NUjijStats voor mountain_lion

34,552

Respect

Respect/dag 31.61
Respect/reactie 21.03

1,643

Reacties

Reacties/dag 1.5
Meeste reacties op 1 dag 31
Gestart op 22-06-2021

Respect over tijd

Laatste 25 comments

86 respect 12-11-2022 21:58 op
Om 't even om welk voorheen door Rusland bezet gebied 't gaat, de gruwelverhalen die naar buiten komen als Oekraëne er, godzijdank, in slaagt desbetreffend gebied weer in te nemen, haar eigen grondgebied, liegen er niet om en doen qua verschrikkingen niets voor elkaar onder.

100 respect 11-11-2022 22:47 op
Precies dat wat Nathan dus al zei: een riedel die al jaren afgespeeld wordt, met nadruk op die woordjes "nu wel" - nee, dat werd jaren geleden dus ook al verkondigd. En voorbij wordt gegaan aan de realiteit zoals die zich sindsdien ontwikkeld heeft. Incl. een rampzalige Brexit en nu, sinds/door de invasie van Rusland, eensgezinder-dan-ooit EU.

62 respect 11-11-2022 22:36 op
Je doet net alsof Oekraïne geen rol speelde bij die onmogelijk gemaakte bevoorrading. Passief af heeft staan wachten tot die Himars als vanzelf die kant op gegaan zijn. Kom nou toch. Rusland lijdt een zoveelste nederlaag, en niet zo'n kleintje ook. Dat "een maand geleden die beslissing al genomen is", bevestigt alleen maar dat de Russen geen andere keuze/mogelijkheid meer zagen. Daartoe genoodzaakt juist door grondig doordacht handelen van het Oek. leger.

49 respect 11-11-2022 22:29 op
@Vredesduif, nee, die fout maken we niet gauw nog eens. En als we zouden doen wat je voorstelt, zou Poetin (of een opvolger) vroeg of laat wel nieuwe kansen ruiken om hetzelfde, bij Oekraïne of elders, uit te gaan vreten.

54 respect 11-11-2022 22:25 op
Realistisch? Even zien hoor, realistisch bezien lijden de Russen forse nederlagen op het slagveld en proberen te dat te verhullen door te doen alsof de terugtrekking eigenlijk "een gebaar van goede wil is". Om het nog maar even niet te hebben over de volgehouden claim "dat de geannexeerde gebieden Russisch zullen blijven".

52 respect 11-11-2022 22:18 op
Een bondiger samenvatting is nauwelijks denkbaar. Wow inderdaad. En ik hoop dat er spoedig nog de nodige wow's aan kunnen worden toegevoegd.

23 respect 10-11-2022 22:57 op
Mash je vergeet waar al zo vaak op gewezen is: Poetin's aspiraties komen uit zijn eigen brein en eigen mond, en die van de mensen die hij in de loop der jaren om zich heen verzameld heeft. Het is geenszins angstzaaierij noch speculatie. Dat hij er een grote militaire kluif eraan zou hebben, doet aan zijn intenties niets af. Kijk bijv. ook naar de stemming van de Doema omtrent de Baltische staten van ergens afgelopen zomer.

53 respect 10-11-2022 22:52 op
Barbaars. Poetin en zijn moordleger, dit Rusland beter gezegd want we zagen het bijv. ook in Syrië, zijn barbaarser bezig dan we decennia gezien hadden. En waarover we volgens mij ooit afspraken, "dit nooit weer". Ik weet even geen verdere woorden om uitdrukking te geven aan hoezeer ik alle wreedheden verafschuw :(

14 respect 10-11-2022 22:43 op
Ehm, "van horen zeggen van Oekraïners" - dat noemen we ook wel ooggetuigenverslagen, of een term die de lading beter dekt, "verslagen van mensen die e.e.a. aan den lijve ondervonden hebben." Vertel eens: wie zouden hier volgens jou beter van verslag van kunnen doen dan de slachtoffers - zij die het overleefden, welteverstaan.

