e discussie is die over het niet akkoord gaan van de voetbalclubs met het regeringsbeleid. Persoonlijk denk ik niet dat we daar veel woorden aan vuil hoeven te maken: de regering beslist en niet een belangorganisatie. Niet akkoord, jammer dan niet. We zien volgende week wel weer De 2e discussie is die of de regering gelijk heeft met dit voorstel, of het toelaten van 2/3e bezetting nu echt zoveel slechter is dan 1/3e besmetting. In die discussie wordt er soms van alles en nog wat aangehaald om toch maar gelijk te krijgen: zoals wat er in het buitenland gebeurt en onderzoeken van fieldlabs uit het verleden, toen er sprake was van een andere variant van het virus en de mensen de maatregelen nog lang niet zo zat waren als nu Die 2e discussie is belangrijk en moet ook zeker worden gevoerd, maar het artikel betreft m.i. de 1e

7 respect 25-01-2022 07:44 op
@The_Coon Citaat: wanneer komt het Rutte uitzwaai feestje dan? Zodra een meerderheid (!) van de bevolking dat wil. Een groot aantal deelnemers aan dit forum schijnt het nu al te willen, maar gezien het aantal stemmen die er bij de afgelopen verkiezingen op de VVD en zo op dhr. Rutte zijn uitgebracht waag ik het echter te betwijfelen of al die deelnemers aan dit forum staan voor een meerderheid van de bevolking

4 respect 24-01-2022 22:08 op
@Wasbeertje Toch nog maar even nadenken over om wie het hier gaat. De man om wie het hier gaat was geen staatshoofd en is dat ook nooit geweest. Hij was getrouwd net het staatshoofd

1 respect 24-01-2022 19:52 op
@Limbonees Citaat: Waarom zou mijn buurman die in een kleiner huis woont (maar hoger inkomen heeft) minder moeten bijdragen aan de collectieve lasten van een gemeente. Hij maakt evenveel gebruik van wat de gemeente regelt voor haar inwoners Omdat we dat zo met zijn allen hebben afgesproken. Kennelijk had uw buurman beter door aan welke politieke partij hij zijn stem moest geven in de periode dat dit geregeld werd, of wist hij harder te schreeuwen voor zijn eigenbelang. De volgende keer dus s.w.s beter nadenken over wie u mag vertegenwoordigen in het politiek debat hierover, of zelf nog harder schreeuwen. Met enkel zo te klagen verandert u niets

5 respect 24-01-2022 19:29 op
Hoewel ik het persoonlijk onzinnig vindt, is er hier maar één ding dat van belang is: dat wat de wet in deze zegt Indien de wet stelt dat alle testamenten openbaar moeten zijn, dan ook die van de leden van de koninklijke familie. Indien er redenen zijn voor anders dan moet dat bij wet worden geregeld en in elk geval niet via de een of andere zo te lezen tamelijk schimmige rechterlijke uitspraak Mij interesseert het verder in het geheel niet wat er in dit testament staat, dat behoort voor mij tot zijn privé domein en dat van zijn erfgenamen, van de koninklijke familie. Maar dat geldt voor ieder testament, voor iedere erflater en iedere erfgenaam. Ik zie zoals opgemerkt geen reden voor een uitzondering op de wet omdat het toevallig de koninklijke familie betreft Ik heb er geen problemen mee dat er uitzonderingen bestaan op wettelijke voorschriften, mits die uitzonderingen dan wel ook bij wet zijn geregeld en niet zo even door een rechter op verzoek in elkaar worden geritseld

0 respect 24-01-2022 12:03 op
@Aardbeiplant Dank voor uw reactie, maar dit was mij alles bekend en het is niet waar ik naar vraag

2 respect 24-01-2022 10:52 op
@Dennis Ik heb het over het klassieke vijandbeeld. Dat uit de koude oorlog. Wij zagen Rusland, of beter toen de Sovjet Unie als onze vijand, en omgekeerd zag de Sovjet Unie ons als de vijand. Daarin is m.i. echt niet zoveel veranderd U stelt zo ook al weer voorwaarden. Totdat Rusland een open democratie wordt, is het onze vijand, daarna zien we wel verder. Zo kom je er niet uit Ook ik zou het beter vinden dat Rusland een open democratie zou worden. maar dat zie ik voorlopig nog niet gebeuren, helaas. Ik heb er geen behoefte aan om Rusland te verdedigen, misschien zelfs wel eerder het tegendeel. maar je moet het ook vanuit hun kant proberen te zien, en dat mis ik in teveel reacties, ook in die van u

