NUjijStats voor rw1900

13,529

Respect

Respect/dag 17.62
Respect/reactie 6.19

2,186

Reacties

Reacties/dag 2.85
Meeste reacties op 1 dag 28
Gestart op 12-07-2020

Respect over tijd

Laatste 25 comments

4 respect 19-08-2022 09:50 op
.... Bij 5-voudige energiekosten of meer zijn nu enorm veel van deze investeringen rendabel geworden en moeten dus uitgevoerd worden. Daar is veel geld voor nodig. Bedrijven tekenen iedere maand een flinke berg aan facturen en overboekingen af aan kosten. Bij productiebedrijven betreft dit dus grondstof- en halffabricaatinkoop, energie, onderhoud, uitbestedingen, loonkosten, verzekering, belasting, verkoopkosten, rente over leningen, etc. Uit de omzet blijft dan vaak minder dan 10% over. Uit dat bedrag moet je dan ook nog nieuwontwikkeling en investeringen uit bekostigen, als jouw verouderende machinepark, installatie en faciliteiten tijdig uit vervangen. Wat overblijft is de echte winst van dit soort bedrijven en dat is niet veel, Hooguit een paar procent van de omzet. Als energieprijzen bij een nieuw contract even 5x of meer stijgen wordt dit hard minder en hebben besparingsinvesteringen dus absolute prioriteit. Voor de lonen even flink verhogen blijft dan echt te weinig over.

2 respect 19-08-2022 09:49 op
Dat lonen verhogen door de werkgevers lijkt leuk, maar gaat in de praktijk echt niet zo werken. In een puur dienstensector kun je misschien wat makkelijker meeliften op de hogere verkoopprijs die je kunt bedingen in tijden van inflatie, maar bij productiebedrijven en fabrieken is het loonaandeel in jouw kostprijs veel lager en het energieaandeel veel hoger. De inkoopprijzen stijgen echter ook gelijk op met de inflatie en daarnaast staan dit soort bedrijven momenteel voor enorme investeringen wat energietransitie en besparing betreft. Die investeringen hebben prioriteit t.o.v. de lonen. Naast dat bedrijven zitten met energiekosten die minimaal het 5-voudige dreigen te worden van waar nu hun (jaar)contract op loopt en ze zelf dus volop bezig zijn met dit soort onderzoeken en investeringen, dwingt ook diezelfde regering hier absoluut prioriteit af en verplicht bedrijven zelf die investeringen te doen die een terugverdientijd hebben van 5 jaar of minder. ....

1 respect 18-08-2022 15:11 op
Excuus 179 euro per 100L

1 respect 18-08-2022 14:54 op
Er komt meer bij kijken, rookgasafvoer, lucht toevoer en inderdaad een olietank. Maar die zijn er al vanaf 700 euro met voldoende inhoud om zeker 2 maanden in de winter mee vooruit te kunnen en staan gewoon bovengronds, buiten of in de tuinschuur. De oliehaardjes zijn ook sfeervol tegenwoordig, niet die nephout gele gasvlammen, maar een behoorlijk goed alternatief, en olie blijft wel veel milieu- en burenvriendelijker dan houtstook, waar nu veel mensen meer en meer op overgaan. Een kuub hout is tegenwoordig, omgerekend ook goedkoper dan gas stoken. Maar waarschijnlijk blijft die gasprijs dus niet zo idioot hoog, anders schakelt half Nederland over op meer hout- en oliestook. Dat kan milieutechnisch ook niet de bedoeling zijn. Warmtepompen vragen immers 3x meer investering dan zo'n haardje en de elektraprijs is ook hoog. En vergis je niet. Ik woon op 200m van de Duitse grens en kann Heizöl uit Gronau(D) 3,5 km laten komen. De premium, zwavelarm kost daar minder dan EUR 200 /1000L

1 respect 18-08-2022 14:38 op
Tussenwoning 112 m3 per maand schijnt, vrijstaand 183 m3 per maand. Maar goed, zelfs bij 100 m3 per maand wordt het verhaal wat besparing betreft door op olie te gaan stoken, bij de huidige gasprijs niet veel anders van.

