NUjijStats voor RmC

9,596

Respect

Respect/dag 10.05
Respect/reactie 4.83

1,987

Reacties

Reacties/dag 2.08
Meeste reacties op 1 dag 45
Gestart op 15-06-2019

Respect over tijd

Laatste 25 comments

3 respect 25-01-2022 10:34 op
Dat is uw mening en dat mag, we leven in een vrij land. Wel constateer ik de neiging, niet alleen bij u, om de vermeende daders de hand boven het hoofd te houden en als het ware de verhalen van de vermeende slachtoffers in twijfel te trekken. Dat vind ik opmerkelijk en ik vraag me dan altijd af waarom? Als de verhalen van de vermeende slachtoffers waar zijn, wil ieder redelijk denkend mens toch dat de daders gestraft worden? Het aantal meldingen/aangiftes niet van belang? Kom nu toch. Dan bent u of verregaand naïef of u begrijpt niet hoe dit werkt in deze gevallen. De afgelopen tijd diverse strafrecht advocaten voorbij zien komen in de media, die allen zeggen dat de hoeveelheid meldingen en aangiftes cruciaal zijn voor rechters om zich een goed beeld te kunnen vormen van de delicten, de patronen die de daders hanteren en om de meldingen/aangiftes op hun merites te kunnen beoordelen. Het maakt nogal een verschil of één slachtoffer iets beweert of tientallen slachtoffers iets beweren.

7 respect 25-01-2022 09:30 op
Mijn eer staat niet ter discussie hier, aangezien mijn geweten wel zuiver is. Gezien er tientallen meldingen liggen en meerdere aangiftes, lijkt mij de kans dat dit allemaal verzinsels zijn niet zo groot. Daarnaast is er sprake van een machtsverschil en leeftijdsverschil. De patronen zijn ook zichtbaar. Dit zal een rechter zeer zeker gaan meewegen. Bewijsvoering is altijd lastig wanneer er sprake is van één op één situaties. Dus, des te meer aangiftes en meldingen er komen, des te sterker de zaak wordt. Dat zal ik mijn kinderen ook uitleggen. Sterker nog, dat heb ik al gedaan. Ook uitgelegd dat er om die redenen een nieuwe zedenwet komt, die de positie van slachtoffers versterkt. En terecht. Het uitgangspunt dat iedereen onschuldig is totdat het tegendeel bewezen is, is essentieel. Maar in zedenzaken zien we te vaak dat dat in het nadeel van de slachtoffers uitvalt. Dat kan niet de bedoeling zijn. Uiteindelijk is het aan de rechter om alle omstandigheden, feiten en patronen te duiden.

14 respect 25-01-2022 08:24 op
Deze figuren zouden zichzelf eens in de spiegel moeten aankijken, en zichzelf moeten afvragen welk voorbeeld zij geven en zijn voor hun eigen kinderen, familie en anderen? Ook zouden ze zichzelf eens moeten afvragen welke impact dit heeft op hun slachtoffers voor de rest van hun leven. Wat zouden zij ervan vinden wanneer dit gebeurd zou zijn bij hun dochter, zus(je), vrouw? Want, blijkbaar is de eer van hun familie heel belangrijk, zolang het maar om hun eigen familie gaat. Blijkbaar is alles geoorloofd als het om andere families gaat. Het is te schandalig voor woorden. Naar ik mag hopen komt er nog veel meer aanvullend bewijs, zodat deze figuren langere tijd achter het gaas verdwijnen.

1 respect 24-01-2022 18:01 op
Dat is helaas wel het geval. Zojuist heb ik het artikel uit de Volkskrant al gedeeld. Hij wordt vooralsnog niet geplaatst. Het gaat om een contract met zeer brede clausules. De Volkskrant heeft zo’n contract in handen. Mogelijke slachtoffers voelen zich belemmerd om stappen te zetten. Zal het artikel nogmaals proberen te delen hieronder. Google anders even op “zwijgcontract the Voice Volkskrant”. Niet zomaar roepen dat iets onzin is zonder de feiten te checken.

3 respect 24-01-2022 17:42 op
Dat is ook het geval. De Volkskrant heeft een contract in handen. Heb zojuist het artikel gedeeld. Vooralsnog niet geplaatst. Het gaat om een zeer breed zwijgcontract. Slachtoffers voelen zich belemmerd stappen te zetten daardoor.

3 respect 24-01-2022 17:38 op
Nee, als werkgever heb je zorgplicht en ben je verantwoordelijk en aansprakelijk. Ook op het moment dat dit soort dingen gebeuren. Ala je dat niet leuk vindt, had je geen werkgever moeten worden. Dat is niet makkelijk, dat is onze wet.

6 respect 24-01-2022 17:36 op
Waaraan? Ook als ze geen virus hebben, is het opvallend dat er (blijkbaar) meer personen onder de 30 worden opgenomen, überhaupt. Wat begrijpt u daar niet aan?

6 respect 24-01-2022 17:27 op
Dat gaat men onderzoeken inderdaad maar laat onverlet dat er plotseling relatief veel mensen jonger dan 30 worden opgenomen. Los van Omikron, is dat opvallend.

3 respect 24-01-2022 17:22 op
Neen, blijkbaar hielden deze clausules meer in en vormen ze een belemmering. Zie een goed artikel in de Volkskrant. https://www.volkskrant.nl/nieu...

2 respect 24-01-2022 17:15 op
“Met Omikron”, niet “ondanks Omikron” opgenomen.

8 respect 24-01-2022 17:09 op
Wel opvallend dat men relatief veel opnames ziet van mensen onder de 30 met Omikron. Dit beeld heeft men eerder in het buitenland ook waargenomen. De vraag is wat de status is van deze patiënten wel/niet gevaccineerd, wel/niet geboosterd? De komende weken eens afwachten hoe die trend zich gaat ontwikkelen.

