NUjijStats voor JF_de_Nooijer

10,800

Respect

Respect/dag 5.28
Respect/reactie 3.29

3,278

Reacties

Reacties/dag 1.6
Meeste reacties op 1 dag 20
Gestart op 22-10-2018

Respect over tijd

Laatste 25 comments

53 respect 30-11-2022 15:58 op
Dan komt er ook geen nieuwbouw bij, want geen enkele aannemer kan 30 % van de prijs afdoen zonder verlies te lijden.

0 respect 30-11-2022 15:33 op
Met de huidige eisen op het gebied van isolatie en duurzaamheid is goedkoop bouwen een illusie. Onze eerste woning, gekocht in 1978 kostte 133.000 gulden. We waren destijds blij met die woning, want we hadden een "eigen dak" boven het hoofd. Thans staan deze woningen te koop voor ongeveer € 275000, dus dan praten we over het lagere segment koopwoningen. Wat kregen we destijds voor dat geld: betonskeletbouw, geen ankerloze spouwmuren als scheiding, dus uiterst gehorig, enkel glas, grenen kozijnen, een Holland norm Bruinzeel keuken zonder apparatuur, een kale douche -af te sluiten met een douchegordijn-, een open wc in de douche alsmede een wasmachine aansluitingen en geen dakisolatie. Zet dat eens af tegen de huidige nieuwbouw: goed geïsoleerde buitenmuren met brede spouw, ankerloze scheidingsmuren, kunststofkozijnen, HR++ glas, zonnepanelen, een warmtepomp en vloerverwarming. De stelpost sanitair en keuken is vaak (te) laag, maar goedkoop bouwen is niet meer mogelijk.

11 respect 30-11-2022 13:28 op
@Marco Als u dat nog heeft meegemaakt dan moet u 70+ zijn. Inderdaad, een kleintje friet met mayo kostte 20 cent. Ik kreeg op mijn 12e verjaardag van mijn grootmoeder een pakje Drum met rooie Rizla+ wat 1 gulden en 10 cent kostte.

2 respect 30-11-2022 13:18 op
Er zullen onder die 32000 Oekraïners best veel vrouwen zitten met kleine kinderen. Kinderen hoeven toch al niet te werken en bij de kinderopvang zijn vaak wachtlijsten, zodat de vrouwen ook niet aan de slag kunnen.

1 respect 30-11-2022 12:18 op
In mijn tijd als dienstplichtig militair waren oordoppen bij schietoefeningen verplicht.

0 respect 30-11-2022 10:24 op
@Henk14 Dat is niet de wettelijke taak van de ACM.

2 respect 30-11-2022 10:22 op
@Frank Wat weerhoudt u om uw aardappelen in Polen te gaan kopen?

2 respect 30-11-2022 10:17 op
@Johan Inflatie gaat uit van gemiddelden. Als u huurt en de huur gaat omhoog, dan treft dat u in uw portemonnee. Als u geen zonnepanelen heeft en bent aangewezen op stadsverwarming dan valt uw energierekening hoger uit dan die bij iemand die in een "nul op de meter woning" woont, met voldoende zonnepanelen en een warmtepomp. Het zou zo maar kunnen dat het ene gezin te maken heeft met slechts 5 % inflatie en het andere met 15 %.

1 respect 29-11-2022 19:29 op
Klopt, Verdragen kunnen worden aangepast. Echter voor deze aanpassing is ook unanimiteit van stemmen nodig.

0 respect 29-11-2022 18:48 op
@Spekje Dacht u dat het bij ons altijd rozengeur en maneschijn is geweest? In 1984 moesten wij ons ook zorgen maken over ons budget, omdat onze hypotheekrente was verhoogd van 7.5 naar 12.5 %. Maar er zal altijd wel ergens iets zijn op financieel gebied dat iemand bezig houdt. Thans houd ik meer me bezig met het beperken van de erfbelasting die onze kinderen over onze nalatenschap moeten betalen dan met ons huishoudbudget.

9 respect 29-11-2022 17:00 op
Handelt de belastingdienst soms wel naar de geest van de wet door mensen die niet in bezwaar zijn gekomen tegen de onrechtmatige aanslagen in box 3 geen rechtsherstel te bieden? Néé, want dat rechtsherstel is te duur: het kost ruim 5 miljard.

