NUjijStats voor TonDel

10,757

Respect

Respect/dag 6.29
Respect/reactie 5.45

1,975

Reacties

Reacties/dag 1.16
Meeste reacties op 1 dag 26
Gestart op 15-10-2019

Respect over tijd

Laatste 25 comments

3 respect 01-03-2022 10:01 op
R Dries De USA is de veroorzaker en doet allang mee. In februari 2014 steunden de VS de omverwerping van de pro-Russische leider van Oekraïne, Viktor Janoelovitsj, nadat hij een lening van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) had afgewezen met voorwaarden die nadelig waren voor Oekraïne. De VS hebben sindsdien uitgebreide militaire steun en training verstrekt aan de Oekraïense strijdkrachten, die de bevolking van Oost-Oekraïne, die zich na de staatsgreep van 2014 had willen afscheiden, hebben gebrutaliseerd. De VS hebben uitgebreide sancties tegen Rusland ingesteld, wat neerkomt op een oorlogsdaad. Rusland is de afgelopen acht jaar herhaaldelijk geprovoceerd. Bidens bewering dat de Russische invasie niet was uitgelokt, wordt verder ondermijnd door het feit dat Oekraïne de oorlog versnelde door de afgescheiden oostelijke provincies aan te vallen in strijd met de vredesakkoorden van Minsk.

4 respect 24-02-2022 09:43 op
MichelM Ja, de VS zijn altijd de goeden en hebben nooit soortgelijke gedachten gehad... zie Vietnam, zie Cuba, zie de Filippijnen, zie Hawaii, zie Puerto Rico, zie Panama, zie Honduras, zie Nicaragua, zie Mexico, zie Haïti, zie Dominicaanse Republiek, zie Rusland, zie Honduras, zie Egypte, zie Laos, zie Cambodja, zie Bolivia, zie Angola, zie El Salvador, zie Colombia, zie Joegoslavië, zie Jemen, zie Grenada, zie Irak, zie Libië, zie Syrië, zie Afghanistan, zie... Je hebt het belang niet begrepen van het feit dat de VS de grootste oorlogsstoker ter wereld is en dus het echte kwaad...

24 respect 24-02-2022 09:05 op
De huidige spanningen hebben een lange geschiedenis, beginnend met het einde van de Koude Oorlog en voortgezet met de uitbreiding van de NAVO naar het oosten. In deze ontwikkeling heeft de EU geen eigen gemeenschappelijk standpunt gevonden, maar zich laten inzetten voor Amerikaanse belangen. Bovenal wil Poetin het westerse plan dwarsbomen om van Oekraïne te maken wat hij een “nationalistisch anti-Rusland” noemt. Vanaf 1997 werd de oostwaartse uitbreiding van de NAVO doorgevoerd, hoewel het Westen Gorbatsjov in 1990 had beloofd dat dit niet zou gebeuren. De uitbreiding van de NAVO is de meest gewichtige fout geworden in het beleid van de VS sinds het einde van de Koude Oorlog. Eind 2013 steunden Europeanen en Amerikanen de Euromaidan-protesten die leidden tot de omverwerping van president Viktor Janoekovitsj. Zijn verkiezing in 2010 beantwoordde aan democratische normen, wat ook werd bevestigd door de verkiezingswaarnemers van de OESO. De VS wordt nog de ondergang van NL.

12 respect 23-02-2022 22:14 op
Jkrm De regimewisseling in Oekraïne kwam in 2014 tot stand met een ongrondwettelijke staatsgreep tegen de gekozen regering van Janoekovitsj - orkestreert door de CIA. U zou moeten proberen de oorzaak van de hele zaak wat beter te bestuderen en niet alleen maar akkoord gaan met een VS-conform standpunt.

16 respect 23-02-2022 22:08 op
De regimewisseling in Oekraïne kwam in 2014 tot stand met een ongrondwettelijke staatsgreep tegen de gekozen regering van Janoekovitsj - orkestreert door de CIA. De huidige regering kwam aan de macht door verkiezingen met uitsluiting van de Donbas. Heeft daarom niet het recht om namens heel Oekraïne te spreken. De verkiezingscampagne van Zelenskyy werd aantoonbaar gefinancierd door de oligarch Kolomojskyj, die op zijn beurt een innige vijand is van de voorganger van Zelenskyj, de oligarch Poroshenko. Radio Free Europe onthulde dat Zelenskyy in 2017/2018 maar liefst 14 keer(!) naar de voormalige verblijfplaats van Kolomoyskyy in ballingschap in Genève (Wikipedia) vloog. De Pandora-papieren onthulden ook dat Selenskyi verschillende offshore-rekeningen heeft in belastingparadijzen. Voor jou is deze man misschien een onberispelijke democraat, voor mij is hij gewoon een ingehuurde handlanger, terwijl de verkiezingen in Oekraïne een politieke strijd zijn tussen Oekraïense oligarchen.

