NUjijStats voor rw1900

14,969

Respect

Respect/dag 10.58
Respect/reactie 6.24

2,399

Reacties

Reacties/dag 1.7
Meeste reacties op 1 dag 28
Gestart op 12-07-2020

Respect over tijd

Laatste 25 comments

3 respect 30-11-2022 15:08 op
Het LNG wat Joe Biden ons verkoopt, levert door hogere prijzen en hoger volume de VS zo'n 30 miljard dollar per jaar extra op. De hoge inflatie door die energiecrisis kost ze echter de 3% economische groei die ze hadden, dat kost ze dus 690 miljard dollar bij een BBP van 23 biljoen dollar per jaar. Deze Amerikaanse economische terugval kost dus ruim 20x meer en kostte Biden ook bijna zijn meerderheid in de senaat tijdens de laatste verkiezingen. Dan nog zijn er mensen die beweren dat de Joe Biden voordeel heeft bij deze energiecrisis? Ik zou zeggen draai je gezicht eens naar het oosten, dan kijk je de echte belanghebbende en veroorzaker van deze energiecrisis en inflatie aan.

2 respect 30-11-2022 14:29 op
Frappant, toen de eerst wolf zich aandiende in Nederland riepen alle dierenactivisten dat we ons geen zorgen hoefde te maken, want de wolf vormde voor ons geen bedreiging. Die is zo schuw, die merken we niet eens. Nu zijn er slechts een tiental wolven in Nederland, hebben we ze al een paar keer door woonwijken zien trippelen (ook overdag), zijn er grote slachtpartijen en verminkingen onder vee aangericht, zien we de wolf achter fietsers aan rennen en tillen vaders hun kinderen op, omdat die wolf wel erg dicht bij komt en kennelijk zijn lippen aflikt. Het verschil met Duitsland, Polen, Zwitserland, etc. is dat daar de natuurgebieden veel groter zijn. Onze hoge Veluwe rent zo'n wolf binnen een uurtje doorheen. Die wolven daar komen veel minder mensen tegen en wennen dus minder snel. In die andere landen vindt ook beheer plaats, men schiet de wolven er tussen uit die de mens te veel opzoeken. Hier gaat dat dus niet, verjagen met een paintball geweer is al veel te zielig voor Bor.

7 respect 30-11-2022 13:50 op
Al voor de corona pandemie bouwde Griekenland zijn staatsschuld af. Dat betekent dus dat ze een begroting hanteren, waarbij geld over blijft om een stuk schuld terug te kunnen betalen. Goed dit kan even duren, maar inflatie werkt mee, de schuld wordt dan immers vanzelf minder waard. Een land met jaar in jaar uit een gezonde, sluitende staatsbegroting is economisch geen zwak land meer. Ook Spanje en Frankrijk stabiliseerden hun staatsschuld en hebben hun begroting dus op orde. In Italië liep de staatsschuld nog op tijdens de pandemie. Ook dat zuidelijke EU land werd hard getroffen door wegvallende toerisme inkomsten, maar daar lijken ze zich nu goed van te herstellen. Kortom het valt nogal mee, met die economische zwakte van die zuidelijke EU landen en er hoeft geen geld van de EU bij, die sluitende staatsbegroting voeren, doen ze echt zelf. Nee, dan het soevereine VK. Die lenen al 4 jaar op rij 100 miljard pond per jaar op de kapitaalmarkt. Economisch flink zwakker geworden? Yep!

4 respect 30-11-2022 13:33 op
.... Allerlei producten worden dan duurder. Men compenseert dan koopkracht weer met hogere lonen en subsidies, maar dat drijft dus ook productprijzen op. Plus dat er voorraden zijn aangelegd voor de winter, met nog duur gas, dure olie en duur ingekochte energie. Maar die onafhankelijkheid van dat ietwat onbetrouwbare persoon gaat dus wel werken. Die inflatie vlakt weer wat af, net als daarvoor de olie-, gas- en energieprijzen. Het is met deze uitleg toch niet zo moeilijk om te begrijpen wat er nu echt aan de hand is en wie deze inflatie veroorzaakt? In ieder geval niet het ongedekt geld bijdrukken door de ECB of andere Russische volkssprookjes. Mensen die willen weten wat kwantitatieve verruiming echt betekent, waarom een centrale bank dit doet en wat het echte regulerende effect van staatsobligaties als dekking betreft, leg ik dit graag even uit.

