NUjijStats voor Walter_Fraans

31,102

Respect

Respect/dag 13.87
Respect/reactie 3.12

9,964

Reacties

Reacties/dag 4.44
Meeste reacties op 1 dag 28
Gestart op 29-04-2018

Respect over tijd

Laatste 25 comments

1 respect 30-11-2022 14:01 op
Veel jongeren in probleemwijken hebben een multiprobleemsituatie. Soms speelt daarbij een zwak ontwikkeld geweten en groepsdruk tot delinquentie. Niet zelden gaat dat samen met verslaving aan groepsgeweld, alcohol en stimulerende drugs. Ze zouden moeten leren om elkaar emotioneel en moreel te begeleiden. Gewelddadige rellen kunnen worden verminderd zonder hoge kosten. Dat is mogelijk door een deel van de infanteristen een dubbelrol te geven. Dat betekent dat ze tevens een marechaussee-uniform krijgen en ME-training en -uitrusting. Ze kunnen daarbij permanent in dienst bijven bij Defensie. En zo nodig kunnen ze worden ingezet voor ondersteuning van de Mobiele Eenheid. ME-taken zijn soms ook nodig bij rampen en militaire missies. Dus deze dubbelrol levert deze militairen nuttige vaardigheden op. Hiervoor zouden infanteristen moeten worden geselecteerd op capaciteiten, karakter en motivatie. Daar kan bij de personeelswerving door Defensie al rekening mee worden gehouden.

0 respect 30-11-2022 13:29 op
@ Jan De morele propaganda die ik voorstel zal nooit iedere verontruste burger overtuigen en dat hoeft ook niet. Maar die externe communicatie zal wel effectiever worden door brede internationale samenwerking op dat gebied. Bovendien kunnen de hoge kosten van die publieksvoorlichting dan worden verdeeld over alle deelnemende landen. Dat vooruitzicht maakt zorgvuldige, creatieve wetenschappelijke experimenten op dat gebied de moeite waard, met als doel een humane, leefbare en stabiele samenleving.

9 respect 30-11-2022 12:15 op
Royals en bepaalde politici moeten nu permanent beveiligd worden met gepantserde voertuigen en zwaar getrainde antiterreur-eenheden. Dat is helaas nodig en dat is triest. De overheid kan een samenleving niet sturen met uitsluitend repressieve maatregelen. Dat zou namelijk op den duur vastlopen door overbelasting van politie en justitie. Een samenleving kan alleen leefbaar blijven als de overheid genoeg aandacht besteedt aan morele opvoeding van burgers, ambtenaren en politici. De overheid moet niet teveel bepalen voor burgers op het gebied van ethiek, maar ook niet te weinig. In landen zoals Engeland, Frankrijk, België en Nederland zou de overheid véél actiever moeten worden op het gebied van morele opvoeding. De landelijke overheid zou over morele opvoeding reclame- en propaganda-experts moeten raadplegen. En pedagogen die daarin gespecialiseerd zijn.

3 respect 30-11-2022 10:40 op
@ Dustin Dus als een wolf een hapje uit een kind neemt, telt dat niet mee in het onderzoek?

9 respect 30-11-2022 10:29 op
Nederlandse wolvenexperts hebben er belang bij om de gevaren van wolven te bagatelliseren. Daardoor kunnen zij namelijk een belangrijke adviserende functie krijgen. De Nederlandse overheid zou daarom beter de beste wolvenexperts kunnen raadplegen via internet, bijv. in Scandinavië, Duitsland en Canada. Je kunt een wolf verjagen met traangas. Of door deze vanuit een terreinauto te bespuiten met zeer verdunde pepperspray. Daarbij kun je ook schieten met een alarmpistool. Als wolf zou ik dan gepikeerd weglopen. Nog beter is het om wolven helemaal uit Nederland te weren*. Wolven zijn wereldwijd absoluut geen bedreigde diersoort. En de voorstanders van wilven in Nederland hebben kennelijk weinig medeleven met kwetsbare en bezorgde boswandelaars. Misschien hebben deze fans zelfs een obsessie voor geweld. * Zoek op internet op: wolf attack wolf forest advice

0 respect 30-11-2022 09:02 op
Winkels zouden wettelijk verplicht moeten worden om bij koud weer hun buitendeur dicht te houden. Dat is nodig vanwege de energiecrisis en de daaraan gekoppelde Oekraïnecrisis en klimaatcrisis. Dat zou verplicht moeten zijn, tenzij het daar dan te warm zou worden door koken of bakken. Of vanwege levensmiddelen of bloemen die gekoeld moet blijven, enz. Bij grote winkelpanden zou een tochtsluis verplicht moeten zijn, zoals je vaak ziet in cafés, evt. in de vorm van een gordijn of draaideur. Daarmee kan het warmteverlies bij koud weer verder worden verminderd.