4 respect 24-01-2022 17:01 op
Inderdaad, dergelijke clausules en contacten houden een verkeerde cultuur in stand en werken fout gedrag in de hand. De Mol had direct en public moeten verklaren dat deze clausules komen te vervallen om het proces van melden etc. niet te frustreren.

1 respect 24-01-2022 16:58 op
Bent u zijn advocaat ofzo? Daar lijkt het namelijk op. De wijze waarop u voor hem in de bres springt is hoogst opmerkelijk namelijk.

2 respect 24-01-2022 16:54 op
Mijn argumenten passen niet in uw straatje. Dat is een ander verhaal. Waarom eigenlijk niet? Bent u betrokken? Onderdeel van iets? In plaats van de kant van de slachtoffers te kiezen, doet u het omgekeerde. Dat is op zijn minst nogal opmerkelijk. Welke argumenten heeft het daarvoor eigenlijk?

2 respect 24-01-2022 16:48 op
Een aantal zijn anoniem. Maar allemaal? Kom nu toch. Een aantal van hen zijn met naam en toenaam bekend. Het feit dat u mijn bijdrage negeert, zegt mij genoeg en geeft precies weer welke cultuur er moet veranderen.

7 respect 24-01-2022 16:38 op
Mijnheer de Mol, waarom gaat u niet in gesprek met de slachtoffers? Dat is prioriteit nummer één lijkt me. U was immers tot en met 2019 eindverantwoordelijke voor de gehele setting waarbinnen dit heeft kunnen plaatsvinden. Los van uw verantwoordelijkheid en verplichtingen als werkgever, heeft u ook gewoonweg een morele plicht om de slachtoffers maximaal te ondersteunen en hulp te bieden waar nodig. Daarnaast is uw zwager (ex-zwager) één van de daders, die u toch in het zadel heeft gehouden al die tijd. U heeft dus ook het nodige uit te leggen. Niet in de laatste plaats richting de (zijn) slachtoffers. Tijdens uw recente optreden bij BOOS heeft u al laten zien weinig empathisch te zijn en niet over bijster veel inzicht te beschikken, dit maakt het zeker niet beter. Belangrijke zaken eerst zou ik denken. Een gesprek met een Staatssecretaris is prima, maar dat zou onder aan uw lijstje moeten staan. Zomaar een reactie van iemand die de meeste programma’s van u niet kijkt.

9 respect 23-01-2022 18:08 op
Omdat te weinig mensen zich laten boosteren ;-)

10 respect 23-01-2022 18:06 op
Boostervaccinatie percentage <55%. Laat dus nogal te wensen over.

6 respect 23-01-2022 18:05 op
Dat zag ik al aankomen. Grondrechten zijn niet absoluut en kunnen in geval van de collectieve volksgezondheid worden ingeperkt. (terecht) Een vaccinatieplicht kan dus ook in NL worden ingevoerd, als daar voldoende politiek draagvlak voor is. Dat is op dit moment niet het geval, schat ik zo in.

13 respect 23-01-2022 15:41 op
Dat gaat wel wat ver, vindt u niet? Het is puur spreekwoordelijk taalgebruik om aan te geven dat hij het er moeilijk mee had. Hoe had hij het dan aan moeten pakken volgens u?

2 respect 23-01-2022 15:31 op
Er liggen toch ook aangiftes tegen hem voor aanranding? Dat is een zedenfeit hoor! Dus, het is echt wel serieus en gaat verder dan het versturen van een paar appjes.

7 respect 23-01-2022 12:09 op
Een echt onafhankelijk “loket” waar je je kunt melden zou het best zijn. Wat je nu nog wel eens ziet gebeuren bij arbodiensten, dat de onafhankelijkheid onder druk staat, zou hier niet moeten/mogen gebeuren. (wie betaalt, bepaalt) Blijkbaar is de drempel nog steeds te hoog voor slachtoffers om te gaan praten met iemand. Dat heeft deels te maken met angst en schaamte, maar ook met een gebrek aan vertrouwen in bestaande structuren. De praktijk wijst dus uit dat het onvoldoende goed geregeld is. Dat moet veranderen en snel ook.

1 respect 23-01-2022 11:46 op
De vergelijking met een bedrijfsarts gaat niet helemaal op. Zijn/haar functie is een andere. Dat gaat meer over verzuimbegeleiding en vraagstukken rondom arbeidsgeschiktheid/ongeschikt. Ze kunnen ook ingeschakeld worden op het vlak van welzijn/arbeidsomstandigheden etc. Maar, de onafhankelijkheid staat nog wel eens ter discussie bij arbo-artsen. Die ervaring heb ik zelf ook ooit eens gehad. Was ziek en had koorts. Mijn huisarts vond dat ik thuis moest blijven, terwijl de bedrijfsarts vond dat ik wel aan het werk kon. (later bleek dat de werkgever dat vond vanwege onderbezetting) Een externe vertrouwenspersoon is ook echt extern en zou ook echt onafhankelijk moeten zijn. Het feit dat de werkgever voor de kosten opdraait, is niet ideaal.

3 respect 16-11-2021 12:27 op
Heb hem standaard aanstaan. Af en toe een bericht mbt updates etc. Vooralsnog geen melding gehad. Heb er verder geen last van. Hij draait op de achtergrond en doet (hopelijk) zijn werk. Baat het niet, schaadt het niet denk ik dan maar.

4 respect 16-11-2021 08:58 op
Hulde! Dit is exact hetgeen ik probeer duidelijk te maken. Goed dat er nu iemand mee komt vanuit de zorg. Wellicht dat men het wel wil aannemen van iemand “uit het veld”.