1 respect 18-08-2022 14:31 op
Mooi, een gemiddelde woning in Nederland gebruikt zo'n 150 m3 gas per maand. Hieruit wordt zo'n 1410 KWh aan energie voor verwarming gehaald door een HR ketel. Een liter diesel kost in Nederland ongeveer hetzelfde als een liter huisbrandolie (helaas, het accijnsvoordeel is er af, rode diesel wordt niet meer verkocht). Uit een liter diesel valt 10 KWh aan energie te halen. Ofwel, voor dezelfde energie als uit aardgas om ons huis te verwarmen hebben we 141 liter diesel per maand nodig. Bij 1,86 euro per liter kost ons huis verwarmen dan dus 262 euro per maand. Als de gasprijs boven de EUR 262 / 150 m3 = EUR 1,75 per m3 komt, en dat is ie al lang, wordt stoken op huisbrandolie dus weer veel goedkoper. Maar vast investeren in een oliekachel dus. Scheelt met de huidige gasprijs van EUR 2,79 /m3 dus al 100 euro per maand.

2 respect 18-08-2022 12:35 op
Als er al 50 jaar onderzoek wordt gedaan naar deze waterstof absorptie opslag techniek, in nikkellegeringen, in aluminium, in magnesiumverbindingen in titaan, etc. en iedere keer blijkt dat er veel haken en ogen aan zitten. Het moet vrij hoog verwarmd worden om de waterstof weer vrij te maken. Dit kost veel energie en hierbij treden ongewenste structuurverandering, oxidatie en andere processen op die de opslagcapaciteit drastisch doen afnemen. Steeds meer van de waterstof blijkt achter te blijven in het metaalrooster, dit kost opnieuw veel capaciteit. Het gewicht van healt toch vrij hoog uit, etc. etc. Waarom zou ik dan moeten verwachten dat dit in één keer wel de perfecte oplossing zou zijn met boor en natrium? Het is niet voor niets dat men vanwege deze degradatie van het opslagmedium nu zoekt naar een meer vloeibare vorm die vervangen kan worden. Nee, in het onderzoeksstadium is alles vaak veelbelovend, anders komt er geen budget voor. Maar onderzoek is nuttig en we blijven hopen.

5 respect 18-08-2022 11:49 op
Niet als je de dichtheid per volume (liter) neemt. Dan zit in een liter kerosine of diesel 4x meer energie dan in een liter vloeibaar gemaakt waterstof (bij -253 C of 20 K). Dit laatste weegt echter slechts 70 g per liter, waar 1 liter diesel of kerosine 820 g weegt, dus 11,7x zo zwaar. Gewicht van de brandstof tegen de energie inhoud is uitermate belangrijk bij vliegtuigen. Er zijn zeer goed geïsoleerde tanks om waterstof bij die extreem lage temperaturen op te slaan en erg dure installaties om die vliegtuigen vlak voor de start bij 20 K vol te tanken, maar vloeibare waterstof heeft hier ook weldegelijk voordelen. Het wordt niet voor niets in de ruimtevaart gebruikt. Voor wegverkeer zie ik het inderdaad niet snel gebeuren. Sinds 1970 wordt er in de automotive al onderzoek gedaan naar drukopslag of absorptie van waterstof in nikkelverbindingen en andere metalen. Hier is echter nog weinig anders uitgekomen dan de hele kofferbak vol 350 bar drukflessen en net 300 km ver kunnen rijden.

2 respect 17-08-2022 14:02 op
.... Samen met andere economisch sterke bondgenoten kunnen wij dit dus wel aan. Hoge energieprijzen kosten ons koopkracht, meer lage inkomens zullen gesteund moeten worden en producten worden zeker duurder, waardoor vraag afneemt. Maar er is veel vraag naar arbeidskrachten in Nederland, terwijl er relatief veel in deeltijd wordt gewerkt, dus onze arbeidsparticipatie en productiviteit kunnen nog omhoog. Gedurende WOII gingen vrouwen in de VS, het VK, Canada en Australië massaal het werk van mannen in de fabrieken en op het land te doen, om extra waarde voor de economie te genereren en tekorten aan materieel en eerste levensbehoeften te voorkomen. Dit heeft ook veel gebracht voor de emancipatie en voor economisch herstel in die landen na deze oorlog. Zo’n extreme omslag in arbeidsparticipatie is het hier lang niet aan de orde, maar dat wij welvaart gaan inleveren door deze oorlog in Europa en op moeten vangen door harder te werken staat wel vast. Veel keus hebben we echter niet.