5 respect 30-11-2022 13:27 op
Ja, we kennen nu hoge inflatie. Dat komt door tekorten op de markt en dat is een economisch gevolg van iedere oorlog. En voor het geval u het gemist mocht hebben, het is inderdaad nu oorlog in Europa. Een ietwat onbetrouwbaar persoon probeert zijn macht uit te breiden door even een ander land in te lijven en uit te buiten. Die inflatie is nu wereldwijd aan de gang, vooral omdat die ietwat onbetrouwbare persoon 12% van het gas in de wereld leverde en 11% van de olie. Daar begon hij in september 2021 al aan de kraan te draaien om de prijs flink op te drijven en veroorzaakte een wereldwijde energiecrisis. Erg ondeugend natuurlijk, vooral omdat hij daarmee afspraken niet na komt, maar ook de gewone man flink benadeelt. Wat doen we dus? We kopen zijn olie en gas nu liever van een ander, dan kan hij aan de kraan draaien wat hij wil, maar veroorzaakt geen prijsstijging, crisis of onrust meer. Dat heeft tijd nodig, een hogere energieprijs drijft in hele productieketens de prijs op, .....

12 respect 30-11-2022 13:03 op
Dat baseren die "clowns" op valse emotie en ontevredenheid. Terwijl ze in één van de rijkste landen ter wereld wonen, met de meeste kansen om wat van hun leven te maken en in grote welvaart, kijken ze liever afgunstig naar een ander en laten zich beïnvloeden door nationalisten die roepen dat alles instort, anderen de schuld zijn van wat zij allemaal "tekort" komen en Nederlanders beter grenzen kunnen sluiten en niet meer internationaal moeten samenwerken. Dan worden zij niet langer "benadeeld", komen ze niets meer "tekort" en krijgen meer rechten dan die anderen. Dat deze nationalistische argumenten vals zijn en die rechten niet werken doordat zij juist egoïsme inhouden, uitbuiting promoten en tot machtswellust en onderdrukking leiden, interesseert ze niet. Ze kijken allen maar in hun eigen straatje. Die nationalisten zijn zeer actief tegenwoordig en roepen van allerlei leugens in het VK, de VS, Rusland, maar ook hier met FvD en PVV, maar geen enkele levert welvaart op, integendeel.

3 respect 29-11-2022 13:52 op
Je hebt het goed, als de inflatie nu 0% zou zijn (wat economen overigens niet wenselijk achten) dan is de gemiddelde Nederlander over zijn bestedingen van oktober 2022 hetzelfde bedrag kwijt, als in oktober 2021. De consumenten prijs index (CPI) gaat uit van de bestedingen van de gemiddelde Nederlander en daar zit veel in: o.a. huren, OZB en andere belasting, verzekeringen, brandstof, energie, abonnementen, reiskosten, uitjes, maar dus ook de boodschappen en kleding. Al die producten wordt de prijs van vergeleken en dit wordt naar besteding van de gemiddelde Nederlander (de weging) doorgerekend naar een percentage aan totale prijsverandering. Dit doet het CBS al sinds 1963 iedere maand. Per land kan er echter flink verschil zijn in besteding. Wij kopen hier b.v. nauwelijks olie en kolen, de Polen weldegelijk. De Polen gaan echter minder duur op vakantie. Om Europese landen onderling te kunnen vergelijken is de HICP bedacht, die gaat over de bestedingen van de gemiddelde EU burger.

2 respect 29-11-2022 09:28 op
Op Den Haag afgeven is een rage. Vooral vanuit populisme, waar een agressiever nationalisme graag op meefietst. Mensen waarderen op een gegeven moment ook het werk van andere politici en ambtenaren dan niet meer. Het achterliggende probleem betreft vergrijzing. Nu worden de mensen, die hun pensioenleeftijd halen, gemiddeld 85 jaar oud, dat was 40 jaar geleden nog 76 jaar. Dat is natuurlijk welvaart, maar het zorgt er wel voor dat er veel langer pensioen moet worden uitgekeerd uit jouw opgebouwde pensioenpot. Die luxe is er dus af in het ouder worden. Ook de zorg wordt door vergrijzing veel zwaarder belast. Momenteel werkt 1 op de 6 werkende Nederlanders in de zorg. Daar zit wel wat deeltijd tussen, maar het geeft wel aan hoe groot onze zorg ondertussen is geworden en waarom de zorg vergelijken met vroeger echt niet meer één op één op gaat. In plaats van klagen, beschuldigen en intimideren, kun je jezelf beter inleven en meer interesseren in een probleem, dat voorkomt altijd agressie.

