NUjijStats voor Jan323

4,056

Respect

Respect/dag 10.27
Respect/reactie 5.12

792

Reacties

Reacties/dag 2.01
Meeste reacties op 1 dag 23
Gestart op 28-10-2019

Respect over tijd

Laatste 25 comments

1 respect 18-11-2020 17:43 op
Prima. Dan had ik uw reactie niet helemaal goed begrepen. Hij heeft die gunfactor niet omdat hij een sta-in-de-weg is voor de glo-ba-listische agenda die uitgerold moet worden. Ik had ook graag gehad dat hij nog een tweede termijn kreeg, want ik heb weinig zin in een verdere centralisering van kapitaal en macht naar een kleine ongekozen club elites. Maar goed, de afkeer tegen hem is 4 jaar lang door de me-d-ia gevoed, dus de snode plannen kunnen weer worden voortgezet door Biden.

2 respect 18-11-2020 17:38 op
Onze regering is altijd onaangenaam verrast als Trump iets doet. Dat is een principe kwestie namelijk, want hij is een hindernis in de glo-ba-listische agenda. Dus ook al is het een goede beslissing, dat zal nooit erkend worden.

8 respect 18-11-2020 17:36 op
Volgens Trump kost oorlog teveel. Zowel in menselijk als in financieel opzicht. Maar omdat het Trump is wordt er altijd wel een negatieve spin aan gegeven. Dat is het gevolg van 4 jaar bas-hen door de med-ia. Het zijn net kleine kinderen.

4 respect 18-11-2020 17:33 op
Die laatste zin snap ik niet. Wat maakt het nu uit wie het is? Als iemand zijn beloftes nakomt is dat toch veel belangrijker dan de manier waarop hij praat, eruit ziet etc.

2 respect 17-11-2020 08:11 op
Dat is niet onomstotelijk bewezen. Er zijn ook modellen die juist aangeven dat CO2 stijging volgt na temperatuurstijging. Het kimaat zit veel complexer in elkaar dan 1 knop CO2 waar aan gedraaid kan worden. Bijvoorbeeld zonne-activiteit kun je niet zomaar buiten de vergelijking houden. Verder hoeft een hogere temperatuur helemaal niet te betekenen dat er meer bosbranden komen. De meeste bossen verdwijnen doordat ze gekapt worden overigens en een substantieel deel daarvan wordt nota bene opgestookt, dus hoe gek wil je het hebben.

0 respect 17-11-2020 08:07 op
Omdat het een soort religie is, het hele klimaattraject waar we in terecht zijn gekomen. Als je kritiek levert ben je een klimaatontkenner, wat dat ook mag betekenen. Bomen kappen voor biomassa-centrales is simpelweg niet iets wat bijdraagt aan een groenere wereld. Drastisch minder CO2 in de atmosfeer ook niet, want bomen en planten hebben juist veel CO2 nodig. Minder CO2, maar niet drastisch, zou een optie kunnen zijn, als tenminste onomstotelijk vast staat dat CO2 stijging de oorzaak is van temperatuurstijging en niet andersom (wat uit veel andere modellen blijkt). Er zijn namelijk veel meer factoren die een rol spelen die voor het gemak buiten de vergelijking zijn gehouden. De belangrijkste is uiteraard de zon zelf.

2 respect 17-11-2020 08:03 op
U haalt milieu en klimaat door elkaar. Dat zijn twee heel verschillende dingen. Milieuzaken zijn zaken zoals verontreiniging van wateren of gronden. Daar heeft CO2 uitstoot niets mee te maken. Klimaat zou iets kunnen zijn wat door CO2 verlaging beinvloed kan worden. Maar het ging mij om de vegroening van de aarde. Deze treedt niet op bij een drastische verlaging van CO2 in de atmosfeer, integendeel zelfs. Ik neem aan dat u de principes van fotosynthese kent?

2 respect 17-11-2020 07:58 op
Het grappige blijft dat er gesproken wordt over 'groen' wanneer het gaat over minder CO2 uitstoot, terwijl de aarde juist groener wordt wanneer er meer CO2 in de atmosfeer zit ( u weet wel fotosynthese), als er tenminste niet massaal bossen gekapt worden. Zijn er echt mensen die denken dat de aarde vergroent bij een drastische verlaging van CO2?

