NUjijStats voor Walter_Fraans

18,998

Respect

Respect/dag 20.17
Respect/reactie 2.74

6,924

Reacties

Reacties/dag 7.35
Meeste reacties op 1 dag 28
Gestart op 29-04-2018

Respect over tijd

Laatste 25 comments

19 respect 25-11-2020 22:43 op
Er is in Nederland veel electorale ruimte voor een nieuwe politieke partij. Die partij moet opkomen voor de belangen van arme mensen, zonder allochtonen te discrimineren. Die partij moeten ook pleiten voor wetenschappelijke experimenten met allerlei nieuwe manieren om criminaliteit en vandalisme aan te pakken, via preventie en repressie. Daarbij moeten ook harde vormen van politie-inzet en bestraffing van veelplegers niet langer bij voorbaat taboe worden verklaard.

1 respect 25-11-2020 18:01 op
Dit advies van de OVV kan veel onheil besparen. De zelfregulering van bedrijven waar de VVD voor pleit, heeft zeer veel ongelukken veroorzaakt. Er moet ook veel meer overheidscontrole komen op bouwplannen en tijdens het bouwproces. Dat geldt ook voor brandveiligheid. Eis o.a. externe stalen brandtrappen in de hoogbouw en regelmatige inspectie daarvan. Met die doelen moeten meer hoogopgeleide bouwinspecteurs van de overheid met veel ervaring worden ingezet. Er moet ook veel meer controle komen op veilige werkomstandigheden van bouwvakkers. Die inspecties kunnen door de overheid budgetneutraal worden georganiseerd, door boetes op dit gebied na elke herhaling verder te verhogen. Daarnaast moet de overheid publiekelijk vragen beantwoorden van bedrijven en burgers, via speciale internetfora over deze onderwerpen. Dat kan via discussies, waarvan ook ambtenaren kunnen leren. Daardoor kunnen opdrachtgevers en huurders kritisch meedenken over nieuwbouw en renovatie, ook van woningen.

1 respect 25-11-2020 17:09 op
@ B. Het gaat erom welke morele boodschap het grote publiek overneemt van dit vrolijke feestnummer. En dat is volgens vooral mij dat het geen probleem is om heel veel geld aan te nemen van een zware crimineel, en om daar samen gezellig feest van te vieren. Waarschijnlijk is het publiek minder onder de indruk van de morele boodschap, dat je gestraft wordt voor misdaad. Hoewel die boodschap er gelukkig ook in zit, op het eind van de tekst.

3 respect 25-11-2020 10:11 op
"Samen zijn is sterker dan de sterkste storm, gekleurder dan 't grauwe om ons heen." Vader Willy heeft Nederland een geschenk nagelaten. Willeke doet niet onder voor haar voorgangster Doris Day. Dat is te danken aan haar charme, discipline en vakkundigheid, als actrice en zangeres. Ook haar tekstschrijvers en componisten verdienen lof. Willeke heeft een loopbaan die staat. Ze is voor veel Nederlanders een bron van ontspanning en troost. Veel van haar repertoire wordt (al dan niet stiekem) meegezongen door jong en oud. Soms wordt daarbij heimelijk een traan weggeveegd. Maar ik wil mijn lof nuanceren. We weten nu uit onderzoek dat populaire artiesten invloed hebben op de normen en waarden van hun publiek. In dat opzicht draagt het lied "Het geld van ome Jan" niet positief bij aan de samenleving. Dit levenslied van Willeke is dan ook niet opgenomen in het Liedboek voor de kerken. Maar ik wil dit nummer nou ook weer niet uitroepen tot de drillrap van de jaren negentig.

1 respect 24-11-2020 14:24 op
Ook vóór de coronacrisis hadden veel studenten psychische problemen. Dat is op te lossen op de volgende manieren: Eerlijke voorlichting over studie en beroepskeuze, via speciale webfora met experts. Verplicht daarbij eerlijke voorlichting over werkgelegenheidsverwachtingen en over verschillen tussen opleidingsinstellingen. Veel zeer overtuigende webvideo's over pestpreventie en depressie- en verslavingspreventie voor studenten. Geef daarover verplichte tentamens. Zware bestraffing van ontgroening en langdurig pesten, op studentenverenigingen en in studentenhuizen. Alcoholverbod onder 28 jaar. Hoger onderwijs zoveel mogelijk landelijk gratis aanbieden via internetvideo's en webfora. Dat geeft minder studiedruk, kamernood en reizen. Het is veiliger qua corona. En moeilijke colleges kunnen dan herhaald worden beluisterd. Studenten kunnen daarbij terugvallen op familie en vrienden in hun ouderlijke woonplaats. En ze kunnen daar zo nodig hun ouders helpen met gezin en huishouding.

