NUjijStats voor RmC

16,445

Respect

Respect/dag 8.98
Respect/reactie 5.72

2,874

Reacties

Reacties/dag 1.57
Meeste reacties op 1 dag 45
Gestart op 15-06-2019

Respect over tijd

Laatste 25 comments

36 respect 30-11-2022 11:52 op
In ieder geval blij dat we nu “gender neutrale kinderschoentjes” hebben, die gebruikt kunnen worden voor het zetten van de schoen. Kunnen al die kinderen die daar jarenlang last van hebben gehad, eindelijk op verantwoorde wijze hun schoen zitten. Strooigoed is trouwens je reinste voedselverspilling. Afschaffen dus. Op naar de klimaatneutrale kerstboom. De diervriendelijke arrenslee. Oh ja, die elven zijn stigmatiserend. Stel voor deze ook te schrappen. Iets in mij zegt dat we met zijn allen behoorlijk aan het doorschieten zijn.

9 respect 29-11-2022 20:01 op
Als niet voetbalfan vind ik het dan wel weer hartverwarmend en best speciaal om al die mensen te zien op Ambon. Al die Nederlandse vlaggen en die blijdschap. De band blijft voortbestaan zo te zien.

4 respect 28-11-2022 20:52 op
Excuses is één. Erkenning is twee. Aansprakelijkheid is drie. Compensatie is vier. Als werkgever ben je gewoon aansprakelijk voor alle schade die ontstaan is, vanwege slecht werkgeverschap. Want daar hebben we het hier over. Het is natuurlijk raar dat ontslag op staande voet volgt, wanneer je iemand op je werk fysiek afrost, maar wanneer je iemand geestelijke beschadigd er simpelweg geen sancties volgen. Er is nog een lange weg te gaan en niet alleen bij de omroepen. Ook in het bedrijfsleven is veel mis. Helaas spreek ik uit ervaring. Ooit te maken gehad met een leidinggevende die zijn positie misbruikte, nadat ik hem aansprak op het feit dat hij op oneigenlijke gronden een andere collega eruit werkte. Met zijn (old boys) network kon hij zijn gang gaan, omdat hij gedekt werd door een aantal mensen binnen de organisatie. Had de waarheid aan mijn kant. Een gerechtelijke procedure afgedwongen. Had de waarheid aan mijn kant. Met een grote zak geld vertrokken.

10 respect 27-11-2022 09:51 op
Voor de goede orde, als er een branche is, die gouden tijden doormaakt(e) zijn het wel de supermarkten. Daar worden mega winsten gemaakt. De nettowinst van Ahold was in 2022 600 miljoen. Bij Jumbo 140 miljoen in 2021. Het resultaat van de Action lag op 828 miljoen Euro in 2021. En dan gaan we moeilijk doen over het salaris van een vakkenvuller en zijn leidinggevende? De afgelopen 20 jaar zijn de salarissen structureel achtergebleven bij de ontwikkeling van de economie. De winsten van bedrijven zijn in 20 jaar niet zo hoog geweest. Jarenlang zaten de salarissen op de nullijn of 2-3% max. Nu worden we geconfronteerd met torenhoge inflatie en wordt er opnieuw moeilijk gedaan over verhogingen van salarissen. Het valt op dat werkgevers altijd wel weer andere redenen aanvoeren waarom salarissen niet verhoogd kunnen worden. In België kennen ze een automatische prijscompensatie. Van een loonprijsspiraal is daar geen sprake. Typisch dat ze daar hier wel steeds mee komen.

4 respect 27-11-2022 08:18 op
Nou, in tweede instantie op aanwijzingen je eerdere verklaring aanpassen, om iets empathischer en geloofwaardiger over te komen. Dat is wat er gebeurd is. Kan dat nu niet bepaald oprechte, welgemeende en diepgevoelde excuses noemen, waaruit ook de nodige zelfreflectie blijkt. Dit is een man met een groot probleem, die in zichzelf is gaan geloven, meer dan 15 jaar lang 500.000 Euro heeft verdiend (belastinggeld) en zich nu laat bijstaan door een manager en een woordvoerder.

5 respect 26-11-2022 19:07 op
Als ervaringsdeskundige kan ik dit volledig beamen. Dit is hoe het werkt in de praktijk.

7 respect 26-11-2022 19:05 op
Heel juist. Zelf heb ik dit meegemaakt. Een leidinggevende wilde van mij af, omdat ik hem aansprak op het feit dat hij er iemand op oneigenlijke gronden had uitgewerkt. Vervolgens was ik de klos en ging hij mij het leven zuur maken. Op een gegeven moment kwam ik vanwege een griep thuis te zitten met koorts. (was nooit ziek) Na één dag werd de arbodienst ingeschakeld. Voor het eerst in (toen) 18 jaar bij de arbo arts moeten verschijnen. Hij verklaarde mij beter. Dit terwijl ik een verklaring had van mijn huisarts die het tegendeel uitwees. Tot overmaat van ramp lekte deze “arts” persoonlijke en vertrouwelijke informatie naar de werkvloer. Zo zie je maar weer, wie betaalt bepaalt. Heb een officiële klacht ingediend en de arts is formeel berispt.