59 respect 09-11-2022 22:55 op
Al weken een nare spanning rond Kherson, v.w.b. het lot dat de agressor voor deze stad en breder de regio voor ogen heeft. I.t.t. eerdere terugtrekkingen lijkt deze wel georganiseerd te zijn. Al weken worden burgers gedeporteerd (ik weiger van evacuaties te spreken, omdat al vanaf het begin duidelijk was dat het niet om een vrijwillig vertrek gaat, noch om een eigen keuze w.b. de nieuwe verblijfplaats). Dat het MoD nu officieel de terugtrekking aankondigt maakt e.e.a. imo nog wat onheilspellender. Dat deze terugtrekking wel georganiseerd lijkt te zijn, doet mij denken dat Rusland iig niets goeds van plan is. Door humanitaire overwegingen hebben ze zich nog nooit laten leiden, sterker, de Oek. burgers worden al vanaf het begin v/d oorlog doelbewust onder vuur genomen door de agressor. Het feit dat deze stad/regio door Rusland zo begeerd wordt/worden, versterkt mijn gedachte/vrees alleen maar. Ik houd m'n hart vast.

30 respect 08-11-2022 22:53 op
"De Donbas heeft gestemd voor een onafhankelijke staat en dat is dus de wil van de lokale bevolking geweest. Er wonen daar overigens vooral Russisch gezinden, dus de uitslag van de stemming is niet verwonderlijk" Buiten waar MaxEmilian je al volkomen terecht op wees, is ook dat andere contra-argument al heel vaak gegeven, als reactie op teksten als deze van jou: dat er velen Russisch-talig zijn, zegt nog helemaal niets over sympthieën voor dat land. Russisch-gezinden waren al nooit in de meerderheid aldaar, en het beetje sympathie voor Rusland dat er nog wel was, heeft Poetin sinds 24 februari jl. eigenhandig nagenoeg geheel om zeep geholpen met de bijzonder wrede oorlog die hij nodig vond in/tegen het buurland te beginnen.

25 respect 07-11-2022 22:57 op
"De bevolking van Kherson van bijna 300.000 inwoners zou met geweld worden gedwongen te evacueren. Moskou zegt dat de inwoners weg worden gestuurd vanwege de veiligheid." Vrijwel niemand zal ooit geloofd hebben, over welke evacuatie van Rusland dan ook, en over deze uit Kherson i.h.b., dat die vrijwillig zou zijn. Dat Rusland ineens vanuit humanitaire overwegingen zou handelen. "Humanitair" ontbreekt volledig in hun woordenboek, zoals deze vernietigingsoorlog reeds vanaf het begin al zo vaak en op zoveel manieren duidelijk heeft gemaakt. En zoals we dit Rusland al jaren kennen, ook in/m.b.t. andere landen. Maar het hierboven aangehaalde stukje slaat eigenlijk alles: "met geweld" evacueren "omwille van de veiligheid" - dat is per definitie een enorme contradictio in terminis. En nee, dat ligt niet aan de formulering van Nu.nl, dat ligt puur aan de leugenachtige, gewetenloze opzet van Rusland, hun propgandamachine die weer eens a roept en b uitvoert.

39 respect 07-11-2022 22:56 op
"Veilig"? - met geweld geëvacueerd worden (zie artikeltekst). En "veilig"? - op het grondgebied van het land dat jou, je familie en jouw land al zoveel leed berokkend heeft? Op het grondgebied van de agressor waar men dan misschien niet met bommen en ander oorlogsgeweld om de oren wordt geslagen maar wel in kampen kan/zal belanden, bij familie kunnen blijven niet zeker is, foltering etc. niet uitgesloten - "veilig"?

65 respect 04-11-2022 22:48 op
"Lees de rapporten" - die alhier op Nu al zo vaak besproken zijn bedoel je? Waaronder eentje van Amnesty waar direct, door mensen die het weten kunnen, gehakt van werd gemaakt en waarover Amnesty later ook de keutel toch maar weer introk? Oekraïne geeft wel degelijk om haar burgers. Om het eigen land. Om haar souvereiniteit. En om alles waarover de Russen geen biet te zeggen hebben. Rusland is het land dat oorlogsmisdaad aan oorlogsmisdaad rijgt. En het is Rusland dat telkens Oek. beschuldigt van van alles en nog wat zonder er ook maar een zweempje van bewijs bij te leveren.

