NUjijStats voor Viggo

19,253

Respect

Respect/dag 8.56
Respect/reactie 9.37

2,054

Reacties

Reacties/dag 0.91
Meeste reacties op 1 dag 16
Gestart op 22-04-2018

Respect over tijd

Laatste 25 comments

14 respect 15-11-2021 21:54 op
De kans wordt gelukkig iets kleiner dat een verschrikkelijk instrument als 2G wordt ingevoerd. De CU lijkt er niet veel voor te voelen en een 1G beleid voor te staan. Dus alles toegankelijk voor iedereen, gevaccineerd of ongevaccineerd, maar wel met een test. Als de CU voet bij stuk houdt, is de kans voor Hugo wel erg klein dat zijn plannen doorgaan. En dan meent Hugo maar weer te moeten gaan dreigen. Hij wenst niet de CU te volgen. Hij geeft aan dat als zijn 2 G het niet haalt er niets anders op zit dan dat er weer volledige lockdowns komen. Echt een geweldige man die demissionaire minister van VWS…

7 respect 15-11-2021 18:34 op
Men laat ons allen heerlijk discussiëren over de problemen in de zorg. Men laat ons heerlijk discussiëren over gevaccineerd of ongevaccineerd zijn. Maar wat we uit het oog verliezen in ons onderlinge gekibbel is het hele verhaal dat daadwerkelijk speelt en momenteel nog steeds wordt afgedaan als. Het draait juist om die QR code. Het is de bedoeling dat uiteindelijk iedereen die code heeft en de volksgezondheid wordt als excuus ingezet om meer en meer maatregelen op te leggen en meer en meer te controleren. Over een paar jaar of zelfs eerder slaan we ons massaal voor ons hoofd dat we niet hebben ingezien hoezeer we er door de overheden zijn ingepraat…

15 respect 15-11-2021 10:00 op
Ik ben absoluut geen fan van Baudet. Baudet wordt in de kamer niet gepruimd door velen, zeker niet niet door heren als De Jonge en Rutte, wat overduidelijk blijkt uit hun verbale en non-verbale houding richting hem. Na wat zoekwerk heeft men een stok gevonden om Baudet nog even publiekelijk aan te pakken. Ik vermoed dat de klagers in de hoek van kringen rond De Jonge en Rutte gezocht moeten worden. Volgens de regels zal Baudet wel iets verkeerd hebben gedaan. Echter denk ik dat de klagers niet zozeer begaan zijn met de integriteit in de kamer, aangezien er wel meer rondlopen, ook in de kringen van De Jonge en Rutte, die het niet zo nauw nemen met diezelfde regels. Maar het cornadebat zal denk ik op de achtergrond een grote rol spelen om vlak voor de stemming over wetswijzigingen nog even een fel tegenstander een hak proberen te zetten…

27 respect 14-11-2021 14:59 op
Ik heb de inhoud van het artikel tot mij genomen. Ik ben verbijsterd en met stomheid geslagen. Hoe is het mogelijk dat men in Oostenrijk niets geleerd heeft. Dat dit in een tijd waarin we nu leven nog mogelijk is. Het is ronduit beangstigend, boos makend en verdrietig makend tegelijk. En ik voorzie dat dit in Nederland ook staat te gebeuren. Maatregel voor maatregel wordt doorgevoerd en dankzij een gewenning is dit voor een redelijk aantal hier doodgewoon. De speeches van overheidsleiders wereldwijd lijken vrijwel tot op de komma nauwkeurig op elkaar. Dezelfde woorden en dezelfde aanzeggingen in conferenties. Ik kan dat geen toeval meer noemen, maar een hele donkere voorspelling van wat nog komen gaat…

