NUjijStats voor Observator

9,464

Respect

Respect/dag 10.33
Respect/reactie 6.08

1,557

Reacties

Reacties/dag 1.7
Meeste reacties op 1 dag 8
Gestart op 24-05-2018

Respect over tijd

Laatste 25 comments

18 respect 25-11-2020 22:46 op
Tsja, maar de toekomst van FvD wordt ook niet via een ingezonden brief op ThePostOnline bepaald. Laat de leden nu gewoon bepalen wie er lijsttrekker moet worden. Is niets mee mis. Het gaat er soms hard aan toe bij dat soort verkiezingen. Denk aan Rutte tegen Verdonk in 2006 en Asscher tegen Samsom. Rutte won destijds slechts met enkele procenten van Verdonk en zie, het is toch nog goed met hem gekomen. Wat in ieder geval niet moet gebeuren is een charismatische partijleider als Baudet via geneuzel over regeltjes en procedures buiten de deur werken. Inderdaad, Baudet maakt ook fouten, maar laat de bijna 50.000 leden maar beslissen wat het zwaarste moet wegen: zijn fouten of zijn verdiensten.

12 respect 25-11-2020 20:37 op
Als die ledenraadpleging doorgaat, dan wint Baudet met een landslide en wordt hij tot lijsttrekker gekozen. In meerderheid vinden de leden zijn verdiensten belangrijker dan zijn fouten. Hij is nu eenmaal de oprichter van FvD, heeft jaren hard gewerkt aan het succes en nu blijkt dat hij niet onfeilbaar is. Maar dat hoeft ook niet. De uitvoering van het partijprogramma is belangrijker dan de affaires, en daar is Baudet bij nodig. Het zou het beste zijn als Baudet na zijn verkiezing nauw gaat samenwerken met Eerdmans en tot een soort taakverdeling komt bij het leiden van FvD.

10 respect 25-11-2020 13:04 op
Als je bij andere partijen in de appjes van leden gaat graven, dan zal je ook wat vinden. Niet veel, maar altijd wel wat. Want rotte appels heb je overal. Het punt is dat de journalistiek bij andere partijen niet gaat graven. Althans niet op dit punt. Waarom niet, dat is niet duidelijk. In die zin is Baudet's verweer tegen de berichtgeving zelf terecht. Anderzijds had hij Freek Jansen wel opdracht moeten geven leden die dit soort appjes verzenden te royeren. Dat zou na het intern onderzoek ook wel gebeurd zijn, net zoals het in mei met 3 leden is gebeurd. Dus de hele huidige orkaan is onnodig en alleen verklaarbaar vanuit eerdere irritaties rond het wat solistische optreden van Baudet. Dit was slechts de spreekwoordelijke druppel. Als je kiest voor een ledenpartij, dan moet je mensen om je heen ook ruimte gunnen en soms goed naar hen luisteren, want je kan als partijleider niet alles zelf weten.

0 respect 25-11-2020 11:06 op
De noodzaak van de uitvoering van het programma van FvD wordt niet anders door persoonlijke verwikkelingen. Die kiezers zullen altijd onderdak blijven zoeken. Bij FvD, PVV of nog weer een andere partij. Maar FvD heeft nog een kans. Als alle betrokkenen weer bij elkaar komen en een streep zetten door alles wat na publicatie van het Parool artikel gebeurd is, en weer opnieuw beginnen. Dan moet vervolgens het interne onderzoek afgerond worden, met consequenties voor leden die ontoelaatbare appjes verzonden en eventueel voor wie in FvD er van wist, maar niet tijdig optrad. Uiteindelijk heeft FvD zich in de val laten lokken. Immers, tevoren was te bedenken dat herhaling van dit soort affaires uiteindelijk een splijtzwam kan worden. Het partijprogramma en de kiezers zijn belangrijker dan dit soort zaken. Mocht dat allemaal niet lukken, ook dan moet FvD verder, maar dan onder lijsttrekker Joost Eerdmans. Met zijn ervaring kan hij de kansen van FvD bij de verkiezingen ten goede keren.