38 respect 23-02-2022 21:46 op
Poetins toespraak was het puntje op de i van de eis om rekening te houden met de veiligheidsbehoeften van Rusland. Maar ook als ik de overtreding van het volkenrecht veroordeel, in plaats van Rusland alleen maar te veroordelen, zou er kritischer moeten worden gekeken naar de rol van de VS, de NAVO en de EU. Want het is een feit dat de grootste oorlogsstoker ter wereld de VS is en was. Kijk maar naar het voorbeeld van Irak. Hier werd een land aangevallen en vernietigd door de VS met dodelijke leugens. Of wat dacht je van Kosovo. Hier hebben de VS en de NAVO eenvoudigweg bepaald wie onafhankelijk mag zijn of wie over de hele wereld "oorlogsbases" heeft opgezet, enz. Ik zou graag willen weten hoe de VS zouden reageren als Rusland kernwapens in Mexico zou stationeren? Men zou moeten proberen de oorzaak van de hele zaak wat beter te bestuderen en niet alleen maar akkoord gaan met een VS-conform en eenzijdig bashen.

4 respect 23-02-2022 19:24 op
Wij plagen de "beer" zo lang en jarenlang totdat de kruik barst. Dan hardop schreeuwen:de Russen willen een imperium opbouwen en verontwaardigd zijn door de onverwachte Russische invasie. Niet alleen in Rusland ook wij, de VS en China zijn blind als het gaat om onze eigen ideologie. We helpen het Russische en Oekraïense volk niet op deze manier, we leiden af, spelen op en hebben geen actieve herinnering aan onze rol in de geschiedenis , ons aandeel in honger naar energie en materiaal, ons aandeel in wapenhandel en twijfelachtige deals wereldwijd, met de meest wrede regimes, zonder protest (Vietnam was de uitzondering). De hypocrisie van de mensenrechten in de VS en Europa werden om maar enkele voorbeelden te noemen, realiteit in Afghanistan, Libië en Irak. Samenwerken met de soms onbeminde beer zou minder doden opleveren dan onze morele vinger opsteken.

5 respect 22-02-2022 21:14 op
Wilco S. De VS probeert al langer dan 30 jaar een wig te drijven tussen Europa en Rusland, omdat een economisch sterk Europa samen met de middelen van Rusland hen zou veroordelen tot het spelen van de tweede viool. Er zou aan de ene kant nauwelijks een autocraat zijn en aan de andere kant zou het niet mogelijk zijn om de wereld te chanteren met de reservevaluta van $ en controle op bankclearing. De VS zou waarschijnlijk uiteenvallen zoals de noodlijdende USSR dat ooit deed en zou voor zijn eigen problemen moeten zorgen. De Midden-Amerikaanse landen zouden vrij zijn en de Oost-Europese landen zouden allemaal trots behoren tot het hopelijk vreedzame Europa. Dromen?

13 respect 22-02-2022 20:50 op
Het is waar dat Poetin het internationaal recht aan zijn laars lapt en in de context van Oekraïne is Rusland onbetwist de enige agressor In de mondiale context zijn de vs/navo echter duidelijk de belangrijkste agressor. De VS gaat het op geen enkele manier voor het welzijn van de Oekraïners, maar alleen voor hun imperialisme, hun neokolonialisme, voor het afzuigen van de hulpbronnen van andere volkeren / om hun eigen imperialistische economie te beschermen ..... Als ik Rus was, zou ik de VS niet direct aan mijn grenzen willen (wat de agressie van Poetin tegen Oekraïne niet legitimeert, zodat mensen me goed begrijpen) ..... Ik denk dat Oekraïne afstand moet doen van het NAVO-lidmaatschap en Sebastopol als Rusland in ruil daarvoor zijn nationale integriteit garandeert, met de terugkeer van de Donbass (met gedeeltelijke autonomie) naar Oekraïne.....