3 respect 17-08-2022 14:00 op
..... Met een BNP van net 1,6x Nederland is die Russische economie naar verhouding piepklein. Die oorlogskosten lopen op tot 20% van het Russisch BNP ieder jaar en die economische sancties raken de Russische economie hard. Eind dit jaar ontstaat er ook nog een omslag voor Rusland. Dan is het exportvolume van de energie en fossiele brandstoflevering aan hun veruit grootste klant, de EU, zo ver teruggelopen, dat zelfs een 8x hogere prijs dan normaal dit verlies niet meer compenseert. Onwaarschijnlijk dat Poetin een paar jaar voldoende waarde uit zijn economie kan blijven trekken om zo oorlog te blijven voeren, zelfs al brengt hij zijn bevolking compleet aan de bedelstaf. Hij vecht nu economisch tegen de 11x krachtigere EU, 16x krachtigere VS en andere economisch krachtige landen. China gaat hem economisch ook echt niet helpen, die hebben nu problemen genoeg in eigen huis, maar zijn met hun economie ook veel meer afhankelijk van deze westerse landen dan van Rusland. ....

2 respect 17-08-2022 13:57 op
.... De Britse economie vertoont echter weldegelijk een krimp momenteel. De oorlog heeft hier invloed, ook weer grotendeels door de energieprijzen gedreven, maar door de Brexit is het VK ook gewoon een deel van zijn goederen export en dienstverlening naar de EU verloren, daarnaast vallen de buitenlandse investeringen, wederom door het afscheid van die grote gezamenlijke EU markt, al jaren tegen. Maar ze zijn weldegelijk een bondgenoot in deze oorlog tegen de Russen. Het is normaal gedurende een oorlog, dat de rijke bondgenoten meer bijdragen, dan de armere. Dit is ook logisch, die hebben immers het meeste te verliezen. Nederland is wat inwoners en oppervlak betreft klein, maar wat rijkdom en welvaart betreft staan we dus behoorlijk hoog. Die oorlog gaat ons dus nog wat kosten en niet alleen door inflatie en energietransitie. Dit staat echter allemaal totaal niet in verhouding tot wat deze oorlog de Russen allemaal kost. ....

3 respect 17-08-2022 13:54 op
.... Dit vraagt flinke investeringen in defensie, maar ook militaire hulp en financiële steun. Niet alleen moet er geld en wapens naar de Oekraïne om deze Russische agressie en uitbuiting te stoppen, om de Oekraïners hopelijk hun land nog enigszins te laten behouden, maar een oorlog vraagt ook veel meer internationale samenwerking, niet allen binnen de NAVO en westerse landen, maar vooral ook binnen de EU. Tijdens iedere oorlog ontstaan er tekorten en bij iedere oorlog loopt de inflatie altijd flink op. Deze oorlog voelen we dit vooral in fossiele brandstoffen en energie, waarvan een aardig deel voor Europa uit Rusland komt. Vooral Duitsland voelt dit goed, samen met enkele voormalig Oostblok staten binnen de EU. Duitsland verloor ook een percentage van zijn export, het deel naar Rusland wat is gestopt. De Duitse economie heeft het dan ook moeilijker dan de onze, maar vooral omdat men daar nu nog sneller om moet schakelen naar andere energiebronnen, dan wij. ....

