NUjijStats voor P_Kirchhoff

2,760

Respect

Respect/dag 4.16
Respect/reactie 3.51

787

Reacties

Reacties/dag 1.19
Meeste reacties op 1 dag 14
Gestart op 07-02-2019

Respect over tijd

Laatste 25 comments

1 respect 02-12-2020 10:53 op
Wel makkelijk om de belangen van de vissers in een keer in de uitverkoop te doen. Bent u ook bereid het dubbele voor vis te betalen nu het product schaars zal worden?

4 respect 02-12-2020 07:34 op
Timmermans is erg voorbarig met claimen van succes bij zijn Greendeal. De Greendeal bestaat voornamelijk uit plannen waarvan nog niets is gerealiseerd.

11 respect 01-12-2020 22:07 op
Dat is alvast een goed begin van de ellende die het VK te wachten staat na 1 januari 2021. Ze hebben het zelf zo gewild. Nu even zien hoe de geweldige souvereine status de Britten gaat bevallen.

2 respect 01-12-2020 22:04 op
Met de kwaliteit van de opnamen zit het wel goed. In die tijd werkten er nog vakmensen bij de NOS, die voortkwam uit de Nederlandse Radio Unie en de Nederlandse Televisie Stichting. Helaas bestaat de facilitaire tak van de Nederlandse publieke omroep niet meer. Dat heeft duidelijk nadelige gevolgen voor de technische kwaliteit van de uitzendingen.

1 respect 01-12-2020 10:07 op
Ouderen met meer respect bejegenen zal zeker helpen. Het einde komt onafwendbaar naderbij. Dat besef leeft bij veel oudere mensen.

0 respect 01-12-2020 09:59 op
Meer paarden in de auto dan vaardigheid bij de bestuurder. Toch maar wat rustiger aan doen al lijkt het staande houden van een bestuurder die een stopteken negeert nog zo belangrijk.

7 respect 01-12-2020 08:22 op
En jij denkt dat de overheid geen fouten maakt? Kijk naar het geknoei met de app die nog steeds niet werkt. Daar is door de uitvinder van bluetooth waar de app op gebaseerd is voor gewaarschuwd. Dat is geld weggooien aan een speeltje van minister de Jonge.

31 respect 01-12-2020 07:54 op
Heeft niets te maken met achteraf oordelen. De tweede golf besmettingen was te voorzien. Dan moet je een kosten baten en een risico analyse maken. Daar komt de dubieuze rol van OMT lid Ann Vossen bij. Zij vertegenwoordigt artsen in bestaande labs die er belang bij hebben nieuwe labs niet in te schakelen. Hier is gerommeld met de veiligheid van burgers uit eigen belang.

0 respect 30-11-2020 16:20 op
Volgens uw redenering mag er pas over de zaak bericht worden wanneer de rechter in hoogste instantie geoordeeld heeft.

0 respect 30-11-2020 16:08 op
De criminelen winnen ten koste van burgers die nu niet meer kunnen pinnen of hun pincode kunnen wijzigen. Dat was een van de voordelen voor houders van een rekening bij SNS. Vanuit de bank een begrijpelijke reactie op zoveel geweld tegen hun pinautomaten.

5 respect 30-11-2020 08:23 op
Jammer dat het bestuur niet de moed heeft alle banden met Baudet te verbreken. Hij is uit het bestuur verwijderd. Verder durft het bestuur waarin twee bestuursleden zitten die tegen hem zijn niet te gaan. Van de drie bestuursleden buiten Baudet zelf zijn er twee tegen Baudet. Volgens peiling van Maurice de Hond zou 94% van de leden achter Baudet staan. Onbegrijpelijk dat zoveel mensen hem nog blijven steunen wanneer de peiling een betrouwbare uitslag geeft.

3 respect 29-11-2020 16:20 op
Typisch dwarsliggerij van de Britten. Voor hen is de visserij van ondergeschikt belang. Ze zijn niet in staat met hun kleine verouderde vloot hun visgronden te bevissen. Het zijn vooral Nederlandse vissers die daar nu actief zijn. Om hun soevereiniteit te bewijzen willen de Britten niet meewerken aan een oplossing. Ga vooral zo door, dan zal he VK na 1 januari grote tekorten hebben aan verse producten uit de EU. Die kun je niet hamsteren zoals nu al gebeurt met producten waar geen houdbaarheidsdatum op zit.