2 respect 30-11-2022 08:37 op
De MeToo-beweging heeft een revolutie veroorzaakt op het gebied van ongewenste intimiteiten. In het witte kielzog daarvan komt er nu gelukkig ook meer aandacht voor werkgerelateerd pestgedrag. Daarover zouden bedrijven regelmatig deskundig geproduceerde internetvideo's* moeten vertonen aan hun werknemers. Dat is ook financieel in het belang van bedrijven, door productiviteitsverbetering. Niet zelden zijn er bij dat pesten leidinggevenden betrokken als dader. Structureel pesten zou bestraft moeten worden met een jarenlange werkstraf en de slachtoffers zouden smartengeld moeten krijgen. Iedereen zou basale kennis en vaardigheden moeten hebben op het gebied van pestpreventie, slachtofferhulp en conflictbemiddeling, volgens de laatste wetenschappelijke inzichten. Dat onderwijs zou zoveel mogelijk kostenbesparend gegeven moeten worden via digitale middelen. Dan kunnen er namelijk meer mensen worden bereikt met de schaarse budgetten. * Zoek in internetvideo's op: "pesten op het werk"

7 respect 29-11-2022 20:39 op
Gokverslaving* is een gigantisch maatschappelijk probleem, dat veel levens verwoest. En gokverslaafden houden deze verslaving veelal geheim voor hun omgeving. Vaak gaat gokverslaving samen met andere persoonlijke problemen. Bijv. alcoholisme, medicijnverslaving, eetverslaving, roken, criminaliteit, relatieproblemen, huiselijk geweld, financiële schulden, enz. Er wordt nu intensief reclame gemaakt voor online gokken. Het is extreem onverstandig dat reclame voor gokkken in Nederland is toegestaan. Dat geldt ook voor Holland Casino's en de manieren om daar gokkers heen te lokken, met artiesten en luxe interieurs. Kennelijk is Nederland te klein voor verstandig overheidsbeleid. Nederland kan daarom beter worden samengevoegd met omliggende landen. Dat blijkt ook uit veel andere fouten in het Nederlandse overheidsbeleid, zoals het tolerante alcoholbeleid en het gedogen van gewelddadige rellen. * Zoek op internet op: gokverslaving nederland gokverslaving gevolgen verslaving behandeling

8 respect 29-11-2022 14:10 op
De Nederlandse samenleving is verzadigd met de verheerlijking van intimidatie en geweld. Bijv. in massamedia en jongerenhanggroepen, bij rellen en bepaalde voetbalwedstrijden en op bepaalde arrogante studentenverenigingen. Het is nodig dat de samenleving verzadigd wordt met het bevorderen van onderling respect en medeleven. De maatschappelijke golfbeweging zou nu na 50 jaar conflictsamenleving moeten ombuigen naar een empathiesamenleving. Dat is uiteindelijk in het belang van iedereen. En iedereen kan daar een steentje aan bijdragen, op zijn of haar manier. In elke grote zorginstelling zou een vaste politieagent in uniform aanwezig moeten zijn, tijdens de uren met het grootste geweldsrisico. Die zichtbare aanwezigheid kan preventief werken. Ook kan het snelle gewapende interventie mogelijk maken bij dreigend geweld, in samenwerking met het aanwezige personeel. Daarvoor zou het zorgpersoneel getraind en bewapend moeten worden, op vrijwillige basis.

0 respect 29-11-2022 12:41 op
@ Jurgen Het jaarlijks behandelen van de meest overlastgevende eiken tegen eikenrupsen is "vele malen goedkoper" dan eenmalig omzagen? Op welke bron baseert u die conclusie? Ik zei niet dat alle oude eiken in steden moeten verdwijnen. En er zijn mensen die jonge bomen mooier vinden dan oude bomen.

