NUjijStats voor MJTW

3,878

Respect

Respect/dag 15.7
Respect/reactie 4.74

818

Reacties

Reacties/dag 3.31
Meeste reacties op 1 dag 43
Gestart op 23-03-2020

Respect over tijd

Laatste 25 comments

4 respect 25-11-2020 19:57 op
"maar jij gunt Biden natuurlijk alle credits als het op de markt komt, hoezo een Trump hater?" Aangezien dat helemaal niet gezegd is, lijkt uw opmerking wel heel erg op een klassiek stroman-argument. Het kan wel zo zijn dat Biden de credits toekomt voor het samenwerken met wetenschappers en het niet openlijk ruzie-maken met lokale en regionale overheden bij de bestrijding van COVID, eventueel ook voor een efficiente distributie van het vaccin (als het hem ook allemaal lukt), maar niemand zal Biden een cruciale rol bij de ontwikkeling van de vaccins toekennen. Trump eist die eer overigens wel op, terwijl diverse medewerkers van Pfizer daar nogal moeite mee hebben -omdat het onzin is. Net als de bewering van Trump dat het onder een andere president wel eens 4 tot 5 jaar had kunnen duren voordat een vaccin klaar zou zijn. Daar hoef je Trump niet voor te haten. Maar je kunt wel meewarig je hoofd schudden om de zoveelte uiting van narcisme en zelfoverschatting.

3 respect 25-11-2020 19:11 op
Welke 'professionals' zijn dit? De mensen die de make up verzorgen? Of de kostuums? Er staan films op die weliswaar succesvol waren en over het algemeen zijn het niet per sé slechte films, maar als 'Bridesmaids' op Nr. 10 van de beste films van het decennium staat, dan vraag ik me toch ernstig af wie die mensen zijn die deze lijst bij elkaar gestemd hebben. Aanvulling; Ik zie het al, het gaat niet om een lijst met de *beste* films, maar de *favoriete* films.

2 respect 25-11-2020 16:47 op
Onder Obama was al begonnen de banden met de landen om China heen te verstevigen. Ik kan me voorstellen dat Biden de koers weer iets meer die kant op wil sturen i.p.v. de meer confronterende stijl van Trump. Dat laatste had ook nadelen voor Amerikaanse bedrijven, boeren en consumenten (handelsbeperkingen maken grondstoffen duurder, idem voor exportprijzen, en omdat productie in de VS duurder is ook de consumentenprijzen).

3 respect 25-11-2020 16:29 op
@ Ollie_Meesters: En sinds u vandaag de gelukkige eigenaar bent van een account, verkondigt u ook uw mening. Mooi toch? En of je het nu projecteren, speculeren, fantaseren, wishful thinking of hoe dan ook noemt: Het komt op hetzelfde neer. En is in dit geval nergens op gebaseerd dan op uw vooroordelen over beide kampen. Over het verleden kunnen we redelijk oordelen, maar naar de toekomst kunnen we alleen maar gissen. En afgaande op uw voorspelling moge het duidelijk zijn dat u zich daarbij laat leiden door een sterke voorkeur.

3 respect 25-11-2020 16:21 op
Leuk dat je je eigen vooroordelen projecteert op wat je denkt dat de Amerikaanse regering gaat doen, maar het is niet meer dan gespeculeer. In tegenstelling tot wat we kunnen concluderen over wat Trump daadwerkelijk heeft uitgespookt. Daaronder de zaken hierboven die je nauwelijks verholen poging om de aanstaande regering als onverantwoordelijk af te schilderen en bij contrast Trump in een positief daglicht te zetten voor punten waar hij dat misschien niet zo verdient ietwat tegenspreken.

6 respect 25-11-2020 16:12 op
Trump heeft amper twee weken geleden de mogelijkheden afgetast voor bombardementen op Iran, zijn persoonlijke veto om een wetsvoorstel te blokkeren wat de steun aan de Saudi's in de oorlog in Jemen te beëindigen (in feite een proxy-oorlog met Iran) en de drone-aanval op die hoge Iranese functionaris op Irakees grondgebied zijn in aanvulling op het opzeggen van hun rol in het atoomverdrag met Iran niet bepaald tekens dat Trump's regering zo vredelievend was jegens Iran. Ik schat de kans groter in dat op z'n minst weer geprobeerd wordt een nieuw verdrag met Iran overeen te komen. En in het Middenoosten waren het volgens mij pa en zoon Bush die telkens die oorlogen begonnen zijn. Net als Trump Republikeinen. En de wapenindustrie zal met weemoed terugkijken op het tijdperk Trump, met een record-aantal dronestrikes en bombardementen en wapendeals -er zit nog een belangrijke wapendeal in Arabië aan te komen voor 20 januari.