0 respect 29-11-2022 16:54 op
@Spekje Veel of weinig zijn relatieve begrippen: wat voor de één veel is, is voor de ander weinig. Als u en uw partner zouden gaan dineren en overnachten in de Librije dan moet u op zijn minst er nog € 400 bijleggen. Toch vinden velen € 1600 niet te veel voor twee couverts met wijnarrangement en een overnachting, getuige het feit dat de Librije nagenoeg altijd is volgeboekt.

0 respect 29-11-2022 15:06 op
@GHansard Heeft u mij horen klagen dat ik teveel belasting moet betalen? Ik ben geen opsporingsambtenaar, die uit hoofde van zijn functie strafbare feiten aandraagt. Tevens voel ik er niet voor om onbezoldigd opsporingsambtenaar/tipgever te worden. Wel zou ik mijn diensten weigeren aan de desbetreffende persoon. Ik handel niet in strijd met de wet en niet in strijd met mijn beroepsethiek. Alle door mij ingediende aangiften worden duidelijk, stellig en zonder voorbehoud gedaan.

2 respect 29-11-2022 14:00 op
Hoe groot schat u de "pakkans" in? Met kasgeld is er nauwelijks sprake van een financieel spoor. Door niet met overdreven dure spullen te pronken en low profile te blijven, loop je niet snel tegen de lamp. Ik ken een pierensteker -aas voor de hengelsport op zee- die wekelijks voor een paar honderd euro bier in de kroeg door zijn keel giet. De beste man steekt dagelijks ongeveer tien kilo pieren en verkoopt die voor flink geld aan sportvisserswinkels en sportvissersboten aan de kust.

7 respect 29-11-2022 12:51 op
Wat een heisa over die € 1200. Hoeveel bijstandsgerechtigden worden nu al niet ondersteund met € 1200 of meer door familie, vrienden en kennissen zonder daar melding van te maken? Hoeveel bijstandsgerechtigden "beunen" wat bij zonder dit te melden? Het enige verschil is dat er in 2024 € 1200 geschonken kan worden zonder dat er gekort wordt op de uitkering.

3 respect 29-11-2022 10:24 op
@Tugra20 Ik heb 29 panelen op mijn dak liggen en woon in een huis zonder gasaansluiting. Die panelen leveren meer energie op dan ons verbruik: al jarenlang is onze energierekening negatief. Met andere woorden, we krijgen jaarlijks geld terug. Die panelen heb ik niet aangeschaft voor de lol, maar uit oogpunt van milieu aspecten en kostenbesparing. Ik profiteer van de saldering, maar vindt de regeling te genereus. Als mijn panelen midzomer volop werken, krijgt mijn provider wellicht slechts 1 tot 5 cent per KWh voor de door mij aan het net geleverde stroom. Zodra ik 's nachts stroom onttrek, kost die stroom mijn provider wellicht 20 cent per KWh. Ik mag dus stroom salderen van 1 tot 5 cent per KWh met stroom van 20 cent per KWh. Het verlies dat mijn provider lijdt op mijn contract wordt doorbelast over alle klanten, waarvan velen zich scheel betalen. Ik profiteer dus bovenmatig ten koste van anderen, echter in 2025 gaat de uiterst genereuze salderingsregeling op de schop.

3 respect 29-11-2022 10:14 op
@Nootdorper Er wordt geen gas meer opgepompt in Groningen: de velden aldaar kunnen hooguit nog dienen als back-up bij extreem koude winters. Zelfs als Rutte meer gas zou willen oppompen dan moet de wet worden gewijzigd, want de stopzetting van de winning is bij wet geregeld. Wat Brussel met onze gaswinning vandoen heeft, vermag ik niet in te zien: het oppompen van Nederlands aardgas is een binnenlandse aangelegenheid en valt buiten de jurisdictie van Brussel. Vermoedelijk zou Brussel het wel toejuichen als Nederland weer gas zou onttrekken aan de Groningse velden, maar enige zeggenschap heeft Brussel daar niet over. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat uw kennis van geopolitieke verhoudingen ondermaats is of dat u lijdt aan de obsessieve gedachte dat de EU schadelijk is voor Nederland.

2 respect 29-11-2022 07:52 op
@chie Mijn ervaring is van geheel andere orde dan die van u. Op het moment dat de zonnepanelen veel opbrengst genereren, is er een overvloed aan "stroom" die op dat moment spotgoedkoop is. Een deel van die stroom wordt tegen die lage prijzen verkocht. Echter, in de avond en nacht leveren mijn panelen niks op en onttrek ik dure stroom aan het net. Het komt er op neer dat ik goedkope aan het net geleverde stroom mag salderen met dure aan het net onttrokken stroom. In dit systeem lijdt een provider verlies dat wordt doorberekend aan alle gebruikers, dus ook aan de gebruikers zonder panelen. Het systeem van salderen is te genereus en de daardoor optredende verliezen komen op het bordje van alle gebruikers terecht. Het systeem van dynamische prijzen zou imperatief moeten worden toegepast bij zonnepaneel bezitters, omdat de verliezen door de piekuren dan uitsluitend de die bezitters terecht komen.