2 respect 22-02-2022 14:18 op
Osibisa Het conflict wordt niet gedreven door etnische conflicten of haat, maar door politieke beslissingen en bevelen uit Moskou en Kiev, maar ook uit Washington.

13 respect 22-02-2022 13:54 op
De rol van de VS/EU in de huidige escalatie, in Maidan 2014, moet kritisch worden bekeken. De jaren van niet-uitvoering van het akkoord van Minsk en het volledig negeren van feiten, bijvoorbeeld dat bijv. kinderen in de Donbass die door voortdurende beschietingen praktisch in kelders en bunkers opgroeien en van hun vrijheid en veiligheid worden beroofd, zijn voor mij reden genoeg om de media-aandacht kritisch ter discussie te stellen. Het escalerende conflict en de sancties tegen Rusland is geen winstgevende zaak. Er zijn geen winnaars en de pure nucleaire dreiging en humanitaire catastrofe maken het hoe dan ook een patstelling, ongeacht de territoriale integriteit van Oekraïne. Ik geef weinig om de grens van Oekraïne en/of Rusland. Maar ik wil geen nucleaire twist en economische neergang vanwege afvallige in Rusland geboren "Oekraïners", alleen maar omdat Oekraïne niet wil "toegeven". Ik walg van dit westerse verhaal dat de Russen "inlijven".

3 respect 22-02-2022 13:26 op
Het is allemaal gewoon triest. De normale, fatsoenlijke mensen die gewoon hun leven in vrede willen leven, lijden. Machtsmisbruikers willen dat niet. Deze oostelijke provincies willen weg uit Oekraïne. Oekraïne heeft alle aspiraties voor onafhankelijkheid onderdrukt. Als het aan de mensen ligt, zouden er nog een paar landen meer in Europa zijn. Er werd ook niet gestemd over de ontbinding van Joegoslavië. Dat werd met wapens geregeld en het Westen ging daarin mee. Rusland doet hetzelfde als het Westen. Het Westen, d.w.z. de VS Amerikanen, namen Kosovo weg van Servië, het Westen nam Israël weg van de Palestijnen. Waarom zou dat oké zijn en als Oekraïne deze oostelijke provincies niet wegneemt? Hebben de Amerikanen zoveel macht dat we allemaal slaven zijn van de Amerikanen? De voormalige eigenaren van Noord-Amerika zouden waarschijnlijk geen bezwaar hebben tegen een terugkeer en het verdwijnen van de veelal blanke bezetters.

4 respect 22-02-2022 11:51 op
In het conflict zijn tot dusver meer dan 13.000 mensen omgekomen, maar dode en gewonde burgers werden de afgelopen jaren zeldzaam. Waarnemers constateerden in de afgelopen week dagelijks dramatische toename schendingen van de wapenstilstand. De EU, onder leiding van de VS, is er niet in geslaagd een samenwerkingsverband met Rusland tot stand te brengen. Natuurlijk heeft Rusland enorme democratische tekorten. Geen wonder na de tijd van de tsaren en 70 jaar communisme. Poetin heeft in ieder geval meerdere malen contact gezocht en is altijd afgewezen. Wat absoluut niet werkt: dat unilaterale allianties zoals de NAVO of zelfs individuele staten zoals de VS (ziet Rusland als aartsvijand) optreden als mondiale rechters. Zoiets zou in ieder geval alleen aan de VN zijn. Het is moeilijk te geloven dat wij Europeanen (die de wereld ongevraagd de les blijven lezen) niet in staat zijn conflicten langs taalkundige, religieuze en historische breuklijnen op te lossen zoals beschaafde mensen.

5 respect 21-02-2022 09:18 op
Als het niet om mensenlevens en ellende ging, zou het ronduit grappig zijn om deze oorlogsretoriek van buitenaf te bekijken. Naar mijn bescheiden mening doen de VS er alles aan om Poetin snel tot een oorlog met Oekraïne te dwingen. De Amerikaanse wapenindustrie is in het achterschip geraakt. China is al een maatje te groot voor de VS. Van IS is bijna niets meer over. Dus blijft Rusland over. Het is de vraag of de CIA in staat zal zijn om op tijd een valse vlag aanval op Russische troepen op Russische bodem te plegen. Veel tijd is er niet meer omdat de Russische tanks afhankelijk zijn van de bevroren wintergrond om te kunnen manoeuvreren. Anders zinken ze in de modder. En in maart is de grond al aan het ontdooien. Duitsland kan niet eens beslissen of Nord Stream 2 zal gaan leveren of dat de Amerikanen het reserveren als drukmiddel. Europa moet eindelijk volwassen worden en opkomen voor zijn eigen belangen en vrede in plaats van uitgespeeld te worden door de grote mogendheden.

