NUjijStats voor Per_Le_Black

19,019

Respect

Respect/dag 21.66
Respect/reactie 13.93

1,365

Reacties

Reacties/dag 1.55
Meeste reacties op 1 dag 17
Gestart op 23-01-2022

Respect over tijd

Laatste 25 comments

0 respect 30-11-2022 13:13 op
Het gaat met de wolf net zo als met de vossen in de waterwingebieden in het westen. De vossen hebben daar al onderling afspraken en een klok wie wanneer de mensen verwelkomt om het eten in ontvangst te nemen in ruil voor mooie “natuur-foto’s”. Regelmatig komen de spontane foto’s voorbij van die vossen die bijna uit de hand van de bezoekers eten. De wolf gaat dit gedrag binnen afzienbare tijd ook tonen.

11 respect 30-11-2022 13:09 op
Mijn mening past ondertussen standaard onder meerdere berichten die hier dagelijks voorbijkomen. Mijn mening is dat we ondertussen in dit land geheel de weg kwijt zijn, veelal mede vanwege regelgeving en beleid vanuit de EU. Ik vind het werkelijk niet meer te bevatten wat hier de laatste paar jaar plaatsvindt. De wolf wordt door een kleine groep als welkom gezien in onze gecreëerde natuurparken. Men ziet het welhaast als nostalgie dat dit dier hier vrij rondloopt en veel moet plaatsmaken voor dit dier. De wolf is ondertussen tam geworden omdat het niet kan ontkomen aan contact met ons mensen. Logisch, want dit land is volgebouwd en bewoond en daar past geen wolf meer zoals vroeger wel het geval was. We kunnen niet blijven inschikken voor natuur, ergens is een grens. En die grens is ondertussen wel bereikt lijkt mij.

3 respect 29-11-2022 21:21 op
“ De EU en de G7 willen hetzelfde: de Russische oorlogsmachine stoppen en onze economieën en die van onze partners beschermen. Charles Michel, voorzitter van de Europese Raad” Dit gaat uiteraard een volkomen onafhankelijk onderzoek worden. Om deze onafhankelijkheid verder te waarborgen verwacht ik dat mevrouw Von der Leyen namens de EU zal deelnemen.

5 respect 29-11-2022 10:10 op
@Dhd Ik bedoel idd hetzelfde. Maar je moet hier via omwegen schrijven om duidelijk te kunnen maken wat je bedoelt. Nog steeds het ruggengraatloze dat speelt waar u het over heeft😉

42 respect 29-11-2022 09:46 op
En nu gaan we plotseling allemaal verontwaardigd doen. Demonstraties worden door de Chinese overheid de kop ingedrukt en van privacy en recht op demonstratie is geen sprake meer. De Chinese overheid voert dit beleid omdat ze van mening is dat er een pandemie heerst en deze bestreden moet worden. Niet lang geleden was het hier in Nederland en elders in Europa of bijvoorbeeld Canada niet veel anders. Ook toen werd er hier met demonstraties op niet echt elegante wijze omgegaan en rechten ingeperkt omdat de overheid van mening was met een gevaarlijke pandemie van doen te hebben. Dus ik snap die verontwaardiging richting China niet geheel.

0 respect 29-11-2022 09:32 op
Binnen ons democratisch bestel is gedurende de laatste drie jaar de Tweede Kamer gedegradeerd tot een discussiegroepje waar het kabinet geen rekenschap meer aan wenst en hoeft af te leggen. Het kabinet kan precies doen wat ze zelf goed dunkt zonder rekenschap af te leggen. De leden van coalitiepartijen in de kamer hebben dusdanige instructies vanuit hun partijen dat ze in alles blind meegaan wat vanuit het kabinet komt. Van de grondregel “zonder last of ruggespraak” is geen sprake meer. De partijdiscipline is leidend en daar wordt niet van afgeweken. Angst voor verkiezingen en de daaruit volgende mega-verliezen voor de coalitiepartijen ligt daarna ten grondslag. Met andere woorden, dit kabinet kan doen wat ze wil zonder enige angst te hebben voor de controlerende taak die de Tweede Kamer heeft. Zo ook in dit geval. Mevrouw Helder stapt gewoon uit een debat omdat ze het paaien van Qatar belangrijker vindt dan de problemen in eigen land.