3 respect 26-11-2022 15:59 op
U heeft er overduidelijk niet veel van begrepen. Enig inzicht in hoe dit soort mechanismes werken en welke factoren een rol spelen, ontbreekt volledig.

3 respect 26-11-2022 15:58 op
Nou, snap wat u wilt zeggen, maar hij was geen werknemer van BNNVARA. Hij wordt betaalt door een aparte B.V. zodat hij ruim boven de Balkenende norm kan verdienen.

8 respect 26-11-2022 15:51 op
Volgens mij liggen er meer dan 50 verklaringen van direct betrokkenen op tafel, die grensoverschrijdend gedrag bevestigen. Ook anderen bevestigen de verhalen. (de voormalige jakhalzen bijv.) Feit is dat er in een tijdsbestek van nog geen paar uur, twee verschillende verklaringen van MvN naar buiten kwamen, met onbegrijpelijke discrepanties. Het enige wat daaruit viel af te lezen was een totaal gebrek een empathie en zelfreflectie. Dat lijkt me gegeven de feitelijke situatie nu niet bepaald een voor de hand liggende reactie. Dat mensen zich vervolgens gaan afvragen hoe het kan dat iemand dit 15 jaar lang heeft kunnen doen tegen een vergoeding van 500.000 Euro per jaar (ons belastinggeld), is niet heel vreemd. Wat wel vreemd is, is het aantal mensen dat zijn gedrag bagatelliseert en vergoelijkt. Alsof de slachtoffers niet al genoeg te verduren hebben gehad.

10 respect 26-11-2022 15:48 op
Inderdaad, die man was zich blijkbaar van geen kwaad bewust. Dat zie je vaker bij mensen die in zichzelf zijn gaan geloven. Alsof ze de verlosser zelf zijn.

6 respect 26-11-2022 15:45 op
Volgens mij liggen er meer dan 50 verklaringen van direct betrokkenen op tafel, die grensoverschrijdend gedrag bevestigen. Ook anderen bevestigen de verhalen. (de voormalige jakhalzen bijv.) Feit is dat er in een tijdsbestek van nog geen paar uur, twee verschillende verklaringen van MvN naar buiten kwamen, met onbegrijpelijke discrepanties. Het enige wat daaruit viel af te lezen was een totaal gebrek een empathie en zelfreflectie. Dat lijkt me gegeven de feitelijke situatie nu niet bepaald een voor de hand liggende reactie. Dat mensen zich vervolgens gaan afvragen hoe het kan dat iemand dit 15 jaar lang heeft kunnen doen tegen een vergoeding van 500.000 Euro per jaar (ons belastinggeld), is niet heel vreemd. Wat wel vreemd is, is het aantal mensen dat zijn gedrag bagatelliseert en vergoelijkt. Alsof de slachtoffers niet al genoeg te verduren hebben gehad.

13 respect 26-11-2022 15:40 op
Volgens mij liggen er meer dan 50 verklaringen van direct betrokkenen op tafel, die grensoverschrijdend gedrag bevestigen. Ook anderen bevestigen de verhalen. (de voormalige jakhalzen bijv.) Feit is dat er in een tijdsbestek van nog geen paar uur, twee verschillende verklaringen van MvN naar buiten kwamen, met onbegrijpelijke discrepanties. Het enige wat daaruit viel af te lezen was een totaal gebrek een empathie en zelfreflectie. Dat lijkt me gegeven de feitelijke situatie nu niet bepaald een voor de hand liggende reactie. Dat mensen zich vervolgens gaan afvragen hoe het kan dat iemand dit 15 jaar lang heeft kunnen doen tegen een vergoeding van 500.000 Euro per jaar (ons belastinggeld), is niet heel vreemd. Wat wel vreemd is, is het aantal mensen dat zijn gedrag bagatelliseert en vergoelijkt. Alsof de slachtoffers niet al genoeg te verduren hebben gehad.

8 respect 26-11-2022 15:26 op
Waarheidsvinding is belangrijker dan links of rechts zijn. Verkeerd gedrag vindt overal in alle lagen, rangen en standen plaats. Links of rechts.