30 respect 23-11-2020 22:39 op
Probleemwijken worden de laatste jaren in december steeds meer geterroriseerd met autobranden en levensgevaarlijke vuurwerkbommen. Dat kan worden aangepakt met jarenlange werkstraffen, explosievenhonden en militaire ondersteuning van de Mobiele Eenheid.

1 respect 23-11-2020 20:21 op
@ K. Aansturen en motiveren van leerlingen kunnen leraren ook via internet doen. Daarvoor houden ze zelfs meer tijd over, als het onderwijs inhoudelijk wordt overgedragen via webvideo's, enz.

1 respect 23-11-2020 18:34 op
@ D. Ik schreef: "Via speciale internetvideo's kunnen leerlingen leren om op een steunende, bescheiden en vreedzame manier met anderen om te gaan, in hun eigen woonwijk en familie." Daarbij doel ik op real-life-contacten in de straat, in het park, op het plein, enz.

3 respect 23-11-2020 18:26 op
@ D. Via speciale internetvideo's kunnen leerlingen leren om op een steunende, bescheiden en vreedzame manier met anderen om te gaan, in hun eigen woonwijk en familie. Bovendien kunnen leerlingen contact hebben met leraren en medeleerlingen, via videoconferenties, webfora, enz.

0 respect 23-11-2020 18:22 op
@ S. Onderwijs kan ook goedkoop worden gegeven door de overheid via landelijke tv- en radio-uitzendingen, op eigen kanalen van de overheid.

3 respect 23-11-2020 18:10 op
Multimediaal onderwijs wordt al honderd jaar gesaboteerd door leraren, uit angst voor hun baan. Er wordt nauwelijks onderwijs gegeven via radio en tv. Dat is schandalig. Daarbij heb ik het nog niet over de ongekende onderwijsmogelijkheden van aantrekkelijke internetvideo's met artiesten, podcast, forumsoftware, enz. E-learning moet centraal landelijk wordt aangeboden, om kosten te delen en om de kwaliteit te verhogen. Die e-learning kan worden verwerkt in flipped-classroom en andere vormen van blended-learning. Die onderwijsvormen kunnen op talloze creatieve manieren worden verbeterd. Onderzoek dat qua kosten, en qua effecten op leraren, leerlingen, studenten en samenleving. Als er een centraal landelijk systeem voor e-learning was geweest, had het middelbaar en hoger onderwijs al vanaf februari coronaveilig via internet gegeven kunnen worden, zonder grote aanpassingsproblemen. Afstandsonderwijs is vaak ook gunstig voor leerlingen met een lichamelijke of psychische beperking.

0 respect 23-11-2020 17:19 op
Er zijn mondkapjes die je telkens kunt wassen in warm zeepsop. Daarna spoelen met schoon water. Vervolgens kun je het snel drogen in een schone handdoek. Je tong kun je het makkelijkst schoon schrapen langs je boventanden en -kiezen, als je dat nodig vindt.

1 respect 23-11-2020 17:03 op
De oplossing is om de nieuwe werklozen snel om te scholen, voor beroepen die wél nodig zijn. Gebruik daarbij ook allerlei vormen van e-learning. Deze werklozen kunnen bijv. worden omgeschoold tot handhaver, militair, ME-er, thuiszorghulp, verpleeghulp, coronatestassistent, bouwvakker, elektricien, enz. Ook kunnen ze massaal bewakingsbeelden bekijken vanuit hun woonhuis via internet, om misdaad te bestrijden. Daarnaast kunnen deze personen worden verplicht om via internetvideo's onderwijs te volgen met een tentamenverplichting, in allerlei belangrijke onderwerpen. Bijv. onderlinge rampenhulp, EHBO, normen en waarden, kinderopvoeding, mantelzorg, studie- en beroepskeuze, studievaardigheden, conflictbemiddeling, huishoudelijke vaardigheden, ziektepreventie, ongevallenpreventie, Engelse taal, rekenen, ICT, enz. Uiteindelijk zal de samenleving daarvan meer profiteren dan van de voormalige economische bedrijvigheid in het pre-coronatijdperk.

1 respect 23-11-2020 16:38 op
@ MvdB76 Het probleem bij civiel-militaire samenwerking is vaak dat angst voor baanverlies verblindt en verlamt. Daardoor worden de voordelen van die samenwerking voor de eigen werksituatie vaak over het hoofd gezien, zoals taakverlichting en extra beveiliging voor boswachters. Daarom is doorzettingskracht vanuit kabinet en Tweede Kamer daarbij nodig. En op het gebied van rampenhulp en relbestrijding zou de politie veel eerder een beroep moeten doen op militairen (met wapenstokken). Bijvoorbeeld bij onverwachte voetbal- of vuurwerkrellen. Die militaire ondersteuning moet in heel Nederland 24/7 direct oproepbaar worden, met een heel kleine militaire kazerne, bij elke stad.