0 respect 14-11-2021 10:25 op
Ik kan mij redelijk vinden in dit artikel. Tussen de regels door lees ik dat bij de redactie ook veel twijfel en onzekerheid heerst. Maar dat is mijn uitleg en misschien zie ik het wel verkeerd. Zolang nog veel onzekerheid heerst over de effectiviteit van vaccins op termijn en diezelfde onzekerheid ook nog steeds bij velen leeft met betrekking tot mogelijke bijwerkingen, snap ik werkelijk de drang/dwang tot vaccinaties niet. Echt stabiel en evenwichtig komt het overheidsbeleid niet over. De boodschappers vanuit de overheid zijn ook nog eens in andere dossiers onbetrouwbaar gebleken. Ik zou zeker een vaccinatie overwegen indien: Werkelijk openheid van alle cijfers wordt gegeven. Cijfers over wie met welke status in het ziekenhuis belanden. Cijfers over onderzoek naar en resultaten over de tot op heden gemelde bijwerkingen. Een onomwonden verklaring vanuit de overheid dat eventuele schade direct wordt vergoed. Dat de huidige kabinetsleden niet terugkeren in een nieuw kabinet…

43 respect 13-11-2021 12:31 op
@Jaap Ja, wat als. Die vraag zou iedereen zich momenteel moeten stellen. We hebben onze vrijheden te grabbel gegooid en niets is meer vrij. Velen denken dat men middels vaccinatie hun vrijheid middels een QR code en groene vinkje terug hebben. Dat is een illusie. Het is niet de vraag of dat groene vinkje verdwijnt, maar wanneer. De vrijheid die men denkt te hebben gekregen is geen vrijheid, maar een privilege. Een privilege die de overheid naar believen kan afnemen en geven. Dus ja, het wordt tijd vaker de vraag “wat als” te stellen. Dat velen niets geven om hun vrijheid en al tevreden zijn met een privilege, zegt al genoeg hoe ver we afgegleden zijn…

2 respect 12-11-2021 21:54 op
Ondernemers krijgen keuze. Als die keuze net zo vrij is als het al dan niet vaccineren belooft dat weinig goeds…

21 respect 12-11-2021 21:51 op
Een samenleving die mij als ongevaccineerde wenst uit te sluiten is mij echt kwijt. Deze maatregelen gaan inderdaad een verschil maken. Maar niet zoals de overheid die wenst te zien. Het verschil zal zijn dat de samenleving nog verder verdeeld gaat worden. De reacties hier zijn nou niet bepaald een afspiegeling van wat er daadwerkelijk in de maatschappij leeft. Ik ga steeds meer denken dat hier bepaald personen als kracht zijn aangesteld om het beleid te verdedigen. De verschillen zijn te groot tussen wat ik hier doorgaans lees en wat ik in de praktijk op straat hoor. Maar mogelijk leef ik in een bubbel en kom ik heel toevallig door mijn werk alleen maar gelijkgestemden tegen…

44 respect 12-11-2021 21:23 op
Laten we ons eens serieus de vraag stellen of dit allemaal nog geldt voor de volksgezondheid. Vraag uzelf eens af waarom mondiaal deze maatregelen van elkaar worden overgenomen. Ik zwicht niet voor deze druk en geen haar op mijn hoofd die ook maar nadenkt over het nemen van een vaccinatie als deze. Prima dat men een hele groep wenst uit te sluiten, maar de geschiedenis heeft bewezen dat iedere vorm van onderdrukking vroeg of laat wordt ingehaald door de realiteit. Oud minister Bruins ging volgens mij niet zomaar letterlijk en figuurlijk onderuit. Hij kon het volgens mij niet voor zichzelf verkopen leugens en slecht onderbouwde feiten te verkondigen. Maar ik blijf overtuigd van het feit dat de waarheid het langst duurt. Daarvoor ben ik bereid iedere vorm van uitsluiting te accepteren. Maar ik kan niet meer aanzien dat een samenleving tegen elkaar wordt opgezet door bewindslieden op voorspraak van leden van het OMT. Ooit zal men zichmoeten verantwoorden…

