NUjijStats voor Walter_Fraans

31,042

Respect

Respect/dag 18.57
Respect/reactie 3.12

9,940

Reacties

Reacties/dag 5.94
Meeste reacties op 1 dag 28
Gestart op 29-04-2018

Respect over tijd

Laatste 25 comments

3 respect 25-11-2022 22:55 op
@ Knutsel Je kunt er ook een kantoor mee verwarmen.

25 respect 25-11-2022 22:53 op
Het is niet genoeg als omroepen hun bedrijfscultuur verbeteren. Ze zouden bescheiden, empathisch en integer gedrag ook breed moeten uitdragen, in al hun programma's op radio en tv.

35 respect 25-11-2022 22:39 op
De Nederlandse overheid zou een kunstijsbaan juist moeten verbieden. Dat is nodig vanwege de zinloze energieverspilling daardoor, in deze tijd van energieschaarste en problemen met klimaat en milieu. Als je extra lichaamsbeweging wilt, kun je bijv. gaan helpen bij kwetsbare gehandicapten en ouderen. Professionele schaatsers kunnen verhuizen naar Scandinavië.

0 respect 25-11-2022 22:33 op
Het aanbieden van excuses voor het Nederlandse slavernijverleden is bij uitstek een taak voor de koning. Dat maakt meer indruk in het buitenland dan uit de mond van de genoemde bewindslieden. De koning kan daar net zoveel tijd voor nemen als hij nodig heeft, ook al zou dat jaren duren.

1 respect 25-11-2022 22:26 op
@ Just Het verbod op kinderarbeid zou soepeler moeten worden, zonder misbruik in dat opzicht toe te staan.

0 respect 25-11-2022 22:24 op
@ Drummer Uw reactie is niet wetenschappelijk, maar dat mag natuurlijk.

26 respect 25-11-2022 22:20 op
Politici zouden zelf het goede voorbeeld moeten geven in energiebesparing. Dat kan door bij koud weer in gebouwen te werken in een warm winterjack met sjaal. Daarbij hoort ook lang, thermisch ondergoed.

2 respect 25-11-2022 22:14 op
@ Drummer Het zal moeten blijken uit het marktonderzoek hoeveel geld een deel van de reizigers over heeft voor deze extra beveiliging op bepaalde treinlijnen. Het beroep van treinconducteur kan aantrekkelijker worden door de bovengenoemde aanpak en evt. ook door een hoger salaris te bieden.

11 respect 25-11-2022 22:07 op
Het is absurd dat er volop alcoholreclame gemaakt mag worden via internet en 's avonds laat op tv. Ook via datingprogramma's op tv wordt alcoholgebruik schaamteloos gepropageerd. De gevolgen* van alcoholgebruik voor de samenleving zijn verschrikkelijk. Daarbij is het niet relevant dat er ook mensen zijn die met mate drinken. * Zoek op internet: alcohol gevolgen alcoholisme gevolgen

2 respect 25-11-2022 21:59 op
@ Red. Die video's kunnen ook worden geprojecteerd met een computerbeamer. En leerlingen kunnen hun school schoonmaken voor gezonde lichaamsbeweging.

5 respect 25-11-2022 21:51 op
Deze excusses kunnen beter door de koning gemaakt worden, lijkt me. Dat maakt meer indruk. En de genoemde bewindslieden hebben het te druk met andere taken in deze crisisperiode. Ik ben tegen een slavernijmuseum. Dat is namelijk extreem kostbaar en geeft hoge reiskosten voor schoolklassen. Het kan beter worden vervangen door digitale middelen om slavernij te voorkomen. Dat zijn bijvoorbeeld indrukwekkende, internationaal geproduceerde internetvideo's en internetfora in verschillende talen over dat onderwerp. Op een gespecialiseerd wetenschappelijk webforum kan worden besproken onder welke voorwaarden dwangarbeid wél wenselijk en effectief is, als straf voor gepleegde misdrijven. Daarbij zou moeten worden verwezen naar relevante onderzoekspublicaties.

