NUjijStats voor Opinie_uithetOosten2020

57,679

Respect

Respect/dag 27.35
Respect/reactie 6.9

8,363

Reacties

Reacties/dag 3.97
Meeste reacties op 1 dag 38
Gestart op 07-10-2018

Respect over tijd

Laatste 25 comments

0 respect 30-11-2022 15:11 op
Nederland is op Europees niveau een kleine speler in de wereld van de wolven. Er is niet zoveel aanbod voor wolven. Dat de wolven goed gedijen komt door de kunstmatige beleid met afschot. Waardoor er teveel reeën, herten en zwijnen zijn. Provincie Gelderland moet zich bezig met één tamme wolf. Dat is een precedent voor meer ontmoetingen tussen mensen en wolven. Voor wolven is het een ontmoeting. Sommigen zien het als een conflict terwijl er niks gebeurd is. Laat provincie Gelderland met betrokken partijen zoals Faunabeheer, Natuurbeheer en anderen hierover nadenken.

1 respect 30-11-2022 15:03 op
De rechter heeft geoordeeld dat de maatregelen van provincie Gelderland niet afdoende zijn. De provincie Gelderland verzon dit naar aanleiding van bezwaren van Nationaal Park Hoge Veluwe. Dat was gebaseerd op commerciële redenen en onrust bij mensen. Het is volgens de rechter aan provincie Gelderland om een goed beleid te maken met goede oplossingen. En daar komt bij dat Nederland een onderdeel is van de wolven in Europa via de Europese habitatrichtlijn. Het is te zien dat bepaalde partijen niet goed raad weten met de komst van de wolf. Minister van Natuur & Stikstof Christianne van der Wal pleitte daarom al voor een maatschappelijke dialoog over de wolf. En ze gaf al dat de discussie over de wolf complex is. De oplossing is vooral samenwerken. Nu zie je drie partijen die elks hun belangen hebben. Waardoor de discussie over de relatie tussen mensen en wolven voortsluimert.

2 respect 30-11-2022 14:50 op
De park Hoge Veluwe is in de wereld van de wolf slechts een héél klein deel. Door de Europese habitatrichtlijn zijn er inmiddels vele wolven in héél Europa. Vooral vanaf Oost Europa na de val van de Muur in 1989 komen steeds meer wolven richting Nederland. Dat de eigenaren van de park Hoge Veluwe hun belangen via o.a. moeflons willen beschermen is kortzichtig. De wolf komt gewoon. En hekwerken hoeven niet kapot geknipt te worden. Via graafwerkzaamheden van dassen bij Hoge Veluwe kan de wolf ook op het terrein komen. Er moet gewoon een langetermijnbeleid gemaakt worden om conflicten te voorkomen tussen mensen en wolven. Nu wordt er op microschaal beleid gemaakt. Terwijl Hoge Veluwe en nog meer Veluwe/Nederland een onderdeel is van de Europese wolvenwereld.

1 respect 30-11-2022 14:38 op
Decima: Afschot is inderdaad onzin. Lost niks op. De grens van de wolf die uit vele delen van Europa naar Nederland komen is niet de Nederlandse grens. Doodt je de ene wolf. Bijvoorbeeld een reu. Dan wordt het opgevuld door een andere reu. En die planten zich via andere dochters van de roedels voort.

2 respect 30-11-2022 14:34 op
De rechter heeft geoordeeld dat de gang van zaken en aanpak van het wegnemen van de onrust m.b.t. de wolf niet goed is. Provincie Gelderland heeft voor eigen rechter gespeeld. Het initiatief was goed van Provincie Gelderland. Maar ze moeten niet een kortetermijnbeleid maken. Maar een langetermijnbeleid. Want deze ene gedomesticeerde wolf is een precedent voor in de toekomst. Laten ze daar aan werken. Want in een land met 17,8 miljoen mensen dat oploopt naar ruim 18 miljoen mensen die op meer plekken de wolf gaat tegenkomen is een structureel beleid nodig. Het is inmiddels duidelijk dat de provincie Gelderland nog geen echt beleid heeft m.b.t. de wolf vanwege onervarenheid. De wolf is er slechts 7 jaar. En die onervarenheid zie je omdat ze er niet mee met de wolf kunnen omgaan.

3 respect 30-11-2022 14:15 op
Uit de feiten blijkt dat de reeën verreweg het meest gegeten worden. En dat zijn vooral de zwakke exemplaren. Niet die gezonde reeën die jij beschrijft.

0 respect 30-11-2022 14:14 op
Vergis je niet in de slimheid van wolven. Dassen graven gangen. En dat gebruikt de wolf ook. Die hekwerken moeten echt héél diep in de grond zitten als de wolf niet op het terrein van de Hoge Veluwe kan komen.