7 respect 28-11-2022 19:19 op
Klinkt misschien vreemd, maar ik vind persoonlijk dat die man nog ergens gelijk heeft ook. Wie zijn wij om andere soevereine landen de les te lezen. Dit terwijl we zelf nog veel te leren hebben. Wij, of beter gezegd onze overheid/overheden, denken verheven te zijn boven anderen, beter te zijn, humaner, vredelievender, zelfs meer ontwikkeld en democratischer. Ik denk dat er in ons “vrije” westen nog veel aan veel schort en wij ook nog veel te keren hebben. Of je gaat daar als land sporten en past je aan, of je staat niet achter de politiek en het beleid en gaat er niet naar toe. Jezelf veranderen gaat veel makkelijker dan een ander proberen te veranderen.

4 respect 28-11-2022 08:24 op
@Jan-Pieter Nee hoor, ik geloof ook in wat u als onzin wenst af te doen. Die sancties treffen alles en iedereen, behalve het beoogde doel. Maar dat schijnt allang niet meer relevant te zijn voor onze EU. Voor de VS waren we al teveel op schoot gekropen bij Rusland en daar hebben de VS vakkundig een eind aan gemaakt. De VS levert weer als vanouds de wapens, de olie en het gas. De VS bepalen wanneer dat conflict eindigt, niet wij en niet Oekraïne. Het zal stoppen wanneer de VS haar doelen bereikt heeft.

6 respect 28-11-2022 07:49 op
Rusland heeft geen pijn van onze sancties, zelfs nog geen jeuk. Dat de EU de sancties terug gaat draaien, dat zie ik niet gebeuren. Ten eerste vanwege het feit dat ze geen gezichtsverlies wil lijden. Ten tweede omdat ze zich al te veel en te ver afhankelijk heeft gemaakt van de VS, de lachende derde in dit conflict. Ten derde omdat het ergens wel goed uitkomt dat we hier fors extra betalen voor energie en daarmee beter de o zo heilige energietransitie denkt te kunnen doordrukken. Het doel dat u en ik niks meer zullen bezitten en gelukkig zijn wordt beter en sneller gediend. Het wordt steeds duidelijker en openlijker waar onze overheid, de EU en daarboven de organisatie van de heer S, die verbazingwekkend weinig in het nieuws komt maar volledig omarmt wordt, werkelijk mee bezig is.

9 respect 27-11-2022 16:14 op
Ik hoop op een echte winter met veel ijs, sneeuw en temperaturen die ook overdag (ver) beneden het vriespunt liggen. Die wens is tweeledig. Ten eerste omdat ik altijd geniet van de landschappen en echte winters. Ten tweede in de hoop dat die energiemaatschappijen met veel onbetaalde rekeningen blijven zitten en de marktwerking wordt teruggedraaid.

16 respect 27-11-2022 09:22 op
We zijn nog lang niet op dat niveau, maar hier gaan we beetje bij beetje dezelfde kant op. Ook hier gaan stemmen op om binnen een democratisch bestel partijen te verbieden. En ook wij hebben een man die vanwege akkoordjes langer zit dan wenselijk is. Maar verder gaat het hier gelukkig (nog) een stuk beter.

