NUjijStats voor rw1900

8,618

Respect

Respect/dag 15.36
Respect/reactie 5.7

1,512

Reacties

Reacties/dag 2.7
Meeste reacties op 1 dag 28
Gestart op 12-07-2020

Respect over tijd

Laatste 25 comments

11 respect 24-01-2022 16:02 op
Die demonstraties gaan over vrijheid om zich in een samenleving te kunnen bewegen, het recht om ongevaccineerd te blijven of over het beschermen van zichzelf en hun kinderen tegen de medische wetenschap. Die demonstraties gaan niet over het feit dat er een pandemie aan de gang is, niet over die miljoenen doden wereldwijd, niet over de virusvarianten die de zorg overal deden vastlopen en complete samenlevingen plat legden. Dit wordt genegeerd, gebagatelliseerd of ontkend. Want hetgeen wat werkt tegen een pandemie: vaccinatie en beperken van contact momenten, daarmee komt men aan hun "vrijheid". Deze demonstranten beperken hun "realiteit" dan ook het liefst tot hun eigen kleine wereldje, hun wijk, dorp, café, voetbalclub of restaurantje, daarbij de rest van de wereld, de pandemie, kwetsbaren en slachtoffers even compleet vergetend. Bij zo’n beperkt wereldbeeld, kun je snel nog meer realiteitszin verliezen en nog radicaler een gevestigde orde, als de EU, als schuldige gaan beschouwen.

1 respect 24-01-2022 14:53 op
Tja, een belachelijk feit, waarbij u even vergeet dat er een pandemie aan de gang is, niet alleen in uw eigen autochtone dorpje of binnen uw eigen kerk, maar wereldwijd. Er sterven veel mensen aan, miljoenen wereldwijd, ca 1 tot 2% van de besmette mensen, tenminste onder de varianten voor deze laatste, en de delta-variant is nog zeker niet afwezig op de IC-afdelingen. Vaccinatie helpt, tegen besmetting en om de zorg te ontlasten, maar dat geloven deze dorpsbewoners en kerkgangers niet. Nee, die vinden hun pleziertjes, als restaurants, voetbalclubs en cafe's veel belangrijker, dan wat er in de wereld aan de gang is. Dank u voor deze reactie, het maakt bijzonder goed duidelijk wat ik met een beperkt wereldbeeld bedoel bij deze demonstranten. U hoort daar dus ook bij, met uw enkelband en van-kinderen-afblijven vergelijking. En eh, er is weinig nodig om verder te radicaliseren en de realiteit nog verder uit het oog te verliezen, zoals deze relschoppers en vandalisten al is overkomen.

2 respect 24-01-2022 13:58 op
…. De Oekraïne wordt door de Russen neergezet als opstandige, voormalige vazalstaat. Die krijgt het economisch erg moeilijk in deze dreigende situatie met aan beide zijden een zware buitenlandse troepenopbouw en de Russen die de Krim en de Zwarte Zee domineren. Geen buitenlandse multinational die nog iets investeert in de Oekraïne. Geen Oekraïens bedrijf wat nog makkelijk exporteert. Oekraïners met capaciteiten en meer toekomstmogelijkheden vluchten naar het Westen. Deze crisis in de Oekraïne komt Poetin ook veel beter uit in eigen land, dan dat er in de Oekraïne juist sprake zou zijn van toenemende, meer Westerse welvaart. Van deze economische en sociale crisis kan Poetin ook goed profiteren door pro-Russische politiek in de Oekraïne verder uit te bouwen en de Westerse bewegingen daar flink dwars te blijven zitten.

1 respect 24-01-2022 13:57 op
Poetin kan de Oekraïne binnen gaan vallen en, naast de Krim, nu ook het Oosten van de Oekraïne "veilig stellen" en de havens aan de Zwarte Zee innemen. De signalen dat hij dit van plan is, zijn er zeker. In eigen land leidt dit de bevolking af van de economische en sociale problemen die er zijn. Hij wordt na een invasie zeker als de sterke man gezien die hard tegen de Westerse expansiedrift, de Amerikanen en de NAVO in gaat. Veel Russen zien dit immers nog steeds als een bedreiging. Maar Poetin heeft nog een mogelijkheid. Hij kan de situatie ook gewoon even zo laten. Hij heeft nu militaire reactie van de Amerikanen en de NAVO-landen, weinig Russen zullen nog tegen het zwaar “verdedigen” van Krim, Zwarte Zee en Oekraïense grens zijn. Dit sterkt hem ook in eigen land en levert hem zeker geen gezichtsverlies op. Hij kan altijd over een paar jaar de vredespet weer gaan opzetten. ….

