NUjijStats voor Sebasti

17,662

Respect

Respect/dag 8.43
Respect/reactie 14.89

1,186

Reacties

Reacties/dag 0.57
Meeste reacties op 1 dag 28
Gestart op 24-09-2018

Respect over tijd

Laatste 25 comments

5 respect 20-11-2022 10:12 op
Het is onbegrijpelijk om nog steeds te zien hoeveel er wordt ontkend in allerlei varianten: Er is niks aan de hand, we hebben al zoveel gedaan (?), andere landen moeten eerst iets doen, er moeten minder mensen komen en de rest heeft geen zin. Het is creatief wat we weten te bedenken om maar passief te blijven. Tegelijkertijd wijzen China, Rusland, India en andere landen, allemaal naar rijke landen zoals Nederland om te zeggen: "Kijk, zelfs zij doen het niet, ook al hebben ze alle middelen om het wel te doen. Zij hebben die middelen eveneens verkregen door fossiele brandstof te verbruiken, iets wat wij niet meer mogen doen. Zij zijn de veroorzakers van 80% van de uitstoot die nu in de lucht zit. Als zij de oorzaak zijn en de middelen hebben, maar niets doen, waarom zouden wij het dan wel doen?" Uiteindelijk leiden alle gesprekken over wie wat moet gaan doen naar dezelfde conclusie: De enige hoop om catastrofale gevolgen te voorkomen is dat iedereen proportioneel hun steen bijdraagt.

5 respect 09-11-2022 21:37 op
Ik lees veel reacties van mensen die geen vluchtelingen meer willen toelaten. Echter, Europa is gebaseerd op eenheid, democratie en grondrechten. Nu deze onder een ongekende bedreiging komen te staan, moeten we meer dan ooit opkomen voor onze waarden. Medeleven, solidariteit, respect voor hulpbehoevenden en minderheden en toepassing van de rechtsstaat zijn essentieel. Het Vluchtelingenverdrag van Genève en andere internationale overeenkomsten verplichten de Europese regeringen duidelijk om vluchtelingen te respecteren en te beschermen. Schending van dergelijke verbintenissen ondermijnt het internationaal recht en het respect voor een op regels gebaseerde wereldorde. Als families die worden bedreigd door oorlog en onderdrukking niet worden beschermd, zullen de kernwaarden in het hart van de Europese beschaving worden aangetast. Mensenrechten zijn niet als een jas die je aandoet wanneer je er zin in hebt, en ophangt wanneer het je niet uitkomt. Ze gelden altijd en voor iedereen.

1 respect 06-11-2022 10:00 op
Waar zie je in mijn lijst dat punt staan? En waarom negeer je de lijst die er wel staat?

35 respect 06-11-2022 09:35 op
Na de verkiezingen van 2020 en gefaalde pogingen van Donald Trump en Republikeinen om deze omver te werpen, begonnen de Republikeinse wetgevers aan een ingrijpende aanval op de Amerikaanse Democratie om deze in hun voordeel te wijzigen. In 47 staten zijn er meer dan 361 wetsvoorstellen ingediend die de toegang tot stemmen zouden beperken, waarvan de meeste gericht zijn op: - Het beperken van stemmen per post - Het verkorten van de periode voor vroegtijdig stemmen - Het elimineren van automatische kiezersregistratie - Het gebruik van stembussen aan banden leggen - Het gebruik van “drive-thru” stemmen elimineren - Meer mogelijkheden voor partijdige wetgevers om de verkiezingsresultaten te verwerpen. Er is een ongekende aanval gaande van de Republikeinen op de integriteit van de Amerikaanse Democratie. “If conservatives become convinced that they can not win democratically, they will not abandon conservatism. They will reject democracy.” - David Frum

4 respect 01-11-2022 18:23 op
Neem een blik door de reacties op dit artikel. Klopt wat ik zeg niet? Zeggen mensen niet "we hebben al zoveel gedaan", of "andere landen moeten eerst iets doen", of "er moeten minder mensen komen!!"? Ik zie, met een vluchtige blik, al snel tientallen van dit soort opmerkingen. Je wil het heel graag niet over de inhoud hebben, of niet soms?

