NUjijStats voor Oud_Militair

10,700

Respect

Respect/dag 11.4
Respect/reactie 5.38

1,989

Reacties

Reacties/dag 2.12
Meeste reacties op 1 dag 45
Gestart op 08-05-2018

Respect over tijd

Laatste 25 comments

0 respect 02-12-2020 17:35 op
"Bedankt voor uw reactie. Ook na vaccinatie is er de mogelijkheid toch besmettelijk te zijn voor anderen." Klopt. Maar die kans is zo laag dat er daardoor geen pandemie meer zal ontstaan. Daarom is die vaccinatiegraad zo belangrijk. Uw opmerking over de IFR kunt u niet staven. U kunt namelijk op geen enkele wijze onderbouwen hoeveel mensen er dit jaar besmet zijn met Covid-19 en hoeveel mensen er vorige jaren besmet zijn met griep. Het zijn alleen maar schattingen. Wat je wel kunt zien is hoeveel mensen er op de IC belanden. In zeer slecht griepjaren is de IC vol met grieppatiënten. Nu met Covid zijn de IC's minimaal net zo vol, maar dan wel ondanks (!) alle lockdownmaatregelen. Dat zegt genoeg. En dan tenslotte: ik hou totaal niet van het wij en zij denken. "De overheid" is van ons en voor ons. Wij kiezen door te stemmen op volksvertegenwoordigers. De ambtenaren zijn uw buurman, tante of kleinkind. Het is geen vreemd ras of zo. Het zijn zelf ook burgers die zich ook zorgen maken

0 respect 02-12-2020 17:14 op
Prima als u corona wilt oplopen. Maar voordat u weet dat u besmet bent kunt u anderen besmetten, die weer anderen besmetten, die weer anderen besmetten. En velen denken daar niet ernstig ziek van te worden. Feit is echter dat er toch ook veel mensen wel ziek van worden, in het ziekenhuis en op de IC's belanden. Als de helft van de bevolking hetzelfde erin zit als u betekent dat voortzetting van de lockdown-maatregelen of overbelasting van de zorg (met het wegdrukken van de reguliere zorg waar u ook last van heeft) of het uitsluiten van niet-gevaccineerden van openbare locaties. Je hebt het volste recht je niet te laten vaccineren. Maar je hebt niet het (morele) recht te denken dat daarna vanzelf alles weer goed komt.

3 respect 01-12-2020 17:05 op
@Niet. Ik ben best bereid te geloven dat dit geen rol speelt in de afwijzing. Maar om iedere schijn daarvan te vermijden moet dat gesprek en die afstemming tussen de minister en de RTE's wel worden gevoerd. In het zicht van de Kamer.

2 respect 01-12-2020 16:52 op
@Yo. Dat van die zelfbeschikking klopt. Privacy ook. Maar het zou dan omgekeerd werken: dus je verkrijgt toegang door een bewijs van immunisatie (uiteraard beveiligd etc etc).

3 respect 01-12-2020 16:50 op
@Topman. Ik vrees alleen dat dan de zorg nog steeds overbelast gaat raken en dat dit dan weer de reguliere zorg gaat benadelen.

6 respect 01-12-2020 16:46 op
"Mensen vaccineren die jong en gezond zijn is gewoon spelen met vuur." U beseft dat we dit al decennialang aan het doen zijn he? Wat is nu opeens het probleem?

6 respect 01-12-2020 16:44 op
Ik stel het volgende scenario voor. We beginnen in januari 2021 met het vaccineren van de verschillende groepen. Puur op basis van vrijwilligheid. Als ik de geluiden zo hoor dan gaat het wel maanden duren. Dus we moeten de kabinetsmaatregelen sowieso nog wel een tijdje doorzetten. In die tijd gaan we ook vast een brede maatschappelijke discussie aan over de vraag wat de maatschappij moet doen als we na de zomer 2021 nog niet de benodigde vaccinatiegraad hebben bereikt. Tot die tijd verplichten we niemand tot vaccineren. Ook niet indirect. Maar na de zomer, indien er te weinig is gevaccineerd, moeten we toch iets. Volgens mij zijn er dan 3 opties: A. Laat maar waaien en we zien wel. B. Weer naar een lockdown. C. Het indirect verplichten door het uitsluiten van niet-gevaccineerden van openbare gelegenheden. Een variant op C kan nog zijn om niet gevaccineerden verplicht te laten sneltesten bij de ingangen van publieke binnenruimtes.