33 respect 26-11-2022 16:20 op
Het is net als in een huwelijk. Als er geen vertrouwen meer is ga je uit elkaar. Het Nederlandse volk, verreweg het grootste deel en niet alleen de boeren, heeft geen vertrouwen meer in dit kabinet en haar beleid. Dan wordt het dus tijd dat de bevolking afscheid gaat nemen van dit kabinet. Het kabinet zit er immers voor het volk en het volk zit er niet voor het kabinet. Deze rigoureuze maatregelen passen deze overheid, dit kabinet, niet meer. Maar de coalitiepartijen zijn helaas vanwege verkiezingsangst tot elkaar veroordeeld en D66 ziet haar kans schoon het eigen beleid, de eigen wensen, door te drukken, wetende dat de drie andere partijen wel meegaan in hun verwerpelijke ideeën. Was het niet Tjeerd de Groot van D66 die op voorhand al riep dat boeren desnoods uitgekocht moesten worden voor zijn plannen. Zijn wensen worden dus gehoord en uitgevoerd en dit heet tegenwoordig transparant en democratisch. Ik heb een ander beeld bij democratie.

0 respect 25-11-2022 19:21 op
Ik wist niet dat er een WK voetbal was. Ik mis alle oranje versiering in supers en straten. Dat moet toch wel een sfeertje zijn daar.

9 respect 25-11-2022 18:00 op
Met pijn in ons hart stellen we jullie boeren in de gelegenheid ons eenmalige genereuze aanbod te accepteren. Je hoeft niet echt een universiteit gevolgd te hebben om te begrijpen dat zo’n bod, zelfs bij 120% waarde, ver beneden de reële waarde zal liggen. De wens van Tjeerd de Groot (D66) is duidelijk ingewilligd. Het wordt slikken of stikken, voor het blok gezet en dus voor velen een voldongen onacceptabel feit. Ik zit hier midden tussen de boeren en ik kan alvast verklappen dat we veel onzalige acties kunnen verwachten als het kabinet dit gaat doorzetten.

10 respect 25-11-2022 12:37 op
Ik ben benieuwd naar de reacties wanneer de plannen officieel bekend worden. Ik ben bereid heel lang in de file te staan. Milieu als uitruilmiddel tussen boeren en woningen/wegen, de samenleving gaat het steeds meer inzien dat er iets goed fout zit.

5 respect 25-11-2022 12:34 op
Als vandaag duidelijk wordt wat de werkelijke plannen zijn, dus hoe boeren het moeten gaan ontgelden terwijl de rest wordt ontzien, ben ik benieuwd naar de reacties vanuit het hele land. Ik ben bereid heel erg lang in de file te staan vanwege de reacties die zullen volgen. We doen het voor het milieu aldus De Groot van D66, waarbij hij ook ruimte ziet en wenst voor gedwongen uitkoop. Mocht het zover komen, zou ik graag zien dat De Groot bij de aanzegging tot onteigening vooraan staat tussen de handhavers. Ben benieuwd of hij daar wel mans genoeg voor is.

7 respect 25-11-2022 12:00 op
Dat is ook niet de bedoeling. De ruimte die vrijkomt is al toebedacht aan woningbouw en projectontwikkelaars.

30 respect 25-11-2022 11:57 op
Gelet op de vele reacties hier doet het mij deugt dat steeds meer mensen gaan inzien waar dit kabinet werkelijk mee bezig is. Het milieu als argument om wegen en woningen aan te leggen. Dit land begint langzamerhand te ontwaken en de overheid weet niet hoe snel het samen met de EU meer en meer restricties moet gaan invoeren om de samenleving naar haar hand te zetten. Ik kan niet wachten tot maart aanstaande, wanneer duidelijk zal worden hoe de huidige coalitiepartijen er werkelijk voor staan.

11 respect 25-11-2022 11:47 op
Boeren moeten weg omwille van in mijn ogen oneigenlijke argumenten. Natuur verkoopt als argument lekker richting samenleving en velen zijn hier in meegegaan, want ja de natuur wie heeft daar niet het beste mee voor. Het eigenlijke doel is de grond die vrijkomt, niet de verlaging van de stikstofdepositie. Een boer die zegt ik wil best stoppen met mijn bedrijf zodat ik geen belasting meer vorm voor het milieu, maar aangeeft dat hij gewoon zijn grond wenst te behouden, die boer wordt niet geaccepteerd. Het probleem is woningnood, mede door de niet aflatende instroom van buitenaf die ondertussen voorrang krijgt op de toewijzing van woningen. Alles haakt perfect in elkaar, de vluchtelingenstroom, het woningen te kort, beleid rondom “schadelijk” stikstof dat voor ruim 70% door ons per ademteug wordt ingeademd, de boeren die moeten verdwijnen zogenaamd vanwege milieu en werkelijk vanwege hun grond etc. Export? Vergeet niet dat hetgeen we exporteren via de achterdeur weer wordt geïmporteerd.