13 respect 12-11-2021 16:59 op
Ah, nu worden de kinderen in de strijd om het vaccineren geworpen. Bij mijn weten mist iedere onderbouwing het veilig kunnen vaccineren van kinderen. De voorlopige goedkeuring voorziet daar niet in, aangezien de aangeleverde studies voor toelating deze groep niet heeft meegenomen in de onderzoeken. Ik zou het als ouder niet op mijn geweten willen hebben mijn kinderen te vaccineren met deze vaccins. De reguliere vaccins hebben ze beiden gehad overigens en daar sta ik ook achter. Maar mijn kinderen inzetten voor het opkrikken van de vaccinatiegraad terwijl niemand enige verantwoordelijkheid wenst te nemen voor de eventuele gevolgen, daar werk ik niet aan mee. Voor mij overigens ook één van de redenen niet in te gaan op uitnodigingen voor vaccinatie…

0 respect 11-11-2021 16:01 op
Mensen, dat betekent dat de vaccinaties werken. Laat u vooral vaccineren en testen, want alleen zo krijgen Corona er onder. (Ben benieuwd of deze reactie wel door de mangel komt. Zo ja, zegt mij dat genoeg over de wijze van…)

67 respect 11-11-2021 11:50 op
Indien er ook maar een vorm van 2G beleid komt, stop ik met mij in te zetten voor vrijwilligers werk. Ik werk voor een aantal stichtingen. Ik heb mij altijd naar beste vermogen ingezet in het navolgen van de maatregelen en droeg zelfs tegen ieder gevoel in mondkapjes. En alleen omdat ik als ongevaccineerde gebruik maak van de mij nog steeds toekomende keuzevrijheid zou ik volgens 2G nog verder uitgesloten worden. Als de samenleving dit democratisch vindt en accepteert dat 2G een normaal en logisch vervolg is, stopt bij mij ook iedere solidariteit. Dan stop ik inderdaad als vrijwilliger voor stichtingen en trek dan zelfs mijn donorschap in. Dit standpunt mag asociaal gevonden worden, maar voor een groot deel van de samenleving en zelfs voor een bepaalde minister ben ik toch al asociaal en decadent omdat ik gebruik wens te maken van een keuzevrijheid, waarbij de door mij gemaakte keus kennelijk niet past binnen die vrijheid…

51 respect 11-11-2021 11:19 op
Ik ga niet eens meer in op deze adviezen van het OMT. Als het kabinet daadwerkelijk lockdowns en aansluitend 2G gaat invoeren, geeft ze daarmee in mijn ogen aan nog steeds aan te late symptoombestrijding te willen doen. Gedurende bijna 2 jaar is gebleken dat dit niets tot weinig uithaalt en waarvoor nauwelijks onderbouwing voor de vermeende werking is. Gelet op de reacties hier en elders is er weinig tot geen draagvlak, waarmee in potentie de eventuele maatregelen gedoemd zijn te mislukken. Immers alles valt of staat met de bereidheid vanuit de samenleving. Steeds meer wordt duidelijk dat vaccinaties niet brengen van wat men (farmaceuten, overheid, OMT, RIVM en bepaalde wetenschappers) er van verwacht hadden en de samenleving hebben voorgehouden. Inzetten op lockdowns en 2G staat gelijk aan nog meer stappen op de verkeerd ingeslagen weg. Velen weten niet wat er zich in het buitenland met een dergelijk systeem afspeelt, maar dit kan ook hier gebeuren. Dat wil echt niemand…

0 respect 11-11-2021 09:05 op
Ik denk dat iedere besmette persoon geweerd zou moeten worden op die plekken. Niet alleen de ongevaccineerden. Dat is nu juist de achilleshiel van de coronapas/QR code. Besmette gevaccineerden kunnen gewoon overal komen zonder te testen omdat ze op een groen vinkje vertrouwen. Terwijl ongevaccineerden constant een negatief testbewijs moeten overleggen…