1 respect 24-01-2022 10:45 op
Ik ben vol bewondering voor dit staaltje technisch kunnen, maar er iets wat mij onduidelijk is Deze telescoop heeft een bepaald bereik, kan zoveel jaar terugkijken in de tijd en daarna houdt het op. Dat begrijp ik, maar kan dan in principe wel alles worden gezien, of is er sprake van een bepaalde beeldhoek, beeldveld of hoe het mag heten. Zijn er gebieden, binnen het eerder bedoelde bereik, waarop geen zicht is? Het lijkt mij zo vervelend als je daardoor nu juist niet die stukken ruimte zou kunnen zien waar eventueel wel ander leven is

2 respect 24-01-2022 10:33 op
Een reactie in 4 delen; deel 3. Dat Rusland daarbij alles uit de kast haalt wat het uit de kast kan halen, lijkt mij niet meer dan logisch. En dus is onze gaslevering in gevaar. Wat doe je hieraan? Ik weet het niet, maar denk min of meer aan wat er aan de vooravond van W.O. 2 gebeurde. In een poging Hitler koest te houden werden Oostenrijk en Tsjecho-Slowakije (> Sudetenland. Heim ins Reich) opgeofferd. Nu absoluut niet zo ver gaan dan is het wachten op een 2e Polen, maar sluit een lidmaatschap van de Oekraïne van de NAVO wel uit. Laat de Oekraïne een neutrale bufferstaat zijn tussen Rusland en het Westen. Zal het nodige vragen van de Oekraïne, bepaald niet prettig om zo te worden weggezet. Maar misschien te compenseren door zowel het westen als door Rusland middels economisch-maatschappelijke hulp

3 respect 24-01-2022 10:32 op
Een reactie in 4 delen; deel 2. Rusland is altijd sterk geweest in de bescherming van het eigen grondgebied, en ook nu voelt het al dan niet terecht een dreiging vanuit het westen. Zou de Oekraïne nog verder opschuiven richting het westen, zou het land lid worden van de NAVO, dan staat voor de Russen binnen het klassieke vijandbeeld de vijand plotseling wel direct tegen de grens. Hoe houd je dit tegen? Door hetzelfde te doen als Stalin na W.O. 2. Maak van de Oekraïne weer een vazalstaat, waar het westen eventueel kan worden opgevangen. Opnieuw: absoluut niet goed te praten, maar m.i. wel enigszins te begrijpen

4 respect 24-01-2022 10:32 op
Een reactie in 4 delen; deel 1. In de aanloop op mijn reactie bleek deze te lang te zijn; het toegestane aantal lettertekens werd meer dan overschreden. Misschien dat het zo wel kan. Ik ga hier niet beweren dat ik het allemaal zo goed weet, maar … Mijn reactie is er niet voor bedoeld om de houding van Rusland te verdedigen, maar wel om een en ander te zetten in wat ik (!) zie als het juiste perspectief Sla de geschiedenis er maar op na. Rusland is door nooit de grote agressor richting W-Europa geweest, waarvoor het zo vaak wordt gehouden. Rusland is misschien niet altijd even lief geweest richting het westen, maar het begon al in de 18e eeuw toen Zweden probeerde de macht in de regio te krijgen; in de 19e eeuw deed Napoleon een poging en in de 20e eeuw was het Hitler. Door schade en schande wijs geworden heeft het land na W.O. 2 gekozen voor een ring van bufferstaten om daar het westen op te vangen in geval van. Absoluut niet goed te praten, maar m.i. wel enigszins te begrijpen

42 respect 23-01-2022 20:28 op
@Gok Had ik kunnen doen, maar heb ik niet gedaan. Mag ik hieruit opmaken dat u ofwel een fan van dhr.Erdogan bent of juist niet van mevr. Keijzer Ik was mij er overigens niet van bewust dat mevr. Keijzer ooit heeft gefunctioneerd als minister van financiën voor Turkije, als zodanig aangesteld en aan gestuurd door dhr. Erdogan, maar ik zal wel weer wat gemist hebben. Gelukkig dat u mij hierop wees, ik zal het toch eens na gaan zoeken

