NUjijStats voor R_Jansen

8,934

Respect

Respect/dag 10.51
Respect/reactie 2.9

3,086

Reacties

Reacties/dag 3.63
Meeste reacties op 1 dag 63
Gestart op 05-08-2018

Respect over tijd

Laatste 25 comments

7 respect 02-12-2020 17:47 op
Ik vind de dreiging niet verstandig, maar begrijp hem heel goed. De horeca wordt hard gepakt en de compensatie is onvoldoende. Bovendien, hotels kunnen gewoon doorgaan, ook met diners, terwijl bijvoorbeeld de restaurants dan ook best open kunnen, met inachtneming van de regels. Uiteindelijk mogen seksclubs ook gewoon open, dus een potje swingen is kennelijk minder gevaarlijk dan een hapje buiten de deur te eten. Hoe dan?

0 respect 02-12-2020 07:50 op
Noodzakelijkheid is een subjectief begrip. Ik ben van mening dat het vaccineren van kwetsbaren en mensen in de zorg wel zinvol is, gezien de doelstelling (verminderen van druk op de zorg). Ik zie de noodzaak van het vaccineren van iedereen onder de, pak hem beet, 50, die niet tot de groep kwetsbaren behoort, niet in.

1 respect 02-12-2020 07:46 op
@Slaolie "dagelijks aantal besmettingen" Het is belangrijk om het verschil te maken tussen "besmettingen" en positieve testuitslagen op basis van de PCR test. Dat onderscheid wordt in de praktijk echter niet gemaakt. Een positieve PCR uitslag betekent dat sporen van virus RNA in je lichaam is aangetoond. Het toont per definitie niet aan of dit virus actief of inactief is, dat kan die test niet aantonen. Een positieve uitslag wil dus niet zeggen dat je ziek bent of wordt, of infectueus bent. Je kunt positief testen terwijl je al weken (soms zelfs maanden) hersteld bent van Covid.

1 respect 02-12-2020 07:42 op
Dat vaccins besteld zijn, maakt grootschalig vaccineren niet noodzakelijk. Ook al kost het miljoenen.

0 respect 01-12-2020 22:21 op
@Boer Ja, dat HBO en Uni gesloten zijn, dat is bekend. Maar de middelbare school is een veel belangrijker doel, omdat daar de koppeling met het gezinsleven groter is én de rol van die leeftijdsgroep onderschat is. De basisscholen zijn niet het probleem, corona heeft weinig invloed op kinderen onder de 10. Ik refereer vooral op de middelbare scholen, ofwel de leeftijdscategorie 15-19 die veelal nog thuis wonen. En daar ligt de koppeling met het gezin en de thuissituatie, het enige deel van de maatschappij waar geen regels gelden tussen gezinsleden, maar waar verreweg het grootste deel van de besmettingen plaatsvinden.

1 respect 01-12-2020 18:57 op
Ik laat de werksituatie weg omdat al talloze regels voor zijn en hele sectoren gesloten zijn. Scholen niet, terwijl het aantoonbaar is dat dat een grote bron van besmettingen is. Bovendien zitten de scholieren lange tijd dicht op elkaar én werd tot vrij recent hun invloed op de besmettingen onderschat. En de scholen vallen voor een deel inderdaad in de werksituatie, nl de leerkrachten.

2 respect 01-12-2020 18:52 op
Niet op dezelfde wijze, want de regel is al zoveel mogelijk thuis werken. Een deel van de bedrijven is al dicht. Al weken. Omdat hun zo'n grote rol in de verspreiding werd toegedicht. Bovendien heeft De Jong zelf toegegeven dat de herfstvakantie positief heeft uitgewerkt in de testresultaten en daarom wil hij de Kerstvakantie verlengen. Tenslotte, de ontwikkelingen in de cijfers laten zien dat de oorspronkelijke stellingname, namelijk dat jongeren nauwelijks een rol spelen, niet langer gestoeld is op empirisch bewijs en daar moet derhalve naar gehandeld worden.