17 respect 16-11-2020 16:43 op
Het gaat niet zozeer om die plaatsnaam, maar vooral de dubbele standaard die daar gehanteerd wordt, want wat nu zo bijzonder is, is dat de NTR het niet gepast vindt om een zw-arte pie-t te tonen (want kwetsend) maar het daarentegen wel leuk vindt om Christ-enen te sch-offeren. Dit past volledig binnen het anti-West-erse weg met ons sentiment wat leeft binnen het publieke omroepsbestel. Ben benieuwd of ze ook een spotprent van ene M. durven te tonen. Ik denk het niet. Een treurige groep mensen is het.

4 respect 16-11-2020 16:43 op
Het gaat niet zozeer om die plaatsnaam, maar vooral de dubbele standaard die daar gehanteerd wordt, want wat nu zo bijzonder is, is dat de NTR het niet gepast vindt om een zw-arte pie-t te tonen (want kwetsend) maar het daarentegen wel leuk vindt om Christ-enen te sch-offeren. Dit past volledig binnen het ant-West-erse weg met ons sentiment wat leeft binnen het publieke omroepsbestel. Ben benieuwd of ze ook een spotprent van ene M. durven te tonen. Ik denk het niet. Een treurige groep mensen is het.

7 respect 16-11-2020 16:42 op
Het gaat niet zozeer om die plaatsnaam, maar vooral de dubbele standaard die daar gehanteerd wordt, want wat nu zo bijzonder is, is dat de NTR het niet gepast vindt om een zwarte piet te tonen (want kwetsend) maar het daarentegen wel leuk vindt om Christenen te schofferen. Dit past volledig binnen het ant-Westerse weg met ons sentiment wat leeft binnen het publieke omroepsbestel. Ben benieuwd of ze ook een spotprent van ene M. durven te tonen. Ik denk het niet. Een treurige groep mensen is het.

0 respect 16-11-2020 16:35 op
En hoe groot is die kans?

0 respect 16-11-2020 16:35 op
Dan heb je pech. Zo gaat dat in het leven. En dat heb ik geleerd van mijn moeder die overleden is aan kanker. Heel erg, maar zo gaat dat nu eenmaal. Die zero-tolerance mentaliteit (en zeker dat streven op het op een onrealistische korte termijn te bereiken) maakt alles kapot in de samenleving. Laat iedereen gewoon zelf kiezen welke risico's hij wil lopen. De meeste mensen met goede gezondheid hoeven helemaal niet bang te zijn om te sterven aan een virus. Dat is maar voor een heel kleine groep weg gelegd. Dus bescherm die mensen (als ze dat zelf willen) en laat anderen hun gang gaan.

1 respect 16-11-2020 16:32 op
Heeft Jezus niet bestaan volgens u? Daar zijn de meningen toch zeker over verdeeld. Ben benieuwd op grond waarvan u dat beweert.

1 respect 16-11-2020 16:29 op
Ja maar volgens uw redenatie kan dat dus ook als zowel hij als z'n oma gevaccineerd zijn want de vaccinatie is niet 100% dekkend. Ben benieuwd wat u hier dan weer op verzint.

1 respect 16-11-2020 16:27 op
Waarom jouw zoontje niet als ik vragen mag?

2 respect 16-11-2020 16:25 op
Om de ontwrichting van de zorg te voorkomen kunnen andere maatregelen genomen worden dan iedereen vaccineren en dat had ook gedaan moeten worden de afgelopen jaren. Het is op zijn minst bijzonder dat nu vanwege een capaciteitscrisis mensen zich moeten laten vaccineren. Mag je ook nog gewoon ziek en beter worden tegenwoordig? Of is dat iets wat niet meer binnen het plaatje past van de zero-tolerance cult vraag ik me dan af.

0 respect 13-11-2020 10:12 op
Ook de volgende aanslag ziet men niet aankomen. Dat is logisch anders zou deze verijdeld worden. Dus dit soort open deuren mag wat mij betreft achterwege blijven. Dat er dreiging is mag intussen wel duidelijk zijn en zolang bepaalde stromingen welig kunnen tieren vanwege de onwil om er iets aan te doen, want je zou eens toegeven dat je het allemaal verkeerd hebt ingeschat, zullen we de komen jaren, decennia, nog vaker 'getrakteerd' worden op dit soort acties.