1 respect 28-11-2022 12:49 op
Wat gas betreft is ie zijn grootste klant, de EU, al praktisch kwijt. De EU is lang niet meer zo afhankelijk van Russisch gas, momenteel komt minder dan 4% van ons gas in Europa nog uit Rusland, dit was in februari nog 40%. Vladimir heeft maar één pijpleiding naar China, daar gaat nooit die hoeveelheid door die die 5 operationele pijpleidingen ooit naar de EU stroomde. Zijn LNG terminal in Sachalin produceert ook voor Azie, maar deed dit al volop en die uitbreiding daar is geannuleerd door de Shell, die hebben zich teruggetrokken. Die andere LNG havens liggen bij St. Petersburg en onder Nova Zembla, daar wordt je niet vrolijk van om dit gas in carriers om heel Europa heen, de Middelandse zee over door Suez, langs Arabië de hele Indische oceaan overstekend en door de Zuid en Oost Chinese zee naar Tianjin moet brengen. Dat kost 24x meer LNG capaciteit dan diezelfde hoeveelheid gas naar Europa brengen deed, en die schepen gaat Xi Jinping echt niet betalen, die bedingt grote korting.

1 respect 28-11-2022 12:29 op
Bovendien geldt er binnen de G8 een prijsplafond voor Russische olie, dat gaat ook in december in. Het betreft dus niet alleen de EU, waar Poetin de prijs niet meer kan opdrijven, en daar gaat het natuurlijk om. Door niet meer van hem af te nemen, neem je Vladimir een wapen uit handen om bij ons de energieprijzen op te drijven. Door duidelijk te zijn dat je boven een bepaalde prijs niet meer bij hem koopt, als grootste economiën van de wereld in de G8, doe je in principe hetzelfde. Ook niet G8 leden, als India en China, zijn overigens wel een keer klaar met die onrust op de energiemarkt en inflatie die Poetin veroorzaakt. Ze kopen zijn olie alleen nog met flinke korting. Dit deert Vladimir dus weldegelijk, zijn olieproductie is momenteel laag, in vergelijk met vorig jaar, en als hij dan geen hoge prijzen meer kan vangen... Tja, dat worden dan een paar Kalibr kruisraketjes minder in productie en een paar drones minder gekocht uit Iran. Bij ons daalt dan de inflatie, ook mooi, toch?

8 respect 27-11-2022 16:43 op
Ja, maar ondertussen winnen de Oekraïners. Niet alleen op het slagveld, maar ook internationaal in hulp en medeleven. Rusland komt met dit soort aanvallen, puur gericht tegen burgerdoelen, steeds meer alleen te staan in de wereld en de opinie van de rest van de wereld keert zich nog meer tegen Poetin. In eigen land kan Poetin zijn bevolking deels nog voor de gek houden, maar internationaal lukt hem dit echt niet meer. India keert zich meer en meer tegen die Russische aanvallen. In Iran dreigt revolutie tegen het regime. Xi Jinping moet ook meer en meer rekening houden met de wil van zijn eigen volk. Die gaan echt geen extra risico lopen, wat imago bij hun volk betreft, door Poetin openlijk te steunen in dit soort aanvallen gericht tegen die Oekraïense bevolking in de kou. De veiligheidsraad is nu gevraagd om een spoedzitting over deze aanvallen tegen de Oekraïense energievoorziening. Vladimir dacht in februari even snel een land te veroveren en uit te buiten, viel dat even tegen.

2 respect 27-11-2022 12:46 op
.... Ofwel, het VK moet door keuringen en certificeringen aantonen dat hun producten, die ze naar de EU willen exporteren, wel aan die EU wetten, normen en regels voldoen. Dit geldt naast export, ook voor Noord-Ierland. Wat veel Britse producten dus ook al duurder en moeilijker te verkrijgen maakt, nog naast de extra logistieke, douane handeling en inklaring. Voor de Britse export en veel Britse bedrijven gelden die EU regels dus gewoon nog steeds en ook EU milieuregels maken daar deel van uit. Naast dat buitenlandse bedrijven om deze reden al jaren nauwelijks meer in het VK investeren, zijn veel Britse bedrijven hierom een vestiging in de EU begonnen, of ze verhuizen hele producties naar een EU land. Waar ze ook aan die regels moeten voldoen, maar die accreditatie dus automatisch ontvangen. Ze hebben dan geen last van importheffingen en de single market ligt open voor hun producten, zonder onnodige certificeringen, keuringen, administratie en logistieke handelingen. ....