1 respect 23-11-2020 15:39 op
@ MvdB76 Bedankt voor uw reactie. Het NFI kan in mijn voorstel worden ondergebracht bij de Marechaussee, in een aparte kazerne. Forensisch onderzoek naar militairen kan dan met objectieve afstand worden uitgevoerd. De genoemde bezuiniging kan worden verdeeld over meerdere legeronderdelen. Er is helaas nog veel weerstand tegen intensivering van civiel-militaire samenwerking*, in allerlei vormen. Vaak is die aversie gebaseerd op negatieve emoties, intuïtie, bestuurlijke mores, dogma's en drogredenen**. Het lijkt me constructiever om op dat gebied allerlei kleinschalige proefprojecten te doen, in verschillende experimentele varianten, met een wetenschappelijke Europese taakverdeling. Op basis daarvan kan vervolgens geïnformeerd beleid worden gemaakt. Eventuele gebleken bezwaren kunnen daarbij worden verminderd met flankerende maatregelen. Of het experiment kan telkens worden aangepast, via de empirische cyclus. Zoek op internet op: * "civiel militaire" **drogreden voorbeelden

3 respect 23-11-2020 10:51 op
Ik stel voor dat het NFI wordt ondergebracht bij Defensie, net als de EOD. Dan kan het NFI zowel voor civiele als militaire missies worden ingezet. Want ook bij militaire missies kunnen terroristische netwerken en milities een probleem vormen. De kosten van het NFI kunnen in dat plan worden betaald door bezuiniging op bijv. straaljagers. Bij die multifunctionele aanpak is het belangrijk, dat de mobiele NFI-labs goede terreincapaciteit hebben. Voor een militaire missie kan opvallende striping er snel af worden gehaald. Of er kunnen dan van buiten snel afneembare pantserplaten op worden bevestigd, met bouten en hijslier. De ruiten kunnen vooraf in kogelwerend glas worden uitgevoerd, in overleg met Defensie. Geef deze busjes sirenes en blauwe knipperlichten. Gebruik voor deze taak evt. (militaire) ambulances. Ze kunnen dan ook voor gewondenvervoer worden ingezet, tijdens rellen, rampen, aanslagen en militaire missies. Werk hierbij samen in EU-verband, voor meer deskundigheid.

6 respect 23-11-2020 08:53 op
Veel werkgevers willen niet de kosten betalen van de zwangerschappen van hun vrouwelijk personeel. Dat vind ik geen discriminatie, maar terecht. Bovendien zijn er kleine werkgevers met ernstige financiële problemen. Nederland zou meer oog moeten krijgen voor 'mannendiscriminatie'.

0 respect 23-11-2020 07:35 op
Winning hearts and minds is cruciaal bij oorlogen. Even belangrijk als luchtsteun en boots on the ground. Daarom is het goed dat Defensie een afdeling heeft voor analyse van staatsgevaarlijke processen. Die inzet is voor hen goede praktijktraining. Daarbij zijn ook topexperts nodig in propaganda en reclame. Zij moeten propagandamateriaal maken, toetsen op effectiviteit, en uitwisselen met veel andere landen. Zij moeten burgers o.a. motiveren om zich deskundig en gedisciplineerd voor te bereiden* op pandemieën en andere rampen. Dat hadden burgers al decennialang moeten leren. Het is nodig dat overheidsexperts praktische vragen beantwoorden van burgers, op een speciaal webforum, met regels over respectvol gedrag. Bijv: hoe kan ik een coronapatiënt verplegen? Kijk via internet naar het coronabeleid van de Aziatische landen** die daar zeer succesvol in zijn. Waarom gaan Kamerdebatten daar aan voorbij? Zoek op internet: * "disaster preparedness" education **covid countries successful

3 respect 22-11-2020 19:09 op
Het excessieve geweld met politiehonden, dat Zembla in deze uitzending toont, maakt me misselijk. Nog veel zorgwekkender is het, dat deze incidenten kennelijk tot aan de uitzending, onder de mat zijn geveegd door de politieleiding. Dat betekent namelijk dat we mogelijk kijken naar het topje van de ijsberg. Hier ligt een belangrijke taak voor de Rijksrecherche en Tweede Kamer. Politiehonden kunnen veel veiliger worden ingezet, door betere regulering. Nederland heeft veel meer politiehonden nodig. Dat is nodig, om daders te ontmoedigen om te vluchten en agenten aan te vallen. Ook hebben politie-eenheden met een hond minder snel personele assistentie nodig. Daardoor kunnen ze beter verspreid blijven in hun district. Dat geeft kortere aanrijtijden. Dat vergroot de pakkans. En dat is volgens onderzoek zéér effectief* in misdaadbestrijding. Ook kunnen politiehonden personen opsporen en drugs, of explosieven en illegaal vuurwerk. * Zoek op internet: opsporingspercentage onderzoek