8 respect 28-11-2020 14:42 op
De belastingdienst is een op hol geslagen tanker die enorme schade aanricht in Nederland. Tussen bevoegdheden en verantwoordelijkheid zit geen enkele balans. Begin eens met het opleggen van termijnen die de belastingdienst moet aanhouden bij het beantwoorden van vragen en verzoeken van burgers om informatie. Burgers zijn wel aan termijnen geboden, de belastingdienst niet.

10 respect 28-11-2020 14:24 op
Zou MarkRutte niet beter wat meer aandacht geven aan problemen in eigen land dan zich te bemoeien met het verhinderen van onderzoeken naar beleidsfouten gemaakt door zijn ministers? Door glashard te ontkennen dat de ontsporing bij de belastingdienst die tienduizenden Nederlanders zwaar heeft getroffen niet zijn taak is toont Rutte dat hij niet in staat is zijn verantwoordelijkheid te nemen wanneer Nederlandse burgers getroffen worden door wanbeleid van de overheid. Wel inspanningen leveren bij dividendbelasting, wel bemoeienis tonen bij het tegenheouden van onderzoeken naar mis kleunen van BuZa maar niet thuis geven bij ernstig falen van een overheidsdienst. Mark Rutte is opvallend selectief bij de onderwerpen waar hij zich wel mee bemoeit.

3 respect 27-11-2020 18:51 op
Dit onderzoek is geen taak voor defensie en al helemaal neit wanneer defensie achteraf zelf gaat bepalen of er regels omtrent privacy en veiligheid voor burgers zijn geschonden. De enige instelling die hier over kan oordelen is de Autoriteit Persoonsgegevens. De AP geleid door meneer Wolfsen is niet te vinden voor een onderzoek. Net als de belastingdienst een jaar na de invoering van de AVG de regels nog steeds overtrad. Controle op overheidshandelen door al die autoriteiten vindt niet plaats.

1 respect 27-11-2020 18:34 op
Gegoochel met cijfers dat niet weg neemt dat al die corona patiënten alleen opgenomen kunnen worden ten koste van de reguliere zorg. Operaties en bestralingen worden uitgesteld omdat er geen zorgmedewerkers beschikbaar bij zijn voor de behandelingen. De inspanningen in maart en april waren een eenmalige aangelegenheid. Alles en iedereen werd gemobiliseerd om Corona patiënten op te vangen. De rek is er uit zorgmedewerkers kunnen dat niet nog een keer opbrengen. Hun motivatie is ook verdwenen door de lompe manier waarop ze door politici zijn behandeld. Dat is het resultaat van weglopen voor een stemming over de arbeidsvoorwaarden voor zorgmedewerkers. De overheid staat nu voor een gesloten deur. Is die eenmalige 1000 euro nu al uitbetaald?

1 respect 26-11-2020 08:27 op
Het probleem dat nu weer aan de orde komt door de toeslagen affaire is veel groter. In Nederland zijn burgers weerloos wanneer ze het in procedures opnemen tegen de overheid. Of de burger zijn recht probeert te halen bij de bestuursrechter voor zaken de belastingdienst betreffende of bij de civiele rechter, de staat wint vrijwel altijd. Wijlen journalist Willem Oltmans heeft tien jaar geprocedeerd tegen de staaat der Nederlanden zonder enig uitzicht op het toekennen van zijn claim. Oltmans werd het werken stelselmatig onmogelijk gemaakt door de toenmalige minister van Buitenlandse zaken Josef Luns. Er was een moedige minister president voor nodig om aan die martelgang een einde te maken. Ruud Lubbers kreeg het dossier op zijn bureau en besloot onmiddellijk deze strijd te beëindigen. Hij kende Willem OLtmans een schadevergoeding toe van 10 miljoen gulden. Mark Rutte is opvallend stil wanneer het gaat om het kindertoeslagen dossier.