1 respect 27-11-2022 12:42 op
.... Zo werkt de EU ook, waar overigens 40% van alle Britse export, ondanks de terugval door de Brexit, nog steeds naar toe gaat. Ook de VS kent trouwens dit soort importtarieven waarmee ze eigen bedrijven beschermen, net als veel andere landen, en die regels zijn veelal internationaal, WTO, niet Brits. Het is een utopie gebleken, na deze Brexit, dat het VK zijn eigen regels kan bepalen. In theorie kunnen ze dit, maar in de praktijk hebben ze toch geld nodig. Geld wat het VK binnenkomt door buitenlandse investeringen (het FDI is sinds het referendum in 2016 helaas al ingezakt) en export, zowel aan goederen, als aan diensten. Willen de Britten die export naar de EU op peil houden, dan moeten die goederen en diensten dus voldoen aan alle regels van de EU. De Britten zijn hun EU-accreditatie sinds de Brexit echter kwijt, hun wetten, normen en regels volgen immers niet meer automatisch die van de EU. ....

9 respect 27-11-2022 12:09 op
Dit is helaas vrij typerend gedrag van de nationalisten. Ze kijken puur naar hun eigen straatje, volkje of landje en vergeten het liefst de rest van de wereld. Ze eigenen zichzelf ook meer rechten toe dan een ander, puur omdat ze tot een groep of volk behoren. En als iets tegenvalt, ligt het altijd valselijk aan die ander, wordt een gezamenlijke vijand gezocht of wordt het genegeerd. Men vergeet ook even dat veel problemen nu eenmaal een internationale aanpak vergen, dus samenwerking. Als jij bijvoorbeeld veel stikstof blijft uitstoten, als land en je niets aantrekt van de milieuregels van andere landen om jou heen, die dat wel doen, dan heeft jouw bedrijfsleven een oneerlijk concurrentievoordeel. Ze kunnen goedkoper produceren. Maar verwacht dan niet dat die andere landen jouw producten zomaar blijven toestaan. Ze maken dan de import van jouw producten duurder door hier importheffingen op te zetten, dan is het concurrentievoordeel met hun eigen bedrijfsleven dus weer vereffend. ....

4 respect 26-11-2022 13:34 op
.... Helaas is er ook een diversiteit aan bedrijven rond de Bitcoin ontstaan, brokers, exchange verleners, wallet beheerders en kennelijk ook investeerders. Die hebben zeker niet allemaal bijgedragen aan eerlijke informatie over de veiligheid van de Bitcoin. Die blockchain biedt namelijk alleen veiligheid tegen valsemunterij, geeft echter geen garantie aan de waarde van de Bitcoin. Allemaal zijn deze bedrijven bankvergunning-vrij en ongecontroleerd. Ze kunnen dus gewoon roepen wat ze willen en wat ze met jouw tegoed doen, wordt nergens gecontroleerd. FTX bracht een eigen cryptomunt uit en zette tegoeden van klanten gewoon over in hun “munt”, die, na faillissement, dus niets meer waard is. Als je zelf Bitcoins bewaart op jouw computer of USB stick, loop je dit risico minder, maar dan loop je dus wel weer hele andere, grote risico’s. Nu zit crypto investeerder Genesis in de problemen en er gaan er meer volgen. Deze cryptovaluta bubbel staat op knappen, dat is nu echt wel duidelijk.

6 respect 26-11-2022 13:30 op
.... De biljetten die de centrale bank in omloop heeft gebracht hebben dan de waarde overgenomen van de uit omloop gehaalde dekking. Vroeger betrof de dekking voor de munt veelal goud, maar meer dan een eeuw brengen obligaties meer op, met hardere waarde, minder risico op koersverliezen, betere mogelijkheden tot risicospreiding en ook nog rente. Sinds ruim een halve eeuw is de goudstandaard dan ook losgelaten. De Bitcoin betreft echter volledig ongedekte valuta, in tegenstelling tot b.v. onze euro. De koers van de Bitcoin kan dus alle kanten op en emoties op de markt bepalen de waarde. Deze cryptovaluta zal dan ook nooit het normale betalingsverkeer overnemen, daar is zijn waarde veel te onzeker voor. ....

