NUjijStats voor MvanA

7,304

Respect

Respect/dag 36.52
Respect/reactie 4.11

1,777

Reacties

Reacties/dag 8.89
Meeste reacties op 1 dag 64
Gestart op 09-07-2021

Respect over tijd

Laatste 25 comments

6 respect 25-01-2022 07:27 op
Oekraïne had de kernwapens ingeruild voor een soevereiniteitsgarantie van Rusland (plus de VS en het VK, 1994, Boedapestmemorandum). Dat heeft Rusland geschonden met de annexatie van de Krim. Ik denk niet dat andere landen heel happig zullen zijn eenzelfde ruil te maken.

76 respect 24-01-2022 22:15 op
Terug naar zoals het was dus, voordat we de testen enzovoorts hadden, thuisblijven bij klachten en anders gewoon naar school. Fijn dat dit weer langzaam richting vanouds gaat.

3 respect 24-01-2022 15:15 op
De NAVO inclusief Nederland is in verband met de situatie in Oekraïne vanaf 2014 in Oost-Europese NAVO lidstaten aanwezig en ondersteunt het Oekraïne op diens verzoek bij oa. cyberveiligheid. Het opschalen is nieuw, betrokkenheid niet.

2 respect 24-01-2022 13:52 op
De T staat voor Treaty. Verdragen dus. Geen handel.

7 respect 24-01-2022 13:50 op
In 1994 kreeg Oekraïne een soevereiniteitsgarantie van het VK, de VS en Rusland (het Boedapestmemorandum). Rusland heeft deze overeenkomst in 2014 met de annexatie van de Krim geschonden. Vanaf 2014 is Oekraïne in oorlog met Rusland, en de NAVO heeft gereageerd met nieuwe missies/operaties (zie hiervoor diens website, op die van Defensie kan aanvullend meer gelezen worden over de bijdragen van Nederland).

3 respect 24-01-2022 13:42 op
Het Warschaupact is opgevolgd door het CVVO.

3 respect 24-01-2022 12:14 op
Het is er oorlog sinds 2014.

6 respect 24-01-2022 12:00 op
Het Boadapestmemorandum, 1994. Oekraïne leverde de kernwapens in in ruil voor een soevereiniteitsgarantie van het VK, de VS en Rusland.

6 respect 24-01-2022 10:51 op
Er spelen hier verdragen een rol die ver voor de ambtstermijn van Biden getekend zijn.

13 respect 24-01-2022 10:38 op
Ik zie best wat reacties met daarin de waarom bemoeit de VS zich met Oekraïne vraag. Er is natuurlijk nooit één reden aan te wijzen, maar wat hier ook een rol speelt is het Boedapermemorandum. Getekend in 1994 gaf Oekraïne kernwapens op in ruil voor oa. een soevereiniteitsgarantie van de VS, het VK en Rusland.

2 respect 24-01-2022 09:55 op
China is eigenaar van miljarden aan Amerikaanse staatsleningen. Wanneer China wil, kan het de financiële markt(en) in chaos storten. Dat de VS geen confrontatie met hen zoekt is niet vreemd.

3 respect 24-01-2022 09:43 op
De meeste mensen hebben het gelukkig voor hen goed genoeg om niet te zien hoe makkelijk je het ineens niet meer goed kunt hebben en wat voor ellende je dan tegen komt.

21 respect 23-01-2022 10:07 op
Uw eigen ervaring is niet hetzelfde als wetenschappelijk onderzoek. Het kan dat in uw omgeving dit probleem niet zichtbaar is. Maar dat betekent niet dat op een grotere schaal niets aan de hand is. En dat is wat het onderzoek laat zien.

2 respect 15-11-2021 15:39 op
“Als het aantal nieuwe ziekenhuisopnames en besmettingen groot blijft, is een lockdown een andere optie. Dan moeten bijvoorbeeld de niet-essentiële winkels en horecazaken weer dicht en zouden scholieren thuis les kunnen krijgen.” Scholen sluiten hoort geen optie te zijn. De achterstanden die door eerdere sluiting ontstaan zijn zijn nog niet ingehaald en om het in te kunnen halen is meer tijd nodig dan het kabinet in gedachten had. Zie daarvoor de berichten over het geld om de achterstanden weg te werken en de reacties van scholen daarop. Scholen weer sluiten laat de achterstanden alleen verder oplopen waardoor scholen (en vooral de kinderen) nog langer met de gevolgen daarvan zitten. Het is dus geen oplossing, maar het vergroten van een probleem.

5 respect 13-11-2021 11:29 op
Het onderwijs wordt eerder verder beperkt dan de reissector, dat is wat mij betreft zeker FOUT. Dat staat verder los van het nut en de noodzaak van maatregelen an sich, de motivatie van de volksvertegenwoordigers enzovoorts. De eigen ikke die op vakantie wil zou hier mijns inziens even op de achtergrond moeten staan. Het beste onderwijs dat we kunnen bieden zonder restricties door laten gaan profiteert de hele samenleving van.

