NUjijStats voor Vanbrakel

17,975

Respect

Respect/dag 8.49
Respect/reactie 2.42

7,430

Reacties

Reacties/dag 3.51
Meeste reacties op 1 dag 52
Gestart op 01-09-2018

Respect over tijd

Laatste 25 comments

0 respect 16-10-2022 18:24 op
Blockhaus, verder op heb ik je een hele leeslijst gestuurd van bekende politici en economen die je precies kunnen uitleggen hoe het zit. Een beetje kennis op doen kan nooit kwaad en misschien kan je het dan ook volgen. Kennis verruimt je geest. Probeer het eens.

1 respect 16-10-2022 17:47 op
penked, wij hebben als EU nog 1000 miljard aan sjoemel hypotheken uit staan. Die zijn nu even in zuidelijke banken geparkeerd maar vergis je niet. Ook wij dragen goed bij aan het verkopen van sjoemel hypotheken die bij lange na niet zijn terug betaald.

1 respect 16-10-2022 17:43 op
Sjaakvanomdehoek, ik heb invloedrijke mensen die hier veel meer over weten dan jij of ik, precies hetzelfde horen zeggen en dat baart mij zorgen.

1 respect 16-10-2022 17:42 op
Het zou onze regering of DNB sieren als zij eens openkaart zouden spelen en dat IMF de EU als geheel ziet en sinds vorig financiele crisis de hele EU is een bail out van het IMF zit. Wij vinden onszelf arm geworden maar IMF vergelijkt ons met Griekenland en andere arme EU landen en heeft geen enkele sympathie voor ons. Wij zijn onderdeel van EU dus zijn mede verantwoordelijk voor terug betalen van de baill out die IMF ons begin van deze eeuw gaf.

0 respect 16-10-2022 16:06 op
Harry, beschrijf eens "de ambtenaar". Wat maakt een "ambtenaar"?

3 respect 16-10-2022 15:06 op
Peter, helemaal met je eens. Mooi gezegd. Ik zou er aan toe willen voegen dat wij eigenlijk allemaal schuldig zijn. Wij keken massaal weg en terwijl de overheid een hele groep vermangelde, deden wij met zijn allen niets. Wij zijn door onze onverschilligheid mede schuldig.

3 respect 16-10-2022 15:03 op
Momi, dit is het trieste resultaat van een hyper polarisatie en de xenofobie die in NL heerst. Zelfs links valt over elkaar heen om te laten zien dat zij niet slap zijn. Iedereen is daardoor de burger uit het oog verloren. Men moet meer en meer tegen elkaar opgefokt worden en iedereen die niet in jouw groep zit is verdacht en/of fout. Helaas is dit het trieste verhaal. Ouders die vernietigd zijn, gezinnen die uit elkaar zijn gevallen, kinderen die al zo snel uit huis werden gehaald dat zij amper hun biologische ouders kennen om over de enorme financiele drama maar te zwijgen en waarom? Omdat de politiek/maatschappij elkaar in alle opzichten polariseerde en opfokt.

0 respect 16-10-2022 14:50 op
James, formuleer jouw geval nu eens als een praktijk voorbeeld. Iemand heeft een baan bij de belasting, is tevens kostwinnaar thuis, betaalde de hyptheek, het eten voor gezin met partner en een paar kinderen. Nu ziet diegene dat een aantal alleenstaande vrouwen (en sommigen getrouwd) met buitenlandse naam die toeslag aanvroegen eruit geplukt worden. Die persoon gaat naar zijn/haar leidinggevende en toont dit. Leidinggevende zegt dat dat beleid van boven af is en dat als er zelfs maar een komma of punt fout staat in hun aanvraag en zij een buitenlandse naam hebben da tzij fraudeur zijn. Dit is door de regering en kabinet besloten is na de Bulgarenfraude. Dat mag zeker niet nog een keer voorkomen. Vervolgens gaat die persoon terug naar zijn computer en kan wat precies doen, denk je?

5 respect 16-10-2022 14:41 op
Mario, je weet toch dat docenten, politie, brandweer, defensie allemaal ambtenaren zijn. Besef dat je nu afgeeft op de mensen die jou in nood moeten redden. Misschien een idee om iet genuanceerde om te gaan met een paraplu begrip. Ambtenaar betekent niets anders dan in dienst van de overheid en dat zijn heel veel verschillende takken van spoort.