93 respect 04-11-2022 22:43 op
Als jij Poetin nu eens belt, dat die inflatie te gek wordt, en dat vrede noodzakelijk is? Ik wil evenzo vrede, maar dan wel eerst en vooral omwille van het lijden van de bevolking van Oekraïne.

60 respect 04-11-2022 22:34 op
Goed dat er weer meer/betere wapens geleverd worden, waaronder door ons land. De Russische agressie annex oorlogsmisdaden is/zijn niet-aflatend, wordt/worden zelfs opgevoerd naarmate ze er op het slagveld slechter voor komen te staan. Dus moet de hulp aan Oekraïne ook worden voortgezet/opgevoerd, zo simpel is het in mijn ogen gewoon wel. Rusland heeft nog steeds helemaal niets te zoeken in het buurland.

14 respect 01-11-2022 22:25 op
Ja dat mag, en ik zie ook niet waarom je die vraag zou stellen. Wat echter niet mag, is het gaan slopen van dingen, het intimideren van die en gene en/of (nog erger) gewelddadigheden, tot en met een bestorming aan toe. Maar je doelt vast niet op dergelijke "protesten", toch?

22 respect 01-11-2022 22:12 op
Vooropgesteld dat hij woord houdt, is dit toch wel een reactie waar Trump nog wat van zou kunnen opsteken. Niet dat ik ook maar enige illusie heb dat hij daar de wens toe zou voelen, maar, eerlijk is eerlijk, ik had niet verwacht dat Bolsonaro z'n verlies zou erkennen/zich erbij neer zou leggen, en dat er een toezegging zou zijn dat hij de uitslag niet zou gaan aanvechten. Bij de volgende verkiezingen nieuwe kansen, zoals het een democratie betaamt. Al hoop ik van ganser harte dat hij dan geen schijn van kans meer maakt. Last but not least: ik hoop dat ook de Bolsonaro-aanhang deze woorden van hun nu ex-president tot zich zullen laten doordringen de uitslag eveneens accepteren.

1 respect 01-11-2022 21:03 op
Nee, dat is het niet. Civiele infrastructuur, voorzieningen die nodig zijn om de bevolking van de meest elementaire zaken te voorzien, is iets geheel anders dan een (enkele) brug die vooral dienst doet/deed (op/vanaf) officieel nog steeds Oek. grondgebied/de Krim) om de Russ. oorlogslogistiek vorm te geven/te behouden. En zoals ik al schreef, de vergeldende rakettenregen van nu al enige weken, staat in geen enkele verhouding tot die ene brug.

116 respect 31-10-2022 22:55 op
Hoe erbarmelijker Rusland op het slagveld presteert, des te barbaarser het Russische moordleger tekeergaat tegen de Oekraïense bevolking. Uit frustratie maar meer nog, denk ik, uit wraak - ze zouden immers als "welkome bevrijders van het Oek. naziregime" onthaald worden, volgens Poetin's narratief. Zie bijv. hoe de agressor, om de rakettenregen zogenaamd te legitimeren, onomwonden sprak van *vergelding* voor de "terroristische" aanval op de Krimbrug. Volgens genoemd narratief moet de Oekraïense bevolking "dus" gestraft worden voor de successen van hun leger - een leger waar niet alleen het grootste deel van de bevolking nog steeds achter staat, maar waar menig Oekraïener ook actief in wil participeren ('n schril contrast met de wens onder gewone Russen om onderdeel te worden van de Russische strijdkrachten (c.q. om als kanonnenvoer te worden ingezet)). Poetin c.s. vergeten/negeren hierbij echter steevast dat hoe meer terreur zij zaaien, hoe meer haat en dus vechtlust zij kweken. Dat is niet alleen iets wat nu al zo lang (steeds) duidelijk(er) zichtbaar is in Oekraïne, maar ook een les die in de geschiedenis van de mensheid al heel vaak geleerd is. Een les die echter bij sommige potentaten maar niet wil beklijven. Het gebruik van dat woordje "terroristisch" (ref. aanval op de Krimbrug) spreekt op zichzelf ook al boekdelen: het aangevallen land zou zich vlgs. Poetin c.s. helemaal niet mogen verdedigen. Sterker, een land "dat eigenlijk niet echt bestaat" kán zich, per die definitie, niet eens verdedigen. Daarbij komt dat de Krimbrug, als die aanval al aan Oekraïne toe te schrijven valt * , een legitiem strategisch doelwit is, i.t.t. de basisvoorzieningen die onder ('n zo groot mogelijk deel van) de Oekraïense bevolking vandaan geslagen worden. En zelfs al zou dat niet zo zijn, dan nog staat de rakettenregen in geen enkele verhouding tot de te vergelden aanval. * laten we vooral de onwaarschijnlijke snelheid waarmee Rusland het zogenaamde onderzoek hiernaar afrondde niet vergeten; en laten we ook niet vergeten dat Rusland al jaren (dus al ver voor de 24ste februari) als een soort visitekaartje heeft dat het de tegenstander beschuldigt van alles wat het land zelf beraamt en uitvreet

