NUjijStats voor criticus2018

15,802

Respect

Respect/dag 7.59
Respect/reactie 3.83

4,123

Reacties

Reacties/dag 1.98
Meeste reacties op 1 dag 22
Gestart op 07-10-2018

Respect over tijd

Laatste 25 comments

2 respect 29-11-2022 15:52 op
Rob: Nou! En of ik weet hoe zo'n paal werkt. Weet u hoe verkeersregels werken en waar die voor dienen? Verkeersregels dienen onder andere om de verkeersveiligheid te bevorderen. Bewust de regels negeren is bewust een risico nemen! Er zijn blijkbaar ongeveer vijftig mensen tegen die paal gereden omdat zij ergens reden waar zij niet mochten rijden!. Hoeveel duizenden anderen zijn niet tegen die paal gereden? Juist! Omdat zij zich wel aan de regels hielden!

1 respect 29-11-2022 15:40 op
Staffolo: Er zijn er slechts ongeveer vijftig opgeknald. Hoeveel duizenden zijn er niet tegenaan gereden omdat die wel opletten en niet ergens rijden waar ze niet mogen rijden?

14 respect 29-11-2022 15:38 op
Rob: Nee! Er is 50 keer bewust risico genomen om letsel op te lopen! Verkeersmaatregelen dienen om dit risico zo klein mogelijk te maken. Maar ja, als bestuurders er zich niets van aantrekken. Gewoon een gevalletje boontje komt om zijn loontje!

4 respect 29-11-2022 15:35 op
Frank: Wat is er in hemelsnaam belangrijk aan het bezoek van Helder aan Qatar? Geen democratische meerderheid? De 2e kamer heeft in meerderheid een motie aangenomen waarin het kabinet werd verzocht geen afvaardiging naar Qatar te sturen! Wat is daar ondemocratisch aan?

12 respect 29-11-2022 15:31 op
Och, waarom zijn wij eigenlijk verbaast? Hier laat een minister gewoon open en bloot zien hoe onze regering denkt over parlement en bevolking. Een kamerbreed aangenomen motie. Net goed genoeg voor het toilet. Debat over sportclubs welke toch echt het cement in de samenleving zijn? De 2e kamer gewoon laten praten en aan je stutten trekken. Dat uitje naar Qatar laat je natuurlijk niet lopen!

9 respect 29-11-2022 15:21 op
De paal is niet berucht. De bestuurders die er tegen knallen zijn berucht. Zij rijder ergens waar ze niet mogen komen!

12 respect 29-11-2022 15:17 op
De beruchte paal staat er niet voor niets! Die paal is niet berucht! Degene welke tegen die paal aanrijd is berucht! Zij rijden daar waar ze niet mogen rijden! Rond de paal staan al veel waarschuwingen! Nu moet ook het wegdek nog groen worden. Misschien moeten betrokken bestuurders eens naar een oogarts? Of hun rijbewijs inleveren als zij bewust gebruik maken van een baan waar ze niet mogen komen! Goede bestuurders passen zich aan aan omstandigheden slechte bestuurders trekken zich niets aan van deze veranderingen.

2 respect 29-11-2022 15:00 op
Nee, er is niets veranderd!

5 respect 28-11-2022 10:25 op
Een coach die zegt dat hij wereldkampioen wil worden en een speler welke daar vertrouwen uit put. Zie hier de hedendaagse voetbal logica! Zou het niet handiger zijn om gewoon beter te gaan spelen? En als dat niet lukt gewoon naar huis te gaan?

9 respect 28-11-2022 10:20 op
Oud-minister Martin van Rijn is de voorzitter van het onafhankelijke onderzoek dat wordt gedaan naar de werkcultuur bij de publieke omroep. Dus een oud politicus doet maar weer eens een onderzoek. En dan? Laat het OM onderzoeken of er strafbare feiten zijn gepleegd en zo ja, een rechtszaak beginnen! Geen strafbare feiten maar toch meer dan onbehoorlijk gedrag? dan gewoon wat in het normale bedrijfsleven ook gebeurt. Ontslag op staande voet! Dat is verwijtbaar ontslag dus ook geen WW.

6 respect 28-11-2022 10:14 op
U weet wat Onana op zijn geweten heeft tijdens dit WK?

9 respect 27-11-2022 16:33 op
Limbo: dus voor eigen belang is alles geoorloofd? Bijzondere opvatting.

23 respect 27-11-2022 14:29 op
ER laat in een verklaring weten: Op de eerste dag van de COP27 beloofde premier Mark Rutte eenmalig 1,8 miljard euro om de gevolgen van klimaatverandering te verzachten in Afrika. Daartegenover staat jaarlijks 17,5 miljard euro aan fossiele subsidies in de vorm van kortingen en belastingvoordelen. Dat is dus per jaar tien keer meer geld voor het aanjagen van de klimaat- en ecologische crisis dan voor de compensatie van klimaatschade. Deze druppel op een gloeiende plaat toont de onwil van de regering om de oorzaken van de klimaat- en ecologische crisis aan te pakken. “De wetenschap is duidelijk: iedere extra ton uitgestoten CO2 maakt de aarde verder onleefbaar. Honger, oorlog, klimaatrampen die nu al talloze mensen en andere dieren treffen worden verergerd door fossiele subsidies. Er is nog steeds geen geloofwaardige weg naar maximaal 1,5 graden opwarming. Voorbij die grens dreigen onomkeerbare kantelpunten met ongekende consequenties.” Hier weten velen niet beter dan veroordelen.