1 respect 01-12-2020 18:44 op
Ja, want daar gelden al maatregelen voor.

2 respect 01-12-2020 17:18 op
Van de gevallen waarbij de setting bekend is, inmiddels bij ca 48% van de bij de GGD gemelde gevallen: 52% binnen de thuissituatie 20.4% bezoek van vrienden en familie 9.2% scholen Het aandeel scholen neemt elke week toe, de leeftijdsgroep met de meeste besmettingen is de categorie 15-19 jaar oud. Wanneer gaan ze daar eindelijk eens wat aan doen? Dat je achter de voordeur niet veel kunt doen, snap ik, maar pak dan in hemelsnaam wel de eerstvolgende grote bron aan. Maar nee hoor, de Kerstvakantie wordt mogelijk verlengd (niet eens vervroegd) en dat duurt dus nog weken. Onnodig extra schade aan de hele maatschappij.

6 respect 30-11-2020 18:41 op
Het lijkt me dat er onterecht gebruik wordt gemaakt van de regel, zie bijvoorbeeld dit: "Daarnaast waren er ook zorginstellingen, zoals ziekenhuisgroep Haaglanden MC, die de bonus voor al het personeel aanvroegen." Aangezien vrijwel de gehele reguliere zorg stil lag, hebben bepaalde afdelingen binnen de ziekenhuizen zo goed als niets te doen gehad, ze mochten niet eens aan het werk. Die mensen hoeven geen bonus te ontvangen.

1 respect 30-11-2020 18:39 op
Dat is door het RIVM inderdaad nooit ontkent, dat klopt. Toch is het merkwaardig dat het beleid is afgestemd op het aantal positieve uitslagen van die test. Er zou echter een test op moeten volgen, waarbij wordt getest op inactief vs actief virus. Dát geeft een goed beeld.

3 respect 30-11-2020 17:20 op
"Die weten gelukkig wel hoe je de cijfers moet interpreteren." Dat is voor een deel zeker waar, maar voor een deel ook niet. De PCR test is voor het doel waar het nu voor gebruikt wordt, maar beperkt bruikbaar. Het aantal positieve testen zegt op zich niet heel veel en er komt steeds meer kritiek op de wijze waarop de test wordt gebruikt en over fouten in de protocollen. Toch is juist deze test hét centrale middel voor het beleid.

0 respect 28-11-2020 09:13 op
"17 mil mensen in Nederland zijn grotendeels echte Nederlanders, de blanken" Wellicht is het je ontgaan dat discriminatie niet alleen om huidskleur gaat. Maar ook om seksuele voorkeur, geslacht, geloof, etc, etc.

2 respect 28-11-2020 09:12 op
In het algemeen moet je geen zorgen maken over incidenten. Zeker niet op deze schaal, want dan verlies je belangrijker zaken uit het oog.

29 respect 28-11-2020 08:14 op
Er staan zo'n 300.000 studenten ingeschreven bij de universiteiten. Dan stellen 170 klachten niets voor. Vervelend voor de mensen waarbij het gebeurd is, maar in het grotere plaatje echt niet iets om je zorgen over te maken. Misschien iets meer nuanceren en dingen vanuit het grotere perspectief zien. Als je heel weinig verdubbeld, is het nog steeds heel weinig.

2 respect 27-11-2020 20:45 op
"En ze hebben gelijk." Niet als ze allemaal tegelijk gaan om maar 1 reden: Black Friday. Een volkomen stupide Amerikaans fenomeen. Onbegrijpelijk dat dát wél door mag gaan, want je weet dat je daarmee veel volk trekt. Des te treuriger omdat veel bedrijven in andere sectoren verplicht dicht zijn en dit dankzij dit soort zaken, nog langer moeten.

0 respect 27-11-2020 16:33 op
Ok, elk half uur dus, maar dat kun je niet gebruiken voor de vergelijking. Daarvoor zijn de cijfers van het LCPS beter, want die hebben een vast ijkpunt.

