NUjijStats voor RalfUtrecht

11,955

Respect

Respect/dag 6.33
Respect/reactie 5.74

2,084

Reacties

Reacties/dag 1.1
Meeste reacties op 1 dag 16
Gestart op 16-04-2019

Respect over tijd

Laatste 25 comments

7 respect 29-11-2022 20:23 op
Ik ben als kiezer het vertrouwen in “de politiek” helemaal niet verloren. En het is uitstekend dat het kabinet moties van de kamer negeert. Het kabinet heeft als bestuurder van het land een eigen verantwoordelijkheid. En als dat de Kamer niet aanstaat kan ze met een “motie van wantrouwen” het kabinet wegstemmen. Er is niets ondemocratisch aan de gang van zaken en een paar lessen staatsrecht zouden aan u goed besteed zijn. Maar het is hier op dit forum, net als in de Kamer, vaak een hoop getoeter voor de bühne maar veelal bitter weinig inhoudelijke niveau.

15 respect 29-11-2022 20:15 op
Mevrouw Helder heeft groot gelijk wanneer ze in dit geval gewoon vast houdt aan haar agenda. Alsof er iets erg gebeurd wanneer het debat op donderdag voortgezet wordt. Ik zou zelfs niet verrast zijn als sommige opositie partijen bewust de de boel hebben lopen rekken in het debat omdat ze wisten dat Helder die avond nog naar Qatar af wilde reizen. Een fink aantal kamerleden, zowel ter linker als ter rechter zijde doet er beter aan zelf eens goed in de spiegel te kijken. Als ik de inbreng van tal van leden zowel inhoudelijk vlak als op het niveau van communicatie en fatsoen beschouw zou het mij als minister ook de grootst mogelijke moeite kosten structureel respect op te kunnen brengen voor het parlement als geheel en vele leden daarvan als individu. En dat niet de schuld van het kabinet maar van de kamer zelf en ultimo ook van de kiezers. En dat is vanuit democratisch oogpunt op z’n zachtst gezegd erg zorgelijk te noemen.

10 respect 28-11-2022 20:53 op
Dat er tot zeker voorjaar 2023 geen gas door Nordstream kan stromen is een aardige wetenswaardigheid. Wat echt relevant is, is dat Europa gelukkig langzaam maar zeker zo wie zo elke vorm van handel met het land der demonen staakt. En of die pijpleiding functioneert of niet is dan verder niet erg boeiend meer. Of de sancties effect ressorteren of niet is daarbij voor mij overigens ook van ondergeschikt belang. Met een land dat zo diep misdadig is (er is momenteel geen enkel ander land op de aardbol die qua intens duivels gedrag ook maar de buurt komt van Rusland) is wat mij betreft iedere vorm van handel een no go.

12 respect 24-11-2022 18:50 op
Men krijgt daar gewoon waar men om gevraagd heeft. Er is in 2018 een verkiezing voor het presidentschap geweest, en de huidige machthebber had toen de voorkeur van de meerderheid. Alhoewel ik het treurig vind voor de minderheid die nu met die verknipte man opgescheept zit is dat gewoon wat het is. En men moet daar ook niet het wanbestuur die man verwijten, de schuld van de zorgelijke situatie die dat land doormaakt (en niet alleen ten aanzien van het monetaire beleid, maar ook op tal van andere vlakken) ligt bij de bevolking zelf. Namelijk bij hen die hun stem gaven aan die man.

54 respect 23-11-2022 21:52 op
Voila! En met handhaven dient dan ook “handhaven” bedoeld te worden en niet dat “deëscaleren”. Het feit dat rechts extremistische en semi terroristische groepen zoals ook nu weer in dit geval amper een strobreed in de weg gelegd wordt en vooral ook werd leidt tot deze situatie. Dergelijke, samenleving ondermijnende, acties zullen enkel in aantal en in excessiviteit toenemen door het gebrek aan repressieve handhaving.