9 respect 24-01-2022 13:11 op
Deze anti-vaccinatie en corona maatregelen tegenstanders zijn voor het overgrote deel al mensen die meer met zichzelf of hun eigen situatie hebben en minder met kwetsbare medemensen of de rest van de wereld om hen heen, anders liepen ze daar niet. Ik zeg niet dat het allemaal asocialen zijn, maar hun beeld is wel enigszins beperkt. Het is dan een kleine stap, indien je volledig overtuigd bent van jouw eigen gelijk als demonstrant, om een harder statement te willen maken, te gaan rellen tegen gevestigde orde en zaken te gaan vernielen van die grotere wereld die, in jouw ogen, jouw eigen kleine wereldje ernstig bedreigt. Reken er maar op dat een deel van deze anti-vaccinatie demonstranten en maatregelen tegenstanders weldegelijk de relschoppers en vandalisten zijn.

6 respect 23-01-2022 14:20 op
…. Dit kan dus goed uit de hand lopen. Zo’n schimmel van machtsmisbruik, intimidatie, discriminatie en seksueel grensoverschrijdend gedrag kan zich dan flink binnen een organisatie verspreiden. Dan is het te laat, voor de slachtoffers, voor de organisatie en voor de directeur of het bestuur, die deze misbruiksituatie uiteraard veel eerder hadden moeten opmerken. Een toegankelijkere bedrijfscultuur met veel meer aandacht voor arbeidsomstandigheden, werkrelaties, sociale problemen en met goede, onafhankelijke vertrouwenspersonen had dan veel kunnen voorkomen.

6 respect 23-01-2022 14:16 op
…. Problemen met werkrelaties en overschrijdend gedrag komen dan niet meer terecht bij degene die hier echt een beslissing over kunnen nemen. Er ontstaat een cultuur waarbij deze weggelachen, genegeerd of zelfs in de doofpot worden gestopt. De baas of het bestuur kan er immers niets mee en die gaan we daar echt niet mee lastig vallen. De betrokkenen krijgen dan snel het idee dat het er bij hoort en slachtoffers schuiven hun grens van wat aanvaardbaar is dan maar een stukje verder op. Het probleem is echter dat er vaak lieden zijn in een organisatie die hier misbruik van gaan maken. Degene met macht behoren vaak tot degene die door het management juist het meest worden gewaardeerd, die kunnen druk zetten op slachtoffers en kunnen zich wel wat veroorloven. Mochten er problemen uit hun grensoverschrijdend gedrag komen, dan blijft dit toch wel binnen de hiërarchie. ….

4 respect 23-01-2022 14:13 op
…. Er wordt trouwens vrij weinig gebruik van gemaakt. Uit de jaarlijkse evaluatie over meer bedrijven hier in Twente blijkt dat 5% van de meldingen een seksuele oorsprong kennen. Naast niet werk gerelateerd, komt intimidatie, pestgedrag, sociale uitsluiting en mensen onderdrukken meer voor, ook onacceptabel, uiteraard. Maar misschien is de drempel te hoog om seksueel overschrijdend gedrag te melden? Dit heeft te maken met de bedrijfscultuur. Vaak zie je dat in autoritair gemanagede, hiërarchische organisaties de focus ligt op efficiëntie en professionaliteit. Talpa als voorbeeld, waarin de directeur/eigenaar overal bij betrokken wordt, volledig “in control” is en weinig beslissingsbevoegdheid, als ruimte voor initiatief, in de rest van de organisatie legt. Problemen met werkrelaties en sociale problemen worden als niet relevant voor de bedrijfsvoering en het resultaat gezien, deze houding straalt een zo’n hele organisatie van kantinemedewerker tot hoogste manager al snel uit. ….

6 respect 23-01-2022 14:11 op
Meeste bedrijven besteden de vertrouwenspersoon dan ook uit. Een arbodienst hoort bij wet onafhankelijk te zijn en is verplicht. Dit is logischerwijs ook de aangewezen instantie om in te schakelen bij een vertrouwenskwestie. Vaak zijn deze arbodiensten groot genoeg, tegenover hun klant, om hier professioneel mee om te gaan, privacy te bewaren en een te negatieve gevolgen, als compleet verstoorde werkrelaties, voor de slachtoffers te voorkomen. Veelal zijn deze professionele vertrouwenspersonen ook psycholoog, tenminste bij ons wel. In het personeelshandboek is normaal een stuk opgenomen over hoe om te gaan met vertrouwelijke situaties die een werkgever aangaan. Naast dat men bij ons deze handleiding ontvangt bij indiensttreding, tekent voor ontvangst en kennisneming wordt getoetst, kent de vertrouwenspersoon een vrij inloopspreekuur en hangt de naam en het telefoonnummer van de vertrouwenspersoon bij de overige noodnummers in de kantine en op de mededeling borden, al jaren. ….

