NUjijStats voor Jaques

15,291

Respect

Respect/dag 7.24
Respect/reactie 3.39

4,505

Reacties

Reacties/dag 2.13
Meeste reacties op 1 dag 16
Gestart op 05-09-2018

Respect over tijd

Laatste 25 comments

0 respect 30-11-2022 09:18 op
Er is een aantal jaren (tussen 1965 en 1969) een werkende Thorium reactor geweest tot een president besloot dat project te stoppen om verschillende destijds aktuele redenen. Verder is er in noord-west China recent een kleine pilot installatie (de TMSR-LF1) gebouwd voor testen met bouw initiatieven voor grotere installaties. Daarbij worden de genoemde ervaringen van decennia eerder in Oak Ridge verder ontwikkeld. Eindelijk en na devennia niets doen. Want in dat laatste is Europa zeer goed geweest en nu nog steeds.

22 respect 29-11-2022 22:44 op
Gaat u nu beweren sat her Vietcong regime geen mensenrechten op grote schaal schond? Heeft u wel eens van de Vietnamese bootvluchtelingen gehoord? En waarom die met miljienen het 'Vietcong-paradijs' na de 'bevrijding' met levensgevaar en talloze slachtoffers probeerden te ontvluchten? En hoeveel overlevende vluchtelingen dat wel waren die het lukte naar een westers land te komen? Dat betrof miljoenen. Want mensenrechten zijn zeer zeker niet door de Vietcong of enig ander communistisch systeem if regime uitgevonden. En democratie ook al niet - in de westerse betekenis.

3 respect 29-11-2022 22:37 op
Er is nog een ander splijtbaar materiaal waarvan er heel veel meer beschikbaar is. Met een intrinsiek veiliger proces en veel minder afval wat oik nog heel veel korter - 300 jaar - opgeslagen moet worden. Dat is veel korter dan de 100.00 jaar voor Uranium afval. Dat andere materuaal us Thorium. Maar het proces daarvoor is niet uitgevonden in Europa en dus genegeerd en alle onderzoek systematisch ontweken. Er is zelfs nooit overwogen om iets zoals een proef installatie daarvoor te bouwen. 'Not invented in Europe'.

2 respect 28-11-2022 16:10 op
Menselijk gedrag is ook niet ye controleren of te regisseren. Dat heeft vroeger ook al veel en onnodige problemen opgeleverd.

5 respect 28-11-2022 16:08 op
Deze vulkaan stoot veel meer lava uit en de as heeft historisch andere eigenschsppen. Want vulkanen verschillen onderling sterk in gedrsg en eigenschappen en allerlei details van de uitstoot materialen.

0 respect 28-11-2022 15:55 op
Als e4 meer vraag is naar een artikel dan aanbod dan gaat de prijs altijd omhoog. Dat heet marktwerking.

11 respect 24-11-2022 22:27 op
De kerncentrale in Enerhidar us van Owkraiene maar bezet en misbruikt door de russen die ook de electriciteit van deze centrale brutaalweg stelen. En wat Donetsk betreft: daar zijn de afgelopen 10 jaar al 1,5 miljoen Oekraieners met achterlating van hun bezit vandaan moeten vluchten. Terwijl ook 750.000 russisch taligenn naar de russiache federatie zijn vertrokken omdat die niet inder het zeer misdadige en corrupte regime van de nieuwe 'overheid' van de Donetsk republiek wilden leven. Want die 'overheid' vestaat uit gerenommeerde en ook elkaar bestrijdende criminelen met beruchte reputatie.

32 respect 24-11-2022 22:18 op
Is er 85 jaar geleden onserhandeld met een ander vergelijkbaar nationalistisch en terroristisch regime? Nee dus. En hier zijn de omatandigheden en ideologische achtergrond precies dezelfde. En ook het niet gelijkwaardig beschouwen van de tegenpartij met een duidelijk genocidale politiek en willen wegvagen van een identiteit van een ander volk.

2 respect 24-11-2022 18:39 op
Dictaturen en eenpartij staten en landen met een islamitusch staatsbestel en wetgeving zouden helemaal geen lid van de mensenrechten raad mogen zijn. Want daar gelden helemaal geen mensenrechtennof gelijke rechten voor andere ongewenste klassen (behalve de communisten) of anders- danwel ongelovigen. Want die laatste groepen hebben per definitie een lagere status (op z'n best 'dhimmi') dan islamieten.

4 respect 24-11-2022 14:47 op
Toegeven is alleen maar van toepassing op anderen en is niet te combineren met Turkse Trots.