6 respect 21-11-2022 17:38 op
Persoonlijk vind ik het vooral ontluisterend dat een omroep als (BNN)-VARA 15 jaar wegkeek. Een omroep die zich (naast VPRO) vooral wil (danwel wilde) profileren met het aan de kaak stellen van maatschappelijke misstanden en het opkomen voor mensen die als arbeider, loonslaaf of ZZP-er met beperkte rechten op de arbeidsmarkt in het gedrang komen. Practice what you preach is klaarblijkelijk ver te zoeken hier. De simulariteit met de situatie Arib in de 2e kamer dringt zich bij mij op. Ook daar een beeldmerk van een organisatie (PvdA) die klaarblijkelijk wat minder de daad bij het “sociaal maatschappelijke” woord voegde. En een organisatie die daar lange tijd van wegkeek en erger nog duikt als het manifest wordt. Persoonlijk vind ik het probleem bij die organisaties zorgelijker als het (wan)gedrag dat de personen als hun beeldmerk aan de dag konden leggen.

3 respect 19-11-2022 20:13 op
Dat meneer Infantino weinig zinnigs uitbraakt en hij tevens een organisatie met bedenkelijke signatuur vertegenwoordigd klopt. Maar dat de Europeanen beschaving en welvaart hebben “gebracht” niet. Er werd vooral welvaart voor henzelf “gehaald” en over de beschaving die ze brachten valt ook niet veel goeds te schrijven. Of vindt u het op commerciële basis mondiaal uitbouwen van slavernij, het introduceren van apartheid, en het op ongekende schaal roofbouw plegen op grondgebied ver buiten het Europees continent om onszelf te verrijken een prijzenswaardige vorm van beschaving? Gelukkig heeft een weldenkend deel van de Europese samenleving in gezien hoe fout het gedrag van de koloniale Europese naties was. Helaas niet iedereen is tot dat inzicht gekomen, zo blijkt wel uit uw post.

10 respect 19-11-2022 18:21 op
Als er een overval op een juwelen en goudtransport plaatsvindt lukt het (terecht) prima om de politie in “no time” de voortvluchtige daders met grote inzet te achtervolgen en ze in te rekenen. Het beschikbaar hebben van capaciteit is dus relatief en vooral een kwestie van keuze. Ook gaat het er bij mij nog niet geheel in waarom in deze gevallen altijd de ME uit moet rukken. De politie zou wat mij betreft sneller naar het wapen mogen grijpen als er niet geluisterd wordt. In toenemende mate is NL een land geworden waar de anarchie het voor het zeggen heeft gekregen. En tot mijn diepe teleurstelling komt het mij ook voor dat conservatieve en soms zelfs rechts radicale (zoals ook in dit geval) orde verstoorders weinig in de weg wordt gelegd (zie ook de boeren terroristische optredens) maar een groep milieuactivisten weten ze wel per omgaande in de boeien te sluiten. Die tendens vind ik zorgelijk en komt het beeld van een onpartijdige rechtshandhaving niet ten goede.

8 respect 18-11-2022 17:54 op
De keuze om überhaupt mensen ter dood te veroordelen is barbaars. En het doet er dan ook niet veel toe “uit welke naam” dat gebeurt. Treurig genoeg is het voltrekken van het zo geheten “capital punishment” niet voorbehouden aan een land als Iran, en ook niet enkel uit naam van de godsdienst die daar als staatsgodsdienst is ingesteld. Het als “barbaars” veroordelen van die strafmaat zie ik daarom ook graag niet alleen uitgedragen richting Iran maar naar elk land dat zich daar nog mee bezigt.

39 respect 16-11-2022 20:14 op
Het bericht an sich, dat de Russische economie krimpt is natuurlijk fantastisch nieuws. Gelet op wat de omvang van die economie vorig jaar was (amper de grootte van NL en België samen) was land met wel ca. 140milj. inwoners eigenlijk zo wie zo al een relatieve armoedzaaier. Maar gelet op het intrinsiek misdadige, sterker nog demonisch karakter van het land is het alleen maar toe te juichen dat dat de economie daar krimpt en eigenlijk mag dat, wat mij betreft, nog lange tijd doorgaan. Tegelijkertijd hoeven de cijfers van Russische (statistische) bureaus ook niet serieus genomen te worden (by default kan iets wat vanuit Rusland verspreid wordt als een leugen of misleiding beschouwd worden). De economische krimp is vast nog groter als wat ze naar buiten brengen, en dat is dan weer positief.