2 respect 16-10-2022 13:42 op
Harry, je weet dat docenten, politieagenten, brandweermannen, defensie zoals mariniers en nog vele andere ook allemaal ambtenaar zijn? Ik zeg het maar even. Al die mensen die jou in nood komen redden met gevaar voor eigen leven, zijn ambtenaar.

2 respect 16-10-2022 13:36 op
Karin, artikel 1 van de grondwet is "Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan." Lees vooral goed de eerste zin "Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. " Het betreft iedereen die zich in NL bevind. Behandelt de overheid asielzoekers/vluchtelingen die zich in NL bevinden het zelfde als u en ik? Behandel (praat) jij asielzoekers/vluchtelingen als dat je anderen zou behandelen? Hou jij je aan de grondwet? Waarom zouden politieke partijen zich eraan moeten houden. Zij zijn onze volksvertegenwoordigers. Als jij je er niet aan houdt waarom zouden onze volksvertegenwoordigers zich eraan houden. Note wel, dat onze grondwet jou ook beschermt tegen machtsmisbruik van de overheid.

2 respect 16-10-2022 12:50 op
Mattie, artikel 1 van de grondwet "Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan." Als er nu iets overduidelijk niet gebeurt is dan is het wel dat door ethnisch profileren men gelijk behandeld is. Daar is de grondwet willens en wetens geschonden.

3 respect 16-10-2022 12:47 op
Heleentje, wat probeer je nu te insinueren? Begrijp jij het principe nog niet. Als de grondwet op een punt overschreden wordt dan is de hele grondwet niet mee iets waarachter jij of iemand anders kan schuilen. Stel dat er morgen gezegd wordt: alle vrouwen moeten vanaf het einde van het jaar maar met iemand getrouwd zijn die financieel verantwoordelijk voor ze is ander krijg je als vrouw enorme boetes, halen wij jouw kinderen, baan en huis weg. En gezien de grondwet al in geschonden kan onze rechtssysteem er geen beroep meer op doen en moet jij, als vrouw, ondergeschikt worden aan de man. Zullen sommige vrouwen daar van profiteren? Natuurlijk, zij die al gelukkig getrouwd zijn met een goede man. De meerderheid van de vrouwen zal niet profiteren maar zonder enige toedoen van henzelf, slachtoffer worden. Mocht er boven staande verwarrend zijn, het is een metafoor.

4 respect 16-10-2022 12:38 op
Stem Nerd, misschien is dit een wake up call dat mensen gaan beseffen hoe belangrijk is dat er zorgvuldig op een partij gestemd wordt en niet alleen omdat zij leuke onliners hebben maar misschien moeten mensen zich ook afvragen wat politici van andere partijen voor invloed op hun leven zouden hebben als zij aan de macht kwamen.

2 respect 16-10-2022 12:35 op
Heleentje, dat is nu het trieste gevolg van mensen die met de wolven mee huilen en niet zelf gaan nadenken. Zij hadden een (relatief klein incident met de bulgarenschandaal) en vervolgens schoot iedereen, zonder zorgvuldig na te denken, meteen door. Rechts stond op zijn stoel te hoppen omdat zij dachten dat die bewijs was voor hun kortzichtige opvattingen, links stond op zijn stoel te hoppen want de kon niet hard genoeg ingrijpen omdat zij niet door rechts uitgemaakt wilde worden voor slap. Gevolg: onze grondwet en ons daarop berustend rechtssysteem werden aan alle kanten geschonden en zonder grondwet en rechtssysteem heb je geen geciviliseerde maatschappij. Dit is het trieste gevolg en waar duizenden onschuldige ouders vermangeld werden en waar wij nu met zijn allen vogelvrij zijn verklaard voor machtsmisbruik van de overheid.

1 respect 16-10-2022 12:26 op
Carlijn, misschien met je case naar het Juridisch Loket gaan. Zij kunnen je gratis advies geven en/of doorsturen naar verdere hulp.