3 respect 24-11-2020 20:14 op
Welk vredesakkoord? Bedoel je die formele normalisering van de banden tussen landen die achter de schermen al goed waren -en niet met elkaar in oorlog waren? En gepaard gaan met flinke wapendeals (uiteraard voor de Amerikaanse wapenindustrie)?

1 respect 24-11-2020 20:12 op
"weg uit oorlogen..." Trump heeft met een veto een wetsvoorstel voorkomen dat bedoeld was om de inmening van de VS in de oorlog in Jemen te beëindigen. En het aantal dronestrikes en bombardementen onder zijn regering hebben record-hoogtes bereikt.

10 respect 24-11-2020 19:48 op
@ Logo: Niet alleen bij de feiten, maar ook bij de juiste berekeningen. Reken het nog maar eens na, je zit m.b.t. Nederland volgens mij een factor 10 te hoog. En daarmee doen we het beter dan de VS.

0 respect 24-11-2020 18:52 op
Je kennis van de Amerikaanse geschiedenis is misschien wat aan de (politiek) gekleurde kant. Maar bovenal lijkt het me een beetje onzinnig om politici van nu aan te spreken op zaken die soms meer dan 150 jaar geleden zijn gebeurd. Of bent u ook een van die mensen die ons nu een schuldcomplex wil aanpraten omdat Nederlanders betrokken zijn geweest bij slavenhandel?

6 respect 24-11-2020 15:57 op
Er komen elke dag een paar staten bij die de uitslag certificeren. Het argument dat het om voorlopige/niet-officiële uitspraken gaat is dus steeds minder goed houdbaar. Daarnaast zijn er steeds meer prominente Republikeinen die zich uitspreken tegen Trump. Wellicht geeft haar dat ook het gevoel dat er geen onbetwist partij-politiek standpunt meer is waar ze zich aan moet houden.

14 respect 24-11-2020 12:30 op
Er zijn volgens mij geen voorbeelden waar uit de verkiezingen van het kiescollege een andere winnaar naar voren komt dan degene die (geprojecteerd) de meeste kiesmannen gewonnen heeft op basis van getelde stemmen (gecertificeerd of gevorderd tot het punt dat het verschil tussen Nrs.1 en 2 niet meer kan worden ingehaald). Daarnaast zijn de beweringen over fraude zo absurd dat het Trump kamp ze niet eens voor de rechter durft te brengen. De meeste rechtszaken gaan over procedurele zaken -en worden alsnog vrijwel allemaal verloren. Na een paar dozijn verloren rechtszaken en dito ontkrachte onwaarschijnlijke beweringen is er geen reden om aan te nemen dat er een redelijke kans is dat via rechtszaken nog iets aan de uitslag verandert. 99% zeker is zeker genoeg om nu uit gaan van Biden als nieuwe president. Maar u hoeft zich geen zorgen te maken; In het onwaarschijnlijke geval dat Trump alsnog wint, zal hij gewoon ingezworen worden.

2 respect 24-11-2020 12:04 op
De GSA moet een eigen afweging maken wanneer het moment redelijkerwijze aangebroken is dat je kunt spreken van een winnaar. Dat is dus niet per sé hetzelfde als wachten op 5 of 6 januari of op de goedkeuring van de president. Het is volgens mij nog nooit zo lang gerekt als nu. Terwijl je redelijkerwijze niet kunt volhouden dat er nog een hoge mate van onzekerheid is over de winst van Biden of het verlies van Trump.

3 respect 24-11-2020 11:55 op
"Trump zal oprecht gedacht hebben dat de verkiezingen frauduleus waren." Trump riep al maanden voor de verkiezingen dat er gefraudeerd zou worden. Ofwel dat ondermijnt de stelling dat het *oprecht* dacht dat de verkiezingen frauduleus waren, ofwel dat toont een vooringenomenheid die maakt dat de opvatting van Trump niet meer als serieus kan worden beschouwd.

7 respect 24-11-2020 09:17 op
Tijdens de overdracht bedankte Trump volgens mij destijds Obama juist voor de soepelere overdracht. Trumps woordvoerster (die blonde mevrouw op wier naam ik even kan komen) beweerde onlangs dat Obama zou hebben dwarsgelegen bij de overdracht, maar ze werd al snel gewezen op het tegendeel in de vorm van opnames van destijds.

3 respect 24-11-2020 09:16 op
10 November was in 2016 2 dagen na de verkiezingen. En dat lijkt me niet alleen een redelijke termijn, maar zonder het op te zoeken durf ik ook wel te beweren dat dat doorgaans een gebruikelijke termijn is.