1 respect 01-11-2022 18:20 op
Als je naar de opmerkingen kijkt bij dit artikel, heb ik dan ongelijk betreffende mijn opmerking "De hoeveelheid reageerders dat liever de kop in het zand steekt is schrikbarend”? Nee. En dat ziet u, en iedereen hier, ook. Ik zeg niet dat iedereen "tegen actie is", ik zeg dat de mensen die tegen actie zijn eerder op de hand van oligarchen en de fossiele industrie zijn. Dat is heel wat anders. Er zijn genoeg mensen in Nederland, en elders in de wereld, die wel degelijk actie willen ondernemen. Maar de huidige klimaatplannen van het kabinet zijn niet toereikend. Daar gaat het artikel over en dat komt omdat er nog (te)veel mensen in Nederland niet de ernst van de situatie inzien. Daarom mijn opmerking.

14 respect 01-11-2022 18:15 op
Het is onbegrijpelijk om nog steeds te zien hoeveel er wordt ontkend in allerlei varianten: Er is niks aan de hand, we hebben al zoveel gedaan (?), andere landen moeten eerst iets doen, er moeten minder mensen komen en de rest heeft geen zin. Het is creatief wat we weten te bedenken om maar passief te blijven. Feit is: Iedereen treft blaam en moet zijn steentje bijdragen om het tij te keren. Noord-Amerika en de EU moeten hun verantwoordelijkheid voor hun historische emissies erkennen. Wij aten het grootste deel van het koolstofbudget op en ontwikkelden ons op een manier die nu verboden is voor miljarden mensen ter wereld. In ruil voor dit geluk hebben we de plicht om de opkomende economieën te helpen bij hun verduurzaming en klimaatadaptatie. Uiteindelijk leiden alle klimaatgesprekken over wie verantwoordelijk is naar dezelfde conclusie: De enige hoop om catastrofale gevolgen te voorkomen is dat vrijwel elk land zo snel mogelijk duurzaam wordt, ongeacht hun geschiedenis of rivaliteit.

13 respect 01-11-2022 18:11 op
De hoeveelheid reageerders dat liever de kop in het zand steekt is schrikbarend. De klimaatcrisis is geen mening, maar een vaststaand feit. We vernietigen de biodiversiteit op een schaal ongeëvenaard sinds de meteorietinslag die de dinosauriërs funest werd 66 miljoen jaar geleden. De mensheid heeft nu al ~70% van de bossen in de wereld aangetast of vernietigd. In de oceanen heeft de menselijke visserij ~85% van de commerciële visbestanden uitgeput. Op het land zijn ~75% van alle diersoorten significant aangetast door menselijk handelen. Decennia lang heeft de olie-industrie voor verdeeldheid gezorgd, op dezelfde manier als hoe de tabak-industrie dat jarenlang heeft gedaan met wetenschappelijk onderzoek. Als je nog steeds tegen actie bent, geloof je eerder in oligarchen en populisten die hun winst niet af willen staan dan wetenschappers die hun leven bezig zijn geweest om de wereld beter te begrijpen en te verbeteren.

11 respect 27-10-2022 14:34 op
Het is onbegrijpelijk om nog steeds te zien hoeveel er wordt ontkend in allerlei varianten: Er is niks aan de hand, we hebben al zoveel gedaan (?), andere landen moeten eerst iets doen, er moeten minder mensen komen en de rest heeft geen zin. Het is creatief wat we weten te bedenken om maar passief te blijven. Feit is: Iedereen treft blaam en moet zijn steentje bijdragen om het tij te keren. Noord-Amerika en de EU moeten hun verantwoordelijkheid voor hun historische emissies erkennen. Wij aten het grootste deel van het koolstofbudget op en ontwikkelden ons op een manier die nu verboden is voor miljarden mensen ter wereld. In ruil voor dit geluk hebben we de plicht om de opkomende economieën te helpen bij hun verduurzaming en klimaatadaptatie. Uiteindelijk leiden alle klimaatgesprekken over wie verantwoordelijk is naar dezelfde conclusie: De enige hoop om catastrofale gevolgen te voorkomen is dat vrijwel elk land zo snel mogelijk duurzaam wordt, ongeacht hun geschiedenis of rivaliteit.