1 respect 16-11-2021 08:36 op
Klopt, zonder dividendbelasting ook geen inkomsten hieruit voor de staatskas, maar het geeft wel een signaal af voor een gunstig vestigingsklimaat voor bedrijven en trekt meer aan dan alleen maar hoofdkantoren van multinationals. Dat is wel wat de regering duidelijk probeerde te maken in 2018 aan de kamer. Dit luktte toen echter niet, nationalisten, links tot D66 toe waren voor handhaven van de dividendbelasting. Men dacht dat het wel mee zou vallen met die niet vestigende of zelfs vertrekkende bedrijven. Nu zijn we twee grote multinational hoofdkantoren kwijt. Voor werkgelegenheid nog niet zo'n probleem (zoveel mensen werken nu ook weer niet in zo'n hoofdkantoor), wel wat meer voor spin-off (advies en ondersteuning bij zo'n hoofdkantoor, economisch, financieel, juridisch, bedrijfskundig, etc.). Dit zullen Nederlandse bedrijven in die branches wel merken, net als onze banken, en het doet ook minder makkelijk nieuwe locaties van zo'n multinational ontstaan in Nederland.

24 respect 15-11-2021 22:37 op
Dit heeft dus niets met de EU of Brexit te maken, zoals sommigen hier beweren. Nederland bepaalt helemaal zelf of het dividendbelasting heft of niet. De regering wilde er van af, de 2e kamer bepaalde echter anders juni 2018. FvD, PVV, Groenlinks, PVDA, ze zetten VVD en CDA toen wat graag neer als loopjongens van de grote multinationals en hun rijke aandeelhouders. Ook D66 was toen van mening dat dividendbelasting wel gehaandhaafd moest blijven. Geen meerderheid dus, ondanks dat Unilever toen ook al had besloten te vertrekken. Nu blijkt dat aandeelhouders bij die grote multinationals dus weldegelijk wat hebben in te brengen en kiezen bij bedrijven die al uit twee nationaliteiten bestaan, uiteraard altijd voor vestiging in het land waar geen belasting over hun uitgekeerde dividend hoeft te worden betaald. Nu dus niet lopen zeuren over deze blunder van opositie en D66 3 jaar geleden. Het is juist een pleidooi om binnen de EU wel een uniforme dividendbelasting in te gaan voeren.

10 respect 15-11-2021 16:35 op
Goh, en die vrijheid wordt beperkt, als je anderen in gevaar brengt. Dat moet wel een enorme verassing voor je zijn, nietwaar? Gelukkig lijk je me niet iemand die zich veel onder de mensen heeft begeven de laatste tijd. Je hebt kennelijk gemist dat er een pandemie aan de gang is en er ook al een medicijn is ontwikkeld.

9 respect 15-11-2021 16:33 op
Alleen verlies je die vrijheid, als je anderen in gevaar brengt. Dat is ook niets nieuws, dus stop met dit over-emotionele geblaat en haal die prik.

0 respect 12-11-2021 11:02 op
De reguliere zorg is weer opgestart in de ziekenhuizen, die was stilgelegd bij de start van de pandemie en je kunt niet eeuwig doorgaan met de zorg overbelasten. De rest van jouw verhaal zit nogal vol met vals gezaaide emotie. Levensovertuiging en geloof is een groot goed, maar dat betekent niet dat men het recht heeft om anderen in gevaar te brengen. Dit doe je wel door alle voordelen van vaccinatie, maar te blijven ontkennen, bagatelliseren of iedere keer met nieuwe irreele, zelf bedachte redenen te komen om je maar niet te laten vaccineren. Laat je jezelf niet vaccineren en trek je jezelf terug in jouw eigen wereldje, zonder je iets aan te trekken van het feit dat er een pandemie aan de hand is, dan wordt je steeds meer uitgesloten van contacten met anderen. Dat is een logisch gevolg en geen discriminatie. Net zo min als het toepassen van lijfstraffen uit de Sharia discriminatie is, indien een samenleving hier tegen is en dit aan banden legt.