6 respect 22-11-2020 16:37 op
Er moet heel grondig, onafhankelijk onderzoek komen naar de ernstige misstanden met politiehonden, die in dit tv-programma worden getoond. Je kunt meer uitzendingen van Zembla bekijken via de website van BNNVARA. Het zijn uitstekende tv-documentaires over belangrijke maatschappelijke misstanden. Het gebruik van politiehonden kan en moet veel veiliger worden, op allerlei manieren. Nederland heeft veel meer politiehonden nodig dan er nu zijn. Geef criminelen een blijvend verbod op het bezit van een hond, want ze gebruiken gevaarlijke honden niet zelden voor intimidatie. Het is vreemd dat zij wél met een hond mogen lopen, en de meeste politieagenten niet.

0 respect 22-11-2020 15:58 op
@ W. Bij het gebruik van bodycams wordt het lastig voor agenten, om expres verkeerde rugnummers te dragen. Het gebruik van een vals rugnummer is aantoonbaar. Bovendien kunnen burgers wel herkenbare video-opnames maken van agenten, als ze die niet publiceren via internet. Die herkenbare videobeelden kunnen dan worden verzonden aan bijv. de Rijksrecherche, na een incident met overmatig politiegeweld.

1 respect 22-11-2020 15:41 op
@ W. Klittenband is vooral nodig voor persoonsnummers op de borst, tijdens vuurwapendreiging of heimelijke observatie. Ook de gele politiestrepen en de schouderpanden van de ME zouden daarvoor snel afneembaar moeten zijn. Met klittenband kun je persoonsnummers evt. ook flexibel aanpassen aan een andere dienst of taak, binnen de politie.

4 respect 22-11-2020 15:00 op
Geef een te felle politiehond een kalmerend middel in lage dosering. Of zet de hond vaak met een zandvest op een loopband. Verbied politiehonden die hun kop schudden tijdens bijten. Kies minder felle rassen. En test ze regelmatig op 'lossen'. Dat moet wettelijk véél beter worden geregeld. Begeleid politiehondentrainers véél beter dan nu. Geef hondengeleiders een bodycam. Overmatig politiegeweld moet tot de bodem worden uitgezocht, en moet zo nodig worden bestraft met ontslag. (Dat is ook in het belang van de politie voor hun reputatie en maatschappelijk draagvlak.) Uit de Zembla-reportage blijkt dat dit niet altijd gebeurt. Het is nodig dat de Tweede Kamer daar nu zeer kritisch op reageert. De Nederlandse politie heeft veel meer politiehonden nodig, vanwege het groeiende tekort aan agenten, het vele groepsgeweld en de overige misdaad. Politiehonden kunnen evt. leren om een verdachte blaffend te omsingelen, zonder te bijten*. * Zoek op internet op: k9 "circle and bark" k9 safety

2 respect 22-11-2020 12:38 op
Bestraf publicatie van herkenbare beelden of persoonsgegevens van politieagenten, boa's, conducteurs, enz. met 5 jaar werkstraf. Bestraf ook laster en publicatie van herkenbare beelden van anderen zwaar. Overmatig politiegeweld publiceren moet wél mogen, na het vaag maken van gezichten op video's. De Rijksrecherche kan via bodycambeelden uitzoeken, welke agenten aanwezig waren. Geef elke agent en boa een rugnummer met klittenband. Gewelddadige demonstraties zijn ondemocratisch. Mensen die weigeren weg te gaan, als de politie dat tien keer heeft bevolen, moeten een demonstratieverbod krijgen van minimaal 10 jaar. Geef veroordeelde criminelen een demonstratieverbod van 10 jaar. De ME moet sterk worden uitgebreid, naar het model van de vrijwillige brandweer. Betaal de leden daarvan per uur, voor training en inzetten. Zo nodig moeten militairen de ME helpen, met goedkope wapenstokken, in een tweede linie. Ook kunnen ze toevoerwegen naar een rel afzetten, met hun eigen voertuigen.

4 respect 21-11-2020 16:42 op
Ik zou me niet aan storen aan een opwaaiende jurk. Als veel mensen dat wél doen, geef het standbeeld dan een legging van elastische stof, in de kleur van de jurk. Daarmee trek je ook extra toeristen.