0 respect 24-11-2020 09:07 op
Maak je maar geen zorgen. Met elk verzet wat hij nu nog tegen beter weten in blijft plegen wordt de appel waar hij uiteindelijk doorheen moet bijten alleen maar zuurder. Ik vraag me oprecht af of hij een manier gaat vinden om onder die ceremonie uit te komen. Of op z'n minst de pers te weren als hij in het Witte Huis geacht wordt Biden de hand te schudden en veel succes te wensen.

1 respect 24-11-2020 09:00 op
@ Luna_r: Die deal kost hem niks. Levert hem persoonlijk ook niets op, maar volgens mij is dat ook niet waar IkBenThomas op doelt. Overigens is er weinig fantasie voor nodig om bijvoorbeeld de belastingverlaging voor de rijkere Amerikaanse te zien als een voorbeeld van wetgeving waar Trump (bedoeld of onbedoeld) ook van profiteert.

2 respect 24-11-2020 08:57 op
"Ik doel dan vooral op de afgelopen 2 jaar waarbij de democraten het huis wonnen en alles van Trump blokkeerden. " Weet je dit zeker of heb je dit uit bronnen die wellicht iets meer pro-Trump zijn? Het klinkt namelijk als een typische jij-bak waaraan pro-Trumpers zich wel vaker schuldig maken.

4 respect 23-11-2020 17:15 op
Ging het bij Willie Nelsom om achterstallige belastingen, of om een vergissing of een slordige boekhouding? Of ging het om bewust vervalste belastingaangiftes? Volgens mij gaat het bij Trump om vermoeden van ernstige fraude (bijvoorbeeld zijn dochter in dienst hebben en tegelijkertijd een consultancy fee betalen). Dat is iets wat meer consequenties kan hebben dan gewoon de verplichting om de achterstallige belastingschuld alsnog te voldoen.

26 respect 22-11-2020 20:58 op
Het gaat erom dat die 'sworn affidavits' alleen niet tellen als wettelijk en overtuigend bewijs om fraude aan te tonen. Dergelijke verklaringen zijn onder bepaalde omstandigheden aanvaardbaar, maar in dit soort zaken is het onvoldoende zonder aanvullend of ondersteunend bewijs. Daarnaast wordt ook naar de inhoud gekeken. Wat staat in die affidavits en in hoeverre is dat iets wat waarde heeft om bepaalde eisen kracht bij te zetten. Veel van die verklaringen bevatten onzinnige opmerkingen als 'ik kreeg geen parkeerplaats toegewezen', 'ze waren niet aardig tegen me', of juist 'ze waren te aardig tegen me'. Ook verklaringen als 'ik hoorde iemand zeggen dat...' enz. zijn onvoldoende bewijs om fraude aan te tonen. Er is een reden waarom vrijwel geen van die rechtszaken gewonnen is. En eigenlijk ook waarom die rechtszaken over het algemeen helemaal niet over fraude en die verklaringen gaan, maar over andere, meer procedurele zaken. Met mainstream media heeft dit niets te maken.

1 respect 22-11-2020 18:47 op
Het is m.i. beter mensen die dergelijke suggestieve vragen stellen of die uit de lucht gegrepen beweringen doen uit te nodigen met onderbouwing te komen dan rechtuit een welles-nietes-spelletjes aan te gaan. 't Komt wat redelijker over. Tenzij het natuurlijk al duidelijk is op welke dubieuze bron ze hun mening baseren. Dan kun je dat net zo goed meteen aan de kaak stellen. Ik heb in alle discussies omtrent de verkiezingen helaas maar één geval gezien van iemand die zo sportief was toe te geven dat zijn informatie inderdaad niet klopt. Voor de rest is het maar de vraag of ze te slordig zijn om zaken zelf na te kijken, maar wat meningen herhalen die hen goed uitkomen, of gewoon rechtuit zitten te liegen.

11 respect 22-11-2020 13:17 op
De hele uitspraak is online terug te vinden (iets van 37 pagina's). En het bevat een aardig aantal uitspraken die onderstrepen hoe zinloos en knullig (en wanhopig?) de pleidooien van het zogenaamde 'elite legal team' in werkelijkheid zijn.

12 respect 22-11-2020 13:05 op
Is dat zo? Of gaat het om getallen in Amerikaanse notatie (met komma's waar wij punten gebruiken om duizendtallen makkelijker leesbaar te maken)? Of is er een kans dat u iets anders verkeerd heeft gezien? Waar heeft u deze cijfers gezien? Misschien kunnen we het misverstand dan snel uit de weg ruimen.

2 respect 22-11-2020 12:32 op
Een (1) getuigenis is op zich volgens mij onvoldoende als enig bewijs. Anders kan zou iemand met wat minder scrupules onder ede een valse verklaring kunnen afleggen en daarmee een rechtszaak beïnvloeden. Er is betere onderbouwing nodig dan alleen een bewering.