1 respect 11-11-2021 09:01 op
Soms krijg ik de indruk dat Jinek bij Kuipers in het praatprogramma komt. En inderdaad die uitlating over mensen die nog in een ziekenhuis liggen, maar gewoon daar in afwachting zijn van een plek in een verpleeg- of verzorgingshuis bevreemd mij. Ook dat is al iets dat zeer lang speelt van ver voor Corona. Een zoveelste aanwijzing dat alles een zorgcrisis is. Net als de voorzitster van de bond voor verplegend personeel die aangaf dat de zorg te kampen heeft onder enorme uitstroom en uitval wegens ziekte en dat één op de drie medewerkers overweegt te vertrekken…

7 respect 10-11-2021 17:30 op
Ik vind het reclame verbod prima. Deze industrie moet gewoon aangepakt worden. Maar dan ook echt aangepakt en niet alleen boetes opleggen. Ook moet de lobby geweerd worden in Den Haag. Mevrouw Schippers (VVD destijds volksgezondheid) liet wel heel erg haar oren hangen naar deze industrie met schimmige afspraken. Ik denk dat deze industrie nog steeds haar contacten heeft bij de bewindslieden en dat moet gewoon stoppen…

33 respect 10-11-2021 16:46 op
Met andere woorden: het gaat allemaal perfect met de vaccinaties, QR codes en mondkapjes. Het lijkt bijna een omgekeerd evenredige uitwerking te hebben. Gisteravond de uitleg bekeken van de cijfers over de afname van de werking van vaccins. De tendens was dat iedere zes weken de werking met 50% afneemt. En men denkt echt dat het met zo’n booster anders zal gaan. Geef toch eens toe dat het overgrote deel dat de ziekenhuizen bevolkt met of door Corona gezocht moet worden onder de (zeer) ouderen, al dan niet gevaccineerd. En stop met het alsmaar wijzen naar de ongevaccineerden als groep die voor deze ellende zou zorgen…

9 respect 09-11-2021 17:39 op
Nee, ook daar loopt het leeg aan personeel. En dat in combinatie met…

31 respect 09-11-2021 17:30 op
Ik vind het ronduit beangstigend hoe makkelijk mensen de retoriek van een minister overnemen. Hoe makkelijk men een bepaalde groep als veroorzaker van deze ellende wenst te zien, dit ook op voorspraak van diezelfde minister. Kennelijk hebben die richting een bepaalde groep wijzende mensen helemaal niets geleerd van de recente geschiedenis. Beschamend hoe wij binnen minder dan twee jaar tijd tot zo’n bedenkelijk niveau kunnen afglijden. Nog bedenkelijker is die bewuste minister. In mijn ogen heeft hij getoond in woord en gedrag dat hij zijn ambt minder dan onvoldoende waardig is…

4 respect 09-11-2021 13:41 op
Vreemd dat veel zorgmedewerkers, ik bedoel dan medewerkers die echt zorg verlenen, zich niet kunnen vinden in dit soort berichten. Het is kennelijk een marketingtool om verdergaande maatregelen geaccepteerd te krijgen. Corona lijkt te worden ingezet om een al jaren falend zorgbeleid van Rutte te verdoezelen, waarbij zelfs het aanwijzen van zondebokken niet wordt geschuwd door de verantwoordelijk minister. Gelukkig zien steeds meer mensen in dat we de verkeerde weg zijn ingeslagen. Dit beleid gaat ons niet van Corona redden, hoezeer OMT leden en bewindslieden ons dat graag willen doen geloven. Dat dit mondiaal gebeurt op vrijwel dezelfde wijze is op zijn zachtst gezegd vreemd te noemen, zo niet bedenkelijk. Om de zorg zogenaamd te ontlasten zal Nederland niet achterblijven met meer restricties als 2G en verdere inzet van de QR code of zelfs weer lockdowns is mijn idee. Denemarken is in mijn ogen het bewijs dat dit beleid niet werkt voor de bestrijding van het virus…