1 respect 17-08-2022 13:47 op
.... We hebben een lage staatsschuld, waardoor er behoorlijke ruimte zit in de Nederlandse economie en welvaart. Maar dat moet ook, want er zijn grote uitdagingen. We stonden al voor flinke, niet langer te negeren, milieu uitdagingen die woningbouw, veeteelt, transport en energievoorziening beïnvloeden. Daarnaast bleek onze aardgaswinning te moeten worden teruggedraaid in Groningen. Door vrij hoge energie accijns is er de laatste jaren flink geïnvesteerd in zonne-energie in Nederland en er wordt al wat langer gasloos gebouwd en opgeleverd, maar dat betreft zeker niet de totale oplossing voor een energietransitie. We moeten daar nog veel meer in investeren en uitvoeren, naast andere maatregelen die ons milieu minder belasten. Door de invasie in de Oekraïne zijn alle relaties en verhoudingen met Rusland echter compleet omgegooid. Het is oorlog in Europa en onze veiligheid wordt, al dan niet via onze NAVO bondgenoten aan de Russische grens en aan de Karpaten, behoorlijk bedreigd. ....

3 respect 17-08-2022 13:47 op
Er lijkt een kanttekening bij deze goeicijfers, speelde in het tweede kwartaal 2021, waarmee vergeleken wordt niet nog de corona crisis? Nee, eigenlijk niet, tweede kwartaal 2021 stegen we ook al in BNP uit boven het laatste kwartaal 2019, voor de corona pandemie überhaupt begon in Nederland. Deze economische groei verdienen we nu dus echt zelf. Nederland is erg afhankelijk van export naar de EU, ruim 66% van onze totale export, en dat blijft onze belangrijkste financiële motor. Dit betreft overigens ook niet alleen maar invoer/doorvoer of logistieke dienstverlening, 37% van onze export naar de EU is puur “made in Holland”, daar genereren we dus veel waarde mee. De Nederlander is dan ook erg productief, we genereren zo’n 51 duizend dollar aan waarde ieder jaar per Nederlander. De Amerikaan zit hoger met 56 duizend dollar, de Duitser lager met zo’n 46 duizend dollar per jaar, en de Rus? Die haalt de 10 duizend dollar niet eens, ondanks die hoge fossiele brandstof prijzen. ....

3 respect 16-08-2022 19:27 op
In de jaren 80 was het Veluwemeer vervuild door jarenlang mest op de sloten lozende kippenfokkerijen. Het water was een drab, vieze soep waar weinig verder in groeide dan die bruine algen. Vissen zaten er ook niet meer, een overschot aan nitraten en te weinig zuurstof in het water door gebrek aan andere waterplanten. Toen die lozingen verboden werden herstelde dit meer zich langzaam, duurde zeker 10 jaar. Nu stoten de veehouders veel te veel ammoniak uit, opnieuw ontstaan uit mest, door menging met de urine. Dit komt in de grond (stikstof depositie) en daar maken bacteriën er opnieuw nitraten van. De natuur kan een deel van deze nitraten verwerken, maar zijn dit er te veel, dan sterft er dus vegetatie af. Net als in dit Veluwemeer toen, hou je dan één of twee soorten over die overvloedig gaan woekeren en de rest van het milieu compleet vernietigen. Bovendien zakt dat nitratenoverschot in de grond en vervuilt ons grondwater. Drinkwatermaatschappijen waarschuwen hier al jaren voor.

9 respect 16-08-2022 11:41 op
Je vergeet even dat de Oost-Europese EU arbeidsmigranten die hier werken allemaal gewoon hun (vaak veel goedkopere) ziektekostenverzekering vanuit hun thuisland kunnen handhaven, geen visakosten hoeven te betalen of extra gezondheidszorg bijdrage tov Nederlanders en gewoon in overleg met de Nederlandse werkgevers kunnen afspreken wanneer ze komen werken en wanneer ze naar huis kunnen. Allemaal zonder veel overheidsbemoeienis, zonder extra kosten en over het algemeen met dezelfde waardering en salaris, als hun Nederlandse collega's, tenminste hier wel en er werken hier een aantal van die mensen die voorheen in het VK werkten. Ze verdienen hier overigens, zonder uitzondering, netto meer dan in het VK. Ze lopen hier ook niet het risico dat aan de macht zijnde nationalisten het jaar erop de grens voor ze dichtgooien. Ga eens met die mensen praten, dan kom je er echt achter hoe geweldig dat VK met ze omging.