6 respect 24-11-2022 13:32 op
Kapot maken gaat altijd heel veel sneller en gemakkelijker dan iets opbouwen en onderhouden. En in het eerste zijn de russen beslist veel beter inderdaad wat ook iaan allerlei verschillen in levensstandaard tussen beide landen goed te zien. En de russische geheime diensten hebben veel meer zaken vernield en ontwricht en mensen geliquideerd en op grote schaal bewust geterroriseerd dan hier bekend mag worden gemaakt. Want KGB generaal Aleksandr Sakharovsky heeft stellig beweerd de bedenker en sponsor en initiator van de eerste vliegtuigkapingen en bomaanslagen op burgervliehtuigen te zijn in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw. En dat is ook uit andere bronnen bevestigt. En hij is een oudere collega en voorganger in dezelfde organisatie van Poetin die diens methoden en technieken duidelijk heeft overgenomen en nu openlijk op grote schaal voortzet.

12 respect 24-11-2022 12:57 op
In Rusland merken ze wel degelijk van alles van deze oorlog. Behalve dat tal van industrie plat ligt vanwege sancties en geen onderdelen zijn er ook veel huishoudens waar mannelijke gezinsleden niet meer thuis zijn. Omdat ze opgeroepen zijn voor deze oorlog of gevlucht. Of in een ziekenhuis terecht zijn gekomen of naar een andere definitieve plaats onder het maaiveld. En dat betreft niet weinigen inderdaad. En gratis aardgas compenseert dit niet voor de nabestaanden.

1 respect 24-11-2022 11:28 op
Er zijn meer oorzaken geweest voor grote bevolkingstoenamen wereldwijd. Zoals de introductie van mais in Afrika en die van de aardappel in o.a. europa 2e helft 18e eeuw. Daarna werden ook de transporten van graan vanuit noord Amerika naar Europa steeds belangrijker. Toen die laatste tijdelijk wegvielen tussen 1916-1918 en later 1940-45 was dat heel goed te merken hier. De hoogbejaarden kunnen daarover uit eigen ervaring meepraten. En dankzij het proces om kunstmest te maken (waarvoor iets van 5 % van het aardgas wereldwijd wordt gebruikt) is het na WO1 en zeker na WO2 nog heel veel harder gegaan.

4 respect 24-11-2022 11:01 op
Zowel die export als ook de import van heel veel wat in de schappen van onze supermarkten ligt kan daar alleen maar terechtkomen dankzij transport met goedkope fossiele brandstoffen zoals diesel en stookolie en kerosine. En ook nog eens gekoeld en verpakt met behulp van dezelfde of andere fracties van deze fossiele brandstoffen. Deze toestand en gesleep met gekoeld en verpakt spul over de halve aardbol is zowiezo nog maar enkele decennia aan de gang. En daarvoor dus niet of veel minder. En het is helemaal niet vanzelfsprekend dat dit nog decennia zo door kan gaan en ook niet voor de zeer lage prijzen en schijnbaar onbeperkte beschikbaarheid van die fossiele brandstoffen die de afgelopen decennia als vanzelfsprekend werden gezien. Want dat is het dus niet.

0 respect 22-11-2022 08:56 op
Niet toestaan van kentekenplaten met RKS in Servie is net zo flauw. Of meent u van niet? In dat geval gast een degelijke en voertuigbestendige muur tussen beide etnische groepen helpen voor de komende generaties rust.te garanderen.

18 respect 22-11-2022 07:50 op
En u meent dat het levensdoel van Poetin is om u en uw moeder en andere verwende decadente westerlingen aan gordkope diesel en gas te helpen? Dat heeft u dan toch mis omdat Poetin al ruim een jaar voor zijn 'speciale operatie' van starylt ging de gaskraan langzaam ging dichtdraaien waardoor de prijzen al maamden voor die oorlog door het dak gingen. En nergens de winterbuffers werden aangevuld. En dan te bedenken dat we tot een handvol decennia helemasl zonder asrdgas deden hier. En al eeuwenlang met herl verl strengere en vooral langere winters. Masr aardgas en asrdolie zojn sterk verslavense artikelen met heel krachtige ontwennings en afkick verschijnsrlen inderdaad.

11 respect 22-11-2022 07:40 op
En waar zouden de Oekraieners eerder kennis hebben gemaskt met corrupieve en auticrarusche leiders en een-partij regimes? Het overgrote deel can de Gulag archipel en massagraven daarvis gevuld met van corruptie beschuldigde burgers van de voormalige USSR. En ook nu is Rusland nog heel veel corrupter en autoritair en zeer ondemocratisch - en alleen een flauwe schijn democratie met gemalverseerde verkiezingen en referenda.