0 respect 29-11-2022 11:45 op
Wat kost de bestrijding van de eikenrups de Nederlandse overheid per jaar? En wordt de landelijke overheid daarover wel objectief geadviseerd? Ik heb het idee dat het op lange termiijn veel goedkoper is om de meest overlastgevende eiken om te zagen en te gebruiken voor productie van parkmeubilair. En hadden treinconducteurs en gemeentelijke handhavers geen stevige houten knuppels nodig voor zelfverdediging? Gebruik de afgezaagde boomstronken in de grond als parkbankjes en speeltoestellen. Daartussen kunnen nieuwe boompjes worden geplant.

0 respect 29-11-2022 10:32 op
Sommige kijkers ergeren zich luidkeels bij hun tv aan de Meilandjes, die zich kwetsbaar durven opstellen. Misschien vervult dat een behoefte, waarbij deze critici hun eigen knagende zwakheden proberen te vergeten en hun zelfvertrouwen en familieband proberen te versterken. Een soort pestgedrag dus. Ondertussen proberen deze kijkers hun eigen gebreken en eigenaardigheden wellicht te camoufleren voor de buitenwereld. De landelijke overheid zou iets kunnen leren van het epische succes van Chateau Meiland. De overheid zou ook zélf een populaire reality-serie moeten uitzenden op tv, met een permanente gratis livestream op internet. Daarin kan voorlichting worden verwerkt over belangrijke onderwerpen. Bijv. sociale en emotionele problemen, opvoeding, eenzaamheid, verslavingen, brandveiligheid, medicijngebruik, discriminatie, radicalisering, enz. De Meilandjes gaan door. La famille continue de discuter, de persévérer, de pleurer, de rire et d'aimer. Et les Pays-Bas apprécient.

0 respect 29-11-2022 07:56 op
(Vervolg van mijn bovenstaande bericht) - Geef lichamelijk sterke medewerkers in zorginstellingen toestemming om zo nodig ook een wapenstok met zijhandvat te dragen, na training daarin. Die batons zijn te koop in vaste en uitschuifbare (expandable) uitvoering. - Patiënten in zorginstellingen zouden verstelbare voetboeien moeten dragen, als ze regelmatig een gevaar vormen voor personeel en medepatiënten. Daarmee kunnen ze wel lopen, maar niet rennen en schoppen. - Er zouden veel strengere eisen gesteld moeten worden aan radio- en tv-programma's en webvideo's. Ze zouden lichamelijk en geestelijk geweld niet meer moeten mogen verheerlijken. - Verbied verheerlijking van gang-related cultuuruitingen op tv en in video's, zoals bendegebaren, intimiderend gedrag, wapens, explosieven, tattoos, gang fashion, dieventaal, gang rap, alcohol, graffiti, enz.

0 respect 29-11-2022 07:55 op
De Nederlandse overheid zou via internet met veel andere landen moeten overleggen over geweldspreventie*. Zoek de oplossingen voor zinloos fysiek en geestelijk geweld minder in Nederland, want die aanpak stelt vaak teleur. Zinloos geweld in de zorg kan verminderen met de volgende maatregelen: - Wekelijks digitaal vredesonderwijs geven op alle scholen. Dat onderwijs zou ook verplicht moeten worden op verenigingen, zoals voetbalclubs, scoutingclubs en studentenverenigingen. De leden zouden daar verplicht moeten worden om naar voorlichtingsvideo's daarover te kijken. - Geef zorgwerkers toestemming om tijdens hun beroepsuitoefening zo nodig handboeien te dragen en pepperspray in verschillende afmetingen. Laat hen ook regelmatig video's bekijken die bescheiden en respectvolle omgangsvormen uitdragen. * Zoek op internet in afgelopen jaar op: healthcare violence effective research "violence prevention" research

1 respect 29-11-2022 07:26 op
O.a. de volgende maatregelen zijn nodig voor vergroting van de veiligheid: - Verkeersboetes steeds hoger maken per overtreder, bij elke herhaling. - Snelheidscontroles in de bebouwde kom met motoragenten en (aangelijnde) drones. - Kentekens ook op autodaken verplichten. - Sterke verhoging van de minimum alcoholleeftijd. - Omroepen verplichten om veiligheidsvoorlichting te verwerken in alle programma's op radio en tv. Dat moet gaan over preventie van geweld en ongevallen. Nu zenden veel omroepen liever maffiafilms en drillrap uit. Dus hier is veel winst te behalen. - Vermindering van het wegverkeer. - Laat leerlingen op school wekelijks een video zien over veiligheid thuis, op het werk, op vakantie of in het verkeer. Geef daarin onderwijs over EHBO, brandbestrijding, helpen bij verkeersongevallen en rampen, enz.