39 respect 18-10-2022 22:02 op
Na de verkiezingen van 2020 en gefaalde pogingen van Donald Trump en Republikeinen om deze omver te werpen, begonnen de Republikeinse wetgevers aan een ingrijpende aanval op de Amerikaanse Democratie om deze in hun voordeel te wijzigen. In 47 staten zijn er meer dan 361 wetsvoorstellen ingediend die de toegang tot stemmen zouden beperken, waarvan de meeste gericht zijn op: - Het beperken van stemmen per post - Het verkorten van de periode voor vroegtijdig stemmen - Het elimineren van automatische kiezersregistratie - Het gebruik van stembussen aan banden leggen - Het gebruik van “drive-thru” stemmen elimineren - Meer mogelijkheden voor partijdige wetgevers om de verkiezingsresultaten te verwerpen. Er is een ongekende aanval gaande van de Republikeinen op de integriteit van de Amerikaanse Democratie. “If conservatives become convinced that they can not win democratically, they will not abandon conservatism. They will reject democracy.” - David Frum

6 respect 05-10-2022 22:38 op
Op alle artikelen over plannen van Nederland om klimaatverandering te matigen wordt vaak gereageerd met: “Nederland sluit een paar kolencentrales, maar China opent er 600. Wat doet het er dus toe wat Nederland doet?” 1) Ja, China stoot veel uit. Maar in China wonen dan ook 1.4 miljard mensen, in vergelijking met de 17 miljoen mensen in Nederland. Daarnaast stoten zij per inwoner minder uit dan wij, met nog in acht nemend dat veel van hun uitstoot wordt gecreëerd om producten te fabriceren die wij hier in Nederland vervolgens kopen. 2) China heeft aangegeven om in 2060 klimaatneutraal te zijn en zet er hard op in om dit te bereiken. Het % duurzame energie is al 2x zo hoog als bij ons en ze investeren honderden miljarden om dit te verhogen. Uiteindelijk leiden alle klimaatgesprekken over wie verantwoordelijk is naar dezelfde conclusie: De enige hoop om catastrofale gevolgen te voorkomen is dat vrijwel elk land zo snel mogelijk duurzaam wordt, ongeacht hun geschiedenis of rivaliteit

6 respect 05-10-2022 22:37 op
Vanwege de gekoppelde uitstoot die met welvaart gepaard gaat. Dat is, helaas, momenteel nog een feit. Ik vind dat iedereen hetzelfde welvaartsniveau als wij mogen hebben. Daarom luister ik naar klimaatexperts en economen die dat willen oplossen, zodat een verhoging in welvaart niet automatisch een verhoging in uitstoot betekend.

9 respect 05-10-2022 22:32 op
Tegelijkertijd wijzen China, Rusland, India en andere landen, allemaal naar rijke landen zoals Nederland om te zeggen: "Kijk, zelfs zij doen het niet, ook al hebben ze alle middelen om het wel te doen. Zij hebben die middelen eveneens verkregen door fossiele brandstof te verbruiken, iets wat ons nu wordt ontnomen. Zij zijn de veroorzakers van 80% van de uitstoot die nu in de lucht zit. Als zij de oorzaak zijn en de middelen hebben, maar niets doen, waarom zouden wij het dan wel doen?"

