NUjijStats voor RatuAdil

33,999

Respect

Respect/dag 21.89
Respect/reactie 4.23

8,047

Reacties

Reacties/dag 5.18
Meeste reacties op 1 dag 118
Gestart op 19-03-2020

Respect over tijd

Laatste 25 comments

4 respect 30-11-2022 15:45 op
@Pafke "Niet benaderen ? Dat gaat in Nederland niet lukken...we zitten te dicht op elkaar. En dat is nou net het probleem. " Dat valt allemaal reuze mee. Het aantal wilde zwijnen is in Nederland veel hoger dan het aantal wolven en toch zullen de meeste Nederlanders nooit wilde zwijnen tegenkomen. Zelfde geldt voor reeën, dassen, bevers, adders en ga maar door. Als je niet actief op zoek gaat naar die enkele tientallen wolven die Nederland herbergt zal je ze ook niet tegenkomen. Oftewel simpelweg niet benaderen.

1 respect 30-11-2022 15:45 op
@Pafke "Niet benaderen ? Dat gaat in Nederland niet lukken...we zitten te dicht op elkaar. En dat is nou net het probleem. " Dat valt allemaal reuze mee. Het aantal wilde zwijnen is in Nederland veel hoger dan het aantal wolven en toch zullen de meeste Nederlanders nooit wilde zwijnen tegenkomen. Zelfde geldt voor reeën, dassen, bevers, adders en ga maar door. Als je niet actief op zoek gaat naar die enkele tientallen wolven die Nederland herbergt zal je ze ook niet tegenkomen. Oftewel simpelweg niet benaderen.

0 respect 30-11-2022 15:34 op
@Nelisvandebroek "Wellicht is het een idee om de natuurlijke vijand van de wolf, de Grizzly Beer, uit te zetten op de Hoge Veluwe." De grizzly beer is niet de natuurlijke vijand van de Europese wolf...

10 respect 30-11-2022 15:33 op
@JJvG "maar dan met een zender om de nek om te kijken of het werkt" Precies je zal moeten kijken of het werkt en dat weigeren de provincie Gelderland en Park Hoge Veluwe, ze willen de wolf pijn doen zonder te weten of dat pijn doen überhaupt zorg draagt voor het verjagen van de wolf. Oftewel niet acceptabel.

1 respect 30-11-2022 15:18 op
@Polleke47a "omdat dit dier het gedomesticeerd vee teveel schade toebrengt Park Hoge Veluwe is daar een goed voorbeeld van" Nou vertel hoeveel schade heeft deze wolf al toegebracht aan het gedomesticeerde vee op Park Hoge Veluwe? Hoeveel moeflons heeft deze wolf al doodgebeten?

0 respect 30-11-2022 15:06 op
@pollius "Onderzoek in Frankrijk door een gespecialiceerde historicus' U doelt op dat "historisch onderzoek" dat uitgaat van niet onderzochte doodsoorzaken? Waarbij elke andere historicus vraagtekens zet bij de gebruikte bronnen? Ook het onderscheid dat deze "historicus" maakt tussen gezonde en hondsdolle wolven is pertinent onzinnig, daar er destijds geen onderzoeksmogelijkheden waren om hondsdolheid vast te stellen. Al met al dus een waardeloze bron.

3 respect 30-11-2022 14:53 op
@Brt_S "Ik vraag me af of het beschieten met een paintball geweer een beproefde methode is om dieren mensenschuw te krijgen. Ik kan me eerder voorstellen dat een wolf door het beschieten niet zozeer schuw wordt, maar aggressief naar mensen." Dat is meteen ook het probleem dat de rechter heeft met deze wijze van verjagen, de provincie kan simpelweg niet aannemelijk maken dat het schieten met paintball geweren het beoogde effect zal gaan hebben. Ze doen dan ook maar gewoon wat.