5 respect 13-11-2020 10:03 op
'De economie', wat zegt dat nou eigenlijk. Het is een veel te breed begrip waarmee helemaal niet duidelijk wordt wie er betrokken zijn bij de groei van de totale economie en wie er buiten de boot vallen. Op het moment dat er sprake is van enige groei wordt hier mooi weer mee gespeeld om zo te kunnen verhullen dat er nog steeds een enorme verschuiving van kapitaal plaats vindt van de minder bedeelden naar de super rijken. En in concreto betekent dit dat de middenklasse steeds verder wordt uitgehold, want bij de onderklasse valt niets meer te halen. Niet voor niets verschenen er korte tijd geleden berichten (ook hier) dat de rijkste mensen en bedrijven ter aarde ongeveer 25% a 30% rijker zijn geworden in coronatijd. Dus tel uit je winst...

1 respect 03-11-2020 10:35 op
Juist. Enkele verschillende partijen is gezond denk ik om elkaar scherp te houden. Maar wanneer een samenleving dermate versplinterd raakt vanwege het verdwijnen van sociale cohesie dan ziet de toekomst er slecht uit. Wij zijn dan als land ook niet meer in staat onze belangen, bijvoorbeeld voor wat betreft soevereiniteit, te verdedigen. Zou het allemaal toeval zijn dat het zo gelopen is, of hebben bepaalde mensen belang bij een verdeelde bevolking? Het is niet iets nieuws, de verdeel en heers strategie, alleen denken mensen vaak dat zoiets alleen in geschiedenisboeken voorkomt en niet meer van deze tijd is.

11 respect 03-11-2020 10:17 op
Omdat binnen deze cultuur grote verschillen niet meteen beantwoord worden met geweld en de betreffende personen die u noemt over elkaar lelijke dingen kunnen zeggen zonder dat dit leidt tot agressie in fysieke zin. Heel goed dat u juist dit voorbeeld aanhaalt trouwens, want het geeft prima het verschil aan tussen de manieren van omgaan met felle kritiek binnen verschillende culturen.

15 respect 03-11-2020 10:11 op
De vraag moet zijn waarom wij nog meer mensen naar Nederland zouden willen halen. Er is niet genoeg werk. Er is niet genoeg ruimte. Er zijn niet genoeg woningen. Er zijn op cruciale vlakken te grote verschillen. En dat alles samen levert een cocktail op die garant staat voor spanningen en problemen. Waarom moeten er nog steeds meer mensen naar dit land komen? Welke belangen worden daarbij gediend? Dat zouden we onszelf eens af moeten vragen.

9 respect 03-11-2020 10:09 op
U zegt heel zinnige dingen, echter zijn deze al talloze keren geopperd. Je kunt blijven praten en debatteren, maar er zal een keer overgegaan moeten worden tot maatregelen die voor een bepaalde groep niet populair zullen zijn. Als er geen zelfcorrigerend vermorgen bestaat binnen een bepaalde gemeenschap, zal het van de overheid moeten komen, want die heeft uiteindelijk de taak en plicht om de bevolking te beschermen.

8 respect 03-11-2020 10:03 op
Hoe ziet u dat voor u? Verschillende mensen met verschillende normen die soms haaks op elkaar staan op cruciale punten(want daar draait het uiteindelijk om) in het zelfde land. Je kunt hooguit tot een gesegregeerde samenleving komen waar iedereen elkaar zoveel mogelijk mijdt om problemen te voorkomen, maar dat zal dan altijd uitmonden in onafhankelijkheids bewegingen en de strijd die daarmee gepaard gaat. Ik begrijp werkelijk niet dat mensen denken dat dit kans van slagen heeft.

15 respect 03-11-2020 09:08 op
Ja dat ben ik met u eens. Die buitenlandse inmenging moet stoppen. Daarnaast moeten de extreme takken worden verboden. Er moet ook simpelweg meer toezicht komen op wat er gepredikt wordt. Het is triest dat het moet, maar kennelijk nemen mensen binnen die gemeenschap hun verantwoordelijkheid niet, dus dan moet het maar vanuit de overheid komen. Die laatste heeft namelijk de plicht om haar bevolking te beschermen.