1 respect 29-11-2022 07:13 op
De landelijke Nederlandse overheid zou de drukte in het wegverkeer sterk moeten verminderen*. Dat kan met o.a. de volgende maatregelen: - spreiding van werktijden - verbeteren van de service van pakketdiensten en terugdraaien van de privatisering daarvan - stimuleren van e-learning, "blended learning", webshops en digitale gezondheidszorg. - jarenlange werkstraffen voor cybercrime, zodat internet vaker wordt gebruikt in paats van wegverkeer, ook voor handel en vertrouwelijke gesprekken Het is nodig om tijdens filetijden via de radio allerlei belangrijke voorlichtingsprogramma's uit te zenden, afgewisseld met muziek. Maak die programma's overtuigend en aantrekkelijk met artiesten en interactieve talkradio, zodat er veel mensen naar luisteren. * Zoek op internet op: "traffic congestion" wikipedia "traffic congestion" effective "traffic jam" solutions

6 respect 28-11-2022 20:39 op
Veel mensen zijn betrokken bij structureel pesten in een werksituatie. Ik raad hen aan om deskundige webvideo's te bekijken over "workplace bullying". Kies daarbij het liefst video's die langer duren dan twintig minuten. De meest geschikte van deze video's zouden uitgezonden moeten worden op tv, door de Nederlandse publieke omroepen. Daarmee kunnen omroepen hun goede wil tonen met daden. Ze kunnen zo ook de schade van het pestgedrag in hun organisatie beperken. Die uitzendingen over pesten zou de Nederlandse overheid verplicht moeten stellen, want publieke omroepen worden betaald met belastinggeld. Een uitstekende recente video over pesten op het werk is: "The Long Road to Healthier Workplaces". Daarin wordt o.a. de biologisch meetbare hersenbeschadiging besproken die langdurige pestslachtoffers oplopen. Deze video bespreekt ook hoe pesten in werksituaties voorkomen kan worden met praktische maatregelen, door leidinggevenden en wetgeving. Bescherm mensen tegen geestelijk geweld.

1 respect 28-11-2022 13:14 op
In veel discussies ligt de focus te eenzijdig op de toewijzing van overheidsgelden. Dat geldt ook voor discussies over hiv-verspreiding en infectiepreventie. Iedereen zou mee moeten helpen met het geven van voorlichting over preventie van geweld, ongevallen en ziekten, inclusief hiv. De Europese en landelijke overheid zou alle burgers daartoe moeten oproepen. Zij zouden burgers ook communicatietechnieken moeten leren om die voorlichting bescheiden, duidelijk en overtuigend uit te voeren. Die voorlichting kan bijv. worden gegeven door werkgevers, verenigingen, artiesten, vloggers, bloggers, emailers, radiomakers, leraren, jongerenwerkers, opvoeders, grootouders, predikanten, artsen, woningbouwverenigingen, enz. Hoe kunnen jij en ik daar een rol in spelen?

1 respect 28-11-2022 10:47 op
Ik stel voor dat bij dit onderzoek de volgende disciplines worden betrokken: - een pestpreventie-expert - een conflictbemiddelaar - een HR-specialist - een organisatieadviseur - een rechercheur - een arbeidsjurist - een communicatietrainer Deze experts moeten op de hoogte zijn van recente wetenschappelijke effectonderzoeken op hun vakgebied. Ze zouden aantoonbare ervaring en integriteit moeten hebben. Ook zouden ze geen banden moeten hebben met de betrokken omroepen of onderzochte personen. Raadpleeg via internet ook een buitenlandse topexpert in workplace bullying*, zoals de wereldberoemde Gary Namie.** Hij heeft hierover veel internetvideo's gratis toegankelijk gemaakt. Hij geeft daarin doelmatige, praktische adviezen voor wetgevende instanties, werkgevers, leidinggevenden en pestslachtoffers. Deze charismatische Gary Namie zou ook uitgenodigd moeten worden in Nederlandse talkshows op tv. Zoek op internet op: * "workplace bullying" wikipedia ** "gary namie" wikipedia