16 respect 25-11-2020 22:26 op
Wordt het niet eens tijd voor meneer Baudet om een psychiater te consulteren? De man is duidelijk de weg kwijt. Hij beschouwt FVD als zijn persoonlijke eigendom waarmee hij kan doen en laten wat hij wil. Baudet beschikt niet over enig verantwoordelijkheidsgevoel voor anderen. De GGZ is behoorlijk overbelast in Nederland. Toch moet er voor hem een plaatsje te vinden zijn waar hij tot rust kan komen. Om FVD te redden moet hij zo snel mogelijk geroyeerd worden. Daarmee kan de schade voor de partij beperkt worden. De bijzondere verenigingsstructuur en vooral de statuten geven het bestuur veel macht zonder dat de leden van de partij daar enige invloed op kunnen uitoefenen. Die structuur staat het redden van de partij uit de klauwen van een op hol geslagen megalomane Baudet in de weg. Een ingrijpende statutenwijziging zal tot een van de eerste opdrachten behoren voor het nieuwe partijbestuur.

9 respect 25-11-2020 15:59 op
De FVD soap overtreft de gebeurtenissen in de VS nu al ruimschoots. Een bestuur dat de statuten van de partij niet kent een voormalige partijvoorzitter die als een knipperbol aan en uit gaat, prominenten die tijdens de schermutselingen niet afwachten maar onmiddellijk opstappen. Baudet kan inmiddels het partijkantoor niet meer betreden omdat de sloten zijn vervangen. Het heeft veel weg van een vechtscheiding die met alle middelen, geoorloofd en ongeoorloofd wordt gestreden. De enigen die in de soap tot nu toe niet aan het woord kwamen zijn de kiezers. Die mogen over een paar maanden hun waardering voor FVD uitspreken tijden de TK verkiezingen. Netflix volgt de ontwikkelingen nauwlettend. Er zijn al scenarioschrijvers aangetrokken om er een spannende serie van te maken.

0 respect 25-11-2020 10:59 op
@ Capricorn, Nederland zou geen Nederlanderschap moeten verlenen aan personen die een andere nationaliteit bezitten. Dat geldt ook voor Nederlanders die een andere nationaliteit verwerven. Zij raken de Nederlandse nationaliteit kwijt.

11 respect 25-11-2020 10:48 op
TB heeft geen plan, hij heeft een kettingreactie op gang gebracht die hij niet meer kan stoppen. Er is een chaos ontstaan die de partij stuurloos maakt. Voor FVD belangrijke mensen verlaten hun positie in de eerste en de tweede kamer. Het is zoals gebruikelijk bij TB alleen maar egoisme. Hij is niet in staat het belang van de partij te dienen en daarbij rekening te houden met anderen. Het politieke handwerk ligt hem niet, debateren in het parlement is beneden zijn waardigheid. Dan hoor je niet thuis in het parlement. FVD is anti democratisch door die houding.

40 respect 24-11-2020 22:32 op
Meneer Gove is de weg kwijt. De EU hangt aan elkaar van standaarden op alle handelsgoederen. Daar past een land met een onbruikbaar maten en gewichten systeem niet in. Droom verder wanneer je denkt dat 27 landen zich zullen conformeren aan Engelse standaarden.

0 respect 24-11-2020 07:57 op
Bij andere kwesties is de AP nauwelijks in beweging te krijgen. Nu ziet de AP kans een aardig initiatief met een absurd hoge boete waar tegen geen verzet mogelijk is de nek om te draaien. Waar blijft de aansprakelijkheid voor de AP bij dit wanbeleid?

5 respect 24-11-2020 07:50 op
Kamervragen, signalen van ambtenaren, een vernietigend rapport van de nationale ombudsman, brieven van wanhopige burgers waren niet voldoende om de minister te alarmeren dat er iets grondig mis gaat. Is meneer Asscher wel capabel voor het ministerschap? Dit is niet de enige uitglijer. De reparatie van de flexwet bleek exact het tegendeel te bereiken. Asscher was daarvoor gewaarschuwd. Toch is die wetgeving door hem voorgesteld en aangenomen door het parlement.

0 respect 23-11-2020 11:24 op
Het Hof volgt de opvatting dat dreigen met een mes tot levensgevaar leidt van de persoon die bedreigd wordt. In dergelijke gevallen mag de politie gebruik maken van een vuurwapen om de persoon die dreigt uit te schakelen.