22 respect 05-10-2022 22:27 op
Minstens net zo zorgelijk als deze feitelijke constatering zijn de zelfbenoemde pseudo-wetenschappers die zonder enig vorm van autoriteit op menig fora pretenderen het beter te weten. De menselijke invloed op klimaatverandering is dusdanig bewezen, dat er maar een kans van 1/3.500.000 bestaat dat de huidige opwarming niet door de mens komt, maar door natuurlijke variatie. De menselijke oorzaak van klimaatverandering wordt door geen enkele wetenschappelijke instantie met nationale of internationale reputatie betwist. Er is al lang geen debat meer hierover, net zo min als dat er een debat is over de temperatuur waarbij water kookt. Dat dit nog steeds ontkent wordt door delen van het stemgerechtigde volk is niet alleen beangstigend, maar onderhand eerder dramatisch voor onze toekomst als mens. "Het idee dat uw onwetendheid even valide is als mijn kennis, is een van de grotere problemen van de democratie" - Isaac Asimov

29 respect 05-10-2022 22:26 op
Veel mensen erkennen nog steeds niet de gevolgen van klimaatverandering op het welzijn van onze planeet en ons bestaan. We vernietigen de biodiversiteit op een schaal ongeëvenaard sinds de meteorietinslag die de dinosauriërs funest werd 66 miljoen jaar geleden. De mensheid heeft nu al ~70% van de bossen in de wereld aangetast of vernietigd. In de oceanen heeft de menselijke visserij ~85% van de commerciële visbestanden uitgeput. Op het land zijn ~75% van alle diersoorten significant aangetast door menselijk handelen. Het veelal conservatieve IPCC zegt dat het leven op aarde zoals wij dat kennen tegen 2050 onontkoombaar is veranderd door klimaatverstoring: Grote tekorten aan veilig drinkwater, ondervoeding, extreem weer, versneld ​uitsterven van soorten en enorme groepen klimaatvluchtelingen. Kinderen die nu geboren worden, hebben hier als ze dertig zijn volop mee te maken. Ten opzichte van de klimaatcrisis is elke andere crisis slechts een relatief kleine crisis.

20 respect 05-10-2022 22:25 op
De hoeveelheid reageerders dat liever de kop in het zand steekt is schrikbarend. De klimaatcrisis is geen mening, maar een vaststaand feit. Het veelal conservatieve IPCC zegt dat het leven op aarde zoals wij dat kennen tegen 2050 onontkoombaar is veranderd door klimaatverstoring: Grote tekorten aan veilig drinkwater, ondervoeding, extreem weer, versneld ​uitsterven van soorten en enorme groepen klimaatvluchtelingen. Kinderen die nu geboren worden, hebben hier als ze dertig zijn volop mee te maken. Doorrekening van het PBL laat zien dat de uitstoot acht keer zo snel zou moeten dalen als landen nu van plan zijn. We liggen daarmee op koers voor ongeveer 2,7 graden opwarming, zegt VN-milieuprogramma UNEP. Dat is áls deze doelen worden waargemaakt, want in werkelijkheid stijgt de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen zelfs. Als dat doorzet, zal de opwarming nog hoger uitpakken. Ten opzichte van de klimaatcrisis is elke andere crisis slechts een relatief kleine crisis.

4 respect 04-10-2022 19:06 op
Een zeer verontrustende ontwikkeling, gezien Elon Musk, de "Free Speech Absolutist", een lange geschiedenis heeft van verzet tegen spraak dat hem niet bevalt. Als het gaat om de meningen van anderen, met name zijn medewerkers en kritische journalisten, was hij absoluut geen "Free Speech Absolutist". In plaats van vrijheid van meningsuiting te verdedigen, heeft hij geprobeerd ze de mond te snoeren met rechtszaken, ontslagen, of zelfs het inhuren van privédetectives. Ten tweede is een megalomane miljardair aan de macht bij één van de grootste social media platforms juist het tegenovergestelde van wat je wil hebben bij grote tech bedrijven. Ten derde is "vrijheid van meningsuiting" iets compleet anders dan moderatie, wat Twitter en praktisch elk ander platform aanbied. We weten dat platformen die geen moderatie toepassen heel snel transformeren in beerputten. Elke keer. Al met al is dit juist geen goede ontwikkeling voor de algemene vrijheid van meningsuiting.