18 respect 16-08-2022 11:04 op
Bovendien moesten ze wel flink betalen: 624 tot 1423 pond per jaar voor een skilled worker visum en een extra 624 pond bijdrage per jaar voor de National Health Service, als arbeidsmigrant, naast de 12% van het bruto salaris die deze NHS al kost. Als je dan nog beseft hoe de Brexiteers (die nu nog aan de macht zijn) oordeelden over de economische bijdrage van deze arbeidsmigranten en hoe de meerderheid van de Britten over hen dacht, dan voel je jezelf dus wel belazerd, als arbeidsmigrant al werkend in het VK voor de Brexit. Daarnaast kregen deze mensen nul garantie dat ze het jaar er op weer "welkom" waren of mochten blijven, zolang ze hun werk goed deden. Nee, er is wel een goede reden voor dat deze Oost-Europese arbeidsmigranten uit het VK bijna allemaal de EU opzochten voor werk.

16 respect 16-08-2022 10:38 op
Ja, misrekeningetje van de Brexiteers. Die dachten dat al die Oost-Europese arbeidsmigranten wel even ieder jaar een nieuw werkvisum zouden aanvragen, 625 tot 1423 pond zouden betalen voor een skilled worker visum, als immigrant even 624 pond extra bijdrage per jaar voor de health service zouden betalen, met daarnaast nog 12% van hun bruto loon voor deze NHS. Volgens onze Brexiteers (waaronder, naast Boris Johnson, ook Liz Truss, die als opvolger wordt gezien) zouden die Oost-Europese arbeidsmigranten dit er allemaal graag voor over hebben om in hun geweldige VK te kunnen werken. Droom verder, deze mensen zijn (kennelijk in tegenstelling tot de Brexiteers) niet naïef. Ze wisten al veel langer dat de Britten hun bijdrage aan de Britse economie niet echt waardeerden en zwaar onderschatten. Als je dan ook nog een flinke poot wordt uitgedraaid om daar te mogen werken, zonder enige garantie dat je het jaar erop ook nog mag blijven, dan vertrek je dus naar de EU, als slimme arbeidsmigrant.

1 respect 16-08-2022 10:02 op
Alleen dan moet je dus naderhand wel de hele reactor als hoogradioactief afval beschouwen, inclusief de vloeistoffen en het koelsysteem. Bij een klassieke kernreactor wissel je alleen de brandstofstaven. In hogedruk uraniumreactoren (wat SMR's gewoon zijn) ontstaat ook weldegelijk plutonium en dit heeft hele lange halfwaardetijden. Dat maar 300 jaar hoeven opslaan lijkt mij een understatement. Daarnaast zijn fluoridezouten als koeling ook niet risicoloos, ze zijn agressief reactief en werken op den duur ook in op staal en andere materialen.

1 respect 16-08-2022 09:53 op
Het probleem met kernenergie betreft, naast risisco, inderdaad vooral het goed omgaan met het afval, over vele honderden jaren. Die Small Modulair Reactors zijn kleiner en leveren daardoor dus minder afval, maar het zijn er dan dus wel meer voor dezelfde hoeveelheid energie. De brandstofstaven en de koelvloeistoffen blijven langer actief, maar het totaal aantal vervoersbewegingen met hoog- en middelradioactief afval worden dus echt niet minder, in tegendeel. Daarnaast zijn deze SMR's meer verspreid aanwezig en nemen dus ook de risisco's op incidenten, hoe klein ook ingeschat, wel toe. Denk hierbij aan aardbevingen, overstromingen, zware stromen, blikseminslag, brand, crashes, problemen met noodstroomvoorzieningen, problemen met koeling, ed. Dit soort problemen werden altijd al zeer laag ingeschat, maar in Harrisburg, Tsjernobyl en Fukushima hebben we toch al andere ervaringen meegemaakt. Ik ben niet uit principe tegen kernenergie, maar twijfel wel of SMR's hier de oplossing zijn.