10 respect 25-11-2022 09:29 op
Maar het gaat hoofdzakelijk om de natuur, dat is uiteraard de reden waarom boerenbedrijven moeten verdwijnen. Tussen de gemeenten Lochem en Berkelland ligt een (nieuw) natura2000 gebied, het Stelkampsveld genaamd. Hier lag na de creatie van het gebied, dus na het verwijderen van bossen en het afgraven van vruchtbare grond om plaats te maken voor heide en zandvlakte, een boerenbedrijf. Dit bedrijf moest weg, er staan momenteel hekken omheen en het bedrijf wacht op sloop. Op de grond van dit bedrijf worden nieuwe luxe woningen gerealiseerd. Dat is wat er gebeurd en dat is wat momenteel ontkend wordt door kabinet en andere belanghebbenden. En dit is slechts een voorbeeld waarom het werkelijk draait.

0 respect 25-11-2022 09:01 op
Rijkswaterstaat koopt zonder overleg boeren uit vanwege de stikstof. Het is gewoon stikstofhandel, zoals we ooit handel in melkquota hadden. Met het kopen van stikstofuitstoot, dus het opkopen van boeren, kan die gekochte stikstofuitstoot worden gebruikt voor de aanleg van wegen. En wij moeten maar blijven denken dat dit alles draait om de natuur zoals De Groot van D66 keer op keer blijft beweren.

7 respect 25-11-2022 08:57 op
Boeren weg om stikstofruimte te kopen, zodat de natuur kan herstellen en er weer bouwvergunningen (woningen, wegen en andere creaties van asfalt en beton) kunnen worden verleend. Dat is toch het schoolvoorbeeld van een contradictio in terminis lijkt mij. Dat niet alleen, die natuur is het verkoopargument om bouwvergunningen te verlenen en daarom moeten de boeren weg, niet hoofdzakelijk vanwege de natuur. Indienden de natuur zo’n belangrijk item zou zijn geweest, dan had dit kabinet ook alles op alles gezet om grootvervuilers in bijvoorbeeld de randstad aan te pakken, zoals Schiphol en TaTa. Dit kabinet zit met dit probleem omdat ze zich heeft gebonden aan afspraken met de EU omtrent stikstofuitstoot en van die afspraken plukken we nu de wrange vruchten. De ambitie en afspraken tussen EU en onze overheid heeft gezorgd waar ze nu staan.

85 respect 24-11-2022 17:30 op
Is het niet zo dat wanneer je doelgericht vanuit de randstad naar een zeer conservatief dorp afreist om te demonstreren tegen iets controversieels, je kunt verwachten dat er trammelant ontstaat. Op voorhand Amnesty international uitnodigen om te controleren, geeft aan dat men zeker bewust was van het feit dat er trammelant zou ontstaan. Men was ergens op uit, het verliep zoals men dacht en dan achteraf de verontwaardiging uithangen. Ik denk er het mijne van.

8 respect 24-11-2022 17:26 op
Hier gaat het over racisme en prima dat dit wordt uitgezocht. Ik wil dan wel voorstellen ook het optreden tijdens diverse andere demonstraties goed onder de loep te nemen. Want wat er afgelopen paar jaar in Amsterdam en Den Haag speelde kon zeker ook niet door de beugel.

5 respect 23-11-2022 17:40 op
Indien men realistischer was omgegaan met Corona als pandemie, ik doel hiermee op de overheid/overheden, men zich niet voor de wagens van de farmaceuten had laten spannen, was die steun helemaal nooit nodig geweest en hadden we nu niet in de ellende van tientallen miljarden aan leningen gezeten.