NUjijStats voor JF_de_Nooijer

2,704

Respect

Respect/dag 3.5
Respect/reactie 2.73

991

Reacties

Reacties/dag 1.28
Meeste reacties op 1 dag 13
Gestart op 22-10-2018

Respect over tijd

Laatste 25 comments

0 respect 01-12-2020 18:25 op
Volgens mij ziet u dit verkeerd: het enige wat vermogenden zo weinig mogelijk voorhanden willen hebben, is geld. Het levert niks op en de kans blijft bestaan dat een bancair systeem omvalt. Vermogenden investeren in "Wertsache": aandelen, registergoederen, (edele) metalen, (industrie)diamant, kunst enzovoort.

0 respect 01-12-2020 17:22 op
Er bestaat eenvoudig weg geen verschil meer tussen fysiek en bancair geld. Beiden kunnen op de markt gezet worden door systeembanken. Mijn banktegoed onderscheidt zich totaal niet van de bankbiljetten of de munten in mijn portemonnee: beiden vertegenwoordigen ze koopkracht gebaseerd op het vertrouwen in ons bancaire systeem. Een bankbiljet is eigenlijk niet meer waard dan het papier waarop het gedrukt is. Mijn bankpasje, wat me jaarlijks 10 euro kost is ook niets meer waard dan het plastic waar het van vervaardigd is.

0 respect 01-12-2020 16:49 op
Waarom bestaat er volgens u een verschil tussen "fysiek (chartaal) geld" en "bancair geld"? Zodra er behoefte is aan chartaal geld dan zet een systeembank dat geld op de markt: er worden gewoon bankbiljetten bijgedrukt. Dacht u echt dat de hoeveelheid in omloop zijnde chartaal geld aan een limiet onderhevig is?

2 respect 01-12-2020 15:59 op
U bazelt maar wat. Als u geld leent voor een verbouwing of verbetering van een eigen woning dan is de rente aftrekbaar. Nergens in de Wet op de inkomstenbelasting 2001 wordt bepaald dat alleen "hypotheekrente" aftrekbaar is. De wet spreekt van "kosten van geldleningen" en dus niet van "kosten van hypothecaire geldleningen" aangegaan voor de aanschaf en/of verbetering van de eigen woning.

0 respect 26-11-2020 13:50 op
Als het toch tot een harde Brexit komt dan is het VK noch de EU daar volledig op voorbereid. Wellicht zou een extra transitiejaar daarbij een oplossing kunnen bieden: geen verdere onderhandelingen meer, maar gewoon aanvaarden dat er geen akkoord komt. In dat transitiejaar kan alle handel, zoals thans nog steeds doorgang vinden, maar dan hebben partijen de tijd om de douaneformaliteiten te regelen. Zowel in het VK als in de EU (fictieve) entrepots oprichten, waarbij de ingevoerde goederen over en weer zonder heffingen, BTW of accijnzen kunnen worden opgeslagen. Onder douane toezicht kunnen de afnemers dan hun goederen uit de entrepots ophalen en op dat moment alle verschuldigde heffingen afdragen.

12 respect 23-11-2020 14:15 op
@Nootdorper: we weten inmiddels wel dat u blijft volharden in het succes van de door u bejubelde Brexit. Net als Trump negeert u de feitelijkheden. Gebruikt u ook oranje make-up? Hebt u ook kleine handjes, kleine voetjes en een klein mondje net als Trump?

4 respect 23-11-2020 14:08 op
CTS: vissen kunnen inderdaad geen kaartlezen. Ze leven in een biotoop: diepte, watertemperatuur, plankton, prooivisjes. Ik ben al tientallen jaren sportvisser en daardoor weet ik wanneer ik bepaalde vissoorten kan verwachten en in welk jaargetijde. Op bepaalde stranden kun je weken achtereen vissen, zonder ook maar "een staart" te vangen. Op andere stranden vang ik 's nachts behoorlijk wat tong, de ene keer met pieren en de andere keer met zagers. Vis kiest zijn biotoop, net als vogels: in de bosrijke gebieden tref je geen steltlopers aan en in schorrengebieden zie je geen spechten

3 respect 18-11-2020 12:37 op
Oorlogsschepen en gevechtsvliegtuigen zijn wapensystemen. Ze varen en vliegen en worden bij voortduring geüpdatet met de nieuwste technologieën.