5 respect 16-10-2022 12:22 op
Heleentje, doordat het kabinet de grondwet brak ben jij, net als elke andere burger in nederland, nu net als de toeslagenouders, vogelvrij voor machtsmisbruik van de overheid. Jij valt onder de groep, namelijk mensen die zich in NL bevinden, die nu kwetsbaar is voor machtsmisbruik van de overheid. Wij hadden een rechtsstaat die ons beschermde maar die is gebaseerd op de grondwet en nu is het precies de grondwet die geschonden is en waar het kabinet jaren lang mee wegkwam.

4 respect 16-10-2022 12:16 op
Mattie, het is nog veel zorgwekkender. Het was de politiek, kabinet met goedkeuring van de tweede kamer, die een beleid geintroduceerd hebben die in strijd is met de grondwet waardoor een grote groep ouders het slachtoffer werden van machtsmisbruik. Precies datgene waar de grondwet ons tegen moet behoeden maar juist onze volksvertegenwoordigers met handen en voeten overschreden en daarmee in principe iedereen in NL vogelvrij voor machtsmisbruik verklaarde.

2 respect 16-10-2022 11:55 op
Eenanderperspectief, als de overheid in strijd met de grondwet handelt dan kunnen wij de overheid daarop aanspreken want als dat niet gebeurt dan kunnen wij de rechtsstaat wel opdoeken en is de grondwet een oprekbaar begrip geworden.

6 respect 16-10-2022 11:39 op
Artikel 1 van onze grondwet zegt: "Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan." Wat precies is daar onduidelijk aan en als ambtenaren in strijd met onze grondwet hebben gehandeld dan zijn zij schuldig. Iedere ambtenaar wordt geacht artikel 1 te kennen en als zij in gewetensbezwaren kwamen door opdrachten van hun leidinggevenden dan hadden zij aan de bel moeten trekken of desnoods zelf opstappen of een advocaat in de arm nemen. Niemand kan zeggen dat zij niet wisten dat dit in tegenspraak was met onze grondwet. De grondwet is er juist om burgers te beschermen en is daarom essentieel. Anders is iedereen, u en ik net als de toeslagenouders, vogelvrij voor machtsmisbruik van overheid.

13 respect 15-10-2022 16:51 op
Woutje, zij is daar juist neergezet om niet de controle te hebben maar om netjes te doen wat the old boys network in haar partij willen dat zij doet. Stap 1 was the outsider wegwerken.

6 respect 15-10-2022 16:01 op
The nasty party, zoals Theresa May liefkozende haar partij noemde is weer eens aan het uitblinken in nastiness. Ik denk dat iedereen die zag dat de nieuwe minister van financien niet een blanke brit was, verbaasd of bezorgt heeft opgekeken. Het is namelijk zo niet in het dna van the conservatives om nieuwe britten te omarmen, laat staan ze hoge posities te geven. Dat hij dan ook met dit ridicuul plan kwam waarvan zelfs Thatcher haar tasje wat dichter tegen zich aan zou trekken, garandeerde ook een snelle exit. Hierdoor is het niet alleen the old boys network onder elkaar weer maar zijn burgers en bedrijven zo blij dat dit ridicule plan van tafel is dat zij nu elke belastingverhoging zien als een kleine opoffering die zij wel kunnen hebben. Dit is tenslotte good old britain op zijn smalst en die vreemde eend in de bijt is weg.

0 respect 15-10-2022 12:31 op
Nujijgebruiker, dankzij deze demonstranten (protestanten zijn iets anders maar je zou ze ook ordeverstoorders kunnen noemen) is er meer sympatie voor de boeren verloren gegaan dan gewonnen. Je zou kunnen zeggen dat zij de zaak meer schade dan goed hebben gedaan. Een gepaste straf zou ook zijn een werkstraf op de boerderij.

2 respect 14-10-2022 12:47 op
PdeJong, hij is verantwoordelijk voor ministerie van algemene zaken en laat nu net dat ministerie alles kwijt raken.

2 respect 14-10-2022 12:46 op
PdeJong, zoals die email die dit keer zoek was? Gelukkig had de parlemetaire enquete die email wel, maar in de afgelopen tien jaar is er wel heel veel verloren gegaan en met oog op de komende enquetes er een grote kans bestaat dat er nog veel meer verloren is. Het begint bijna een scene van Monthy Python te worden, waren het niet zo neerbuigend en beledigend naar de burgers.