NUjijStats voor Paul_F

16,636

Respect

Respect/dag 8.78
Respect/reactie 3.06

5,435

Reacties

Reacties/dag 2.87
Meeste reacties op 1 dag 41
Gestart op 21-03-2019

Respect over tijd

Laatste 25 comments

1 respect 30-11-2022 08:32 op
"Dit betreffen meestal Jan Modaal, Piet Krediet en de lager geklasseerden / armoedzaaiers van de samenleving." De mensen die er voor zorgen dat kapitaal zo goed rendeert. Er moet een fundamentele omslag plaatsvinden in maatschappij waardoor werken meer rendeert en kapitaal minder.

2 respect 28-11-2022 15:58 op
Zolang er conflicten en onderdrukkende regimes zijn, zijn vluchtelingen helaas een feit. Het is de plicht van de wereldgemeenschap om voor een fatsoenlijke opvang te zorgen. Helaas is die wereldgemeenschap nu vooral bezig om het probleem zo veel mogelijk op het bordje van een ander te schuiven. Ik heb er geen probleem mee om instroom in Nederland te beperken, maar wel onder de voorwaarde dat Nederland samen met andere landen zorgt voor een fatsoenlijke, menswaardige opvang van vluchtelingen en zorgt voor toekomstperspectief voor die vluchtelingen.

5 respect 28-11-2022 15:53 op
"Heel goed van de coach want anders wordt het een janboel." Maar ook heel goed van Onanadat hij aangeeft zich niet in die rol te kunnne schikken.

0 respect 28-11-2022 15:41 op
Er zijn helaas een paar blokkerende staten. Dit probleem vraagt om een integrale Europese aanpak, maar zo lang een land zijn veto kan uitspreken zullen we nooit tot een oplossing komen.

0 respect 28-11-2022 15:39 op
"Begin maar de vraag te stellen hoe we de instroom wel enorm kunnen inperken." 1) Verreweg de meeste vluchtelingen in Europa komen uit Midden Oosten, Noord-Afrika en Oekraine. De eerste mogelijkheid om de instroom in tte perken is colflicten en onderdrukkende regimes in die regio aan te pakken/op te lossen 2) Verreweg de meeste opvang vindt in regio plaats. Als we een fatsoenlijke opvang (met toekomstperspectief) in die regio regelen, dan zal dat de instroom richting Europa beperken 3) Ophouden met de pogingen om problematiek op het bordje van andere EU-landen te leggen en komen tot integraal Europees beleid 4) Streng doch rechtvaardig toelatingsbeleid

0 respect 28-11-2022 13:28 op
Reijntjes is pas een goed jaar aan het bewind. Het wanbeleid is er al vele jaren. Niet om hem vrij te pleiten maar zeker niet alle problemen zijn aan hem te wijten.

2 respect 28-11-2022 13:14 op
"wel een onvolkomenheid in dit systeem" Waarom? Het lijkt er momenteel op dat de geldkas van de overheid ongelimiteerd is, maar dat is natuurlijk niet zo. Er moeten nog altijd keuzes gemaakt worden en dan vind ik het te billijken dat die keuze valt op woonhuizen en MKB en niet op vakantiehuizen.

4 respect 27-11-2022 14:35 op
Historisch gezien is hij wel een Brabander. Provincie Antwerpen hoort bij hertogdom Brabant.

22 respect 27-11-2022 13:34 op
Het is evident dat er rechtsongelijkheid is in Nederland en dat geweld en intimidatie lonen.

3 respect 27-11-2022 13:32 op
Ze moeten weggevoerd worden van de plek waar ze blokkeren en daarvoor moeten ze gearresteerd worden. Enige andere mogelijkheden zijn dat ze vrijwillig vertrekken of dat de politie de blokkade tolereert.

2 respect 27-11-2022 13:27 op
Commerciƫle omroepen betalen sterren meer, maar de rest veel minder. Daardoor kleinere redacties, minder camera's etc. Gevoegd bij het feit dat publieke omroep wat meer risico kan nemen krijg je het huidig resultaat

1 respect 26-11-2022 21:02 op
Dat ziet u waarschijnlijk verkeerd. Als accepteren van een verkeerde werkcultuur de enige mogelijkheid is om ergens werkzaam te blijven, dan gaat er iets goed fout. Met daarbij de opmerking dat bij DWDD bijna vanaf het begin meldingen zijn geweest over die verkeerde werkcultuur.

39 respect 26-11-2022 18:40 op
Bij een dergelijke reactie vraag ik me af of u er trots op bent. Ik vind hem ongepast. Wat er ook aan de hand is, een beetje meer respect zou u sieren.

1 respect 26-11-2022 18:06 op
Wel eens of structureel is een groot verschil. Met de opmerking dat medewerkers melding hebben gemaakt, maar dit werd genegeerd door betrokkenen.