2 respect 28-11-2022 08:19 op
Computergames kunnen allerlei positieve en negatieve effecten hebben op de gebruikers. Ze kunnen gecombineerd moeten worden met allerlei onderwijs. Kinderen zouden daarbij een groot beeldscherm moeten gebruiken, zodat ze er op grotere afstand naar kunnen kijken. Dat kan levenslange ernstige bijziendheid* helpen voorkomen. Datzelfde risico geldt voor het lezen van boeken door kinderen. De Nederlandse overheid zou daar veel meer aandacht voor moeten hebben. * Zoek op internet in afgelopen vijf jaar op: bijziendheid kinderen jaar

1 respect 28-11-2022 07:42 op
De meest efficiënte manier om SOA's, ongewenste zwangerschappen en veel andere problemen te voorkomen is voorlichting via radio, tv en internet. In ontwikkelingslanden zouden daarvoor radio-uitzendingen moeten worden ingezet, vanwege de relatief lage kosten. Laat luisteraars daarover bijv. telefonisch met elkaar praten in de uitzending en vragen stellen aan SOA-experts en gynaecologen. Bij ontwikkelingshulp kunnen radiootjes met een zonnepaneeltje worden uitgedeeld. Vul dat aan met speciale internetfora, waar burgers schriftelijk anoniem kunnen overleggen met experts. Ook in Nederland komen gevaarlijke SOA's vaak voor. Het kan ook jou overkomen. De Nederlandse overheid zou omroepen moeten verplichten om in alle amusementsprogramma's op radio en tv regelmatig voorlichting te verwerken over veilige seks. Die verplichting zou ook moeten gelden voor dating-apps. Iedereen tussen 20 en 60 jaar zou elke 10 jaar een verplichte SOA-test moeten ondergaan. Maak seks lekker veilig.

1 respect 27-11-2022 16:11 op
@ All. Zoek op internet in afgelopen jaar op: laptop koopgids

4 respect 27-11-2022 13:33 op
Soms is het fijn om met een laptop te gooien. Doe het niet. Laat het los. Kijk in de spiegel. Of juist niet, als dat helpt. Geloof alles wat een goed geklede verkoper zegt. Not*. Je kunt flink besparen op je laptop door te zorgen dat hij lang meegaat. Dat kan o.a. met de volgende aanpak: - je digitale vriend voorzichtig neerzetten en niet onnodig verplaatsen - de laptop niet op een zachte ondergrond zetten, want dan wordt de ventilatieopening aan de onderkant afgesloten en kan het apparaat te warm worden. - bij transport een tas of koffer gebruiken met extra dik schuimplastic. Snijd of knip de foam padding eventueel zelf op maat, in een tas of koffer. - voorkom diefstal in OV en horeca - een externe muis en keyboard gebruiken tegen slijtage - de laptop niet op een stoel of bank neerzetten, waar vervolgens iemand op kan neerploffen - Vloeistoffen, kleine kinderen en huisdieren uit de buurt houden, van je apparatuur en kabels. * Zoek op internet op: laptop koopgids

1 respect 27-11-2022 08:44 op
Veel sterkte voor de slachtoffers en hun familie. Bij geweldspreventie in Nederland proberen veel organisaties al decennialang zélf het wiel uit te vinden. Dat is een enorme verspilling van geld en vergadertijd. De resultaten daarvan zijn namelijk veelal bedroevend. Het zou veel efficiënter zijn om gebruik te maken van recente, praktisch toepasbare evidence-based preventiemethoden*. * Zoek op internet op: cdc "violence prevention" Ga ook naar de website: nij punt ojp punt gov Zoek daar op: "Changing Course: Preventing Gang Membership"

3 respect 25-11-2022 22:55 op
@ Knutsel Je kunt er ook een kantoor mee verwarmen.