NUjijStats voor Observator

20,262

Respect

Respect/dag 9.38
Respect/reactie 7.63

2,654

Reacties

Reacties/dag 1.23
Meeste reacties op 1 dag 10
Gestart op 24-05-2018

Respect over tijd

Laatste 25 comments

21 respect 29-11-2022 12:42 op
Het is niet corona, het is niet de oorlog in Oekraïne, het is niet de inflatie etc. Het is het gebrek aan opvoeding de afgelopen decennia en de onwil om grenzen te stellen, zowel in opvoeding als onderwijs. Al het overige vloeit daaruit voort. Gebrek aan fatsoen, gebrek aan voorkomendheid, gebrek aan wellevendheid. Plus het idee dat men zelf het middelpunt van het heelal vormt, dat men geweldig en uniek is en dus alle wensen moeten worden ingewilligd, en wel onmiddellijk, en ook in het ziekenhuis. Dat zoeken naar externe oorzaken is een alibi om de werkelijke oorzaken niet onder ogen te hoeven zien. Want dan heeft niet alleen een opvoedmodel gefaald, de hele maatschappij heeft dan gefaald. En dat levert te veel cognitieve dissonantie om dat te kunnen verdragen. Toch ligt de oplossing in het opnieuw invoeren van grenzen in opvoeding en onderwijs. Als daar morgen mee gestart wordt, gaan we over 20 jaar de eerste resultaten zien. Tot die tijd gaan we nog veel ellende meemaken.

3 respect 28-11-2022 18:53 op
Toch leuk dat ADO weer getraind gaat worden door een Hagenees met een grote staat van dienst en bovendien ex-speler in de club. Zoiets kan net de X-factor zijn waardoor de boel weer gaat draaien.

5 respect 28-11-2022 17:51 op
De inlichtingendiensten zien het scherp, maar regering en parlement zullen, zoals zo vaak, te laat en met te weinig maatregelen reageren. En die maatregelen hadden al minstens10 jaar geleden genomen moeten zijn.

8 respect 28-11-2022 17:24 op
De groep heeft veel energie en ze hebben er nog steeds zin in. Toch knap na 40 jaar toeren.

13 respect 27-11-2022 10:19 op
Maar ja, ook voor Kim Jong-un geldt het leerstuk van de wederzijds gegarandeerde vernietiging na een aanval met kernwapens. Het is voor hem en zijn volk te hopen dat de Geliefde Leider dit leerstuk kent.

8 respect 24-11-2022 21:17 op
Je vraagt je wel af hoe het technisch mogelijk is na 1 dag alles weer werkend te krijgen in een land in oorlog, met grote tekorten aan alles.

12 respect 24-11-2022 19:09 op
Het merkwaardige is dat in Rusland vrijwel alles kan, als het zich maar gedeisd houdt en de machthebbers niet tegen de haren instrijkt. Er zijn echt wel homobars in de grote steden, maar je herkent ze niet als zodanig vanaf buiten, en als ze maandelijks ook nog wat geld overmaken naar de heersende macht, dan worden ze niet lastig gevallen. Zo was het in de Sovjet tijd, en zo is het nog steeds, en zo zal het ook na deze nieuwe decreten blijven. Het is een onuitroeibare vorm van hypocrisie. Overigens was NL daar ook niet vrij van in het verleden. Toen over homoseksualiteit hier alleen nog besmuikt kon worden gesproken, was presentator Jos Brink toch zeer populair. Bij hem was het ineens niet erg dat hij homo was, omdat hij zo'n gezellige peer was. Met inhoudelijke uitwisseling van argumenten heeft dit alles natuurlijk al lang niets meer te maken.

128 respect 23-11-2022 19:03 op
De vrouw in kwestie zegt zich niet comfortabel gevoeld te hebben bij wat Butler van haar vroeg, maar ze deed het toch. Maar ze was op dat moment al meerderjarig en had de keuzemogelijkheid niet te doen wat Butler van haar vroeg en de relatie te verbreken. Mensen hebben ook nog een eigen verantwoordelijkheid, je kan niet alles afschuiven op de ander.