473 respect 02-10-2022 18:56 op
Volgens de folklore is Zwarte Piet zo verkleurd door het roet van de schoorsteen. Als dat zo is, waarom is er dan een sterke esthetische gelijkenis tussen Zwarte Piet en de archetypische Amerikaanse blackface? Zijn kroeshaar, dikke lippen, en grote oorbellen, hebben niets te maken met “het roet van de schoorsteen”, maar alles met een racistische karikatuur van zwarte mensen. Als volwassenen moeten we niet blind zijn voor wat zo overduidelijk is, simpelweg omdat we niet durven toe te geven dat we jarenlang van een traditie hebben genoten die als racistisch wordt ervaren. Door de cognitieve dissonantie die dan ontstaat is het comfortabeler om het probleem te negeren door jezelf wijs te maken dat het wel meevalt en dat de ander zich niet zo moet aanstellen. Het veranderen van Zwarte Piet naar een roetveeg Piet verandert niets aan de essentie van het sinterklaasfeest. De mensen die dat wel vinden, geven daarmee duidelijk aan wat de essentie van het sinterklaasfeest voor hen is.

3 respect 30-09-2022 17:57 op
Een gedeelte van de bevolking ziet weinig in investeringen in klimaatbeleid, omdat dit te duur zouden zijn. Men vergeet hierbij enkele belangrijke zaken: 1) Klimaatverandering kent nu al enorme kosten, dat in de toekomst alleen nog maar zal stijgen. De consensus onder economen is dat klimaatverandering in 2050 tussen de ~11% en ~18.1% van ons globale BNP zal kosten. 2) Het matigen van klimaatverandering door op 1.5°C te blijven zou deze kosten kunnen limiteren tot ~4.2% van het globale BNP. Dit verschil gaat om tientallen biljoenen dollars, een veelvoud van wat het kost om klimaatverandering te matigen. 3) Veel gevolgen van klimaatverandering zijn moeilijk om te kwantificeren, zoals het verlies van mensenlevens, het verlies van biodiversiteit, massale immigratie en meer. Deze kosten zijn dus ook niet meegenomen bij bovenstaande punten. "Wanneer de laatste boom wordt gekapt, de laatste vis wordt gegeten en de laatste rivier wordt vervuild, zul je beseffen dat je geen geld kunt eten."

2 respect 30-09-2022 17:54 op
Je moet zowel klimaatverandering matigen als investeringen doen in klimaatadaptatie. En je vergeet nu enkele belangrijke zaken: 1) Klimaatverandering kent nu al enorme kosten, dat in de toekomst alleen nog maar zal stijgen. De consensus onder economen is dat klimaatverandering in 2050 tussen de ~11% en ~18.1% van ons globale BNP zal kosten. 2) Het matigen van klimaatverandering door op 1.5°C te blijven zou deze kosten kunnen limiteren tot ~4.2% van het globale BNP. Dit verschil gaat om tientallen biljoenen dollars, een veelvoud van wat het kost om klimaatverandering te matigen. 3) Veel gevolgen van klimaatverandering zijn moeilijk om te kwantificeren, zoals het verlies van mensenlevens, het verlies van biodiversiteit, massale immigratie en meer. Deze kosten zijn dus ook niet meegenomen bij bovenstaande punten. "Wanneer de laatste boom wordt gekapt, de laatste vis wordt gegeten en de laatste rivier wordt vervuild, zul je beseffen dat je geen geld kunt eten."

5 respect 30-09-2022 17:50 op
Deze economische verandering lijkt sterk op de economische verandering in de 19e eeuw rond slavernij. Slavernij was economisch goed voor de gelukkigen en de voordelen (lage prijzen) sijpelden door naar anderen. Maar het woog niet op tegen de maatschappelijke kosten en als we nu terugkijken op de afschaffing van slavernij vinden wij dat dat het juiste was om te doen. Evenzo zullen de groene deals over de hele wereld de toekomstige economische voordelen voor de zeer welvarenden schaden en, voor een korte periode, de economische prijzen verhogen. Wij betalen op dit moment een prijs voor producten dat niet in verhouding staat tot wat het de wereld daadwerkelijk kost. Wij betalen voor transport, materiaal, arbeid, maar niet voor de kosten op de wereld, zoals vervuiling, klimaatverandering, en meer. Wat deze groene deal brengt zal opwegen tegen de (tijdelijke) economische kosten en in de toekomst zullen we terugkijken en denken dat dit het juiste was om te doen.