3 respect 30-11-2022 14:51 op
@Verstandsgebruiker "Stikstof en het overleven van plantjes voorkomt dat onze jeugd straks ook een dak boven zijn hoofd kan hebben." De jeugd heeft alle belang bij een gezond milieu, een gezonde natuur, een gezonde biodiversiteit, een gezonde waterkwaliteit en daarmee een gezonde leefomgeving. "Een wolf zorgt ervoor dat je ernstig gevaar loopt als je nog in een natuurgebied wilt rondlopen of rondfietsen. " Totale onzin, de kans dat een wolf een mens aanvalt is zo goed als nihil. Als het al gaat om veiligheid in de natuur, dan zou ik me drukker maken om wilde zwijnen en insecten, die zijn namelijk vele malen gevaarlijker dan de wolf.

4 respect 30-11-2022 14:30 op
@Roelofs "Hoeveel wolven zijn er ook al weer in Nederland, en hoeveel honden?" Er zijn enkele tientallen wolven in Nederland en meer dan een paar honderd zullen het er nooit worden. Oftewel de kans dat je ooit door een wolf wordt gegrepen is en blijft nihil.

0 respect 30-11-2022 14:23 op
@steunpilaar "Het stompzinnige van deze uitspraak is dat over een acute noodsituatie eerst vergaderd moet worden" Er is geen acute noodsituatie.

6 respect 30-11-2022 14:21 op
@rmh "We moeten vastleggen wie de beslissing neemt om de "tamme" wolf te gedogen in de bossen. Dat als er straks een kind gepakt en verscheurd wordt (kwestie van tijd) deze mensen hierop aangesproken gaan worden." De mensen die u wil aanspreken zijn de verkeerden, de enige verantwoordelijke in het geheel zijn de mensen die dit wilde dier tam hebben gemaakt.

6 respect 30-11-2022 14:19 op
@Tipo "Ik ben bang dat er niks aan de wolf gedaan wordt. Komt kabinet maar al te goed uit om zo boeren" Het gaat hier om de wolf die leeft op en rondom het park de Hoge Veluwe, met boeren heeft die wolf niets te maken. Daarnaast is dit een uitspraak van de rechter en heeft het kabinet daar niets mee te maken. "Provincie Gelderland probeert tenminste wel wat aan het probleem te doen." Helemaal prima, echter ze moeten dat wel binnen de wet doen.

6 respect 30-11-2022 13:52 op
@Marinosco "Hier komt het verschil in arbeidsethos tussen Afrikaanse en Europese landen duidelijk tot uiting." Afrikaanse vluchtelingen mogen hier niet vanaf moment van binnenkomst werken. Alleen daarom gaat uw betoog dus al niet op.

4 respect 30-11-2022 13:44 op
@deBruin "En Amerika/Europa/Rusland vergelijken met ons overbevolkte postzegeltje is natuurlijk onzin, als je het dan toch over kul-argumenten hebt." Dan vergelijken we toch met Noordrijn-Westfalen, zelfde oppervlakte, zelfde inwoneraantal en ook geen problemen zoals de anti-wolf kliek wil laten doen blijken?

1 respect 30-11-2022 13:41 op
@KeizerNiro "en laat die EU regels ond nu net toestaan dat ze wel afgeschoten mogen worden" Dat klopt, echter daar is gelukkig wel het een en ander aan zeer strikte voorwaarden aan verbonden. Ik acht de kans extreem klein dat de bestuursrechter meegaat in een ontheffing voor het afschieten van deze wolf.

0 respect 30-11-2022 13:28 op
@O_P_ "Er zijn zat EU-regels waar we problemen door hebben. Denk aan stikstof" Ook zonder EU-regels zou de te grote hoeveelheid stikstof die wij uitstoten schadelijk zijn voor natuur, milieu, waterkwaliteit, biodiversiteit en onze leefomgeving. Dat wij schadelijke hoeveelheden stikstof uitstoten heeft met EU-regelgeving niets van doen.

0 respect 30-11-2022 13:26 op
@Barend "Een paar vragen voor wolvenknuffelaars: hoe komt het toch dat de wolf zo'n slechte reputatie heeft?" Geen idee hoe dat komt, daar de angst van de mensen die van de wolf af willen enkel gebaseerd is op irrationele gronden.