12 respect 23-11-2022 12:56 op
In een oorlog worden soms onder hoge druk beslissingen genomen en dan worden er bij alle deelnemende partijen wel eens fouten gemaakt. Het geeft geen pas om daar 15 jaar later vanuit de juridische leunstoel allerlei kwalificaties aan toe te dichten. Wat wel kan is uit coulance een vergoeding toekennen aan de burgerslachtoffers van een bombardement dat kennelijk op basis van onjuiste informatie is uitgevoerd, maar niet bewust of burgerdoelen was gericht. Oorlog is een vuil spel, en om daar vanuit een luxe positie allerlei oordelen over te geven: dat past gewoon niet.

1 respect 22-11-2022 15:54 op
Journalisten van de VK zijn geen rechters en die status moet ze ook niet toegedicht worden. Laat nu eerst maar eens een professioneel derde oog van buiten de omroepwereld vaststellen wat er gebeurd is. Pas daarna is het tijd voor een oordeel.

4 respect 22-11-2022 15:06 op
Wat hard is en wat te hard is voor interpretatie vatbaar. En wat medewerkers geacht moeten worden te kunnen verdragen in een professionele omgeving waar een vorm van topsport wordt bedreven (een dagelijkse talkshow) en wat ze geacht worden niet meer te hoeven verdragen, is ook voor interpretatie vatbaar. Laat daar nu eerst maar eens een professioneel derde oog zonder banden met de omroepwereld naar kijken, alvorens allerlei koppen te laten rollen. Het wordt nu weer de zoveelste op emoties en sensatie gebaseerde mediahype. En 10 pagina's in de VK is wel heel erg veel voor de melding van een mogelijke wantoestand bij een talkshow.

0 respect 21-11-2022 13:02 op
Het WK voetbal is ook niet het geschikte podium om aandacht te vragen voor bepaalde standpunten inzake relatievorming. Daar wordt in de grote delen van de wereld nog steeds heel anders over gedacht dan in delen van het Westen. Het is sowieso verstandig politiek helemaal buiten de sport te houden, en als de aanvoerder van het Nederlands elftal met een OneLove-band gaat rondlopen, dan is dat een vorm van politiek, al was het maar omdat het door andere landen als een provocatie kan worden opgevat. Want waarom zou je op een WK je eigen standpunt moeten opdringen als land? Doe dat maar elders. En wil je toch je zin doordrukken, stap dan uit het WK en uit de FIFA. Maar ja, dan gaan de centjes ineens tellen.

5 respect 21-11-2022 12:48 op
Het is evident dat van Nieuwkerk pas echt spijt heeft betuigd op het moment dat hij zag dat zijn reputatieschade uit de hand begon te lopen. En dan hoef je zoals BNNVARA nu doet niet eens te twijfelen aan zijn oprechtheid, die is er gewoon niet. Iets heel anders is of je om die reden nu alle programma's met van Nieuwkerk moet schrappen. Als bij alle kunstenaars de ordentelijkheid van hun privéleven of hun omgang met medewerkers tot criterium wordt gemaakt of hun schilderijen, beelden, boeken of wat dan ook worden tentoon gesteld respectievelijk uitgegeven, dan kan een groot deel van de musea gesloten worden en kunnen veel uitgevers sluiten.

5 respect 18-11-2022 17:27 op
Als je als speler zegt de trainer niet te respecteren, dan is er geen vertrouwensbasis. En dat betekent dat je beter kan vertrekken. Op eigen initiatief, of gedwongen door de club. Het maakt ook niets welke speler dit soort uitspraken doet, de gevolgen zijn hetzelfde.

5 respect 18-11-2022 12:14 op
Jammer dat niet alles bewezen verklaard kon worden, maar positief is dat deze rechtbank voor wat wel wettig en overtuigend bewezen verklaard is een aantal geëiste taakstraffen nadrukkelijk verworpen heeft en in plaats daarvan gevangenisstraffen heeft opgelegd.