20 respect 23-01-2022 20:21 op
Wie wordt nu de nieuwe minister van Financiën? Is er al een naam bekend? Overigens wel een originele manier om je ontslag aan te kondigen. Maakt het allemaal wel wat duidelijker en definitiever dan die wat meer gebruikelijke brief. Ik wens dhr. Nebati veel succes in zijn verdere loopbaan

28 respect 23-01-2022 19:47 op
@Help U kunt beter bij de les blijven. Protesteren akkoord, maar dan wel door de inwoners van het land tegen wiens beleid wordt geprotesteerd. De E.U. maakt in deze geen beleid, dat doen de nationale regeringen. Misschien dat het juist wenselijk zou zijn dat de E.U. het beleid maakte, dan hadden we tenminste overal dezelfde regels. Ook al weet ik niet of ik dan verder wel zo blij zou zijn met die regels Elders protesteren tegen een instantie die in deze geen beleid maakt, is een van de dingen die mij nu juist zo stoort en waarvoor ik plaatsvervangende schaamte voel

1 respect 23-01-2022 19:42 op
@Dennis Waar bemoeien we ons mee? Met iets dat een op een vergelijkbaar is met wat er aan de vooravond en het begin van de 2e wereldoorlog gebeurde. Wij Nederlanders en niet alleen wij wensten niet te leven onder een regime dat ons door de Duitsers werd opgedrongen. Evenzo willen veel in de Oekraïne nu niet leven onder een regime dat hun door Rusland zou worden opgedrongen Als eerst Engeland en daarna ook de V.S. toen de andere kant op hadden gekeken, en nazi-Duitsland heeft daar meermaals openingen voor geboden, ging er eigenlijk vanuit dat dat zou gebeuren, dan hadden wij nu nog steeds onder een nazi bewind geleefd Dat is waar wij ons mee bemoeien en waarom. U kunt van mening zijn dat Rusland minder bedreigend is dan ons wordt voorgeschoteld, maar dat doet niets af of toe aan de uiteindelijke reden voor onze bemoeienis

48 respect 23-01-2022 19:28 op
Ik kan respecteren dat niet iedereen het eens is met het beleid zoals dat in verschillende landen wordt gevoerd. Ik kan accepteren dat daar binnen de perken van de wet en burgerlijk fatsoen (geen geweld tegen personen en andermans eigendom) tegen gedemonstreerd wordt Waar ik moeite mee heb, is dat Nederlanders in België gaan protesteren tegen het beleid van de Belgische regering. In het verlengde of wellicht voorafgaand daaraan heb ik ook geen behoefte aan Belgen die hier komen demonstreren tegen het beleid van onze overheid Kom me nu niet aan met het smoesje “Europa’ De E.U. heeft geen zegging over het beleid dat de Belgische, Nederlandse en andere overheden voorstaan. Zo ver strekt de autonomie van de afzonderlijke lidstaten nog wel Ik (!) voel plaatsvervangende schaamte voor de aanwezigheid van Nederlandse vlaggen tijdens deze betoging en ik zou daarvoor bij deze graag mijn excuses willen aanbieden. Niemand die dit met mij eens hoeft te zijn, maar dat interesseert mij verder niet

3 respect 23-01-2022 15:13 op
Citaat: Daar werd in de nacht van zaterdag op zondag een illegaal feest beëindigd in het bosgebied in de buurt van het Nederlands Openluchtmuseum Is dat ook niet dicht in de buurt van de leeuwenkuil van Burgers Zoo? Hadden ze dat feestje nu niet naar daar kunnen verplaatsen? Had stellig een heel wat opzienbarender artikel opgeleverd dan dit, en zou toch wel een heel creatieve oplossing hebben betekend in de strijd tegen herhaling van een en ander

0 respect 23-01-2022 14:14 op
@Nikk Ach, wanneer je pens er overheen hangt en je geen vergrootglas bij de hand hebt, kan een foto soms erg handig zijn. Dan nog zou ik hem niet ongevraagd versturen, maar wie weet hoe groot de heilzame werking daarvan voor hem wel niet is geweest Ik kan me indenken dat de slachtoffers er niet van gediend waren om zo ongevraagd en plompverloren als therapeut te moeten fungeren, dat ze nu een aanklacht tegen hem indienen, zou ik in voorkomend geval ook doen, maar ...