5 respect 25-11-2022 21:33 op
De NS kan experimenteren met grote, sterke, vriendelijke conducteurs. Geef hen zwaar beschermende kleding en een PR-24 expandable voor zelfverdediging. Die stok met zijhandvat kan in de trein ingeschoven (36 cm) worden gebruikt. Buiten kan die worden uitgeschoven tot 61 cm. Hij kan schuin op de borst, op de heup of in een beenholster worden gedragen. Dat kan worden gecombineerd met een taser, 700 ml pepperspray en portofoon met noodknop en GPS-functie. En geef hen dezelfde multitool die politieagenten dragen. Evt. kunnen zulke conducteurs op risicolijnen en -tijden in koppels of drietallen werken. Voor die beveiligde ritten kan een (veel) hogere ritprijs worden gevraagd aan reizigers. De overheid zou vooraf via marktonderzoek kunnen vragen wat reizigers van die plannen vinden en welke andere oplossingen zij voorstellen voor beveiliging in trein en bus. Dat kan onderzocht worden via meerkeuze- en open vragen. Daarbij moet een representatieve steekproef van reizigers worden gekozen.

3 respect 25-11-2022 13:53 op
Bij o.a. vernieling van auto's kan de pakkans flink vergroot worden. Dat is mogelijk door de inzet van draagbare multicopters. Bovendien kan er op grotere hoogte een onbemand vliegtuigje van Defensie surveilleren. De politie kan daarvoor een verzoek indienen om bijstand van de landmacht.

5 respect 25-11-2022 10:31 op
Wat een afschuwelijke cybermisdaad. Ik zie dit tegen de achtergrond van een gebrekkige moraal in de samenleving. En dat speelt in Nederland minstens even sterk als in België. Door de gebrekkige gewetensfunctie van veel mensen is de politie sterk overbelast. Daardoor houdt zij te weinig menskracht over voor allerlei taken, inclusief ICT-beveiliging en bestrijding van cybercrime. De oplossing daarvan ligt o.a. in morele opvoeding van jongeren, volgens evidence-based methoden. Over die gedragsbeïnvloeding zouden wereldwijd topexerts moeten worden geraadpleegd via internet. En liefst ook via een speciaal wetenschappelijk internetforum over morele beïnvloeding. Natuurlijk moeten daar ook de risico's van die morele opvoeding worden besproken, evenals beleidsstrategieën om die gevaren te verminderen. Drogredenen* zouden daar moeten worden verboden. Want hoe kun je effectief beleid maken zonder zindelijk te redeneren? * Zoek op internet op: "list of fallacies" wikipedia

0 respect 25-11-2022 08:00 op
@ Rob De landelijke overheid zou die ongewenste ontwikkeling moeten voorkomen. Dat kan via wetgeving, handhaving en voorlichting. Daarbij is brede internationale digitale samenwerking nodig, voor meer deskundigheid en voor verdeling van kosten.

0 respect 25-11-2022 07:38 op
@ nieteke Dat klopt. Daarom schreef ik: "Die aanpak is nodig als aanvulling op traditionele zorg."

3 respect 25-11-2022 07:22 op
De landelijke Nederlandse overheid zou veel meer tijd en geld moeten besteden aan de invoering van digitale gezondheidszorg* en digitale medische publieksvoorlichting. Die aanpak is nodig als aanvulling op traditionele zorg. Ook zou de overheid daarbij veel meer moeten samenwerken via internet met de EU en VN. Daardoor kan er o.a. hoogwaardige e-health-software worden ontwikkeld, die in veel landen kan worden gebruikt. Dat zal vermindering van kosten geven en verbetering van de zorgkwaliteit. Die digitale ontwikkelingen in de zorg zijn hard nodig vanwege o.a. de volgende factoren: - sterke vergrijzing** van de bevolking - verwachte extreme personeelstekorten in de zorg - de noodzaak tot meer preventieve*** gezondheidszorg Zoek op internet in afgelopen jaar op: * "digital healthcare" future "digital healthcare" research ** vergrijzing gezondheidszorg *** ziektepreventie voordelen ongevallenpreventie

30 respect 24-11-2022 09:40 op
Deze brandstichtingen zijn kostbaar en intimiderend. Als de gemeente dat onacceptabel vindt, zou zij de pakkans daarbij moeten vergroten. Vraag bijvoorbeeld bescherming van militairen met wapenstokken en pepperspray, voor de locaties met een verhoogd risico. Die militaire inzet zou terecht zijn, gezien de huidige rampzalige vluchtelingencrisis, woningnood, hyperinflatie, personeelscrisis, enz. Laat vluchtelingen die dat kunnen, helpen bij die beveiliging, vooral als ze ook Engels spreken. Ze kunnen bijv. bewakingsbeelden bekijken in een militair commandovoertuig, of maaltijden klaarmaken voor de militairen. . Het defensiepersoneel kan bij die beveiliging slapen in verwarmde legertenten, legertrucks en miltaire ambulances, omringd met dranghekken, prikkeldraad, verlichting en bewakingscamera's op palen. Dat zal voor hen een goede oefening zijn in rampenhulp, coördinatie, logistiek, bivakkeren, bewaking en samenwerking met civiele hulpdiensten, pers en autoriteiten.