0 respect 27-11-2020 16:00 op
@Merel De LCPS gebruikt de cijfers van NICE ook, maar dan per stand van 10:00 's ochtends. NICE past de cijfers, naar ik meen, elk kwartier aan. Voor de vergelijking moet je de cijfers van het LCPS gebruiken.

1 respect 27-11-2020 15:58 op
"puur om vast te stellen of iemand besmet met dit virus én besmettelijk is." Dat kan niet met de PCR test, want die herkent niet of het virus actief is of niet. En zeker bij een groot aantal cycli (rond de 35, zoals in Nederland), zul je veel mensen positief testen die een minimale hoeveelheid virus in het lichaam hebben, nadat ze al hersteld zijn van een eerdere besmetting. Ik begrijp Portugal wat dat aangaat heel goed.

0 respect 27-11-2020 15:56 op
Nee, in dit geval niet. De daling in het aantal positieve uitslagen begon rond 16 oktober en rond die tijd begonnen ook het aantal ziekenhuisopnames (verpleegafdelingen en IC) te dalen. RIVM weekrapportage, figuren 29, 37 en 38

0 respect 27-11-2020 15:50 op
"Maar hogere aantal besmettingen zorgen er ook voor dat over een paar weken de ziekenhuizen weer meer vollopen." Het grote issue hier is dat een positieve test niet wil zeggen dat je ook ziek of besmettelijk bent. De PCR test, zeker bij een groot aantal cycli, reageert ook op sporen van het virus bij mensen die al hersteld zijn. Het aantal positieve testuitslagen zegt daarom niet zo heel veel, tenzij je daarnaast test op actief virus. Er is daarom ook niet een 1 op 1 verband met ziekenhuisopnames. Een van de redenen is dat een deel van de mensen die positief test, al corona gehad hebben, maar nog wel virusdeeltjes in het lichaam hebben en dus positief worden getest. Dat is de reden waarom deze test in Portugal niet meer doorslaggevend is.

10 respect 26-11-2020 17:59 op
Wat een gezever weer, half het land ligt plat, moet thuiswerken of de tent dicht gooien en bedrijven die actief bij willen dragen worden weer op de vingers getikt. Dit land loopt compleet vast door de immense brij aan regeltjes. Ik heb ook verplicht temperatuurmetingen en testen moeten doen, om offshore te kunnen. Wat maakt dat nu uit, als het voorkomt dat mensen in een besloten omgeving als een platform daardoor besmet raken, dan is dat prima. En ja, als je koorts hebt dan ga je niet mee, dan heb je thuis te blijven.

0 respect 26-11-2020 14:39 op
Ik beperk het zien van mijn familie. Overigens is er een verschil tussen gezin en familie. Bij Kerst heb je vaak én gezin én familie bij elkaar. En dat is niet echt verstandig. Van de gevallen waarbij de setting bekend is (in totaal rond de 46% van het aantal positieve uitslagen), wordt de besmetting waarschijnlijk veroorzaakt door overige familieleden/vrienden, dus van buiten het gezin.

2 respect 26-11-2020 09:08 op
Gezien het aandeel in de besmettingen binnen gezinnen en overige familie en vrienden, is dat nog maar de vraag.

5 respect 26-11-2020 09:05 op
@Ovb jammer, dat je zo kortzichtig oordeelt: "Ach ja dan is het niet zo erg toch." Want dat zeg ik helemaal niet. Ik geef hier feiten, geen waardeoordelen. Dat er ook mensen onder de 75 gestorven zijn zonder onderliggen lijden, klopt, maar dat is een minderheid. 90% van de mensen die overlijden, volgens het RIVM is ouder dan 70, ruim 80% ouder dan 75. Van de bij het RIVM bekende gevallen, had 66.5% onderliggende aandoeningen, 9.4% niet en bij de rest was het niet vermeld. Je kunt "dit soort" nuanceringen walgelijk vinden, maar ik op mijn beurt vindt het gebrek aan nuanceringen walgelijk.