0 respect 23-01-2022 14:08 op
@Barbapapa Zou kunnen, ik heb daar verder geen weet van. De vraag is nu echter o.m. waarop die positieve reacties dan wel niet gebaseerd zouden zijn. Op de aantrekkingskracht van hem als 'bedpartner' of op de aantrekkingskracht van hem als iemand die je verder zou kunnen helpen Van het eerste kan en wil ik niets zeggen, Althans niet anders dan dat ik vanuit die hoek niet zoveel klachten verwacht, tenzij misschien die aantrekkingskracht achteraf een flop bleek te zijn. Dat andere, dat hij in ruil voor intimiteit iemand verder zou kunnen helpen is hem m.i. kwalijk te nemen; hoe kwalijk is verder aan de rechter

3 respect 23-01-2022 13:59 op
Ik weet het nog niet en of ik het ooit wel zal weten is nog maar de vraag. Voorlopig zijn het beschuldigingen en zal een en ander door de rechter nog bewezen moeten worden verklaard. Dhr. Rietbergen heeft weliswaar iets toegegeven, maar of dat staat voor al wat nu naar buiten komt is mij onduidelijk Maar los daarvan: hoe stom kun je zijn om dit doen? Ik kan me indenken dat iemand op jou indruk maakt, dat je in het verlengde daarvan misschien wel eens een onhandige opmerking maakt, iets zegt wat je achteraf bezien niet had moeten zeggen, maar de beschuldigingen gaan nu wel heel veel verder dan dat Afgezien van het waarheidsgehalte, van de bewijsbaarheid: mensen zouden zich veilig moeten weten tegen dit soort gedragingen, overal en altijd. Als het waar is, betreft het bewust, doordacht gedrag en dat is ontoelaatbaar, zelfs als je de slachtoffers ook maar iets zelf zou kunnen verwijten. Uitdagend, uitnodigend gedrag is geen excuus, op zijn best of ergst reden voor een lagere straf

5 respect 23-01-2022 09:41 op
Ik maak geen deel uit van de politie, heb ik ook nooit gedaan. Ik heb ook nooit in een situatie verkeerd waarin ik eventueel had kunnen terugschieten omdat er vermoedelijk op mij werd geschoten. Maar zou ik wel deel hebben uitgemaakt van de politie en zou er zo duidelijk sprake kunnen zijn geweest dat op mij werd geschoten dan zou ik zonder meer ook terug hebben geschoten Op het moment dat er kennelijk op mij wordt geschoten ga ik niet nadenken over de vraag of dit al dan niet gericht is, of het misschien een losse flodder is. Ik reageer dan met alles wat mij ten dienste staat. Is mijn reactie dan letterlijk en figuurlijk wat doeltreffender dan de actie van de schutter(s) is dat jammer voor hen. Normaliter zou je dan zeggen 'volgende keer beter' maar dat gaat in dit geval niet Het is terecht dat er onderzoek wordt gedaan. De politie heeft het geweldsmonopolie, maar dat is nog geen vrijbrief. Als de politie niet had hoeven te schieten, ook niet in reactie op, dan moet ook dat blijken

6 respect 22-01-2022 21:42 op
Boris van der Ham (Amsterdam, 29 augustus 1973) is een voormalig Nederlands politicus voor D66 en acteur. Hij zat van 23 mei 2002 tot 20 september 2012 in de Tweede Kamer. Je zou toch denken dat hij al geen ander zou weten hoe het in de politiek werkt, en dat hij nog voldoende lijntjes naar de politiek zou hebben om zo zijn zienswijze onder de aandacht te brengen van mensen die er nu overgaan. Klaarblijkelijk zat er op dit moment niet meer in; iets met die kinderhand die nooit genoeg gevuld is, misschien. Tel gewoon uw zegeningen en wacht af op wat nog gaat komen

2 respect 16-11-2021 07:36 op
Op zich lijkt mij dit geen probleem, met dien verstande dat dit wel naar buiten had moeten worden gebracht om tegenstanders van deze aanpassing de mogelijkheid te geven hun mening te laten horen Niet de aanpassing van de kleur, maar de stiekeme wijze waarop is hier voor mij het grootste probleem.Nu is dat iets wat de Fransen zelf maar moeten uitzoeken, maar als het zo ook zou gaan in Nederland zou ik er bepaald niet blij mee zijn. Het gaat om de democratische controle op het doen en laten van een regerig