1 respect 30-11-2022 13:24 op
@Soapy "Vervolgens is het ook een Utopie om te demken dat we met deze bevolkingsgroei een leefbaar land dan kunnen hebben. Kunnen we beter die miljarden besteden aan her aanplant van Natuur waar de ruimte is. Zolang deze bevolkings aanwas (Kinderen&Immigratie)er is hier houd de natuur geen stand. Of hoe ziet U dat huisvesten voor U?" We wonen met bijna 18 miljoen mensen op minder dan 7% van het beschikbare landoppervlak. Het is niet het aantal mensen dat hier woont dat het probleem is. De ruimte die onze veestapel van meer dan 100 miljoen dieren inneemt is in deze veel problematischer.

4 respect 30-11-2022 13:23 op
@Wullem "Beter is om de wolf niet te beschermen. Aanpassing van de wet is noodzaak." Gelukkig zijn we naast nationale wetgeving die ons verplicht de wolf te beschermen ook onderhevig aan EU-regels en internationale verdragen die de wolf beschermen.

5 respect 30-11-2022 12:54 op
@Frans "Rechters toetsen toch aan de wet. Het lijkt tegenwoordig wel of ze overal een mening over hebben." Deze rechter toetst ook aan de wet. Het is verboden om een beschermde diersoort te mishandelen. Nu wil de provincie Gelderland een ontheffing voor dit verbod. Om tot een ontheffing van een verbod te komen moeten er grondige redenen toe zijn en mogen er geen minder schadelijke alternatieven voorhanden zijn. De provincie zal om deze ontheffing te krijgen dus enkele zaken moeten aantonen: 1) Het middel zorgt ervoor dat het doel behaald wordt. Oftewel de provincie moet bewijzen dat het beschieten met een paintball geweer ervoor zorgt dat de wolf schuw wordt. 2) De provincie moet bewijzen dat dit het minst schadelijke middel is om dit te bewerkstelligen. Tot op heden heeft de provincie beide niet gedaan.

3 respect 30-11-2022 12:47 op
@MackW "Dassen vallen helemaal geen mensen aan. Hoe komt u aan deze stelling?" Dagblad van het Noorden 15 juli 2020 "Een das schuw? Drentse vrouw gebeten: 'Het dier draaide z'n kop in mijn richting en zette de achtervolging in'" Metro 18 april 2018 "‘Erg kwade’ das kraakt kasteel in Schotland"

3 respect 30-11-2022 12:38 op
@Willemtwee "Daar gaat het niet om , mij gaat het om de prioriteit van een zaak , las net in de krant de Limburger dat twee geweldadige mensenhandelaren vermindering van straf kregen omdat hun zaak langer dan twee jaar op zich had laten wachten ." Bestuursrecht en strafrecht worden niet door dezelfde rechters behandeld, dat betreft twee totaal andere specialiteiten. Een bestuursrechter spreekt geen strafrecht en een strafrechter spreekt geen bestuursrecht.

3 respect 30-11-2022 12:22 op
@Vasco "Volgens mij wordt in het artikel keurig uitgelegd waarom het schadelijk kan zijn voor een wolf i.c.m. o.a. met de roedel etc." Daarnaast is het ook nog eens niet onschadelijk als het gaat om mensen die elkaar onderling beschieten met paintball balletjes, niet voor niets dragen die mensen beschermingsmiddelen.

0 respect 30-11-2022 12:17 op
@The_MB "Dus als ik het goed begrijp is het schieten met paintball balletjes op mensen onschadelijk, maar bij wolven niet." Mensen die op elkaar schieten met paintball balletjes dragen beschermende kleding om ongelukken te voorkomen. Het schieten met paintball balletjes is zonder die beschermende kleding verre van onschadelijk. Er vallen jaarlijks meer gewonden door paintball balletjes dan door wolven.

6 respect 30-11-2022 12:16 op
@Henk "Typisch voor "faunabescherming" om een klacht in te dienen zonder ander alternatief aan te bieden." De provincie Gelderland wil een ontheffing voor iets wat verboden is, daar zal de provincie goede redenen voor moeten aandragen, het is niet aan de faunabescherming om met alternatieven te komen. Het is aan de provincie om aan te tonen dat er geen passendere alternatieven zijn en dat hun actie ook tot het gewenste resultaat zal leiden. U draait de zaak om.