2 respect 12-11-2021 10:04 op
Nee, tegen de EU zijn, als Nederlander is puur gebaseerd op valse emotie. Vaak is men ontevreden of voelt men zich achtergesteld tov anderen, echter om heel andere redenen dan waar de EU oorzaak van is. Als je puur kijkt naar wat de EU ons kost en wat het ons opbrengt dan hoef je niet lang na te denken om een jubelende voorstander te zijn. Voorwaarde is wel dat je voldoende nadenkt, natuurlijk. Doe je dit niet, dan zijn er altijd machtsbeluste, nationalistische populisten die graag misbruik van jouw verminderde objectieve denkvermogens maken.

2 respect 12-11-2021 09:57 op
Die Brexiteers die rekenden anders wat netto kosten van de EU betreft. Die 350 miljoen pond per week uit de "Vote Leave" campagne betrof alleen de contributie. Het VK had als netto betaler echter ook een korting bedongen, net als Nederland, die liet men voor het gemak maar even weg. Om daarnaast alle subsidies die uit de EU kwamen (o.a. voor de Britse landbouw) ook maar even niet te verrekenen, net als EU investeringen in het VK (ontwikkelingsprojecten en onderzoek). De Britten betaalden netto nog wat minder aan de EU dan wij, zo'n 200 euro per werkende Brit per jaar. Ze exporteerden echter net zo veel naar de EU, ook al is het een 4x groter land. Nu wordt er vanuit het buitenland nauwelijks meer geïnvesteerd in het VK, moeten ze zelf alles subsidieren, lijdt hun internationale handel onder de Brexit, hebben ze grote personeelsproblemen door gestopte arbeidsmigratie uit de EU en loopt hun EU export enorm terug, terwijl die van ons juist toeneemt, dankzij die groeiende EU markt.

2 respect 12-11-2021 09:13 op
Een werkende Nederlander betaalt netto zo'n 220 euro per jaar aan de EU. Dit is het verschil in contributie, inclusief korting, en wat er aan subsidies en EU investeringen terug komt. Nederland exporteert echter zo'n 360 miljard euro ieder jaar naar de EU, hiervan is zo'n 160 miljard echt "made in Holland" en de overige 200 miljard per jaar? Dat is import van buiten de EU die via ons land doorgevoerd wordt naar de EU, al dan niet nog licht bewerkt of overgepakt. Hier hebben onze handelaren en logistieke dienstverleners, transportbedrijven, haven, luchthavens, etc. allemaal werk aan. Daarnaast berekent de Nederlandse overheid 21% BTW over deze import in de EU en mogen we 25% van de EU invoertarieven houden, samen zo'n 4000 euro per jaar opbrengst per werkende Nederlander. Nee, we hebben er, als Nederland, een absoluut belang bij dat de welvaart in die Oostbloklanden stijgt en Zuidelijke EU landen het nog beter gaan doen. Hier verdienen we goed aan en het levert ons veel werk op.

1 respect 11-11-2021 20:08 op
Dat valt wel mee, die groeien economisch nog harder dan wij.

8 respect 11-11-2021 12:08 op
Nee, er lopen nog steeds 2,3 miljoen Nederlanders van 18 jaar of ouder niet of onvoldoende gevaccineerd rond in Nederland. Helaas hebben die ook te veel vrijheid gekregen na de laatste versoepelingen. Haal die prik ! Er is echt geen logische of verstandige reden te bedenken om dit niet te doen.

7 respect 11-11-2021 12:04 op
En dat is een reden om je niet te laten vaccineren? Ondanks dat je veel minder makkelijk anderen besmet en de zorg flink ontlast? Je loopt dit virus nog steeds 10x minder makkelijk op dan een gevaccineerde. Dat zijn gewoon feiten, net als dat je minder ziek wordt en minder lang. Mocht je dus onverhoopt toch besmet raken, als gevaccineerde, zal je niet alleen de zorg dus veel minder belasten, maar ook 4x makkelijk dit virus overdragen aan niet-gevaccineerden of gevaccineerden die om één of andere reden een kwetsbaar immuunsysteem hebben, zoals ouderen, zieken of die 1% die in Nederland een afwijkend immuunsysteem heeft, soms zonder dit te weten. Verbazend hoe vaccinatie tegenstanders toch iedere keer redenen weten te verzinnen om zichzelf en anderen niet te willen beschermen tijdens een pandemie. Hier heb ik problemen mee, maar nog meer met mensen die ook nog fabeltjes verspreiden of één discutabel artikel uit de Lancet (al lang weer achterhaald) naar eigen mening interpreteren.

5 respect 10-11-2021 13:56 op
Zowel de met vector techniek aangepaste, onschadelijke virusen van AstraZeneca en Janssen, als de met mRNA gecreerde spike-eiwitten van Pfizer en Moderna, worden door ons immuunsysteem als binnendringend corona virus herkend, dusdanig aangevallen en afgebroken dat hier geen lange termijn effecten vallen te verwachten.