3 respect 18-11-2020 10:46 op
Nederland heeft een traditie in de scheepsbouw. In de Gouden Eeuw was Nederland in staat om in een derde van de tijd een schip te bouwen in vergelijking met Engeland: wind- en watermolens werden voorzien van zaagbladen, terwijl er in Engeland handmatig werd gezaagd. Nadien ging het bergafwaarts: met staatssteun werd het Rijn-Schelde-Verolme concern overeind gehouden. Dat werd een sociale werkplaats die gelukkig ontbonden is. Nu is Damen een grote internationale commerciële speler geworden. Dat zou de AF/KLM ter harte moeten nemen: gewoon herstructureren en aanpassen aan de gewijzigde marktomstandigheden. Geen subsidies of achtergestelde leningen meer aan bedrijven die hun eigen broek niet op kunnen houden.

3 respect 17-11-2020 13:42 op
Wat u stelt, weerspreek ik. Zonnepanelen, met name de meest recente glas/glas panelen gaan 30 jaar mee, met een prognose rendement van 95 % gedurende de gehele levensduur. Er bestaat inderdaad twijfel of de panelen na 1 , 2 of 3 jaar de energie die benodigd was om ze te produceren de energie overstijgt die ze nadien opwekken. Maar de max ligt toch ongeveer bij 3 jaar. De grondstoffen die nodig zijn om de panelen te vervaardigen kunnen teruggewonnen worden. Verder ga ik geen energie meer aan u verspillen, omdat ik bij commentaren zoals u die aandraagt denk: "wat geeft een adelaar om het gebalk van een ezel".

2 respect 17-11-2020 11:44 op
Als ik me niet vergis heeft de voorzitter van FDF ooit een niertransplantatie moeten ondergaan. Een hersentransplantatie zou meer op zijn plaats zijn geweest.

2 respect 17-11-2020 11:28 op
Uw opmerking gaat volledig voorbij aan mijn vraagstelling: u betrekt aardbevingen in de discussie, terwijl dit nergens wordt aangehaald. En nu betrekt u er de moesson bij: wat die vandoen heeft met de toename van de wereldbevolking vermag ik niet in te zien. Als u, net als ik een middelbare schoolopleiding heeft gevolgd en daarbij enigszins bij natuurkunde had opgelet, dan kunt u of had u kunnen weten dat de moesson een natuurverschijnsel is in equatoriale gebieden en volstrekt los staat van de bevolkingsgroei. U mist naast wetenschappelijke en statistische onderbouwing nog veel meer: namelijk elementaire kennis.

2 respect 17-11-2020 11:15 op
Inderdaad, de kerk daar moeten we het van hebben: ze lappen de Corona-regels aan hun laars en laten zich niet regeren door angst, want hun God regeert. Maar ik probeer toch echt te voorkomen dat ik besmet raak met het door hun God als druppels van milde regen uitgestorte Corona-virus. Het is uw goed recht om te geloven in een God die de mensen geschapen heeft, maar het is ook mijn goed recht om te constateren dat God door de mensen geschapen is.

6 respect 17-11-2020 11:03 op
@RJHB: het kan aan mij liggen maar nergens heb ik in het artikel gelezen dat aardbevingen klimaat gerelateerd zijn. Ga bij u zelf te rade en probeer uw bijdrage zakelijk te houden.

2 respect 16-11-2020 11:41 op
Ik ben gepensioneerd ambtenaar en besef dat er bij onvoldoende dekking gekort moet worden. Anders moet de huidige generatie werkenden voor de tekorten opdraaien.

1 respect 13-11-2020 11:10 op
Of een werknemer belastbaar loon inclusief of exclusief een onbelaste onkosten vergoeding krijgt, alle componenten zijn een kostenpost op de verlies- en winstrekening van de werkgever. Voor enig elementair begrip verwijs ik u naar de wet op de loonheffing: als daarin staat "tot het loon behoren niet" dan kan het gaan om aanspraken waarover later loonheffing (door een ander) moet worden betaald, bijvoorbeeld pensioenen of onbelaste vergoedingen. De tussen aanhalingstekens geplaatste "door een ander" ziet op de inhoudingsplicht van pensioenuitvoerders: de vroegere werkgever is niet inhoudingsplichtig maar het pensioenorgaan waar premies zijn ondergebracht. Vandaar dat "uitgesteld loon" zoals door de Partij 50+ pensioen wordt omgeschreven complete waanzin is. Pensioen is juridisch gezien "loon uit vroegere dienstbetrekking" waarbij de inhoudingsplicht van de vroegere werkgever krachtens de wet is overgedragen naar de pensioenuitvoerder.