13 respect 09-11-2021 13:28 op
Vaccineren zou de uitweg zijn. Zie hier het resultaat. We staan gewoon op hetzelfde punt als vorig jaar. We staan nog steeds op hetzelfde punt als jaren geleden toen zorg ook in de knel kwam door andere virussen. Vaccineren lijkt een flop, aangezien de vaccins niet of niet voldoende instaat zijn gebleken met name die groepen te beschermen waarvoor ze het meest effectief zouden moeten zijn. Deze groepen komen met of zonder vaccinatie gewoon weer in het ziekenhuis. De zorg loopt vast bij een paar honderd extra ziekenhuisopnames als gevolg van een virus. Extra verregaande maatregelen zullen slechts tijdelijk iets kunnen doen, maar met het huidige beleid is dat nu geen oplossing en ook naar de toekomst toe niet. Het virus is er en volgens de wetenschap zal het een blijvertje zijn. Accepteer dat ziektes nu eenmaal slachtoffers eisen. Maar accepteer niet dat er een zorgsysteem gecreëerd en in stand gehouden wordt waar meer geld naar verkeerde zaken gaat…

19 respect 09-11-2021 09:27 op
Dat de aannames in dit artikel aan alle kanten rammelen is voor mij en de oplettende reageerder hier wel duidelijk. Ongeacht welke test, ze leveren allemaal veelvuldig vals positieve en vals negatieve resultaten op. Dat je ooit positief bent getest bij een andere instantie dan de GGD is geen probleem omdat de GGD ervan uit gaat dat die resultaten gedeeld worden. Waarom worden die uitslagen niet meegenomen in de bepaling van het aantal positief getesten. Dit artikel toont voor mij aan dat het fundament waarop een QR code wordt verstrekt bijzonder zwak is. Toch vreemd dat men wel ergens de waarde van zo’n serologische test erkent. Je kunt immers volstaan met 1 vaccinatie om het vinkje te krijgen. Ben je gevaccineerd, heb je helemaal geen test nodig en ben je gewoon overal welkom, ondanks het feit dat je nog steeds besmettelijk kunt zijn en ziek kunt worden. Dus vooral blijven vaccineren. Dit systeem heeft ook bewezen goed gewerkt in Denemarken, maar niet heus…

1 respect 08-11-2021 10:52 op
@ Lekker Prachtig toch die cijfers die met de dag veranderen. Vandaar mijn verzoek tot het direct invoeren van het 2 G beleid. Dan de kunnen de ongevaccineerden toezien vanaf de zijlijn hoe de zorg nog steeds wordt belast en dat er niets verandert qua besmettingen. Maar dat ontneemt wel de gevaccineerden alle argumenten richting ongevaccineerden. Dus kom maar door met die uitsluiting. Ik ben echt benieuwd naar de nu al voorspelbare resultaten… Dan komen we daarna gelijk bij de ware reden tot QR codes. Of deze werkelijk de volksgezondheid moeten dienen. Alles lijkt te draaien om vaccineren, testen en controle, maar niet om de volksgezondheid. Vanuit het gewone zorgpersoneel is al een algemeen bericht uitgegaan dat men het zat is te worden gebruikt als campagnemateriaal voor vaccinaties en ander beleid afkomstig van De Jonge…

30 respect 08-11-2021 10:42 op
Voer dat 2 G beleid ook maar in in Nederland, graag zelfs ik kan niet wachten. Dan kunnen we gelijk zien wie nu daadwerkelijk de afgebroken zorg belasten. Ik denk het antwoord al wel te weten en velen van stiekem ook wel denk ik. Het moet maar een keer afgelopen zijn met dat onterechte vingerwijzen van een groot deel van het publiek en met name Hugo de Jonge. Dus voer per direct dat 2G beleid in en ik wil mij als ongevaccineerde graag voor een bepaalde periode volledig uitlaten sluiten van deze inmiddels in mijn ogen tot op het bot verziekte maatschappij. Iets waar met name ministers en hun adviseurs een hoofdrol in hebben gespeeld en nog spelen…

2 respect 08-11-2021 10:26 op
@Cynthia, Die aansprakelijkheid is die alle partijen op voorhand verworpen. U kunt niet de farmaceut en ook niet de overheid aansprakelijk stellen. Daar is al over gecommuniceerd, maar het wordt niet al te graag naar buiten gebracht…