0 respect 21-02-2022 08:22 op
Een oplossing na acht jaar oorlog komt niet van de ene op de andere dag. Nu is Rusland aan boord als ondertekenaar van de Minsk-akkoorden. Het is niet zeker dat Moskou opnieuw betrokken wil raken bij een nieuwe overeenkomst, omdat het Kremlin beweert slechts een bemiddelaar te zijn en geen partij bij het conflict. De weg naar het doel is de oplossing. Rusland wil geen uitbreiding van de NAVO, het Westen wil een ontmanteling van de Russische posities rond Oekraïne. Dit vereist politieke wil en vertrouwen. Dit kan bijvoorbeeld worden opgebouwd door geverifieerde stappen om te de-escaleren, bijvoorbeeld door troepen terug te trekken. Als de Russische president echt nog een oorlog wilde beginnen, zou hij zijn volk daarop moeten voorbereiden. Dat heeft hij nog niet gedaan. Een oorlog zou ook niet populair zijn in Rusland, het zou veel kosten en waarschijnlijk het verlangen naar een plaats aan de onderhandelingstafel begraven.

4 respect 20-02-2022 15:46 op
Dutchy De VS hebben al veel gedaan en meestal veel schade aangericht en ellende achtergelaten. Slechts drie voorbeelden: in 1989 vond de Amerikaanse invasie van Panama volledig onterecht plaats. In 2001 viel het Amerikaanse leger Afghanistan binnen, hoewel er geen Afghanen betrokken waren bij de aanslagen van 9/11. Nu dreigt een hongersnood en de VS neemt de rechtmatige Afghaanse tegoeden in beslag en wil daarmee de nabestaanden van de 9/11 aanslagen troosten. In 2003 presenteerde Collin Powell nep "bewijs" aan de wereldgemeenschap in de VN-Veiligheidsraad om de Amerikaanse bezetting van Irak te rechtvaardigen. De gevolgen waren en zijn nog steeds catastrofaal. Het is nog volstrekt onduidelijk wat de bedoelingen van de VS met Oekraïne zijn.

2 respect 20-02-2022 15:38 op
Thendareus Goed mogelijk dat de burgers van Oekraïne over 10 jaar schoon genoeg hebben van het Westen en niets meer willen weten van de Navo.

2 respect 20-02-2022 15:27 op
Er zijn momenteel tekenen dat het conflict verder escaleert. De gevechten in de Donbass zijn weer opgelaaid. Ook de schendingen van het staakt-het-vuren in Lugansk (LPR) zijn niet gestopt. De LPR-missie in het Joint Centre for Control and Coordination (JCCC) meldde dat op 19 februari in totaal 49 schendingen van het staakt-het-vuren door de Oekraïense strijdkrachten waren geregistreerd. Er werden zware wapens gebruikt en de aanslagen waren gericht op 27 woonwijken. Sommige veiligheidsexperts vragen zich af of de Russische regering daadwerkelijk een oorlog plant. Zij zien de Russische inzet als een middel om druk uit te oefenen, bijvoorbeeld om de staten van de NAVO-alliantie te bewegen voorstellen om veiligheidsovereenkomsten te accepteren. Een oplossing is zo eenvoudig: een belofte om Oekraïne de komende tien jaar niet in de NAVO op te nemen en het akkoord van Minsk te respecteren!

1 respect 20-02-2022 12:15 op
G6789 Uiterlijk in 2008 sloeg het Westen met de toespraak van Bush waarin hij Georgië en Oekraïne een directe weg naar de NAVO beloofde, de deur dicht naar Rusland en werd het Oekraïense volk met een mogelijke toetreding tot de Navo (en EU) gelokt en misleid. De destabilisatie van de economische betrekkingen tussen Europa en Rusland opent de weg voor nieuwe klanten. Hoeveel miljarden heeft het Westen in Oekraïne geïnvesteerd en waarom? Omdat de inwoners van Oekraïne zo aardig zijn, omdat deze aardige mensen moesten worden bevrijd uit de greep van Rusland en naar vrijheid moesten worden geleid? Of waren het gewoon economische en strategische doelen voor de VS?