3 respect 13-11-2020 10:15 op
In dit artikel wordt tot twee keer toe het woord "aftrekbaar" gebruikt voor onkostenvergoedingen en dat is volstrekt onjuist. De enig juiste omschrijving is "onbelaste onkostenvergoedingen".

0 respect 12-11-2020 16:49 op
Zelfs bij de meest perfecte "echte" diamanten zijn er minuscule onzuiverheden, die deze stenen uniek maken.

1 respect 12-11-2020 15:41 op
Voor de goede orde, ik wil bij niemand de zorg afpakken. Iedereen heeft recht op zorg, alleen er is nu eenmaal een categorie mensen die meer geld over hebben voor wat extra zorg. Als voorbeeld draag ik aan: in het verleden heb ik bij contact sporten behoorlijk wat gebitsbeschadigingen opgelopen. Veel kroon- en brugwerk, nagenoeg zonder dekking uit eigen middelen betaald. Op enig moment was er geen reparatie meer mogelijk: dus een boven- en onder prothese. Die worden vergoed door de verzekeraars. Echter, ik koos voor 6 implantaten in boven- en onderkaak, waarop volledige bruggen werden geplaatst. Dat is best duur, maar individueel voor mij te betalen. Maar als zo'n verrichting standaard in het zorgpakket wordt opgenomen dan wordt de premie voor velen onbetaalbaar. Vergelijk het maar met buiten de deur eten: dat kan voor € 50 per couvert in een vreetschuur, maar ook voor € 300 in een sterrenrestaurant. En in beide gevallen is de maag gevuld.

2 respect 12-11-2020 14:13 op
Eigenlijk zouden er twee soorten zorgverzekeringen moeten zijn: -een zorgverzekering met een minimale premie voor de klagers, maar dan ook met een minimale dekking; (zieken(pak)huizen voor deze patiënten groep met budgetvoeding)) -en een verzekering met een premie afgestemd op kwaliteitszorg, voor mensen met enig besef dat daar een kostenplaatje aan verbonden is. (zorghotels met eenpersoonskamers met eigen toilet, douche en externe cateraars)

3 respect 12-11-2020 09:44 op
U bent aan het bazelen. Waarom verkoopt u faliekante onzin? De RABO heeft geen aandeelhouders maar leden.

0 respect 11-11-2020 14:57 op
In tegenstelling tot u voel ik me niet opgelicht door mijn bank. Banken zijn gewoonweg financiële dienstverleners, die voor hun diensten betaald moeten worden. U werkt toch ook alleen maar in geval er voor uw werk betaald wordt. Zelf ben ik blij met mijn bankpasjes, contactloos betalen, mijn mobiele betalingen en de automatische overschrijvingen. Geen gerommel meer met papieren overschrijfformulieren, papieren afschriften, maar alle betalingsverkeer elektronisch geregeld, zowel op de computer als op mijn telefoon. Voor dit gemak heb ik graag wat muntjes over.

8 respect 11-11-2020 13:45 op
Die 25 ton fysiek goud is ongeveer 130 miljard euro waard. Jaarlijks moet Italië 65 miljard aan rente en aflossingen aandragen. Dat goud is een druppel op een gloeiende plaat.

11 respect 05-11-2020 13:38 op
Wat deze man exact heeft uitgevreten, weet ik niet. Maar in tegenstelling tot vele politici die alles categorisch ontkennen en op hun post blijven zitten, ontkent hij weliswaar de beschuldigingen maar treedt toch af. Als hij zich ook nog meldt bij het tribunaal, zou het vermoeden wellicht gerechtvaardigd zijn dat hij het internationale recht respecteert.

0 respect 05-11-2020 11:13 op
Maar wel vrijwillig in plaats van afgedwongen.