2 respect 25-11-2022 15:18 op
Eens. Dat gevoel en die ervaring heb ik ook. Bovendien, wat is er op tegen om de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen, door gewoon de toezichthouder de opdrachtgever te maken? Want, vergeet niet dat Klein bij BNNVARA zat en nu bij de NPO en Kunzeler bij de NPO zat en nu bij BNNVARA. Om die reden alleen al een andere opdrachtgever. Krijg je ook geen discussies over “wie betaalt bepaalt”.

4 respect 25-11-2022 11:34 op
MvN wordt helemaal niet aangeklaagd. Er komt een breed onafhankelijk onderzoek na het wel en wee rondom DWDD. Dat MvN daar een prominente rol speelde, valt volgens mij niet te ontkennen, na meer dan 50 verklaringen van betrokkenen.

2 respect 25-11-2022 11:17 op
Je vermijd de schijn van belangenverstrengeling. Daarnaast, wat is er precies op tegen om het een andere partij te laten doen?

3 respect 25-11-2022 11:05 op
Twee voormalige jakhalzen hebben al wel gereageerd. Daar was geen woord Spaans bij. Hun verhaal bevestigd gewoon wat het onderzoek van de VK uitwijst.

6 respect 25-11-2022 10:55 op
Het is en blijft niet goed dat de NPO opdrachtgever blijft van het onafhankelijke onderzoek. Alleen al om de schijn van belangenverstrengeling te vermijden, zou men gewoon de toezichthouder moeten vragen het opdrachtgeverschap op zich te nemen. Wie betaalt bepaalt gaat ook hier op. Temeer Klein bij BNNVARA zat en nu bij de NPO en Kunzeler bij de NPO zat en nu bij BNNVARA. Ook vind ik het raar dat iemand om wie het gaat een woordvoerder heeft om te communiceren. Kan het nog afstandelijker en gevoellozer. Maar goed, zal wel aan mij liggen. Daarnaast zijn er nog meer grote afwezigen. Wynia bijvoorbeeld en het bedrijf waar MvN in dienst is. En wat te denken van co-presentators, die er door de jaren heen geweest zijn. Één daarvan heeft aangegeven in haar Oudejaarsconference op de kwestie terug te komen. Hoezo?? Is dat om kijkers te trekken? Net als Marc Marie die vrijwel dagelijks aan tafel zat. Die reageert in een Podcast?? Hoe trek je zoveel mogelijk luisteraars.

5 respect 25-11-2022 08:28 op
Meer dan vijftig mensen hebben de verhalen bevestigd. Hoe groot acht u de kans dat er van deze verhalen niets waar zou zijn? Dit is natuurlijk gewoon praten tegen beter weten in. Bovendien, gebrek aan bewijs is niet hetzelfde als onschuldig. Maar, dat wist u al.

8 respect 25-11-2022 07:45 op
Dat mag u uiteraard vinden. Mijn punt is dat, kijkend naar dit specifieke voorbeeld, dit “positieve” commentaar overduidelijk gebruikt wordt om iets anders te ontkrachten. Het zou anders zijn indien hij alleen gezegd zou hebben dat hij andere ervaringen heeft. Dat heeft hij niet gedaan. Met toevoegingen als “moet nog maar zien wat er van waar is” trekt hij verhalen van betrokkenen in twijfel. Dat is laakbaar.

41 respect 24-11-2022 20:49 op
En dan zie je ook nog steeds reacties van andere BN-ere langskomen. Vandaag weer van A. van Duin. “Eerst zien wat waar is”. “Zo ken ik Mathijs helemaal niet”. “Ik heb dat daar allemaal nooit meegemaakt. Ik ken Matthijs alleen maar als een lieve en gezellig man." "Ik ken Matthijs goed, af en toe eet ik wel eens een pannenkoekje met hem". Doe dit nu niet Andre. Hiermee doe je de meer dan 50 mensen die dit allemaal bevestigen geen recht. Had dit ook niet van je verwacht. Hou je gewoon publiekelijk op de vlakte als BN-er en als goede kennis.

1 respect 24-11-2022 16:28 op
En dat is precies wat wij doen. Compleet negeren. Voordeel is ook dat het overal lekker rustig is. Zeker als NL moet spelen. Heerlijk.

2 respect 24-11-2022 15:59 op
Deze hele kwestie sterkt me alleen maar nog meer in mijn aversie tegen dit hele voetbalwereldje. Het is alles wat ik niet ben en waar ik niet voor sta. Het klopt van geen kant en deugt voor geen meter. Wat ze er ook van proberen te maken en draaien. Dus hou s.v.p. eens op met recht proberen te praten wat toch echt krom is.

1 respect 24-11-2022 09:00 op
Dit gaat niet over regels en gebruiken. Dit gaat over de universele rechten van de mens. Het woord universeel in dit kader is nogal belangrijk. Het impliceert dat deze rechten overal gelden, ongeacht regels, gebruiken, tradities en religieuze overtuigingen.