2 respect 14-08-2022 13:11 op
Eens, dat het rechtsysteem in de VS oerconservatief is, maar compleet disfunctioneren doet het ook niet. Door benoeming van een aantal behoorlijk chauvinistisch en conservatieve opperrechters heeft Trump echter de rechtspraak in de VS omtrent ethische zaken (die inderdaad minder progressief in de Amerikaanse wetgeving aanwezig zijn en hier dus vaak eindigen) weer teruggebracht naar een bijna middeleeuws niveau. Dit benoemen van de 9 rechters (voor het leven) in dit Amerikaans hooggerechtshof gebeurt door de president en hoort eigenlijk een afspiegeling van de opvattingen en ideologieën in samenleving te vertegenwoordigen. Maar ja, bij Donald speelde veel meer eigenbelang. Handig, als je vriendjes hebt bij een hooggerechtshof die jouw nationalistische visie, autoritair leiderschap en belangen vol steunen en die jou ook nog wat schuldig zijn.

28 respect 14-08-2022 11:54 op
Bovendien zijn persoonlijke sms'jes aan collega politici, ambtenaren en relaties moeilijk te vergelijken met geheime staatsinformatie over kernwapens, geheime dienst documenten over staatshoofden van andere landen en allerlei andere geheime staatsinformatie, duidelijk achterover gedrukt door Trump om te misbruiken (lees macht te kunnen vergroten door chantage). Alleen het in bezit houden van deze geheime staatsinformatie is niet voor niets verboden in de VS. Ik heb Rutte ook nog niet kunnen betrappen op het bellen met de gouverneurs om verkiezingsfraude af te dwingen of hem de VVD-ers publiekelijk horen oproepen tot een oproer met staatsgreep. Leuke emotionele vergelijking, maar wel behoorlijk naast de waarheid en realiteit.

29 respect 14-08-2022 11:32 op
.... Trump heeft als president een negatieve invloed gehad op objectiviteit en onafhankelijkheid van de Amerikaanse rechtspraak, iets wat nu goed duidelijk wordt in de oerconservatieve abortuswetgeving. Het democratisch proces is door hem ook flink ondermijnd door het aantal stembureaus in progressievere en ook veel achterstandswijken flink te beperken. Toen dit onvoldoende effect had, heeft hij diverse immorele en illegale pogingen gedaan verkiezingsfraude te plegen. Met als absolute dieptepunt zijn oproep tot bestorming van parlement en senaat in een poging om, ondanks verkiezingsverlies, dan maar door staatsgreep en geweld aan de macht te kunnen blijven. Nu blijkt hij er ook niet vies van om geheime staatsinformatie achterover te drukken en te misbruiken voor persoonlijke doeleinden. Duidelijk om zijn machtsinvloed weer te kunnen vergroten, ook al is dit is zwaar illegaal. Nee, zo iemand wil je niet opnieuw aan de macht hebben in een economisch en militair sterk land als de VS.

34 respect 14-08-2022 11:28 op
We weten dat Donald Trump iemand is die zijn visie en invulling van de Amerikaanse maatschappij desnoods op minder morele, legale of democratische wijze afdwingt. Ook zonder veel rekening te houden met de nadelen en problemen die anderen, dan zijn eigen volgers, hiermee ondervinden. Leuk, als je tot de aanhangers van zijn nationalistische, ultra-conservatieve politiek behoort, maar rampzalig voor andersdenkenden, vooruitstrevenden, andere bevolkingsgroepen/nationaliteiten en een neergang m.b.t. de onafhankelijke rechtspraak en democratie in de VS. Het probleem met dit soort extremer nationalisme is dat er altijd een vorm van egoïsme in schuilt, men voelt zich, behorend tot een bepaalde geloofsrichting, etnische of nationale groep, immers meer dan een ander en eigent zich ook meer rechten toe. Dit egoïsme geldt echter nog sterker voor de leiders, meestal gedreven door macht, status en/of persoonlijk gewin. ....

4 respect 11-08-2022 09:11 op
Dat is niet helemaal waar. De accijns op benzine is 1 april jl. met 17,3 eurocent per liter verlaagd door het huidige kabinet. Omgerekend naar het "Kwartje van Kok" in het guldentijdperk zou dit zelfs een accijnsverlaging van 38 cent per liter zijn geweest. Maar het betreft helaas wel een tijdelijke verlaging door het huidige kabinet, de maatregel tot accijnsverlaging is geldig tot 31 december 2022.