5 respect 01-12-2020 16:33 op
A. Er bestaat dus een groot verschil van inzicht over het profiel van leden van de RTE's tussen enerzijds de RTE's en anderzijds de minister. B. Er bestaat dus ook een groot verschil van inzicht over het informeren van de RTE's door de minister. Alleen maar onder dwang van de Kamer lijkt hij bereid om de voorzitter van deze RTE's te informeren. Alle reden dus om een goed en diep gesprek met elkaar te hebben over hoe ze tegen de taakinvulling door de RTE's aankijken. En er is geen reden om dat gesprek buiten het gezichtsveld van de Kamer te voeren. Ik zou zeggen: Kamercommissie, aan het werk.

1 respect 01-12-2020 16:18 op
@Durham. Ik had Grapperhaus altijd hoog zitten, maar dat is wel minder geworden de laatste tijd. - bruiloft: enorme inschattingsfout - vuurwerkverbod: strooien met drogredenen en te ondoordacht ingevoerd - RTE: slecht gemanaged besluit, geen goede politieke antenne

3 respect 01-12-2020 16:00 op
Het zijn niet bepaald lichtgewichten die binnen de RTE's betrokken zijn geweest bij de selectie van De Bontridder. Blijkbaar staat het oordeel van de selectiecriteria van de minister(s) haaks op dat van deze sleutelfiguren binnen de RTE's. Even los van de persoon en de privacy van De Bontridder, maar in zijn algemeenheid lijkt me dit wel een reden voor een heel stevig gesprek tussen de RTE's en de minister. En dat gesprek mag zich niet buiten het democratisch gezichtsveld afspelen, dus moeten worden gevolgd door de Kamer.

2 respect 01-12-2020 15:45 op
@Durham. Door de voorzitters van de RTE's niet te informeren over de argumenten, terwijl die de sollicitatieprocedure gedaan hebben, laat je ruimte over voor speculatie. Blijkbaar gaat de minister die omissie nu corrigeren. Het is dus een slecht gemanaged besluit. Stom van de minister, want door de uniciteit van het besluit en door het onderwerp weet je hoe gevoelig dit kan liggen.

1 respect 01-12-2020 15:40 op
Ik zou zeggen: gelukkig maar dat iemand die rechter is graag het "rechtsgevoel" aan haar zijde wil hebben. Het zou niet best zijn als dat niet zo was. En met verantwoordelijkheid nemen lijkt mij ook niets mis.

3 respect 01-12-2020 15:35 op
@Erik. Weet ik. Maar hier was iets anders aan de hand. De benoeming van De Bontridder had vandaag in moeten gaan. Vanochtend stond het bericht in de krant. Dus tot gisteren had Kohnstamm, die de sollicitatie had geleid, nog niks gehoord. Ik neem aan dat deze voordracht niet pas gisteren gedaan is. De RTE's voelen zich zwaar gepasseerd door de minister en ik denk terecht. Het niet informeren van de RTE-sollicitatiecommissie, bij zo'n unieke afwijzing, heeft niets te maken met privacy maar is gewoon onzorgvuldig.

1 respect 01-12-2020 15:11 op
@Foxie. Oke, akkoord. Zo kan ie wel dan. Maar het gaat hier om meer dan een sollicitatie. Die is al geweest. Uit die sollicitatie volgt een voordracht. Vergelijk het met de benoemingsprocedure van een burgemeester.

3 respect 01-12-2020 15:04 op
Aha, dank voor de info. Dan is het dus, zoals ik hieronder al stelde, een slecht gemanaged besluit. Want tot gisteren wist deze voorzitter nog van niks, terwijl de benoeming vandaag in had moeten gaan. Dit riekt naar onzorgvuldigheid of horkerigheid van het ministerie.