4 respect 30-09-2022 17:47 op
De hoeveelheid reageerders dat liever de kop in het zand steekt is schrikbarend. De klimaatcrisis is geen mening, maar een vaststaand feit. Het veelal conservatieve IPCC zegt dat het leven op aarde zoals wij dat kennen tegen 2050 onontkoombaar is veranderd door klimaatverstoring: Grote tekorten aan veilig drinkwater, ondervoeding, extreem weer, versneld ​uitsterven van soorten en enorme groepen klimaatvluchtelingen. Kinderen die nu geboren worden, hebben hier als ze dertig zijn volop mee te maken. Doorrekening van het PBL laat zien dat de uitstoot acht keer zo snel zou moeten dalen als landen nu van plan zijn. We liggen daarmee op koers voor ongeveer 2,7 graden opwarming, zegt VN-milieuprogramma UNEP. Dat is áls deze doelen worden waargemaakt, want in werkelijkheid stijgt de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen zelfs. Als dat doorzet, zal de opwarming nog hoger uitpakken. Ten opzichte van de klimaatcrisis is elke andere crisis, zoals corona, slechts een relatief kleine crisis.

8 respect 26-09-2022 16:02 op
Een zeer zorgelijke ontwikkeling. De aantrekkingskracht van extreem-rechts is toegenomen door de toenemende publieke onvrede over de status quo, maar wat opvalt aan het succes van het extreem-rechts is hoeveel ervan gebaseerd is op fantasie. Burgers wordt verteld dat de oorzaak en de schuld van hun misère bij de migranten, de EU, de gendergelijkheid, de bakfiets mensen of de vegetariërs ligt. Echter, dit soort partijen zullen niet de terechte economische zorgen van mensen wegnemen. In tegendeel, op economisch gebied heeft Jan Modaal nog nooit van rechts beleid geprofiteerd. Dit beeld zien we wereldwijd terug - in landen zoals Brazilië, Hongarije, en Polen, waarbij de democratie van binnenuit wordt uitgehold door nationaal-conservatieve identiteitspolitiek. Daarbij negeren ze experts en wetenschappers en ondermijnen ze het (internationaal) recht. In tegenstelling tot wat ze beloven, heeft extreem-rechtse politiek nog nooit de samenleving naar een betere plek gebracht.

15 respect 26-09-2022 09:18 op
De aantrekkingskracht van extreem-rechts is toegenomen met toenemende publieke onvrede over de status quo. In het Westen voelen veel mensen zich achtergelaten door een groeiende ongelijkheid. Sommigen voelen zich ongemakkelijk bij samenlevingen die etnisch, religieus en raciaal diverser zijn geworden. Er is een toenemend gevoel dat regeringen de publieke zorgen negeren. Men is op zoek naar een sterke, autocratische leider die opkomt voor de rechten van hun land, hoewel het er vaak op neerkomt dat het vooral de persoonlijke belangen betreft van de betreffende leider. Wat opvalt aan het succes van het extreem-rechts is hoeveel ervan gebaseerd is op fantasie. Werkelijke pogingen om deze spanningen op te lossen en een strategie te hebben om de groeiende ongelijkheid te bestrijden, bestaan niet. Ze negeren conclusies van de wetenschap en focussen hun aandacht op fantoomproblemen, zaken die vooral "vervelend" aanvoelen, maar in werkelijkheid de samenleving niet naar een betere plek brengt.

1 respect 22-09-2022 20:07 op
Dit klopt niet. Onpartijdig betekent niet ‘kleurloos’, voor- en tegenargumenten precies afgemeten, ‘hij zegt – zij zegt’-berichtgeving' (pg.7 van rapport ombudsman). Onbevooroordeelde journalistiek is niet doen alsof beide kanten even geldig zijn. Onbevooroordeelde journalistiek is het rapporteren van de feiten, zelfs als die feiten inhouden dat één kant ondubbelzinnig ongelijk heeft. "If someone says that it is raining and another person says that it is not, a journalist's job is not to quote them both, but it is to stick their head out the window and check which one is true."