2 respect 24-11-2020 15:55 op
Jammer dat Hiddema vertrekt, hij was en is erudiet en welbespraakt. Hij is destijds door Baudet gevraagd en Hiddema wilde hem ter wille zijn. Hij had en heeft vooral een persoonlijke band met Baudet en niet zo zeer met andere kopstukken uit het FvD. Maar hij heeft natuurlijk geen zin in periodiek gedoe in FvD, en dit was net de druppel die de emmer deed overlopen. Waarom zou op zijn 72e jaar na een schitterende carrière nog onderdeel willen zijn van niet-inhoudelijk gedoe en een periodieke crisissfeer? Het is natuurlijk wel een politieke inschattingsfout van Baudet dat hij de zaken bij de jongerenorganisatie te lang op zijn beloop heeft gelaten. Waar rook is, is vuur, denkt het grote publiek, ook als er geen vuur is. En nu is er, ook door eerdere irritaties in de partij over eerdere affaires, een sneeuwbaleffect ontstaan, met het terugtreden van Hiddema als een van de pijnlijke gevolgen. Wellicht kan Eerdmans hem te zijner tijd nog terughalen.

3 respect 24-11-2020 13:45 op
Baudet heeft charisma en hij heeft zonder meer gelijk dat de uitslag van het intern onderzoek afgewacht had moeten worden, alvorens de partij consequenties had moeten trekken. Maar zijn aftreden is nu een politiek feit, en gegeven dat feit zou Eerdmans het FvD alsnog een goede toekomst kunnen bezorgen. Eerdmans in inmiddels een ervaren professional in de politiek. Hij heeft weliswaar minder charisma dan Baudet, maar eigenlijk heeft FvD nu een politiek leider nodig die het programma rustig en beheerst verwoordt en niet te onbesuisd is. Dat zou best eens aan kunnen slaan bij de kiezers.

16 respect 23-11-2020 18:47 op
Tsja, het gezond verstand gebruiken is te veel gevraagd voor sommigen. Het hele concept van eigen verantwoordelijkheid blijkt niet te werken in te veel Westerse democratieën. Te veel mensen leven uitsluitend voor zichzelf. Ikke, ikke, ikke en de rest ken stikke. Maar je ziet in democratieën als Taiwan en Zuid-Korea hoe het ook kan. Andere cultuur, waarbij mensen zich strikt aan de overheidsadviezen houden, met alle positieve resultaten van dien bij het onder controle houden van Covid-19. Dit toont tevens aan dat een dictatuur en totale persoonscontrole zoals in China, waar de pandemie inmiddels vrijwel verdwenen is, niet nodig is. Een andere cultuur is voldoende. Een cultuur van overheidsadviezen opvolgen en rekening houden met anderen uit wellevendheid. Altruïsme in plaats van egoïsme en egocentrisme.

6 respect 23-11-2020 12:00 op
Dit is een aanwijzing dat natuurlijke oorzaken van de opwarming van de aarde mogelijk een grotere rol spelen dan tot nog toe gedacht. Het is op zijn minst opmerkelijk dat de mondiaal tijdelijk grote terugval van economische activiteit ten gevolge van Covid-19 in 2019 geen aanwijsbare bijdrage aan een daling van de broeikasgassen in de atmosfeer heeft geleverd. Maar andere verklaringen kunnen niet worden uitgesloten. Zo kan bijvoorbeeld de ontdooiende permafrost in Siberië in een stroomversnelling zijn geraakt en een eventuele daling in broeikasgassen ten gevolge van Covid-19 volledig teniet hebben gedaan.

6 respect 22-11-2020 11:56 op
Waarschijnlijk zoeken het Parool en de NRC helemaal niet bij partijen als D66, VVD, PvdA en CDA naar interne appjes die in strijd zijn met het partijprogramma van deze partijen. Maar laten die kranten dat nu eens een jaar voor die partijen net zo intensief gaan doen zoals ze dat bij het FvD gedaan hebben en dan vervolgens eerlijk melden wat ze gevonden hebben. Dan gaat duidelijk worden wat accumulatie op kans in de statistiek betekent.