12 respect 21-11-2022 22:29 op
De prijzen kunnen nog zo hoog oplopen maar er wordt zeer binnenkort geen olie meer naar de EU geexporteerd - op een beetje naar Hongarije na dan. En de gasexport is met het wegvallen van Nordstream 1 en her dichtknijpen van andere leidingen naar europa ook al bijna nul. En 10 maal nul of 1 miljoen maal nul levert precies hetzelfde op. En de leiding naar China zal al voor de oorlog op max capaciteit. En harder dan plankgas gaat nu eenmaal niet. En de russische industrie heeft een duidelijk probleem. Ook met onderhoud. Want de recente 'ongelukjes' daarmee daarmee zijn niet allemaal sabotage of gevalletje pech.

1 respect 18-11-2022 17:46 op
Laten we gewoon het forensisch onderzoek en de feiten afwachten. Gedegen onderziek heeft met veel meer geruchtmakende onderzoeken en alternatieve verklaringen uiteindelijj voldoende bewijs opgeleverd. Of het nu om de uitvoerders en opdrachtgevers van Katyn of de MH17 betreft.

4 respect 18-11-2022 14:47 op
Laten we verder forensisch onderzoek maar afwachten. Want het gevonden type explosief en nog meer sporen maken tzt de herkomst wel duidelijk. En dan gaat u uw weddenscchap tzt verliezen als u de forensische feiten aanvaardt - wat veel complot theorie aanhangers in de regel niet doen overigens.

2 respect 17-11-2022 16:02 op
Er zal vermoedelijk bedoeld zijn bepaalde isotopen in dezelfde verhoudingen voorkomen zoals deutetium. Want veel meer is er aan waterstof als atoom niet te ontdekken. Waterstof als element en gas kan ook niet worden vastgehouden door de zwaartekracht en lekt net als helium ook weg naar de ruimte.

2 respect 17-11-2022 12:48 op
Zoekt u maar eens op non-voters USA. Het kies stelsel en aanvragen van stempassen is nogal anders dan in NL. En moet voor elke verkiezingsronde herhaald worden. Ik begreep dat het aanta stemgerechtigde l niet-stemmers zelfs nog veel hoger is dan 50 miljoen. Maar het niet kunnen aanvragen van een stempas vanwege hindernissen is daarvan een fors percentage. En die hindernissen zijn recent ook nog eens verder 'verbeterd' in republikijnse staten inderdaad.

8 respect 17-11-2022 09:52 op
Het blijft belangrijk om de 50 miljoen stemgerechtigde amerikaanse burgers die geen stempas hebben alsnog aan zo'n pas te helpen. Want dat aantal is gewoon veel te groot in vergelijking met de aantallem stemmers op de 2 partijen die daar het politieke landschap bepalen. En waarbij 1 van die 2 partijen er belang bij heeft om deze stempas-loze groep van vaak arme amerikanen in die toestand te houden. Met behulp van allerlei burocratische hindernissen en regels in met name republikijnse staten.

0 respect 17-11-2022 09:25 op
Democratie brengen in islamitische landen werkt niet. Er bestaat geen enkel democratisch islamitisch land waar andersgelovigen gelijkwaardig worden vehandeld en mensenrechten worden gerespecteerd. Want dat lastste begrip is zeker geen uitvinding van de islam en dasrbinnen is er per definitie onserscheid tussen islamieten en andersgelovigen od ongelovigen. En day is in de gehele geschiedenis en eeuwen van de islam zo geweest.

9 respect 17-11-2022 09:19 op
Wat u beweert over de democratie die Iran zou zijn klopt absoluur niet. Iran is een theocratie en wil ook de leider zijn van de Islam wereldwijd via de sji-itische factie en wel de nalatenschap van ayattollah Khomenie en zijn Mahdi-doctrine - volgens de sji-itische interpretatie (er is ook een onbelangrijke soenitische variant ) en eschatologie. En voor dat laatste is de vernietiging van Israel compleet met doomsday aftelklok in Teheran een niet mis te verstaan bewijs. En allerlei uitsraken en altiviteiten van de IRGC en leiders - vaak alleen in het Farsi - laten aan duidelijkheid niets te wensen over. Gelukkig hebben een aantal landen en regeringen dat door. Want de toekomsr vooruitzichten voor ongelovigen zijn volgens deze theocratie en Mahdi doctrine en genoemde ayatollah- en IRGC uitspraken niet bepaald rooskleurig. Alleen staan Israel en de VS in prioriteiten volgorde bovenaan en het ongelovige Europa een paar treden lager inderdaad. Ook die komen nog aan de beurt.