28 respect 23-11-2022 22:00 op
Bijt-ie ak em aai? Nee, die doe nooit niks. Veel mensen verlangen naar iemand voor in bed en in bad. En liefst ook nog een kasteel en een Rolls. Toch is dat geen garantie voor geluk. Ik zou er in deze tv-serie een ervaren relatietherapeut bijhalen. Dat geeft interessante en spraakmakende uitzendingen. Daarbij hoef je natuurlijk niet alles uit te zenden wat er gezegd wordt. Veel liefdesrelaties worstelen met heftige ruzies, waar ook de kinderen onder lijden. Door daarover op tv adviezen te geven, kunnen die problemen bij kijkers verminderen. De overheid zou daar subsidie voor moeten geven. Een goed advies is bijvoorbeeld om tijdelijk wat afstand te nemen van elkaar, als er ruzie ontstaat. Des ginne kwats. Maor addet beter wit, meudet zegge.

5 respect 23-11-2022 20:35 op
Een bed & breakfast in een realityserie kan zeer rendabel zijn, qua horeca en kijkcijfers. De familie Meiland zou daarvoor royaal personeel moeten aannemen, ook voor management, administratie en beveiliging. En er is een hoge omheining rondom nodig. Technische klussen kunnen ze soms zelf doen, voor de grappige tv-beelden die dat oplevert. Maar het merendeel zouden ze moeten uitbesteden aan bedrijven. Hun eigen kluspogingen en autoritten zouden begeleid moeten worden door experts met veiligheidsadviezen, want die verlopen nu extreem gevaarlijk. Die adviezen zullen de tv-serie ook interessanter maken voor de kijkers. Voorkom dat er kinderen aanwezig bij de klussen en hachelijke autoritten. Voor het succes van de realityserie is het nodig dat het personeel o.a. op fysieke aantrekkelijkheid wordt geselecteerd, dat ze daar max. een jaar werken en dat ze single zijn. Dan ontstaan er liefdesrelaties, zoals bij de succesvolle realityserie "Below Deck". Reposez-vous et amusez-vous.

0 respect 23-11-2022 11:11 op
Kan het problematische schuim niet goedkoop vervangen worden in die apparaten?

0 respect 23-11-2022 09:02 op
@ Stupid Als een bepaalde pestpreventie-expert een te eenzijdige visie heeft op een conflict in een organisatie, kunnen er ook een conflictbemiddelaar, hr-specialist en organisatieadviseur bij betrokken worden.

0 respect 23-11-2022 08:26 op
@ Weet. Militairen en hun voertuigen worden toch al betaald. En militaire genisten kunnen helpen bij het aanleggen van bewakingscamera's, grachten en omheiningen. Daar moeten ze namelijk toch regelmatig mee oefenen.

0 respect 23-11-2022 08:17 op
@ Stupid Ik wil en kan niet vooruitlopen op de conclusies van een onafhankelijke, deskundige onderzoekscommissie. Een bekwame pestpreventie-expert kan zo nodig gebruik maken van technieken voor conflictbemiddeling en verzoening.

3 respect 23-11-2022 08:05 op
Veel websites, tv-series en bioscoopfilms bieden bruikbare informatie aan potentiële criminelen. Die info gaat over het plegen van geweld en misdrijven en over het vluchten voor de politie. Die publicaties zouden wettelijk verboden moeten worden in samenwerking met veel andere landen, voor zover dat mogelijk is. Maar iedereen moet wel lekker de stripverhalen blijven lezen van die narrige eend en zijn drie slimme neefjes. Het is al duizenden jaren een goed gebruik gebleken om de meest waardevolle objecten te beveiligen met zwaar bewapende militairen. Helaas bestaan veel museumdirecties uit mensen zonder opleiding op het gebied van beveiliging. Omring gebouwen met de meest waardevolle objecten met een hoge omheining en daarbuiten een brede gracht. Gebruik daarbij ook permanente videobewaking en militairen in pantservoertuigen met militaire radiozendapparatuur.