1 respect 14-11-2022 21:16 op
De O.R. kan ook niet anders dan het vertrouwen in Bergkamp op het punt van het onderzoek naar Arib handhaven, nu dat onderzoek nodig is op basis van de breed gedragen klachten over Arib tijdens het Kamervoorzitterschap. Dat Bergkamp geen gezag heeft als Kamervoorzitter en bovendien zich niet in het openbaar uitsprak tegen allerlei zaken die de klagende ambtenaren in de schoenen geschoven kregen, staat los van de juistheid van het onderzoek. En als er geen vertrouwen meer is in Bergkamp als Kamervoorzitter, dan is het aan de Kamer om haar heen te zenden en te vervangen.

2 respect 11-11-2022 22:25 op
Er is wel meer kritiek op Bergkamp mogelijk, ook in haar functie als Kamervoorzitter. Maar dat laat onverlet dat het onderzoek naar de klachten over Arib gewoon moet plaatsvinden.

2 respect 11-11-2022 22:22 op
Uiteraard zijn de ambtenaren niet blij met het feit dat Bergkamp niet in staat is gebleken de onrust rond het onderzoek te stoppen, maar dat laat onverlet dat ze vinden dat het onderzoek nog steeds door moet gaan.

11 respect 11-11-2022 22:13 op
Bergkamp volgt in de zaak Arib de juiste procedure en dat staat los van de kritiek op haar functioneren als Kamervoorzitter die geen orde kan houden. De ambtelijke top van de Kamer is dan ook niet opgestapt omdat ze nu ineens Arib steunen. Nee, ze zijn opgestapt omdat het onderzoek naar onder meer hun klachten over Arib gepolitiseerd is en zij als ambtenaar in deze zaak van alles in de schoenen geschoven krijgen terwijl ze zich daar als ambtenaar niet in het openbaar tegen kunnen en mogen verdedigen. Dat is alles. Maar je ziet dat er weer veel door elkaar wordt gehaald in deze discussie.

0 respect 10-11-2022 16:59 op
Wetten of internationale verdragen, welke NL voorschrijven zonder voorwaarden vooraf economische asielzoekers binnen te laten, die falen wel degelijk en moeten dus worden aangepast dan wel opgezegd. Zeker nu er van het uitzetten en repatriëren van afgewezen asielzoekers helemaal niets terecht komt.

3 respect 10-11-2022 16:05 op
Waar een wil is, is een weg en onder druk wordt alles vloeibaar. Juridisch is niet identiek aan door God gegeven. Nee, alle wetten zijn door mensen geschreven. Falen die wetten op enig moment, dan dienen ze te worden aangepast, op straffe van ontregeling van de samenleving, zoals nu in NL gebeurt. Wetten zijn hulpmiddelen, geen doel op zich.

0 respect 10-11-2022 12:52 op
Maar die komen niet hier naar toe, die verhuizen naar de door Rusland bezette gebieden.

35 respect 10-11-2022 12:46 op
Alles goed en wel, maar wie zegt dat hier geen ondersteuners van het regime in Rusland tussen zitten? Onlangs zijn nog een aantal spionnen uitgezet en zo wordt het wel dweilen met de kraan open natuurlijk. Uitzoeken of een aanvrager werkelijk vlucht of een infiltrant is, is ondoenlijk. Beter niet aan beginnen dus.

18 respect 10-11-2022 12:43 op
Te veel politici, zeker in deze coalitie, zijn vooral ideoloog en zijn het contact met de werkelijkheid op straat al lang verloren.

34 respect 10-11-2022 12:38 op
In dit artikel wordt gesteld dat NL de instroom niet kan stoppen, want NL is gebonden aan verdragen en rechterlijke uitspraken. Maar die verdragen zijn opgesteld in tijden dat er af en toe een handjevol politiek vervolgden aanklopte. Dit zijn andere tijden en daarom moeten die verdragen snel worden aangepast. Verdragen zijn door mensen geschreven en kunnen door mensen worden herschreven, het zijn geen natuurverschijnselen. Als er internationaal te veel onwil is om dat te doen, dan moet NL er eenzijdig uitstappen. Nood breekt wet, luidt het gezegde. Onlangs nog stapte NL uit het internationaal Energieverdrag uit 1994. Daarmee is het bewijs geleverd dat het wel degelijk kan, als men maar wil. Het argument dat NL aan verdragen gebonden is, wordt dus selectief gehanteerd en maskeert de politieke onwil van deze coalitie om in actie te komen.