6 respect 25-11-2022 15:42 op
"Even tot hier" gaat over maatschappelijk relevante onderwerpen en personen. Ranking the Stars gaat over het onderbroekje van Patty Brard. Wat mij betreft zit daar toch een wezenlijk verschil.

0 respect 25-11-2022 13:35 op
Die aanpassing zal wel moeten voldoen aan verdragen en andere wetten. De PAS regeling was ook een wet, maar werd desondanks afgekeurd door rechter.

1 respect 25-11-2022 11:53 op
"Het gaat dus niet om vermindering van de uitstoot maar om verplaatsing van de uitstoot daar naar waar het de overheid het beste uitkomt." Deels heeft u gelijk. op het ogenblik mag 70% van de stikstofruimte herbestemd worden (waarbij op het ogenblik bouw en vergunning PAs-melders prioriteit heeft). 30% mag niet hergebruikt worden, maar moet ten goede komen aan natuur.

0 respect 25-11-2022 11:23 op
In Nederland wordt ongeveer 1/3de van het voedsel weggegooid. In andere, met name Westerse, landen is het niet veel beter. Er is voldoende voedsel op deze aardbol om groeinende wereldbevolking te voeden. Honger is vooral een probleem van verdeling van voedsel, niet van de productie.

4 respect 25-11-2022 11:00 op
Natuurbeschermers en ecologen hebben er bij aanwijzing gebieden al op gewezen dat het beter was om minder, maar grotere gebieden aan te wijzen. Maar dat stuitte op bezwaren van de landbouwsector omdat daar meer vruchtbare landbouwgrond voor opgegeven moest worden. Resultaat zijn de huidige kleine Naturagebiedjes die voornamelijk armere groden betreffen. Die zijn er juist onder druk van landbouw gekomen.

0 respect 25-11-2022 10:52 op
"Geef hen de tijd om dit op te lossen" Hoe lang? De PAS uitspraak is inmiddels drie en een half jaar oud. Er is nog niet het begin van een realistische oplossing gekomen van de landbouwsector. Het enige wat is gebeurd is dat het kabinet een paar geitepaadjes heeft geprobeerd te creƫren (100 km/u, bouwvrijstelling) om de bouw op gang te houden. Dat is niet langer houdbaar. De tijd is op, daadwerkelijke oplossingen zijn noodzakelijk.

0 respect 25-11-2022 08:53 op
Die oorspronkelijke habitat zou nog veel ingrijpender zijn. Dan moeten we zeker zo'n 2000 jaar terug. Dat betekent dijken doorsteken, polders laten onderlopen, grondwaterstand niet meer controleren etc. Nederland was van oorsprong moerassig met veel overstromingen. Dat opnieuw tot stand brengen zal grote gevolgen hebben.

2 respect 25-11-2022 08:42 op
Er bestaat in Europa bijna geen oorspronkelijke natuur meer. En in Nederland al helemaal niet. Alle natuur in Nederland is gedeeltelijk zo gevormd als gevolg van menselijk ingrijpen. Welke natuur je wil beschermen is een keuze, maar menselijk ingrijpen is daarbij geen argument want dat is van toepassing op alle natuur in Nederland.

0 respect 25-11-2022 08:33 op
Landbouwgrond moet vooral worden opgekocht/onteigend rondom natuurgebieden. Dat is over het algemeen niet de plaats waar wegen of woningen gebouwd gaan worden. Daarbij is er relatief maar weinig grond nodig voor alle bouw ( 1 tot 2 % van Nederlandse oppervlak, waar landbouw iets meer dan 50 % van bezet). Het frame dat overheid uit is op de grond is niet waar, het gaat ook voor de bouw om stikstofruimte.

0 respect 24-11-2022 17:32 op
"Dus logisch dat dat ook het meeste uitgedragen wordt." Opnieuw is er een verschil tussen "het meest" en "alleen maar". Dat er veel heteroseksualiteit in communicatie zit is logisch gezien het feit dat dat de meest voorkomende vorm is. Maar als alle andere geaardheden per definitie niet getoond mogen worden dan is dat wat anders. En dat geldt zeker ook voor jonge kinderen. Juist op jongere leeftijd wordt al een belangrijk deel van wereldbeeld gevormd.

3 respect 24-11-2022 17:19 op
Er is een verschil tussen lastig vallen en laten zien. Waarom zouden kinderen geen boek mogen lezen of film kunnen zien waar een homoseksuele relatie in voorkomt. Als je kinderen tot een bepaalde leeftijd alleen maar confronteert met een dominant heteroseksueel wereldbeeld, dan moet je er niet vreemd van opkijken dat ze op latere leeftijd moeite hebben met andere geaardheid.