5 respect 13-11-2021 11:23 op
Het is nog steeds dezelfde groep die besluiten neemt, de beleidsmakers zijn niet door ongevaccineerden vervangen. En de meerderheid lijkt nog achter het beleid te staan, of het in elk geval niet zo kwalijk te vinden dat men bereid is actie te ondernemen om te proberen verandering te bewerkstelligen.

0 respect 13-11-2021 09:05 op
Onder andere omdat vluchtelingen aan een flink aantal eisen moeten voldoen voordat zij mogen werken. Maar ik ben het zeker met u eens dat het al lang hoog tijd is dat men investeert in het opleiden van zorgpersoneel. Er wordt met zover geld gestrooid; maar de opleiding dan gratis. Je hebt er niet meteen meer handen mee aan het bed, maar het is beter dan niet investeren en het huidige tekort houden.

4 respect 13-11-2021 09:02 op
De leden van het OMT zijn net als ieder ander vrij hun persoonlijke mening en visie te delen; zie de grondwet. Het kabinet maakt besluiten op basis van onder andere de adviezen van het OMT, dat de media dan ook die laatste bevragen is ook niet vreemd.

1 respect 13-11-2021 08:58 op
1. Het RIVM heeft ook een gedragsunit etc. en kijkt (terecht) ook naar de sociaal-maatschappelijke impact van de maatregelen. De reactie van de samenleving is van groot belang voor de resultaten die er te behalen zijn; 2. Een OMT lid heeft net als ieder ander het recht om zijn of haar mening vrij te uiten op welk platform dan ook binnen de kaders van de wet, zie de Grondwet; 3. Zie punt 2.

7 respect 13-11-2021 08:55 op
“Op mbo's, hogescholen en universiteiten wordt de maximale groepsgrootte teruggebracht naar 75 mensen per ruimte (met uitzondering van tentamens en examens). Het OMT ontraadde "in het belang van de ontwikkeling van kinderen en jongeren nu aanvullende maatregelen te treffen in het onderwijs".” Erg jammer dat er niet naar het OMT geluisterd is als het om onderwijs. Hiermee doet het kabinet de jongeren wederom tekort en laat het zien geen prioriteit te geven aan het onderwijs. Naar mijn mening een zeer kwalijk besluit. Er zijn immers nog vele plaatsen over waar op een rem getrapt kan worden vóórdat het onderwijs weer aan beperkingen onderworpen wordt.

5 respect 12-11-2021 21:14 op
“De complot tijd of je religie is jouw keuze, maar niet die van de rest van de bevolking.” U bent ervan op de hoogte dat er mensen zijn die het vaccin om medische redenen (nog) niet nemen? De wereld is niet zo zwart-wit. En thuis blijven is knap lastig voor twijfelend tieners met leerplicht (en stage lopen als voorwaarde voor een diploma).

0 respect 12-11-2021 19:52 op
Om dezelfde reden als dat een dertienjarige geen legitimatieplicht heeft, maar wel een legitimatie moet tonen samen met een QR-code.

2 respect 12-11-2021 16:23 op
De school waar ik werk (voortgezet speciaal onderwijs) heeft dit schooljaar vooralsnog gelukkig weinig met uitval te maken gehad. Wel is het zo dat wanneer een docent uitvalt er weinig tot geen mogelijkheden zijn de klas in zijn geheel op te vangen. Dat laatste is het grootste probleem dat speelt. We zijn al onderbezet, namelijk. En net zoals we de vacature niet gevuld krijgen, zijn er ook geen invalkrachten beschikbaar.

3 respect 12-11-2021 15:46 op
Fysiek onderwijs is vooralsnog bewezen beter dan digitaal. De marteling, zoals u het noemt, is (dus) voor hun eigen bestwil. En hen (weer) onderwerpen aan digitaal onderwijs doet hen tekort.

2 respect 12-11-2021 15:26 op
Net zo min als de overheid een blik zorgpersoneel open kan trekken zodat de medewerkers een welverdiende vakantie kunnen nemen, heeft het ook geen pakken met leraren op de plank. En dus zitten de kinderen, en hun ouders (ook ouders in de zorg) thuis als de leraar er niet is. Leuk of niet: de hele samenleving heeft dit probleem. Als mijn kinderen thuis moeten zitten, kan ik ook niet voor mijn eigen klas staan. Dat staat verder geheel los van de leerplicht. Een kind hoort op school te zijn wanneer het kan, simpel. Ik begrijp dat men graag op pad wil, maar de zorg-ouder kan ook vrij nemen zonder te reizen en thuis was leuks verzinnen. Ik zou graag zien dat iedereen zo wakker wordt de oorzaak (de tekorten) duurzaam aan te willen pakken. In plaats van dat we blind op de oude voet doorgaan.