4 respect 01-12-2020 14:38 op
@redactie. U schrijft dat een woordvoerder van de RTE zich van verder commentaar onthoudt. Maar in het bronartikel van de VK staat: "De minister gaf de toetsingscommissies geen reden voor zijn veto, zegt coördinerend voorzitter Jacob Kohnstamm van de RTE’s, die de sollicitatie leidde. Hij heeft Grapperhaus om een verklaring gevraagd. ‘Wij willen argumenten horen’, zegt hij. ‘We wachten op antwoord.’" Dat lijkt me toch wel heel relevante informatie.

9 respect 01-12-2020 14:34 op
Het is ook het recht, en vaak zelfs de democratische plicht, van een Kamerlid om vragen te stellen aan de minister. En dat is nu precies wat hier gaat gebeuren. Overigens ben ik er zelf niet zo'n fan van dat dit weer meteen via Twitter moet worden aangekondigd. Maar dat hoort helaas blijkbaar bij deze tijd en dat doen ze vrijwel allemaal.

0 respect 01-12-2020 14:22 op
@Maddie. Ik draag geen fietshelm maar wel een mondkapje. Niet uit volle overtuiging overigens. Maar nog even over die fietshelmen. Het SWOV heeft berekend dat het gebruik van fietshelmen 85 doden en 2500 ernstige verkeersgewonden per jaar zou schelen. Over ontlasten van de zorg gesproken.

0 respect 01-12-2020 14:11 op
@Correctiemeneer. Het enkelvoudige euthanasieproces wordt niet gestopt. Het gaat om toetsing achteraf door de RTE. Dus de euthanasie zelf is dan al achter de rug. Het kan natuurlijk wel gebeuren dat als de RTE's keer op keer zouden stellen dat artsen niet volgens de zorgvuldigheidsprincipes werken en de zaken steeds meer doorsturen naar de PG's en de Inspectie, dat artsen dan steeds kopschuwer worden en minder bereid mee te werken aan euthanasie.

3 respect 01-12-2020 14:02 op
U vindt dat de Kamerleden, net zoals u, ervan uit moeten gaan dat ministers alleen maar besluiten nemen op basis van "goede afwegingen"? U vindt dat ministers geen verantwoording in de Kamer hoeven af te leggen? Ik zou zeggen: verdiept u zich eens in de basisprincipes van een democratie en rechtsstaat.

3 respect 01-12-2020 13:57 op
Ehmmm.....niet helemaal. Om dezelfde reden waarom een De Bontridder om haar kwaliteiten is geselecteerd, zou dat ook op kunnen gaan voor een goede rechter, die in eigen tijd stuwende kracht is achter een 'pro life'-beweging. De commissie moet 'alleen maar' toetsten of de procedure juist gevolgd is.

2 respect 01-12-2020 13:41 op
@Hanz. Mee eens. Er zullen wellicht privacyredenen aan ten grondslag liggen om het unieke besluit niet te motiveren. Maar dat is wat mij betreft schijnbescherming. Het hele land weet nu om welke persoon het gaat. Ik denk dat de speculaties over de beweegredenen De Bontridder meer schade berokkenen dan een (korte) verklaring af te geven. Haar positie en geloofwaardigheid als rechter worden hiermee m.i. ook geschaad. Ik weet niet wat er achter de schermen allemaal wel of niet besproken is, maar dit lijkt me op zijn minst een slecht 'gemanaged' besluit.

0 respect 01-12-2020 13:21 op
"Ik ken de beweegredenen van Grapperhaus niet.." Vooralsnog is dat ook het enige issue dat nu voor ligt. Er is een uniek besluit gevallen. Uitermate afwijkend van een 20 jaar lange praktijk. En dat zonder enige toelichting.

2 respect 01-12-2020 13:19 op
@Sjors. Dat klopt. De stelling/vraag zou hoogstens kunnen zijn wat je ervan vindt dat hij hierbij geen motivatie geeft bij dit besluit.

2 respect 01-12-2020 13:11 op
"Ik ken z'n beweegreden niet..." En dát is nou juist het hele punt.