3 respect 16-11-2022 10:42 op
Nou, als ik naar een bioscoop ga dan boeit het mij echt niet of ik daar een paar euro extra voor moet betalen. Zolang het maar een goede film is en de bioscoop qua interieur en faciliteiten maar op niveau is. Bij een leuk avondje weg ga ik niet echt op de centen letten en al helemaal niet op een euro meer of minder (want over veel meer als dat zal het wel niet gaan).

32 respect 10-11-2022 21:43 op
Ik lees: “Dat Rusland inwoners van bezette gebieden uit Oekraïne heeft gedeporteerd, was waarschijnlijk een misdaad tegen de menselijkheid.” Ik taxeer het echter niet als “waarschijnlijk” maar gewoon als een gegeven. In mijn perceptie is het bestaan van de staat Rusland Rusland als zodanig vanwege de daden van haar regiemes door de eeuwen heen en zeker de afgelopen 100 jaar überhaupt als een misdaad tegen de menselijkheid. Er valt andere landen ook meer dan genoeg te verwijten nu en in het verleden, er is echter geen natie die zo structureel en ononderbroken haar eigen inwoners en die van tal van andere landen haar ronduit demonische karakter heeft opgelegd. Reagan betitelde de SovjetUnie destijds al als een “evil empire”. De statelijke opvolger Russische Federatie (voor het grootste deel van het territorium) kan die naam nog steeds dragen. Het diep gruwelijke karakter van wat het land dagdagelijks aan de dag legt kan inmiddels niemand meer zijn ontgaan.

3 respect 08-11-2022 19:53 op
Los van het feit dat het vanuit het werkgevers objectief volkomen onrealistisch is om een dergelijke looneis in te kunnen vullen.. Het is ook vanuit de werknemers positie volslagen ridicuul. En bovenal ook macro-economisch hoogst onwenselijk. De ruim 14% die het cpb presenteert is een soort van plafond niveau (met een soort van worse case scenario voor de consument waarbij iedereen een geheel nieuw contract moet afsluiten bij een energie leverancier) en is verre van generiek van toepassing op de gemiddelde consument en mensen in loondienst. En wat het cpb ook niet mee neemt zijn de compensatie maatregelen die de Rijksoverheid voor het gros van de inwoners treft. Een looneis vanuit de bonden voorafgaand aan de onderhandelingstafel van ca. 8% lijkt verdedigbaar en een uiteindelijk uitkomst van omstreeks de 6% (max) realistisch en te verwachten. Dat is ook het niveau waarop de meest recente CAO’s zijn afgesloten. En met dat zullen er velen zijn die er in koopkracht nog op vooruit gaan.

0 respect 07-11-2022 15:26 op
Lachwekkend gewoon om te denken dat na “nieuwe verkiezingen” de rust terug komt. Het is inderdaad tranentrekkend hoe deze coalitie niet in staat blijkt om tot vooruitgang in knellende vraagstukken te komen. Maar dat vindt ook z’n oorzaak in een uiterst gefragmenteerd en gepolariseerd parlement. En dat is, helaas, gewoon een representatie van de samenleving en hoe die begin 2021 haar stem uit bracht. Het is een illusie om te denken dat daar met nieuwe verkiezingen iets ten goede veranderd op dat vlak. Eerder zal de polarisatie en verdeeldheid verder toenemen. Die wetten en regels vinden hun oorsprong bij de samenleving (die niet zonder kan omdat ze zelf de verantwoordelijkheid niet op kan brengen zonder dat een hebbelijke maatschappij er op na te houden) en niet bij de overheid.