9 respect 27-11-2022 13:32 op
En weer worden de meest onbenullige redenen aangevoerd om deze jongeren vooral hard te straffen. En waarvoor? Omdat deze jongeren iets deden wat de veroordelers allang hadden moeten doen! Ik wilde dat zij net zo dachten bij de demonstraties van Pegida, Viruswaarheid etc. Of als de boeren weer eens van hun ongenoegen blijk geven. maar dan hoor je ze niet!

0 respect 27-11-2022 12:43 op
Dat geldt ook voor de overheid. Ook die moet zich aan gerechtelijke uitspraken houden! Gebeurt dat ook?

5 respect 27-11-2022 12:40 op
En daar komt de aap uit de mouw. Bevolkingsgroei is de oorzaak van de problemen. Weet je wat? We houden vluchtelingen en dergelijke tegen aan de grens. Hetzelfde doen we met expats en arbeidsmigranten. Daarna zijn onze problemen met betrekking tot milieu, verduurzaming en klimaat ineens voorbij. Denkt u! Een baby vervuilt niet. Vervuiling is in negen van de tien gevallen ons opgedrongen door industrie. Niet in de laatste plaats de verpakkingsindustrie. Afschrikwekkend hoe snel mijn plasticafvalzak vol is! Er moet gedemonstreerd worden tegen de ongebreidelde zucht naar ieder jaar verhogen van productie, winsten en dus consumeren! Zolang wordt vastgehouden aan oude patronen, leefwijzen en manier van produceren gaan we de milieu doelen niet halen. Het is niet een minuut voor twaalf, het is al over twaalven! iets simpels als het verminderen van de miljoenen dieren in de intensieve veehouderij al agressieve reacties oproept van betrokkenen verandert er niets!

5 respect 27-11-2022 12:25 op
Als de meesten hier op N.nl nu ineens de politie gaan prijzen dan wordt t pas echt zorgelijk...

10 respect 27-11-2022 12:18 op
Andere mensen dringen hun vervuilende leefwijze op aan mij. Wat u van de demonstrerende jongeren eist doet u zelf ook?

4 respect 27-11-2022 11:57 op
Ik zie voornamelijk zogenaamde boeren die de boel vernielen!

1 respect 27-11-2022 10:29 op
Peter; Waarom in vredesnaam denk jij dat WW aantrekkelijk is? Hoe kom jij op het idee dat mensen rekensommetjes maken om dan te concluderen dat werken niet loont? Misschien wordt het tijd dat u zich eens verdiept hoe het eigenlijk werkt om in aanmerking te komen voor WW, huurtoeslag of welke sociale voorziening dan ook!

6 respect 26-11-2022 14:32 op
Vertel dat maar aan die reageerders die zelfs het bestaan van wetenschappelijke onderzoeken en rapportages ontkennen!

8 respect 26-11-2022 13:06 op
Er zijn geen onderzoeken naar gedaan? Waar heeft u de afgelopen decennia geleefd? En met u, Carolien vd Plas?

1 respect 26-11-2022 11:45 op
Heleentje: U schuift in een handomdraai en achteloos de talloze onderzoeken en wetenschappelijke rapporten over de vervuiling aangericht door boeren bedrijven en de bio industrie gewoon terzijde?

4 respect 26-11-2022 11:41 op
Het gaat niet om het telen van verantwoordelijk voedsel! Hoewel bij dat verantwoordelijk in voedselverband nog wel een paar vraagtekens zijn te plaatsen. Het gaat om verantwoordelijk telen van voedsel! Em om het op industriële schaal houden van honderden miljoenen dieren verantwoordelijk te noemen is de gotspe van de eeuw! Wat u beweerd raakt kant noch wal en is onder de noemer van boerenpropaganda te scharen!

2 respect 25-11-2022 11:54 op
Hoe ging het ook weer bij de teloorgang van de scheepsbouw? Werden de arbeiders gecompenseerd voor jarenlange gemiste inkomsten uit arbeid? Waarom moet dat voor boeren wel? De boerensekte heeft bijna levenslang geprofiteerd van subsidie's opgehoest door de rest van de bevolking. De boeren zijn ondernemer. met ondernemingsrisico. Dat dit zou gebeuren is al 40 jaar bekend. Heeft je onderneming geen toekomst dan ga je failliet! De boeren hadden zich allang aan veranderende omstandigheden kunnen aanpassen. Bedrijfsleven moet dat ook.