3 respect 30-11-2022 14:10 op
De provincie woordvoerder geeft aan dat de provincie een oplossing op korte termijn wilt. En de reden is het wegnemen van onrust bij de mensen. Want de wolf heeft nog niks gedaan. Maar dat doet er niet toe. Als er wilde zwijnen met vader, moeder en welpen is niemand bang. Dat geeft al iets aan. De angst voor de wolf zit in onze DNA. Voortgebracht van generatie op generatie. Ook in Hollywood films wordt de wolf als gevaarlijk dier neergezet. De saaie feiten laten zien dat er vrijwel nooit wat gebeurd. Maar begrijpelijk dat de provincie Gelderland de onrust wil wegnemen. Maar ze hebben ruim zes weken de tijd. En er zijn véél belangrijkere zaken dan de wolf. Ook voor provincie Gelderland. Provincie Gelderland, Faunabescherming en Nationaal Park Hoge Veluwe moeten een oplossing bedenken om een conflict tussen mens en wolf te vermijden. En deze tamme wolf is inmiddels wat ouder en minder naief tegenover mensen.

1 respect 30-11-2022 13:59 op
Enigszins emotiepolitiek van provincie Gelderland om te suggereren dat het héél lang duurt om wetenschappelijke bewijzen te vinden. En dat de situatie accuut is. Wat is er in feite gebeurd? Er was een wolf in de buurt. Meer niet. De rechter heeft al geconstateerd dat de gang van zaken niet goed was. De provincie Gelderland heeft gereageerd op Nationaal Hoge Park Veluwe die een felle tegenstander is van de wolf vanwege hun moeflons. Dezelfde moeflons worden ook door jagers in hun park afgeschoten als er teveel zijn. Dus wat is het punt nu? En de wolf roeit de moeflons op de Hoge Veluwe niet uit. Genoeg andere prooidieren. Vooral de ree. Het gebruik van paintballgeweer is niet overtuigend. Ze moeten gewoon samenwerken in het algemeen belang i.p.v. de eigen standpunten te herhalen. Dat is zowel voor mens als wolf beter.

10 respect 30-11-2022 13:32 op
Tja. Je hebt helemaal gelijk. Maar elke keer zie je weer die opmerkingen in de trant van: Er komt een keer dat de wolf een mens aanvalt. En dat kan 1 keer in de 50 jaar zijn. En dan zeggen ze: Zie je wel. Zucht.

9 respect 30-11-2022 13:30 op
De rechter geeft de provincie Gelderland zes weken om met een betere of echte oplossing te komen. Dat geeft al aan dat deze zaak met de wolf niet dringend is. Er wordt onnodig ophef van gemaakt op basis van onwetendheid, fabels, complottheorieën. Eerst even de feiten op een rij. Het is duidelijk dat de betrokken partijen ook beter met elkaar moeten samenwerken met betrekking tot het voorkomen van conflicten van mensen en wolven. Niet dat de wolven conflicten veroorzaken. Dat gebeurt om andere inmiddels bekende redenen. De betrokken partijen moeten gewoon afstemmen op elkaar. Hopelijk zal de provincie Gelderland over zes weken of meer met een beter plan komen in overleg met Faunabescherming en Nationaal Hoge Park Veluwe. En daarbij moet niet hun eigen belangen voorop staan. Maar het voorkomen van conflicten van mens en wolf. Deze ene wolf kan daarbij goed als precedent dienen.

0 respect 30-11-2022 13:20 op
Het is slechts deze ene wolf. Is dit niet iets van een mug een olifant maken? Als het echt zo noodzakelijk zou de rechter echt niet zes weken extra wachten. Zien wat ze dan bedenken.

1 respect 30-11-2022 13:18 op
Quote: De rechter oppert een deel van het park af te sluiten voor mensen, zodat het dier mensen niet meer met voedsel in verband brengt. Hier zie je dat de rechter heeft meegedacht. Waarschijnlijk zal de Nationaal Park Hoge Veluwe hier niet blij mee zijn. De wolf is in onze ecosysteem als predator een grote aanwinst. Het herstelt de ecosysteem en zorgt voor meer biodiversiteit. Helaas overheerst de discussie over die ene wolf die een keer dicht in de buurt van mensen was. Dat wordt enorm uitvergroot. En dat werd elke keer uitgelicht. Dat is jammer. Want alleen maar te wijzen op dit stukje vertroebelt de discussie over de wolf. En dat zou over moeten gaan dat we in harmonie met de wolf kunnen leven.

1 respect 30-11-2022 13:01 op
Ze hebben allang oplossingen aangedragen. Ze weten meer over de wolf dan provincie Gelderland en Nationaal Hoge Park Veluwe. Maar het is vooral traineren. De milieu - en natuurclubs worden weggezet als hun standpunten m.b.t. de wolf hun niet welgevallig is.

0 respect 30-11-2022 12:27 op
In je eigen tuin heb je het recht om te verdedigen. De wolf kan en mag dan verjaagd worden. Al zijn er geen concrete voorbeelden van.