6 respect 26-11-2022 13:29 op
De Bitcoin is volledig ongedekte valuta. De waarde is afhankelijk van de marktwerking, vraag en aanbod dus. Het "vertrouwen" waar hier over gesproken wordt, vormt dan ook de basis van deze "munt". Ofwel, investeren in de Bitcoin betreft zwaar gokken op de vraag, met dus hoog risico. Nog meer risico dan het investeren in opties, waarin ook grote winsten of verliezen zijn te behalen, bij optiehandelen kun je risico echter nog wat spreiden, bij Bitcoins niet. In tegenstelling tot wat de overdadig op dit forum aanwezige nationalisten en helaas ook veel lieden flink verdienend aan de cryptovaluta handel, ons graag willen doen geloven, zijn normale valuta, uitgegeven door centrale banken, weldegelijk meer beschermd in hun waarde tegen dit soort marktwerkingen en emoties. Een centrale bank (bananenrepublieken uitgezonderd) drukt niet zomaar geld bij en brengt dit in omloop. Men koopt hiervoor waarde op uit de internationale kapitaalmarkt, haalt dit uit omloop en legt dit in de kluis. ....

1 respect 26-11-2022 10:46 op
Het is meer dan uit de hand gelopen, door dat gedogen van die "normale" rotjes. Vannacht nog een kwartier wakker gelegen, van een voetbalfeestje een paar straten verder op, die het nodig vonden twee van die dozen met batterijen aan in de lucht knallende nitraten aan te steken. Zolang legaal vuurwerk gedoogd wordt, houd je de handel flink in stand en ook de illegale verkoop. Het acceptatieniveau van zwaar, onbenullig, letsel veroorzakend, milieu vervuilend en ernstig overlast veroorzakend (het hele jaar door) houd je ook laag, door consumentenvuurwerk maar te blijven tolereren. Compleet verbieden stopt deze handel, maakt handhaven en straffen veel eenvoudiger en vermindert deze volledig uit de hand gelopen onverantwoordelijke relschopperij van beduidend meer dan "enkelen" drastisch. Zoek maar een ander pleziertje of ga gezellig met familie of vrienden naar een professioneel georganiseerde vuurwerkshow rond oud en nieuw.

4 respect 26-11-2022 10:27 op
Vuurwerk is een pleziertje uit het verleden, toen we ons nog niet zo druk maakten om de milieuvervuiling die het veroorzaakt, de vele ongevallen minder opvielen, maar ook de overlast beperkt bleef tot 2 dagen rond oud en nieuw. We gunden het de jongeren en jongvolwassenen ontgroeiden het vuurwerk meestal al snel. Families staken rond 24.00 uur een sierpakketje af, en dat was het. Tegenwoordig moet het harder, gaan illegale explosieven een heel eigen leven leiden, knallen dozen en cakes van honderden euro's een kwartier of langer door en lijkt half Nederland ook nog in het bezit van carbid kanonnen, batterijen aan melkbussen en klaphamers. Het betreft geen traditie meer, maar een volledig uit de hand gelopen relschopperij. Het hele jaar door is een gewonnen wedstrijd van de lokale voetbalclub reden voor een "showtje", als ook een verjaardag. Er gaat geen week meer voorbij zonder zwaar vuurwerk. Het "normale" moet er echt af, particulier afsteken verbieden dus, ook met oud en nieuw.

1 respect 24-11-2022 13:36 op
"De mining volgt de prijs ipv de prijs de mining." Ach, vandaar dat de beloning voor mining iedere 210.000 nieuwe blocks wordt gehalveerd. Dat betreft natuurlijk ook geen prijs regulering door mining, nietwaar? Maar goed, we waren het al eens over dat vraag en aanbod het leeuwendeel van de waarde van de cryptovaluta bepaalt en het minen slechts beperkte invloed heeft.

1 respect 24-11-2022 12:42 op
De goudstandaard, als dekking is al ruim een halve eeuw geleden helemaal losgelaten. Obligaties bleken zelfs waardevaster dan goud, het risico valt prima te spreiden door de vele verschillende aanbieders, internationale credit ratings garanderen betrouwbaarheid en de waarde in de kluis wordt ook hoger, omdat obligaties rente opbrengen. Hogere rente gaat dan inflatie tegen, de munt wordt dan immers meer waard. De Bitcoin is dus beslist niet modern, omdat die niet goed gedekt is. De waarde wordt voornamelijk bepaald door vraag en aanbod, daar waren we het al over eens. Dat geldt ook voor schelpen, kralen, goud, etc. als ruilmiddel. Dat geldt dus veel minder voor meer reguliere valuta gedekt door centrale banken en dat is nu juist het grote verschil met deze zeer risicovolle cryptovaluta. Verder bedankt voor jouw toelichting, maar minen beïnvloedt dus weldegelijk het aanbod aan cryptowaarde op de markt, de beloning komt er toch bij? Dan werkt minen toch ook aanbod regulerend?