0 respect 28-11-2022 17:21 op
@Mig1977 Als u in aanmerking komt voor zorgtoeslag met een eigen woning en hypotheek dan is het treurig gesteld met uw financiële positie. Dan moet het verschil tussen WOZ-waarde van uw woning en uw hypotheek ongeveer € 120000 zijn als u ongehuwd bent en ongeveer € 150000 als u gehuwd bent.

3 respect 28-11-2022 16:12 op
@DeGezondeRoker De staat heeft geen geld bijgedrukt voor de Coronasteun: dat geld is geleend op de kapitaalmarkt. Vandaar dat een aanvankelijk begrotingsoverschot is gewijzigd in een begrotingstekort. Door de Coronasteun is onze staatsschuld gestegen en dat zou niet het geval zijn geweest indien er geld was bijgedrukt.

4 respect 28-11-2022 14:30 op
@Matthijs Wellicht hebben één miljoen Nederlanders honger, maar ze zullen niet verhongeren. Maar er zijn wellicht 30 miljoen Oekraïners, die niet alleen honger hebben maar ook kou lijden in kapot geschoten huizen. Vindt u niet dat die Oekraïners, die onder erbarmelijke omstandigheden leven geholpen moeten worden? Vindt u niet dat die Oekraïners in vrijheid mogen leven in een soevereine staat? Moeten de vrije Westerse staten Poetin zijn gang laten gaan, zodat hij daarna Polen, Estland, Letland en Litouwen ook kan annexeren?

1 respect 28-11-2022 14:20 op
@Jankees Met € 20000 kwamen we niet uit, het ging eerder richting € 30000. Onze insteek was niet het verdienmodel, maar het milieu en het comfort. We hebben dure panelen gekocht van het Duitse merk SolarWatt, omdat dat bedrijf op een zo milieu vriendelijk mogelijke manier produceert. Het comfort vonden we ook belangrijk: er ligt ruim 1800 meter leiding in 182 m2 vloeroppervlakte met zone instelling per verblijfsruimte, die in de winter alle verblijfsruimtes op een comfortabele temperatuur houdt en in de zomer voldoende koelt. We krijgen thans jaarlijks wat terug, maar dat zou zelfs meer kunnen zijn. Onze netwerk aansluiting bedraagt 3 keer 40 Ampère en die aansluiting is ongeveer € 700 duurder dan de gebruikelijke 3 keer 25 Ampère. Die zwaardere aansluiting is nodig, omdat we naast een 9 KW warmtepomp ook nog een 9 KW Finse sauna hebben: bij gelijktijdig gebruik "vollast" volstaat een lichtere aansluiting niet.

1 respect 28-11-2022 13:38 op
@Alsjehetmijvraagt Ik begrijp uw redenering niet: al 7 jaar hebben we 29 zonnepanelen en een warmtepomp in een woning zonder gasaansluiting. Jaarlijks produceren onze zonnepanelen ongeveer 500 KWh meer dan we verbruiken. In de eerste jaren moesten we vanwege het vastrecht wat bijbetalen, de laatste jaren krijgen we wat geld toe door de verhoogde restitutie energiebelasting: vorig jaar ontvingen we op de jaarafrekening € 193 terug, terwijl we maandvoorschotten van € 10 betaalden. Voor dit jaar luidt de prognose van we ongeveer € 300 terug zullen ontvangen. Daarnaast krijgen we in november en december ook nog € 190 tegemoetkoming uitbetaald.

8 respect 28-11-2022 13:30 op
@ac Met welk kwart wordt de huur betaald? Met vier kwarten zit u al aan 100 %.

0 respect 27-11-2022 16:28 op
@Case53 Quote: er hadden ontbindende voorwaarden in de overeenkomst moeten staan. Welnu, die staan er kennelijk niet in en mitsdien kan daar op geen beroep worden gedaan. In 2009 was er ook geen enkele aanleiding om die voorwaarden in de overeenkomst op te nemen, want toen was nog niet aan de orde dat de gaskraan in Groningen dicht zou gaan.