12 respect 10-11-2021 13:47 op
Beide soorten vaccins zijn al behoorlijk onderzocht en na 6 miljard doseringen blijken de meest ernstige bijwerkingen deze 0,0007% kans op trombose achtige klachten bij AZ te zijn, bij Janssen is dit zelfs minder. Bij Pfizer speelt een risico op ontsteking van het hartzakje, maar dat komt met 0,0003% kans al 3x minder voor dan dit van nature optreedt. Alle resterende bijwerkingen zijn reacties van ons eigen immuunsysteem, griepachtige verschijnselen, hoofdpijn, lusteloos, verstoring van de menstruatiecyclus, allen dus vaak tijdelijk en opnieuw minder optredend dan normaal van nature al gebeurt, bv. na een infectie of bij stress. Geen reden om niet te laten vaccineren, dus. Zeker niet als je bedenkt dat aan corona nog steeds 1 tot 2% van de ongevaccineerde, besmette mensen overlijdt en veel meer hier langdurige klachten aan over houden.

10 respect 10-11-2021 13:37 op
Nee, die vector vaccin techniek van AZ en Janssen is nieuwer. Hier wordt juist een ander virus gebruikt en onschadelijk gemaakt, maar wel nadat zijn DNA is aangepast. Een eenvoudig, onschadelijk gemaakt verkoudheidsvirus kan dan door ons immuunsysteem, als corona worden herkend, terwijl het dit niet is. Waarop ons immuunsyssteem antistoffen tegen dit corona virus gaat aanmaken. De mRNA techniek van Pfizer en Moderna bestaat er uit dat messenger RNA wordt ingespoten, waardoor eiwitcellen in ons lichaam deze opnemen en zich met corona-achtige eigenschappen (uitsteeksels) gaan ontwikkelen. Dit is dan een cel met corona eigenschappen geworden, die echter ook geen virus is. Ons immuunsysteem weet dit echter niet en gaat ook weer antistoffen tegen corona aanmaken. Deze mRNA techniek van o.a. Pfizer wordt al bijna 30 jaar ontwikkeld, sinds de oprichting van Curvac in 2000 ook geschikt gemaakt voor mensen, is veel getest met medicijnen tegen kanker en in 2015 was er ook al een griepvaccin.

2 respect 10-11-2021 09:09 op
In 2018 ging Energieflex en in 2019 ging Robin Energie failliet. Natuurlijk kunnen er dan consumenten gedupeerd raken, maar vaak niet meer dan een paar honderd euro over een heel jaar. Dit betreft ook echt niet veel Nederlanders. Maar bedenk ook eens wat er nu met jouw energieprijzen gebeurd zou zijn, indien de energielevering nog gewoon in handen van een staatsbedrijf was geweest. Die hadden de hoge inkoopprijs al lang doorberekend aan iedere consument. Niets gunstig contract met vaste prijs en 3 tot 5 jaar looptijd, gewoon flink hogere tarieven, de consument betaalt toch altijd. Vergeet niet dat sommigen ook geluk kunnen hebben. Gaat een leverancier in het voorjaar failliet na een strenge winter, wat mij veel eerder met EnergyXL overkwam, dan ben je echt niet gedupeerd. Betaal dus nooit te veel vooruit aan een bedrijf, je loopt dan risico bij een faillissement. Dit geldt altijd en dus ook voor energieleveranciers. Beter bijbetalen bij de jaarafrekening dan geld terugkrijgen.

5 respect 10-11-2021 08:47 op
Staatsbedrijven staan niet bepaald altijd garant voor eficiëntie, innovatie, kostprijsvermindering en productiviteit. Waarom zou je moeite doen en risico lopen met ontwikkelingen, als je de enige in de markt bent? Waarom zou je personeel opleiden of naar school gaan, als de baan toch gegarandeerd is? Waarom zou je minder voor jouw product vragen of projecten starten om meer producten of betere service te verlenen? Niemand die jou bedreigt, als staatsbedrijf. Sommige zaken infrastruktuur, net, etc. zijn echter zo essentieel en vragen zulke hoge investeringen dat dit wel beter vanuit overheid of semi-overheid opgezet kan worden. Daarbij speelt ook nog het benodigde toezicht op veiligheid, milieu, arbeidsomstandigheden, etc. wat je zeker niet alleen bij commerciële partijen neer moet leggen. Maar het inkopen en verkopen van energie aan de consument kun je best aan commerciële bedrijven overlaten. Marktwerking garandeert dan een lage prijs. Af en toe gaat er dan echter ook één failliet.