11 respect 20-02-2022 11:52 op
De Russische Federatie wordt uitermate geprikkeld. Oekraïne is gewend aan winterse Russische militaire oefeningen aan de grens en heeft er geen angst voor. Angst hebben zij door de uitspraken van de VS over een sinds maanden aanstaande invasie incl. Kiev door de Russen. We weten hoe geloofwaardig de ontdekkingen en waarneming van de Amerikaanse geheime diensten zijn sinds de gebeurtenissen in de Golf van Tonkin, de kindermoord in Koeweit en de massavernietigingswapens van Irak. In Boekarest 2008 herhaalde Poetin zijn verzet al: "Het opduiken van een machtig militair blok aan onze grenzen … is een directe bedreiging voor de veiligheid van ons land." Hoe reageert de Nato anno 2022? Ze 'staan toe' dat President Zelenskyj op tv aan de wereld verkondigt: "Wij willen in de NATO!" Van zulke woorden gaat geen de-escalerende werking uit. Ik betwijfel dat het zijn idee was om dit te doen. Het past bij de economische en strategische doelen van de VS.

4 respect 19-02-2022 20:25 op
sjemenou Een resolutie in de VN-Algemene Vergadering die pleit voor een strenge vervolging van organisaties die het nazisme verheerlijken werd goedgekeurd met een overweldigende meerderheid, op de onthoudingen van de EU-lidstaten na, en met twee tegenstemmen van de VS en Oekraïne. Al het geblaat van de EU en de VS ten spijt hebben de Oekraieners sinds de onafhankelijkheid nog geen dag een regering gehad die voor hun welvaart ijverde. Zoals altijd zijn de kaarten snel verdeeld: wij zijn de goeden - de anderen zijn verantwoordelijk voor de agressie. Ik hoor alleen oorlogsretoriek uit het westen, vooral uit de VS. Het is ook interessant dat de bevolking van Oost-Oekraïne naar Rusland vlucht, recht in de armen van de agressor en steeds weer sancties, sancties - waar zijn de sancties voor de aanvallen op Libië en Irak? het westen is ordinair hypocriet en leugenachtig.

11 respect 19-02-2022 18:37 op
De voorspellers van de steeds weer naderende invasie door Rusland zitten qua intellectuele onderbouw op het niveau van de Getuigen van Jehovah en Scientology. Wat Rusland vraagt komt in feite neer op twee zaken, een garantie dat Oekraïne geen lid wordt van de NAVO en een terugkeer naar de Minsk-akkoorden. Oekraiens-nationalistische extreemrechtse doodseskaders laten openlijk hun plannen kennen als de opstandige regio terug in hun handen zou vallen. Zij beschouwen de opstandelingen daar als landverraders die enkel de dood verdienen. Die extreemrechtse krachten zijn al sinds 2004 de echte stoottroepen waar de regering in Kiev, de EU en de VS gretig van gebruik maken. Het zijn de acties van een nationaal leger tegen een veel slechter bewapende opstand, die enkel kan steunen op logistieke steun van extreemrechtse huurlingen uit Rusland.

0 respect 19-02-2022 12:29 op
Er is veel gebeurd sinds 1994, vooral in 2014. Rusland verlangt dat Oekraïne de akkoorden van Minsk respecteert.

3 respect 19-02-2022 12:26 op
Daarmee komen we niet verder. De Russische Federatie verlangt dat Oekraïne de accoorden van Minsk respecteert.

1 respect 19-02-2022 12:12 op
Dutchy Als het op buitenlands beleid aankomt, zijn Democratische en Republikeinse presidenten bijna niet te onderscheiden! Hoe kan Biden nog steeds vertrouwen op een inlichtingendienst die George W. Bush flagrante verkeerde informatie over de biowapens van Irak 'voedde'? Als er zoiets als een "gewapende wereldpolitie" nodig is - dan onder het opperbevel van de VN. Voor individuele naties, hoe "great" ze ook zijn, is er geen plaats in deze functie, evenmin als eenzijdige allianties zoals de NAVO. Je hoeft deze structuren niet te ontbinden, je kunt ze integreren in een toekomstige VN-wereldpolitiemacht - waarin natuurlijk geen vetorecht van de "sterksten" meer is. Geachte meneer de president: In tegenstelling tot u, heb ik niet de illusie dat de wereld "verenigd" moet worden naar de zin van de USA, maar kan het alleen ECHT verenigd worden op een democratische manier.