1 respect 24-11-2022 12:06 op
.... Cryptovaluta zijn dus niet gedekt en beschermd tegen sterke schommelingen in hun waarde. Dat maakt investeren zeer risicovol. Het gokgehalte is zelfs nog een stuk groter dan in de optiehandel, waar men er nog voor kan kiezen om risico meer te spreiden. De Bitcoin werd lange tijd ook als veilig verkocht. Naast dat veel handelaren, wallet beheerders en exchange aanbieders graag, valselijk de reguliere valutahandel en centrale banken zwart maakten, werd ook overdreven gewezen op de veiligheid van de blockchain. Die beschermt de Bitcoin echter alleen tegen het in omloop brengen van valse munten. Van iedere Bitcoin valt door de blockchain de herkomst te achterhalen, meer niet. Verder is de handel in cryptovaluta volledig ongereguleerd. Handelaren, wallet beheerders en exchange aanbieders hebben geen vergunning nodig en er is geen toezicht. Ze kunnen zelfs gewoon een eigen cryptomunt uitbrengen, zoals FTX, en jouw tegoed omwisselen. Verwacht niet dat FTX de enige rotte appel blijft.

1 respect 24-11-2022 12:04 op
.... Een centrale bank in een westers land, met fatsoenlijke credit rating, zal zijn munt dus altijd beschermen tegen dit soort waardestijging of -daling vanuit emoties op de valutamarkt. Als zo’n centrale bank biljetten bijdrukt en nieuw geld in omloop brengt, wordt er dus ook iets van waarde mee aangekocht op de internationale kapitaalmarkt. Die waarde wordt uit omloop gehaald en in de kluis gelegd. De in omloop gebrachte biljetten hebben dan de waarde van die dekking in de kluis overgenomen en de waarde van de munt wordt niet alleen meer bepaald door vraag en aanbod. Dit doen centrale banken al eeuwen zo, bananenrepublieken uitgezonderd. Vroeger werd veelal goud en edelmetaal gebruikt als dekking, de laatste halve eeuw overheersen meestal obligaties. Vooral staatsobligaties van westerse landen met fatsoenlijke economie en rating, blijken waardevaster dan goud, waarvan de koers meer varieert, en brengen ook nog rente op. ....

1 respect 24-11-2022 12:03 op
.... De vraag ontwikkelt zich echter niet altijd in verhouding tot de waarde, maar kan explosief toenemen door emoties, als zwaar overschat vertrouwen, overtrokken commercie en media aandacht, massaal meedoen uit groepsdrang, instappen vanwege angst om iets te missen of pure hebberigheid, zucht naar extreme winst. De aanmaak van nieuwe Bitcoins houdt dan de vraag niet bij, wat de waarde juist harder doet stijgen en de Bitcoin dus zwaar overgewaardeerd maakt. Verlies aan vertrouwen kan de vraag echter ook onevenredig hard dalen. Dan kan een paniek toeslaan, waarbij onevenredig veel Bitcoins op de markt beschikbaar komen. Het minen is door sterk dalende waarde inmiddels wel verminderd, maar het aanbod blijft lang hoger dan de vraag, omdat velen waardedaling niet langer aanzien en hun Bitcoins verkopen tegen hardere valuta. ....

1 respect 24-11-2022 12:03 op
Het probleem met crypto valuta is dat er niets van dekking achter deze “munten” zit. De waarde wordt grotendeels bepaald door de markt, door vraag en aanbod dus. Het idee achter de Bitcoin was dat deze waarde wordt gereguleerd door de moeite en kosten van het minen. Heeft de Bitcoin een hogere waarde op de markt dan het kost om blocks aan te maken (minen), dan wordt nieuwe blocks publiceren met een beloning in Bitcoins dus rendabel. Vervolgens wordt het aanbod op de markt groter en zal de waarde van de Bitcoin weer wat terugzakken, tenminste bij niet te hard gestegen vraag. Het omgekeerde geldt uiteraard ook, bij waarde daling, zoals dit jaar aan de gang, zal het minen afnemen en daalt ook het aanbod. De vraag moet dan echter wel enigszins op peil blijven om via lager aanbod weer een wat gunstiger effect op de prijs van de Bitcoin te verwachten. ....