38 respect 04-11-2022 20:22 op
Ik ben principieel tegen elke vorm van “inkomensafhankelijke” regelingen anders dan wat er bij het betalen van belasting reeds is geregeld. Als er de behoefte is te nivelleren (ik heb die niet maar klaarblijkelijk leeft die wens in NL) dan moet je het aan de voorkant op een uniforme manier bij de belastingen doen. En niet daar bovenop via talloze regelingen die zelfstandig een inkomens toets kennen en daarmee een ongecontroleerde stapelingen van lasten veroorzaken voor mensen die al extra hebben bijgedragen aan de samenleving via de belastingen.

8 respect 03-11-2022 21:48 op
En gelijk hebben ze. Dat uitstellen, pappen en nathouden en “vrijwillig” gedoe moet maar eens afgelopen zijn. De problematiek is al erg lang bekend en die “vrijwillig” benadering gaat niet werken bij een beroepsgroep die zich al sedert 2019 keer op keer van openbare geweldpleging, intimidatie en puur terrorisme bedient om hun zin door te drukken. Het tegemoet komen aan dat gedrag heeft inmiddels al te lang geduurd.

0 respect 01-11-2022 08:08 op
Mevrouw is zelf weggelopen omdat ze waarschijnlijk benauwd was voor de uitkomsten van het onderzoek. Een “Partij van de Arbeid” die meent te moeten opkomen voor werknemers maar vervolgens wegkijkt wanneer er (reeds zeer lange tijd) signalen zijn dat een lid van haar fractie er een manier van leidinggeven op na houdt die op geen enkele wijze pas geeft. Dat is pas hypocriet. Mevrouw Arib kondigde een kleine maand geleden al haar vertrek aan maar wachtte uiteindelijk tot nu met uiteindelijk doen daarvan. Als u in de regels rondom de wachtgeldregeling voor kamerleden duikt en de geboortedatum van mevrouw Arib erbij pakt heeft u een plausibele aanleiding voor het waarom. En tot slot, ik heb niet veel op met Nijboer (ik vind het een populistische praatjesmaker die te veel op bezoek komt bij consumenten programma’s), maar hij zat in het presidium om het reilen en zijlen van de kamer in goede banen te leiden en niet om z’n fractiegenoot (onterecht) een hand boven het hoofd te houden. Dus zijn rol bij de stemming was verre van kwalijk en gewoon de juiste.

0 respect 31-10-2022 16:50 op
Precies, in de tijd dat die gebruikers hun eeuwige zeur berichtjes over “een link” typen hadden ze de info ook gewoon zelf kunnen vinden. Geen enkele noodzaak om dergelijke gemakzuchtige figuren met een link te faciliteren.

4 respect 31-10-2022 16:44 op
Dat is niet relevant ! Het zal NL (terecht) ook worst wanneer Rusland de NL ambassadeur op het matje roept omdat zogenaamd of werkelijk (wie zal het zeggen) de Britse inlichtingendiensten in Den Haag heimelijk Russische ambassade personeel hebben geprobeerd te recruteren. Als men in Moskou de tijd van de NL ambassadeur met dergelijke onzin verknoeit mogen ze dat in Den Haag ook doen. Wat mij betreft komt die ambassadeur niet meer aan slapen toe zo vaak wordt hij op het matje geroepen. En of dat de despotische 21ste eeuwse tsaar wel of niet worst is is verder niet boeiend.

13 respect 31-10-2022 16:39 op
Het is voor de bemanning van die schepen mogelijk erg spannend. Maar het lijkt mij kras dat Rusland die schepen die op internationale wateren en onder een niet Oekraïense vlag varen met raketten of het scheepskanon zal bestoken. Niet zozeer omdat ze enige compassie met die bemanningsleden of de afnemers van dat graan hebben (die Russen zijn barbaren en hebben geen enkel beschaafd moreel fundament). Maar het aanvallen van die schepen zou een oorlogsmisdaad zijn en een actie gericht tegen een land anders als Oekraïne (namelijk het land van de vlag waaronder het schip vaart) in internationale wateren. Die daad kunnen ze dan niet met misleiding op een ander z’n conto zetten. Het zou vergaande repercussies hebben op het internationale speelveld en bij het kleine aantal landen dat nu nog haar hoofd in het zand steek en zich neutraal opstelt vs Rusland