14 respect 22-11-2020 11:45 op
Je moet de zaak op detailniveau kennen om het te kunnen beoordelen. Sommige kranten, zoals NRC en Parool, lijken FvD 24/7 te screenen, in de hoop onregelmatigheden te vinden. Die vind je altijd als je constant screent, ook bij andere partijen. Dat heet in de statistiek accumulatie op kans. Los hiervan kan de huidige aanpak van JFVD juist zijn. Namelijk leden royeren die berichten verspreiden die evident in strijd zijn met het partijprogramma. En tegelijk zogeheten klokkenluiders, die interne berichten bewust naar de pers lekken, daarop aanspreken en indien nodig ook royeren. Maar om het goed te kunnen beoordelen moet je weten hoeveel leden JFVD heeft, hoeveel leden exact over de schreef zijn gegaan en of de klokkenluiders eerst interne wegen bewandeld hebben om zaken gecorrigeerd te krijgen of dat ze direct naar de pers zijn gestapt. Vanaf de zijlijn van alles roepen op grond van onvolledige informatie heeft geen zin.

7 respect 22-11-2020 10:13 op
Het is een normale gang van zaken dat het officiële Twitter account van de president van de V.S. altijd in handen is van de persoon die op dat moment ook de president is. Dus moet het account op 20 januari worden overgedragen aan Biden. Dat hoeft Twitter niet speciaal te melden, want het is vanzelfsprekend. Tenzij voor die datum nog voldoende aanwijzingen voor onregelmatigheden bij de verkiezingen worden gevonden, welke een rechtszaak kansrijk maken. Maar die kans is nu vrijwel nul. Het is ook zinloos zo maar te roepen dat er onregelmatigheden waren, zonder enige aanwijzing. Als dat serieus wordt genomen, kan Biden ook gaan roepen dat hij eigenlijk in nog veel meer staten gewonnen heeft en dus eigenlijk in alle staten herteld moet worden. Dan komt je van de ene absurditeit in de andere, en dat moet dus niet gebeuren.

13 respect 21-11-2020 13:59 op
De oorzaak: te veel ouders hebben te lang te weinig grenzen gesteld in de opvoeding. En ze spreken hun kinderen niet aan op bijvoorbeeld het kijken naar drill rappers, die geweld verheerlijken in hun clips. Er wordt veel weggekeken en gebagatelliseerd. En dat gaat al decennia zo. Vroeger waren kluisjes op de scholen helemaal niet nodig, ze waren er dan ook niet. Oplossing: wapendragers of wapendelinquenten bij de eerste keer 3 maanden verwijderen van school, bij recidive definitief, zonder de mogelijkheid bij een andere school opnieuw te beginnen. Ouders verplicht op opvoedcursus. Je moet de prikkels zo sterk maken, dat het totaal onaantrekkelijk wordt om in de fout te gaan.

5 respect 21-11-2020 12:12 op
De kerken mogen dan zijn leeggestroomd, de politiek correcte puriteinen roeren zich des te meer. Dagelijks pogen zij hun links-calvinistische wereldbeeld aan anderen op te leggen. De museumdirecteur die het beeld voor zijn deur krijgt, noemt het beeld seksueel geladen, objectificerend en respectloos. Maar een opwaaiende jurk heeft niets met seks te maken, het hoeft zelfs niet erotiserend te zijn. En sinds wanneer is seksuele geladenheid gelijk respectloos? Een zinloze discussie in een land met de grootste porno-industrie van de wereld. Met voldoende afnemers, ook in de V.S.

2 respect 20-11-2020 18:03 op
Evenwichtige uitspraak in een moeilijke zaak. De onderbouwing van het vonnis is goed te volgen en ook verdedigbaar. Al kan je vraagtekens zetten bij de hoogte van de straf, nu er aftrek is van voorarrest en in Nederland veroordeelden normaal gesproken ook nog 1/3 strafkorting krijgen, bij goed gedrag in de gevangenis. De verdediging door de raadsman van de verdachte was sterk. Maar er waren daarnaast simpelweg te veel aanwijzingen dat deze verdachte toch de dader is.