0 respect 30-11-2022 12:24 op
Nee. Dat is een verkapte manier om anderen het zwijgen op te leggen. Niet respectvol. Probleem is voortdurend de angst voor aanvallen van wolven. Maar dat is rationeel. Het wordt enorm uitvergroot.

1 respect 30-11-2022 12:12 op
Als de provincie Gelderland er niet voor openstaat begrijp ik dat wel. Provincie Gelderland en Nationaal Hoge Veluwe zijn twee handen op één buik.

2 respect 30-11-2022 12:10 op
Eppietrap: Deze ene wolf is niet maatgevend voor alle wolven. Dit is stigmatiseren. Begrijp je waarom er racisme is? Want een wolf wordt uitgelicht. En dan zijn de andere wolven ook zo. Dat is de denkfout.

8 respect 30-11-2022 12:08 op
Héél stellig om dit als absolute onzin weg te zetten. Dit laat zien waarom een discussie zo moeilijk is. Geen ruimte laten voor andermans meningen. Jouw mening telt! En de overige meningen niet. Ken de situatie in Portugal niet. Maar waarschijnlijk laat de situatie niet vergelijken. En je hebt iets opgezocht wat jouw gelijk volgens jou bevestigt. Laten we gewoon afwachten wat er gebeurt. En er is niks gebeurt.

9 respect 30-11-2022 12:04 op
De wolf is zeven jaar in Nederland. Er is niks gebeurd. Het "hefstigste incident" was dat een wolf in de buurt van mensen. En elke keer wordt die filmpje herhaald dat een speelse wolf achter die fietser ging. Dat was eventjes. In werkelijkheid zou die fietser absoluut geen kans hebben gehad tegen die fietser. Typerend voor deze tijd zijn de complottheorieën met een hoog gehalte Roodkapjessyndroom. Want voortdurend wordt gesuggereerd dat er iets fout kan gaan. Erg vermoeiend om dit voortdurend te moeten weerleggen. En ook jammer voor de wolf. Op basis van irrationele gedachten kan deze predator die een aanwinst is voor de ecosysteem in Nederland niet harmonieus leven met de mens.

1 respect 30-11-2022 11:56 op
De wolf is zeven jaar in Nederland. En er is niks gebeurd. Vanwaar die paniek? Last van een hondenfluitje?

10 respect 30-11-2022 11:54 op
Er leeft (voortdurend) het idee dat er teveel wolven zullen komen in Nederland. Maar dat is een denkfout. Wolven denken in territoria. Ze hebben afhankelijk van hun voedselmenu minimaal 200 vierkante kilometer nodig. Daarom zijn er nu 4 roedels wolven. Terwijl in Duitsland een veelvoud zijn. En die komen niet allemaal onze kant op. Wolven hebben een bepaalde voedselmenu. En dat zijn niet schapen en vee. Maar vooral reeën, herten, wilde zwijnen e.a. En die zijn in Nederland niet overal. Door de talloze wegen wordt zeker ook een aantal wolven aangereden. Maar belangrijker is dat de wolven vanwege Europese habitatrichtlijn zich uitwisselen tussen Nederland - Duitsland (Oost Europa/Scandinavië)/België (Frankrijk/Alpen gebied). Als een roedel leider overlijdt wordt de plaats ingenomen door een andere mannetje die ergens uit Europa kan komen. Afschot is zoal geen oplossing.

3 respect 30-11-2022 11:44 op
Jammer dat een rechter nodig is om de situatie met deze specifieke wolf op te lossen. Faunabescherming tekende bezwaar aan bij de rechter omdat ze de plannen van de provincie Gelderland niet goed vonden. Faunabescherming kent de wereld van de wolf goed. Provincie Gelderland reageerde op de bezwaren van Nationaal Hoge Park Veluwe. Maar deze park is niet neutraal t.o.v. de wolf. Beter was geweest dat de betrokken partijen gezamenlijk een oplossing hadden gevonden in plaats van elks hun eigen bezwaren in te dienen. Op deze manier schiet het niet op met een oplossing voor deze specifieke wolf. En ook niet dat er vreedzaam in harmonie met de wolf geleefd kan worden. Typerend voor deze tijd dat er een onafhankelijke rechter voor nodig is die hier een uitspraak moet doen.

1 respect 30-11-2022 11:34 op
Een afgewogen oordeel van de rechter. Het initiatief van de provincie Gelderland was prima. Ze willen een conflict tussen mens en wolf vermijden. En deze ene enigszins gedomesticeerde wolf viel de mensen niet aan. Maar was er wel in de buurt. Wat een behoorlijke onrust bracht. Maar het effect van de paintballgeweer op de tamme wolf moet onderzocht worden. De gang van zaken is niet helemaal goed gegaan omdat provincie Gelderland reageerde op bezwaren van de Nationaal Park Hoge Veluwe. En toen kwamen ze met dit idee. Provincie Gelderland nam het recht in eigen handen om de wolf af te schrikken. Het is een precedent. Want de wolf is een beschermd dier volgens de Europese habitatrichtlijn.