2 respect 26-10-2022 21:30 op
Geld is geen probleem. Alleen een zuinige Nederlander kan zo’n argument verzinnen. Beschikbaarheid en effectiviteit van de inzet van de wapensystemen en munitie is relevant. En het is verder niet de vraag of zo’n brug snel gerepareerd kan worden maar of hij in het kader van de militaire operatie van het offensief door de tegenstander “op tijd” gerepareerd kan worden. En dat hangt van meer af als alleen hoe moeilijk het technisch wel of niet is een paar pontons aan elkaar te koppelen.

19 respect 26-10-2022 20:58 op
En gelijk hebben ze. Al hun territorium, incl. De Krim, moet van Russische overheersing verlost worden. Minder als dat lijkt me inderdaad geen reden om tot wat voor gesprek dan ook over te gaan voor Oekraïne.

35 respect 26-10-2022 19:02 op
Het OM zal in het onderhavige dossier vast met deze eis het meest haalbare als strafeis gepresenteerd hebben. Persoonlijk denk ik dat het bij veel van deze zaken het er ook om gaat dat er klaarblijkelijk iets mis is in de bovenkamer van de verdachte. Ofwel een gebrekkige opvoeding danwel andere factoren hebben er toe geleid dat maatschappelijk normbesef dergelijke criminelen vreemd is. Of ter correctie dergelijke straffen (zoals nu geeist) helpen is een vraag. Een meer “corrigerende” strafoplegging waarbij de veroordeelde ook (aantoonbaar voor een gedragspsycholoog) verbetering in zijn/haar gedrag laat zien lijkt mij inmiddels meer dan passend. En om tot slot antwoord op de vraag bij de start van dit lijntje te geven: ik luisterde al niet naar haar muziek aangezien haar zang kwaliteiten nu niet echt bijzonder zijn. Eerder verre van. Maar mensen die dergelijke crimineel gedrag vertonen en daarna ook nog de boel bij elkaar liegen.. die boycot ik überhaupt volledig.

4 respect 20-10-2022 22:08 op
Voila, als er nu een de verpersoonlijking van hypocrisie en opportunisme was dan was (en denk ik ook nog “is”) dat Asscher wel. Als vice-premier gaf hij geen krimp wanneer er (terechte) kritische noten op z’n beleid waren. Nadat hij Samsom (naar goede PvdA traditie) een dolk in de rug had gestoken wist hij niet hoe snel hij van politieke mening moest veranderen over het beleid (opportunisme ten top). Drie jaar lang zagen we een man kritiek geven op van alles en nog wat waar hij zelf als minister en kabinetslid mede voor verantwoordelijkheid had gedragen. Het fanatisme om z’n handen in onschuld te wassen deed Pilatus erbij verbleken. En na de fouten met de toeslagen affaire (met zijn eigen ministerie SZW als hoofdschuldige [samen met Financiën]) meende hij werkelijk nog dat uitgerekend hij toch de beste lijsttrekker zou zijn voor de PvdA bij de verkiezingen. Alleen druk van binnenuit deed hem besluiten zich terug te trekken. Een echte leider en sociaal-democraat… nou nee, echt niet!

13 respect 18-10-2022 19:58 op
Nee, zulke “grapjes” mogen niet. En dat was altijd al zo. Dat u denkt dat het wel toegestaan zou moeten zijn toont aan hoe zeer u zelf ook de weg kwijt bent. Zeer goed dat deze dwaas acuut z’n baan kwijt raakte. Als werkgever is het in dienst hebben van een onverantwoordelijke joker wel het laatste waar je op zit te wachten als je een fatsoenlijke bedrijf probeert te runnen. Zo’n figuur ben je dan liever kwijt als rijk, want als je het gedoogt kan je wachten op nog meer ellende.