4 respect 20-11-2020 13:05 op
Verstandig besluit. Na een week griep moet je zeker geen sportieve sportprestaties leveren, zelfs als je al weer koortsvrij bent. Het lichaam moet namelijk nog herstellen van de postvirale vermoeidheid.

0 respect 19-11-2020 12:03 op
NPO leert de mensen niet hoe de wereld in elkaar zit. NPO leert de mensen hoe NPO denkt dat de wereld in elkaar zit. Een essentieel verschil.

7 respect 18-11-2020 13:22 op
Daar komt het kabinet dan 8 maanden te laat mee. Dit wordt in andere landen al lang gedaan, met name in Oost-Azië. En ieder die tot 10 kan tellen, die kan uit zichzelf bedenken waarom dit bij een pandemie als de huidige noodzakelijk is. Zoals bij vrijwel alles in deze pandemie sjokt het kabinet met veel vertraging telkens weer achter de feiten aan.

2 respect 17-11-2020 18:32 op
Het staat Graham vrij te vragen wat hij wil aan de staatssecretaris Raffensperger van Georgia. Het punt is alleen dat er voor de juistheid van de suggesties van Graham concrete aanwijzingen moeten bestaan. En die zijn er, voor zover tot nog toe bekend, niet. Dus dan kan Raffensperger er mee volstaan niet in te gaan op de vragen van Graham. En daarmee is de zaak dan gesloten.

2 respect 17-11-2020 15:09 op
Toch weer een meevaller voor bedrijvendokter van den Nieuwenhuizen. In plaats van de door Justitie gevorderde 100 miljoen hoeft hij van de rechtbank slechts 13 miljoen terug te betalen. Je kan het slechter treffen. Nu woont van den Nieuwenhuizen officieel al weer jaren in China, althans naar eigen zeggen. Dus even afwachten hoe snel het met die terugbetaling gaat. Als er al geen hoger beroep komt.

2 respect 17-11-2020 13:03 op
Het wachten is op een apparaat dat met straling direct de moleculaire en atomaire structuur van welk materiaal dan ook snel op een display kan weergeven, met de mededeling om welke stof of stoffen het gaat. Meestal gaat het bij dit soort brieven om waspoeder of iets dergelijks. Maar bij een echt gevaarlijke stof kan dan direct gereageerd worden.

1 respect 15-11-2020 16:08 op
Het is wel mogelijk, als je maar wil. Wat nu gebeurt, het eindeloze zaagtandherstel dat mensen en economie sloopt, dat is pas onwenselijk.

0 respect 15-11-2020 16:07 op
Dit is de zoveelste ontkenning van de succesvolle aanpak in Oost-Azië.

1 respect 15-11-2020 16:06 op
Ook u ontkent de succesvolle aanpak in Oost-Azië.

2 respect 15-11-2020 16:05 op
Ook u ontkent de succesvolle aanpak in Oos-Azie. In Wuhan kan men al maanden weer doen wat men wil, er zijn weer grote feesten voor jongeren etc.

8 respect 15-11-2020 15:46 op
Voordat men zich weer rijk gaat rekenen: de besmettingsfactor moet terug naar nagenoeg nul, en daarna kan je geleidelijk de maatregelen versoepelen, met forse straffen op overtreding van de gedragsregels. Dat is de enige route naar beheersing van de pandemie, zolang er nog geen effectief veilig en op grote schaal beschikbaar vaccin is uitgerold. Al het overige zal tot een zaagtandherstel leiden met telkens weer nieuwe corona golven, wat uiteindelijk zowel de mensen in psychisch opzicht als de economie zal slopen. Alleen harde heelmeesters zijn effectief bij een pandemie als deze. Kijk naar China, maar ook democratieën als Taiwan en Zuid-Korea. Met strikte discipline hebben zij de pandemie beheersbaar gekregen. Het is eigenlijk te gek voor woorden dat die werkelijkheid nog steeds door te veel mensen in het Westen wordt ontkend, het is ontkenning tegen de feiten in Oost-Azië in. De goede voorbeelden liggen klaar, je moet ze alleen nog consequent navolgen, zonder eindeloze discussies.