43 respect 31-10-2022 22:54 op
Jazeker heeft hij dat, al is het maar met de woorden "dat land dat eigenlijk niet echt bestaat" - dat land moest "gedenazificeerd" worden, het "nazistische regime" (Oek. is nog nazistisch noch heeft het een "regime", maar een democratisch verkozen regering) moest verdwijnen. En zijn aspiraties gelden niet alleen Oekraïne. Als het aan Poetin lag, dienen er nog meer landen aan zijn versie van het groot-Russ. rijk toe te worden gevoegd.

32 respect 31-10-2022 22:51 op
Dat met die colonne was in de beginfase van de oorlog, uuhh, speciale militaire operatie, toen hij nog in de waan verkeerde dat Oekraïne wel even in luttele dagen/weken overlopen/onderworpen zou zijn. Inmiddels heeft Oekraïne niet alleen bewezen zeer effectief te kunnen verdedigen, maar ook succesvolle tegenoffensieven te ontplooien (na maanden intensieve voorbereiding, gedurende welke er dus ook nog "gewoon" verdedigd moest worden). En om met de woorden van de agressor zelf te spreken, de rakettenregen van de voorbije dient als "vergelding" voor de "terroristische" aanval op de Krimbrug.

26 respect 31-10-2022 22:43 op
Je gevoel van machteloosheid kan ik nog wel begrijpen/delen. Maar je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om, al dan niet tijdelijk, zelf de diverse artikelen niet meer te lezen. Ik voor mij en ik denk dat ik namens velen spreek, zou het niet okee vinden als de berichtgeving, of die nu ontmoedigt of juist de burger weer wat moed geeft (zoals toch ook geregeld voorkomt, over de Oek. tegenoffensief-successen bijvoorbeeld) over de oorlog maar achterwege gelaten zou worden.

10 respect 31-10-2022 22:36 op
Ja en op vakantie, per definitie begrensd in de tijd, is iets geheel anders dan er wonen en je leven en hebben en houden geen dag zeker zijn. Voor vakantiegangers (vooropgesteld dat ze niet zelf getroffen worden door de rakettenregen) een tijdelijk ongerief als ze zonder stroom en/of water komen te zitten. Voor de inwoners het zonder basisvoorzieningen komen te zitten (en elke dag opnieuw afwachten of er niet weer zo'n raket langskomt) in een niet-legitieme oorlog die al zo ontzettend veel leed heeft berokkend/immense schade heeft veroorzaakt. En Just bedoelde dat het die inwoners desalniettemin zal breken (het wel breken is de opzet van Poetin), maar integendeel hun haat en dus vechtlust nog verder zal doen groeien.

12 respect 31-10-2022 22:25 op
Geenszins Scott, in de verste verte niet. Ik begrijp eigenlijk überhaupt niet eens waar je de moed vandaan haalt de ellende die zich daar afspeelt zo te omschrijven.